پیشنهاد پارسینه
۲۱ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۳
۰
رئيس كل سازمان نظام پرستاري اعلام كرد: قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني كه به قانون كاهش ساعت كاري پرستاران معروف شده است از اول ارديبهشت (يك روز بعد از روز پرستار) در سراسر كشور اجرايي مي‌شود.

غضنفر ميرزابيگي در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: با اجراي اين قانون ساعت كاري پرستاران بين يك تا 8 ساعت در هفته كاهش مي‌يابد، 5 ساعت از اين كاهش به سابقه خدمت مربوط است، 2 ساعت از آن به صعوبت و سختي كار ارتباط دارد و يك ساعت ديگر نيز با توجه به نوبت كاري و شيفت در گردش پرستاران كاهش مي‌يابد.

وي گفت: بر اين اساس چون تقريباً همه پرستاران شيفت در گردش و نوبت كاري دارند، يك ساعت كاهش ساعت كاري براي همه اين افراد اعمال مي‌شود، در مورد سابقه خدمت نيز با توجه به جدول مصوب، پرسنل باليني با 4 سال سابقه خدمت، مشمول يك ساعت كسر ساعت كاري، از 4 سال و يك روز تا 8 سال خدمت، مشمول 2 ساعت كاهش ساعت كاري در هفته، از 8 سال و يك روز تا 12 سال خدمت مشمول 3 ساعت كاهش ساعت كاري در هفته، از 12 ساعت و يك روز تا 16سال مشمول 4 ساعت و از 16 سال و يك روز به بالا مشمول 5 ساعت كاهش ساعت كاري در هفته مي‌شوند.
وي افزود: كاهش ساعت كاري هفتگي با توجه به سختي و صعوبت كاري نيز مطابق جدول مصوب براي بخش‌هاي مختلف اعمال شده و مشمول كاهش ساعت كاري بين نيم ساعت تا 2 ساعت كاري در هفته مي‌شود.

رئيس كل سازمان نظام پرستاري اضافه كرد: بر اساس اين قانون شغل پرستاري در تمام بخش‌هاي دولتي، غير دولتي، نيروهاي مسلح و بخش خصوصي جزء مشاغل سخت و زيان آور شناخته شد و تمام كادر پرستاري از بهيار تا دكتراي پرستاري شاغل در اين بخش‌ها اعم از زن و مرد از مزاياي قانون مشاغل سخت و زيان آ‌ور برخوردار مي‌شوند.

وي افزود:‌ بر اساس قانون ارتقاي بهره‌وري خدمات پرسنل باليني از اين پس كاركنان اين بخش نبايد بيش از 36 ساعت در هفته كار كنند و چون پرستاري جزء مشاغل سخت و زيان آور نيز مصوب شده است بر اساس قانون كار نيز كاركنان مشاغل سخت و زيان آور نبايد بيش از 36 ساعت در هفته كار كنند بنابراين اين مسئله در دو قانون مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است بنابراين جاي هيچگونه شبهه‌اي ندارد.

ميرزابيگي گفت: بر اساس قانون ارتقاي خدمات بهره‌وري خدمات پرسنل باليني همچنين اين كاركنان نبايد بيش از 12 ساعت كار متوالي داشته باشند، فعاليت آنان در شيفت‌هاي شب و تعطيل با ضريب 5/1 برابر اضافه كاري محاسبه مي‌شود.

وي افزود:‌ بر اساس محاسبات انجام شده با اجراي اين قانون نظام سلامت كشور به حدود 20 هزار نيروي جديد نيازمند خواهد بود. دولت با تأمين اعتبار لازم براي تأمين اين نيروها موافقت كرده است و مطابق آيين نامه اين قانون موظف شده است كمبود نيرو را جبران كند. بخشي از اين كمبود با استخدام نيرو در وزارت بهداشت و بخشي ديگر با تشكيل تعاوني خدمات پرسنل پرستاري و طي قرارداد با مراكز بهداشتي و درماني تأمين خواهد شد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو