پیشنهاد پارسینه
گفتاری از اصغر توسلی/
من همیشه اعتقادی دیگر داشتم و دارم . من حضور کسی یا کسانی مثل آقا کیومرث را حتی در یک قسمت سریال ام یا یک سکانس از فیلمم بانی برکت و خیر میدانم و به همین دلیل، یعنی شاید بیشتر به این دلیل آقا کیومرث در اکثر پروژه هایم همکار و همراهم بود .
۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۰
۰
آقا کیومرث برکت بود . در این سالهای آخری یا بهتره بگم در این کارهای آخری ام ، چه سریال و چه تله فیلم حتما آقا کیومرث در یکی دو اپیزود از سریال یا یکی دو سکانس در هر فیلم حضور داشت ، نه اینکه این خواسته ی او باشد . نه . این دل بخواست من بود . نه به واسطه ی... اینکه او کار بلد بود ، نه به واسطه ی اینکه معرفت همکار خوب بودن رو داشت و نه به واسطه ی اینکه نقش رو بازی نمیکرد زندگی میکرد ، نه . فقط به این دلیل که او برکت بود .

همکاران من به خاطر اینکه پروژه اشان به خیر شروع و سلامت به آخر رسد و به قول معروف سایه ی برکت بر سر کارشان پایدار باشد ، هر کدام بنا بر اعتقاد و مرام و مسلک شان کاری میکنند . یکیشان موقع ی کلید زدن، روز اول فیلم برداری گوسفند قربانی میکند ، بعضی سلام و صلوات میفرستند ، کسانی چند کبوتر را در آسمان لوکیشن پرواز میدهند ، یکی بر روی کلاکت، پلان اول از سکانس اول را با یا لطیف آغاز میکند تا برکت را به روی پلان ها و سکانس های فیلم نوشتش بپاشد، اما من همیشه اعتقادی دیگر داشتم و دارم . من حضور کسی یا کسانی مثل آقا کیومرث را حتی در یک قسمت سریال ام یا یک سکانس از فیلمم بانی برکت و خیر میدانم و به همین دلیل، یعنی شاید بیشتر به این دلیل آقا کیومرث در اکثر پروژه هایم همکار و همراهم بود .

با آن لبخند پرمهرش ، با آن پشتکار و جدیت مثال زدنی اش ، با آن صفا و دوستی و صداقتش ، و با آن لهجه ی زیبای شمالی اش . آقا کیومرث، دست خدا پشت و پناهت باشه که هست . میدانم که هست .مگر چند نفر هنرمند محترم مثل تو داشتیم و داریم . (مجموعه ی شب بخیر تهران - مجموعه ی مثل زندگی - سریال روزگار جوانی مجموعه ی این یک دادگاه نیست - سریال ماه مهربان - سریال دختران) کیومرث ملک مطیعی در همه ی این کارها برکت بود . سبز ترین جای بهشت مال توست آقا کیومرث

اصغر توسلی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو