برگزار‌كنندگان جايزه‌ي معتبر پوليتزر روز گذاشته برندگان سال 2010 را در سه بخش ادبيات، موسيقي و روزنامه‌نگاري اعلام كرد.
۲۴ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۱
۰
جايزه‌ي پوليتزر سال 2010 براي بهترين اثر داستاني به «خانه‌به‌دوشان» نوشته‌ي پائول هاردينگ اعطا شد.

به گزارش ايسنا برگزار‌كنندگان جايزه‌ي معتبر پوليتزر روز گذاشته برندگان سال 2010 را در سه بخش ادبيات، موسيقي و روزنامه‌نگاري اعلام كرد.

در بخش ادبيات و در شاخه‌ي بهترين اثر داستاني، پائول هاردينگ براي كتاب «خانه به‌دوشان» جايزه 10 هزار دلاري را كسب كرد.

در بخش بهترين شرح‌حال، «اولين طوفان» نوشته تي.جي استيلس اثر برتر انتخاب شد و در بخش بهترين مجموعه شعر «Versed» اثر رائه آرمانتدوت جايزه‌ي اول را گرفت.

به گزارش خبرگزاري رويتر، در بخش بهترين اثر غيرداستاني «دست مرده» نوشته‌ي ديويد هافمن انتخاب اول هيات داوران نام گرفت و جايزه‌ي بهترين كتاب تاريخي به «اربابان پول» نوشته‌ي ليكوات احمد اعطا شد.

امسال در بخش روزنامه‌نگاري، روزنامه واشنگتن‌پست موفق به كسب سه جايزه‌ي پولتيزر شد.

جايزه‌ي پوليتزر از سوي دانشگاه كلمبيا برگزار مي‌شود و به آثار برتر مبلغ 10‌هزار دلار جايزه‌ي‌ نقدي تعلق مي‌گيرد. اين جايزه‌ در سال 1917 براي اولين‌بار به‌ياد روزنامه‌نگار آمريكايي جوزف پوليتزر برگزار شد كه از برندگان سرشناس آن طي 93 سال برگزاري مي‌توان به ويليام فاكنر، ارنست همينگوي، تنسي ويليامز، آرتور ميلر و رابرت فراست اشاره كرد.
برگزار‌كنندگان جايزه‌ي معتبر پوليتزر روز گذاشته برندگان سال 2010 را در سه بخش ادبيات، موسيقي و روزنامه‌نگاري اعلام كرد.
جايزه‌ي پوليتزر سال 2010 براي بهترين اثر داستاني به «خانه‌به‌دوشان» نوشته‌ي پائول هاردينگ اعطا شد.

به گزارش ايسنا برگزار‌كنندگان جايزه‌ي معتبر پوليتزر روز گذاشته برندگان سال 2010 را در سه بخش ادبيات، موسيقي و روزنامه‌نگاري اعلام كرد.

در بخش ادبيات و در شاخه‌ي بهترين اثر داستاني، پائول هاردينگ براي كتاب «خانه به‌دوشان» جايزه 10 هزار دلاري را كسب كرد.

در بخش بهترين شرح‌حال، «اولين طوفان» نوشته تي.جي استيلس اثر برتر انتخاب شد و در بخش بهترين مجموعه شعر «Versed» اثر رائه آرمانتدوت جايزه‌ي اول را گرفت.

به گزارش خبرگزاري رويتر، در بخش بهترين اثر غيرداستاني «دست مرده» نوشته‌ي ديويد هافمن انتخاب اول هيات داوران نام گرفت و جايزه‌ي بهترين كتاب تاريخي به «اربابان پول» نوشته‌ي ليكوات احمد اعطا شد.

امسال در بخش روزنامه‌نگاري، روزنامه واشنگتن‌پست موفق به كسب سه جايزه‌ي پولتيزر شد.

جايزه‌ي پوليتزر از سوي دانشگاه كلمبيا برگزار مي‌شود و به آثار برتر مبلغ 10‌هزار دلار جايزه‌ي‌ نقدي تعلق مي‌گيرد. اين جايزه‌ در سال 1917 براي اولين‌بار به‌ياد روزنامه‌نگار آمريكايي جوزف پوليتزر برگزار شد كه از برندگان سرشناس آن طي 93 سال برگزاري مي‌توان به ويليام فاكنر، ارنست همينگوي، تنسي ويليامز، آرتور ميلر و رابرت فراست اشاره كرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید