پیشنهاد پارسینه
۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۵۲
۰
هیات منصفه دادگاه مطبوعات نظر خود را درباره پرونده مدیران مسئول "تدبیر زندگی"، "نگاه اول"، "فیلم و هنر" ،" فرهنگ آشتی" روزنامه خبر و "عصر ارتباط" اعلام کرد.


به گزارش واحد مرکزی خبر ،جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول نشریه های "تدبیر زندگی"، "نگاه اول" و "فیلم و هنر" صبح امروز در شعبه ‌76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از ختم رسیدگی به این پرونده ها اعضای هیئت منصفه وارد شور شدند و نظر خود را درخصوص مدیران مسئول این نشریه ها اعلام کردند.

هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول نشریه "تدبیر زندگی" را درخصوص اتهام اجاره دادن نشریه به غیر ، مجرم تشخیص داد .

هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول نشریه "نگاه اول" را درخصوص اتهام اجاره دادن نشریه به دیگری با اکثریت آرا مجرم ندانست.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات همچنین در خصوص اتهام مدیر مسئول نشریه "فیلم و هنر" به دلیل مشخص نبودن هویت کامل مدیر مسئول اظهار نظر نکردند.

اتهام مدیر مسئول این نشریه نیز اجاره دادن نشریه به غیر است.


جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول " فرهنگ آشتی" و "عصر ارتباط"، صبح امروز در شعبه ‌76 دادگاه کیفری استان با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.

اعضای هیئت منصفه پس از شور ، مدیر مسئول روزنامه "فرهنگ آشتی" را درباره اتهام توهین و تهدید با اکثریت آرا مجرم ندانست.

همچنین اعضای هیئت منصفه مطبوعات در ادامه مدیر مسئول نشریه "عصر ارتباط" را نیز در خصوص اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا، مجرم ندانست.

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول وقت روزنامه "خبر" نیز صبح امروز در شعبه ‌76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از ختم رسیدگی به این پرونده ، اعضای هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شدند و مدیر مسئول وقت این روزنامه را در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، به اتفاق آرا مجرم دانست.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات همچنین مدیر مسئول وقت روزنامه خبر را درباره اتهام افترا و توهین با بیشتر آرا متهم پرونده را مجرم دانست.

هیئت منصفه مطبوعات در پایان به اتفاق آرا متهم پرونده را مستحق تخفیف در مجازات دانست.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو