پیشنهاد پارسینه
گفتاری از اصغر توسلی/
من همیشه اعتقادی دیگر داشتم و دارم . من حضور کسی یا کسانی مثل آقا کیومرث را حتی در یک قسمت سریال ام یا یک سکانس از فیلمم بانی برکت و خیر میدانم و به همین دلیل، یعنی شاید بیشتر به این دلیل آقا کیومرث در اکثر پروژه هایم همکار و همراهم بود .
۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۰
۰
آقا کیومرث برکت بود . در این سالهای آخری یا بهتره بگم در این کارهای آخری ام ، چه سریال و چه تله فیلم حتما آقا کیومرث در یکی دو اپیزود از سریال یا یکی دو سکانس در هر فیلم حضور داشت ، نه اینکه این خواسته ی او باشد . نه . این دل بخواست من بود . نه به واسطه ی... اینکه او کار بلد بود ، نه به واسطه ی اینکه معرفت همکار خوب بودن رو داشت و نه به واسطه ی اینکه نقش رو بازی نمیکرد زندگی میکرد ، نه . فقط به این دلیل که او برکت بود .

همکاران من به خاطر اینکه پروژه اشان به خیر شروع و سلامت به آخر رسد و به قول معروف سایه ی برکت بر سر کارشان پایدار باشد ، هر کدام بنا بر اعتقاد و مرام و مسلک شان کاری میکنند . یکیشان موقع ی کلید زدن، روز اول فیلم برداری گوسفند قربانی میکند ، بعضی سلام و صلوات میفرستند ، کسانی چند کبوتر را در آسمان لوکیشن پرواز میدهند ، یکی بر روی کلاکت، پلان اول از سکانس اول را با یا لطیف آغاز میکند تا برکت را به روی پلان ها و سکانس های فیلم نوشتش بپاشد، اما من همیشه اعتقادی دیگر داشتم و دارم . من حضور کسی یا کسانی مثل آقا کیومرث را حتی در یک قسمت سریال ام یا یک سکانس از فیلمم بانی برکت و خیر میدانم و به همین دلیل، یعنی شاید بیشتر به این دلیل آقا کیومرث در اکثر پروژه هایم همکار و همراهم بود .

با آن لبخند پرمهرش ، با آن پشتکار و جدیت مثال زدنی اش ، با آن صفا و دوستی و صداقتش ، و با آن لهجه ی زیبای شمالی اش . آقا کیومرث، دست خدا پشت و پناهت باشه که هست . میدانم که هست .مگر چند نفر هنرمند محترم مثل تو داشتیم و داریم . (مجموعه ی شب بخیر تهران - مجموعه ی مثل زندگی - سریال روزگار جوانی مجموعه ی این یک دادگاه نیست - سریال ماه مهربان - سریال دختران) کیومرث ملک مطیعی در همه ی این کارها برکت بود . سبز ترین جای بهشت مال توست آقا کیومرث

اصغر توسلی
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو