پیشنهاد پارسینه
۱۱ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۱:۰۹
۰
گزارش اطلاعات داخلي
شماره: 534/300
تاريخ گزارش: 2/9/44
موضوع: وزارت آموزش و پرورش

به طوري كه استحضار دارند اخيراً وزارت آموزش و پرورش مبادرت به بازنشسته نمودن اغلب معاونان و رؤساي ادارات تابعه آن وزارتخانه نموده و چون از طريق كارگزيني وزارت آموزش و پرورش به سوابق دكتر بيرجندي معاون سابق كه مشمول قانون بازنشستگي بوده مراجعه مي‌شود معلوم مي‌گردد كه شخص مورد بحث فاقد ليسانس و درجه دكترا بوده و فقط داراي مدرك ديپلم ششم است و بي‌جهت مشاراليه را دكتر خطاب مي‌كرده‌اند.
عيناً جهت اقدام به اداره 322 ارسال مي‌گردد. شماره 3/9
آقاي قهرماني
بررسي و بهره‌برداري نماييد. 4/9
1ـ سابقه بررسي و پرونده تكميل گردد
2ـ مورخه سوابق خدمتي و عكس از اداره كل چهارم
3ـ بيوگرافي از ساواك تهران
قهرماني 8/9/44


منبع:موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو