۱۷ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۱
۱
رييس جمهوري اسلامي ايران،با بيان اينکه بهتر است مردم تهران به زندگي در شهرهاي ديگر کشور نيز فکر کنند،گفت: دولت امکانات لازم را براي زندگي مردم تهران در ديگر نقاط کشور فراهم خواهد کرد.

به گزارش ايرنا،محمود احمدي نژاد روز سه شنبه در بازديد از مجتمع اردوگاه هاي اسکان اضطراري بشارت 1، 2 و 3 در محل مجموعه ورزشي آزادي،بيان کرد: وزرا موظفند امکانات لازم را به کارمنداني که مي‌خواهند از تهران منتقل شوند ارايه دهند همچنين از آنها خواهم خواست براي کساني که تصميم به انتقال از تهران به شهرهاي ديگر کشور مي‌گيرند امکانات تشويقي مانند وام ساخت مسکن در نظر بگيرند.

رييس جمهوري با بيان اين که اگر ميزان جمعيت ساکن در تهران کاهش يابد امداد رساني به آنها نيز آسانتر مي‌شود،خاطر نشان کرد: از مردم تهران مي‌خواهم موضوع زلزله را جدي بگيرند و به زندگي در نقاط ديگر ايران فکر کنند. دولت مي‌تواند براي زندگي و تحصيلات فرزندان آنها امکاناتي را در شهرهاي ديگر فراهم کند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود از همه کساني که در تعطيلات نوروز مشغول خدمت رساني به مردم بوده‌اند تشکر کرد و گفت:در ايام نوروز بيش از 120 ميليون نفر سفر انجام شد که اين نشانه سر زندگي و اميدواري ملت ايران است، البته اميدواريم در آينده شرايطي فراهم شود تا کساني هم که بنيه قوي اقتصادي ندارند بتوانند به سفر بروند.

رييس جمهوري با اشاره به اين که امسال حوادث نوروز نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش چشمگيري داشت،تصريح کرد: اميدواريم همه مردم اقدامات لازم را در پيشگيري از حوادث رعايت کنند تا شاهد هيچ حادثه‌اي نباشيم.

رييس شوراي عالي امنيت ملي کشور در ادامه به جمعيت 13 ميليوني استان تهران و جمعيت 8 ميليوني شهر تهران،اشاره کرد و بيان داشت: با توجه به جمعيت زيادي که در تهران ساکن هستند تصوير اين شهر پس از حادثه مناسب نخواهد بود زيرا با توجه به وجود مجموعه‌هاي فرسوده و ترتيب جمعيتي تهران در زمان بروز حادثه کار امداد و نجات بسيار سخت خواهد بود.

احمدي نژاد برگزاري مانور آمادگي در مقابل بحران در تهران را به صورت مداوم ضروري دانست و اذعان داشت وسعت استان تهران 700 کيلومتر مربع است بنابراين امدادرساني در اين وسعت کار بسيار بزرگي است که همه وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي ذيربط بايد در آن مشارکت داشته باشند.

رييس جمهوري موضوع آموزش به مردم در مواقع بروز حادثه را مهم دانست و بيان کرد: در زمان بروز حادثه افراد نزديک به حادثه ديدگان نقش مهمي دارند که با آموزش آنها مي‌توان به امدادرساني کمک بسياري کرد.

احمدي نژاد امکانات فعلي براي امدادرساني در زمان بروز حادثه را کافي ندانست و خاطر نشان کرد:بايد امکانات امدادرساني بيش از اينها باشد به عنوان مثال در در بيمارستان صحرايي اردوگاهي که از آن بازديد کردم، 50 تخت وجود داشت در حالي که بسيار بيشتر از اين تعداد تخت بايد در اين بيمارستان وجود داشته باشد.

وي افزود: در کار امدادرساني بايد آمادگي و تجهيزات با حوادث هماهنگ باشد همچنين هماهنگي و پيوستگي در مديريت بحران بخصوص در تهران عامل حياتي است زيرا اگر اين هماهنگي و آرامش وجود نداشته باشد ابعاد حادثه و آسيب بسيار گسترده خواهد بود.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اهميت رساندن لوازم و تجهيزات امدادي به ساکنين تهران،گفت: بايد از سوي مسئولين ذيربط يک کيف از لوازم امدادي به شهروندان تهراني داده شود تا به هنگام حادثه از آن استفاده کنند.

رييس جمهوري در پايان سخنان خود خطاب به شهروندان تهراني،بيان کرد: موضوع زلزله و مقاوم سازي ساختمان ها را جدي بگيريد زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد تهران در معرض زلزله است.
رييس جمهوري اسلامي ايران،با بيان اينکه بهتر است مردم تهران به زندگي در شهرهاي ديگر کشور نيز فکر کنند،گفت: دولت امکانات لازم را براي زندگي مردم تهران در ديگر نقاط کشور فراهم خواهد کرد.

به گزارش ايرنا،محمود احمدي نژاد روز سه شنبه در بازديد از مجتمع اردوگاه هاي اسکان اضطراري بشارت 1، 2 و 3 در محل مجموعه ورزشي آزادي،بيان کرد: وزرا موظفند امکانات لازم را به کارمنداني که مي‌خواهند از تهران منتقل شوند ارايه دهند همچنين از آنها خواهم خواست براي کساني که تصميم به انتقال از تهران به شهرهاي ديگر کشور مي‌گيرند امکانات تشويقي مانند وام ساخت مسکن در نظر بگيرند.

رييس جمهوري با بيان اين که اگر ميزان جمعيت ساکن در تهران کاهش يابد امداد رساني به آنها نيز آسانتر مي‌شود،خاطر نشان کرد: از مردم تهران مي‌خواهم موضوع زلزله را جدي بگيرند و به زندگي در نقاط ديگر ايران فکر کنند. دولت مي‌تواند براي زندگي و تحصيلات فرزندان آنها امکاناتي را در شهرهاي ديگر فراهم کند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود از همه کساني که در تعطيلات نوروز مشغول خدمت رساني به مردم بوده‌اند تشکر کرد و گفت:در ايام نوروز بيش از 120 ميليون نفر سفر انجام شد که اين نشانه سر زندگي و اميدواري ملت ايران است، البته اميدواريم در آينده شرايطي فراهم شود تا کساني هم که بنيه قوي اقتصادي ندارند بتوانند به سفر بروند.

رييس جمهوري با اشاره به اين که امسال حوادث نوروز نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش چشمگيري داشت،تصريح کرد: اميدواريم همه مردم اقدامات لازم را در پيشگيري از حوادث رعايت کنند تا شاهد هيچ حادثه‌اي نباشيم.

رييس شوراي عالي امنيت ملي کشور در ادامه به جمعيت 13 ميليوني استان تهران و جمعيت 8 ميليوني شهر تهران،اشاره کرد و بيان داشت: با توجه به جمعيت زيادي که در تهران ساکن هستند تصوير اين شهر پس از حادثه مناسب نخواهد بود زيرا با توجه به وجود مجموعه‌هاي فرسوده و ترتيب جمعيتي تهران در زمان بروز حادثه کار امداد و نجات بسيار سخت خواهد بود.

احمدي نژاد برگزاري مانور آمادگي در مقابل بحران در تهران را به صورت مداوم ضروري دانست و اذعان داشت وسعت استان تهران 700 کيلومتر مربع است بنابراين امدادرساني در اين وسعت کار بسيار بزرگي است که همه وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي ذيربط بايد در آن مشارکت داشته باشند.

رييس جمهوري موضوع آموزش به مردم در مواقع بروز حادثه را مهم دانست و بيان کرد: در زمان بروز حادثه افراد نزديک به حادثه ديدگان نقش مهمي دارند که با آموزش آنها مي‌توان به امدادرساني کمک بسياري کرد.

احمدي نژاد امکانات فعلي براي امدادرساني در زمان بروز حادثه را کافي ندانست و خاطر نشان کرد:بايد امکانات امدادرساني بيش از اينها باشد به عنوان مثال در در بيمارستان صحرايي اردوگاهي که از آن بازديد کردم، 50 تخت وجود داشت در حالي که بسيار بيشتر از اين تعداد تخت بايد در اين بيمارستان وجود داشته باشد.

وي افزود: در کار امدادرساني بايد آمادگي و تجهيزات با حوادث هماهنگ باشد همچنين هماهنگي و پيوستگي در مديريت بحران بخصوص در تهران عامل حياتي است زيرا اگر اين هماهنگي و آرامش وجود نداشته باشد ابعاد حادثه و آسيب بسيار گسترده خواهد بود.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اهميت رساندن لوازم و تجهيزات امدادي به ساکنين تهران،گفت: بايد از سوي مسئولين ذيربط يک کيف از لوازم امدادي به شهروندان تهراني داده شود تا به هنگام حادثه از آن استفاده کنند.

رييس جمهوري در پايان سخنان خود خطاب به شهروندان تهراني،بيان کرد: موضوع زلزله و مقاوم سازي ساختمان ها را جدي بگيريد زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد تهران در معرض زلزله است.
بهترین خرید
نظرات
lمحمود
فقط حرف

اینجانب یکسال و نیم دنبال انتقال از تهران به شهرستان هستم هنوز که هنوزه دارم دوندگی می کن
با من ارتباط برقرار کنید تا تمامی مدارک را ارائه دهم

کارمند یکی از شرکت های دولتی وزارت صنایع و معادن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید