۱۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۰:۲۱
۰
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دومین جلسه هئیت دولت در سال جاری از مردم و تمامی فعالان حوزه تنظیم بازار به خاطر اجرای موفق برنامه ویژه این حوزه در ایام نوروز تقدیر کرد.

در دومین جلسه هیئت دولت در سال 89 که به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های دستگاه‌های مسئول در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار ایام نوروز و سفر‌های نوروزی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه وزیر بازرگانی گزارشی از عملکرد آن وزارتخانه در خصوص تمهیدات و اقدامات بعمل آمده به منظور تنظیم بازار برای تعطیلات نوروز ارائه کرد.

پس از ارائه گزارش وزیر بازرگانی، رئیس جمهوری ازتمامی فعالان حوزه تنظیم بازار و به ویژه کشاورزان، باغداران، دستگاه های ذیربط و سایر دست اندرکاران و بالاخص مردم عزیز ایران اسلامی که با همکاری و همراهی خود موجب موفقیت این برنامه شدند، قدردانی و تشکر کرد .

وزیر بازرگانی همچنین گزارشی از عملکرد آن دستگاه در ارتباط با چگونگی بر پایی نمایشگاه اکسپو ارائه کرد که پس از استماع نظر اعضای دولت و تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت آن نمایشگاه برای معرفی توانمندی‌های ایران در جنبه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مقرر شد تا حسب دستور رئیس جمهور، هر یک از وزیران و روسای سازمان‌ها یکی از معاونان خود را عنوان مسئول پشتیبانی و حمایت از برنامه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نمایشگاه اکسپو وزارت بازرگانی معرفی کنند .

همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی از میزان سفر‌های
نوروزی مردم در ایام نوروز به هیات دولت ارائه داد. این گزارش حکایت از رشد 20 درصدی سفر‌های نوروزی در نوروز سال 89 داشت .

در پایان نیز براساس تصمیم هیات دولت مقرر شد تا کار گروهی به مسئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور و با عضویت وزیر مسکن و شهرسازی و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تصمیمات لازم در خصوص احداث مرکز اجلاس‌های بین‌المللی در جزیره کیش را اتخاذ کند .
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دومین جلسه هئیت دولت در سال جاری از مردم و تمامی فعالان حوزه تنظیم بازار به خاطر اجرای موفق برنامه ویژه این حوزه در ایام نوروز تقدیر کرد.

در دومین جلسه هیئت دولت در سال 89 که به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های دستگاه‌های مسئول در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار ایام نوروز و سفر‌های نوروزی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه وزیر بازرگانی گزارشی از عملکرد آن وزارتخانه در خصوص تمهیدات و اقدامات بعمل آمده به منظور تنظیم بازار برای تعطیلات نوروز ارائه کرد.

پس از ارائه گزارش وزیر بازرگانی، رئیس جمهوری ازتمامی فعالان حوزه تنظیم بازار و به ویژه کشاورزان، باغداران، دستگاه های ذیربط و سایر دست اندرکاران و بالاخص مردم عزیز ایران اسلامی که با همکاری و همراهی خود موجب موفقیت این برنامه شدند، قدردانی و تشکر کرد .

وزیر بازرگانی همچنین گزارشی از عملکرد آن دستگاه در ارتباط با چگونگی بر پایی نمایشگاه اکسپو ارائه کرد که پس از استماع نظر اعضای دولت و تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت آن نمایشگاه برای معرفی توانمندی‌های ایران در جنبه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مقرر شد تا حسب دستور رئیس جمهور، هر یک از وزیران و روسای سازمان‌ها یکی از معاونان خود را عنوان مسئول پشتیبانی و حمایت از برنامه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نمایشگاه اکسپو وزارت بازرگانی معرفی کنند .

همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی از میزان سفر‌های
نوروزی مردم در ایام نوروز به هیات دولت ارائه داد. این گزارش حکایت از رشد 20 درصدی سفر‌های نوروزی در نوروز سال 89 داشت .

در پایان نیز براساس تصمیم هیات دولت مقرر شد تا کار گروهی به مسئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور و با عضویت وزیر مسکن و شهرسازی و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تصمیمات لازم در خصوص احداث مرکز اجلاس‌های بین‌المللی در جزیره کیش را اتخاذ کند .
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید