پیشنهاد پارسینه
۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۹
۰
«بازمهندسي عمليات رواني» (كاركردي راهبردي در مقابله با شبيخون فرهنگي) نوشته سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي منتشر شد.

اين كتاب با بخش‌هايي همچون: اهميت و ضرورت تحقيق، آينده‌پذيري عمليات رواني، آينده و تحول در كاركردها، كنترل‌پذيركردن تأثيرناپذيرها، آينده تمكين‌ساز و پركنش، آينده ژرفانگر (تحول‌ها در ماهيت عمليات رواني)، تحول در گستره (پهناپذيري عمليات رواني)، تحول در ايمني و ثبات (نفوذپذيري مداوم رسانه و پيام، شبيخون فرهنگي و راهبردهاي شناخت و مقابله، در حوزه تكنولوژي تحول در كاركرد، نفوذپذيري (تحول در ايمني) و كنترل‌پذيري (تأثيرناپذيري‌ها) به چاپ رسيده است.

بخش پاياني كتاب نيز با عنوان «وصف بخشي از آثار عمليات رواني دشمنان در حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري انقلاب اسلامي ايران» منتشر شده است.

«بازمهندسي عمليات رواني» از سوي انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي به چاپ رسيده است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو