پیشنهاد پارسینه
۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۸
۲
50
پــنــجــره
نظرات
قاضی
چه قبر ساده ای داره قهرمان ملی! انگار فرانسوی ها قهزمانان ملی شان وقتی میمیرند از یاد میروند.
کریم بنزیمما
چه قبر با عظمتی وقتی به یاد بزرگیش می افتی می فهمی که بزرگیش پس از مرگ در سادگی قبرش و خلوص خدمتش به یادگار مانده روحش شاد
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو