پیشنهاد پارسینه
۱۷ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۱:۱۹
۰
اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا: رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا خبر داد: شرايط جديد بخشودگي اضافه خدمت سربازان گروه ناجا - رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا شرايط جديد بخشودگي اضافه خدمت ناشي از غيبت اوليه سربازان را اعلام كرد.

سردار «محمدجواد زاده كمند» در اين رابطه گفت: در بررسي مجدد ضوابط اجرايي بخشش اضافه خدمت ناشي از غيبت اوليه سربازان از سوي شوراي هماهنگي وظيفه عمومي كشور، اصلاحاتي انجام گرفته و شرايط 17گانه زير به عنوان شرايط جديد بخشودگي اضافه خدمت سربازان به تصويب اين شورا رسيده است.

1. حداقل 6ماه خدمت سربازان بومي و غيربومي در مناطق جنگي و عملياتي كه به تناسب نوع منطقه –كه از سوي ستادكل نيروهاي مسلح تعيين شده است-، موجب يك تا سه ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.

2. حداقل 9ماه خدمت سربازان غيربومي در مناطق محروم و بد آب و هوا كه برابر ابلاغيه دولت در گروه 9 و 8 و 7 هستند موجب بخشش دوماه اضافه خدمت و در گروه 6 و 5 و 4 ، موجب بخشش يكماه اضافه خدمت خواهد گرديد.

3. ابراز شجاعت و فداكاري قابل ملاحظه در انجام ماموريت‌هاي عملياتي با تائيد فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح كه موجب يكماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.

4. خدمت در مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف شده از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يكماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.

5. سربازاني كه براساس دستورالعمل‌هاي نيروهاي مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب مي‌شوند از يكماه بخشودگي اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.

6. سربازاني كه در حين انجام ماموريت جانباز حداقل 5درصد و يا از كار افتاده حداقل 10درصد مي‌شوند از يكماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.

7. حداقل 12ماه خدمت در يگانها و مراكزي كه بيش از 800كيلومتر با محل سكونت سرباز فاصله داشته باشد موجب دوماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بيش از 400كيلومتر باشد مدت بخشودگي يك ماه خواهد بود.

8. نوآوري، ابتكار و خلاقيت سربازان در دوران خدمت برابر مصاديق ابلاغي از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يك‌ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.

9. حفظ حداقل 10 جزء و يا 5 جزء قرآن كريم به ترتيب موجب بخشودگي دوماه و يك‌ماه اضافه خدمت خواهد شد.

10. فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حين خدمت كه موجب بخشودگي دوماه از اضافه خدمت وي خواهد شد.

11. فوت يكي از اعضاي درجه يك سرباز در زمان مشموليت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) كه موجب سه ماه تاخير در ارسال مدارك در زمان تعيين شده و يا سه ماه تاخير در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز گرديده باشد موجب برخورداري از سه ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.

12. بروز بلاياي طبيعي (سيل، زلزله، طوفان، صاعقه) و يا حوادث قهريه (سقوط هواپيما، تصادف منجر به فوت يا جراحت كه فرد به ديه يا حبس محكوم شده باشد، آتش سوزي، غرق شدن) كه خود يا يكي از اعضاي درجه يك خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسيب ديده و علت غيبت آنان (كه حداكثر بيش از 6ماه نبايد باشد) در اثر اين موضوع بوده باشد موجب بخشش سه ماه اضافه خدمت خواهد شد.

13. اشكالات اداري وارده بر ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امور مشمول كه موجب تاخير در حضور مشمول در خدمت گرديده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و...) كه با ارائه مدارك مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، سه ماه اضافه خدمت بخشيده خواهد شد.

14. مشمولاني كه در طول مدت غيبت يا حين خدمت شرايط معافيت پدر، مادر، برادر، خواهر بيمار يا صغار و يا يكي از معافيتهاي مقرر در قانون را تحصيل كرده باشند از دوماه بخشش اضافه خدمت برخوردار مي‌گردند.

15. چنانچه مشمول در زمان غيبت شرايط استفاده از ماده 127 را دارا بوده و بدليل عدم آگاهي، از اين امتياز استفاده ننموده باشد، سه ماه اضافه خدمت وي بخشيده مي‌شود.

ماده 127: از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است بشرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي‌تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت نمايد.

16. مشمولاني كه قبل از زمان تعيين شده براي ارسال مدارك و يا قبل از موعد اعزام، به دليل بيماري يا سانحه در بيمارستان بستري و داراي طول درمان بوده و ميزان و علت ايجاد غيبت به همين دليل باشد با ارائه مدارك مستند و قابل قبول، از سه ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.

17. سربازان متاهل كه حداكثر با يكسال غيبت به خدمت اعزام شده‌اند و يا سربازان متاهل داراي فرزند كه همسر آنان فوت نموده يا مطلقه باشد از دوماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.

ر ئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا تصريح كرد: نكته مهمي كه مشمولان و سربازان بايد به آن توجه نمايند اين است كه منبعد بخشودگي اضافه خدمت مربوط به بندهاي 1 تا 10 توسط يگانهاي خدمتي آنان و بندهاي 11 تا 17 توسط رده‌هاي وظيفه عمومي در سراسر كشور بررسي و انجام خواهد گرفت.

سردار زاده كمند يادآور شد: حسن اخلاق و رفتار سرباز در حين خدمت، عدم غيبت منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتي از عملكرد او، به عنوان شرط اصلي در بهره‌مندي سربازان از بخشودگي اضافه خدمت محسوب مي‌شود.

وي افزود: بخشودگي اضافه خدمت سربازان صرفاً در شش ماهه آخر خدمت سربازي قابل رسيدگي و انجام خواهد بود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، تاريخ اجراي اين مصوبات را از 20 اسفند 88 اعلام كرد و گفت: شرايط 17گانه جديد جايگزين شرايط 11گانه قبلي شده است
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو