۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۳:۲۲
۰
فارس: عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: سياست‌ها و فعاليت‌هاي دولت در موضوع هسته اي در سال‌هاي اخير قابل تقدير است.

علي مطهري با بيان اين مطلب گفت: دستاوردهاي جديد ايران در موضوع انرژي هسته اي براي پيشگيري از تهديدات غربي‌ها موثر خواهد بود؛ چرا كه نگاه و نوع برخورد قدرت‌هاي بزرگ به يك كشور داراي فناوري انرژي هسته اي متفاوت با كشورهاي ديگر است.

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: سياست‌هاي دولت كه ناشي از ايمان دانشمندان هسته اي به اهداف انقلاب اسلامي و هدايت‌هاي رهبر انقلاب و اعتماد به نفس شخص رئيس جمهور بوده است، قابل تقدير است و بايد با شتاب بيشتري ادامه پيدا كند.

وي با بيان اينكه پيشرفت‌هاي هسته اي ايران باعث كاهش كارشكني‌هاي دشمنان نظام مي شود، اظهار داشت: تمام تلاش غربي‌ها به خصوص آمريكا و اسرائيل اين است كه ايران به نقطه نهايي فناوري هسته اي نرسد و به عنوان مثال نتواند اورانيوم بيست درصد غني شده مورد نياز خود را تامين نمايد.

مطهري با اشاره به قدرت معنوي جمهوري اسلامي كه برگرفته از اسلام و مذهب است، اظهار داشت: البته قدرت اصلي ما قدرت معنوي و ايدئولوژيك است كه باعث نفوذ در دل‌ها شده و بسياري از مردم مسلمان و بلكه همه انسان‌هاي حق طلب جهان را تحت تاثير قرار داده است؛ امروز ايران به صورت يك ابرقدرت معنوي شناخته مي شود و ما بايد اين جايگاه را با تقويت وحدت ملي حفظ كنيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه خاطر نشان كرد كه تعليمات اسلامي كه مي گويد مسلمان نبايد محتاج بيگانه باشد و نبايد زير بار كافر برود، نقش موثري در ايجاد انگيزه در دانشمندان جوان هسته اي ما داشته است به همين جهت لازم است ايمان اسلامي جوان‌ها تقويت شود.
فارس: عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: سياست‌ها و فعاليت‌هاي دولت در موضوع هسته اي در سال‌هاي اخير قابل تقدير است.

علي مطهري با بيان اين مطلب گفت: دستاوردهاي جديد ايران در موضوع انرژي هسته اي براي پيشگيري از تهديدات غربي‌ها موثر خواهد بود؛ چرا كه نگاه و نوع برخورد قدرت‌هاي بزرگ به يك كشور داراي فناوري انرژي هسته اي متفاوت با كشورهاي ديگر است.

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: سياست‌هاي دولت كه ناشي از ايمان دانشمندان هسته اي به اهداف انقلاب اسلامي و هدايت‌هاي رهبر انقلاب و اعتماد به نفس شخص رئيس جمهور بوده است، قابل تقدير است و بايد با شتاب بيشتري ادامه پيدا كند.

وي با بيان اينكه پيشرفت‌هاي هسته اي ايران باعث كاهش كارشكني‌هاي دشمنان نظام مي شود، اظهار داشت: تمام تلاش غربي‌ها به خصوص آمريكا و اسرائيل اين است كه ايران به نقطه نهايي فناوري هسته اي نرسد و به عنوان مثال نتواند اورانيوم بيست درصد غني شده مورد نياز خود را تامين نمايد.

مطهري با اشاره به قدرت معنوي جمهوري اسلامي كه برگرفته از اسلام و مذهب است، اظهار داشت: البته قدرت اصلي ما قدرت معنوي و ايدئولوژيك است كه باعث نفوذ در دل‌ها شده و بسياري از مردم مسلمان و بلكه همه انسان‌هاي حق طلب جهان را تحت تاثير قرار داده است؛ امروز ايران به صورت يك ابرقدرت معنوي شناخته مي شود و ما بايد اين جايگاه را با تقويت وحدت ملي حفظ كنيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه خاطر نشان كرد كه تعليمات اسلامي كه مي گويد مسلمان نبايد محتاج بيگانه باشد و نبايد زير بار كافر برود، نقش موثري در ايجاد انگيزه در دانشمندان جوان هسته اي ما داشته است به همين جهت لازم است ايمان اسلامي جوان‌ها تقويت شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید