پیشنهاد پارسینه
۱۶ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۲:۰۶
۰
تهران - شاعر و اديب معاصريوسف علي ميرشکاک گفت: با همت مضاعف است که جان آدمي به کار واداشته مي شود و کار، آغاز گرحکمت و معرفت بشر است، پس همه بايد در طلب همت مضاعف باشند.

يوسف علي ميرشکاک درگفت وگو با خبرنگار انديشه ايرنا در ارتباط با معناي نامگذاري سال 89 به "همت مضاعف و کار مضاعف" در سپهر انديشه گفت: همت والا و کار مضاعف در زمينه هاي گوناگون مي تواند سر لوحه عملي زيست جهان ما بشود. و امسال را بايد نويد بخش آغاز حرکتي نو و افقي تازه براي انديشه بشري دانست. زيرا در همت مضاعف است که جان آدمي به کار واداشته مي شود و کار آدمي آغازگر حکمت و معرفت بشر است. پس همه بايد در طلب کار مضاعف و به طريق اولي همت مضاعف باشند.

وي با بيان افتراق بين اعياد اسلامي و اعياد ملي ابراز اميدواري کرد: با فرهنگ سازي مناسب به اعياد حقيقي که همان ايام الله است، بيشتر توجه شود تا کمتر دردام شووينيسم ايراني گرفتار شويم.

شاعر و اديب معاصر افزود: اگر تنها به وجه ملي نوروز توجه شود، اين ايام تنها متعلق به پيروان داريوش، کوروش و خشايار شاه مي شود و نتيجه منطقي آن، همان چهارشنبه اهريمني آخر سال خواهد شد.
وي ادامه داد: حال آنکه اين مراسم باستاني با قرار گرفتن در ذيل حقايق عميق اسلامي افقي براي تمام بشريت باز مي کند و از يک سو مي تواند سنگربان سنت باشد و از سوي ديگر روشنگر آينده نفوس بشري باشد.
ميرشکاک درادامه افزود: اميدوارم امسال با اين نامگذاري مناسب سالي همراه با توفيقات حقيقي براي آحاد مسلمين ايران باشد.
وي درخاتمه بيان داشت:تفکر روشن کننده راه است و راه نمايانگر بودن آدمي پس بايد به تفکر بازگشت.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو