۰۷ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۴
۰
http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6811.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6715.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6548.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6602.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6851.jpg

آخرين برنامه سال که آفيش ميدان پاستور شديم متفاوت از هميشه برگزار شد. البته به جز تاخير يک ساعته ونيمه و  مرد هميشه ساده پوش با چشمان نيمه باز که مثل هميشه بود. اين بار ما مهمان بوديم و قرار بود دوربين هم نبريم که البته نشد ترک عادت بشود جز ديدن دوستان عکاس که گاه به گاه مي بينمشان و ياد دوستان غايب جالب ترين قسمت برنامه ، دست به ماژيک شدن رئيس جمهور و توضيح يک ساعته براي خبرنگاران به شيوه کلاس درس بود تا از شيوه و چگونگي تنظيم و هدفمند کردن يارانه ها تا شيوه اجرايي و جدال با مجلس سخن بگويد و البته تئوري هاي اقتصادي و سوتي هاي مخالفان اين طرح را هم شرح دهد. شيوه اجراي رئيس جمهور به شو من ها مي مانست از جهت جذابيت اما تسلط بر تئوري ها و ضرب و تقسيم ها نشان از استادي دانشگاه داشت که منصب اجرايي هنوز هم فرسوده و کند ذهنش نکرده.
خلاصه مطلب آنکه قرار نيست با اين وضع بودجه اين لايحه با روش تصويبي مجلس اجرايي شود.
طبق برنامه ريزي دولت در مورد اجرايي شدن آن هم زمان بندي تعيين نخواهد شد تا کنترل و اداره امور به هرج و مرج نکشد.

هرچه که باشد اجرا شدن اين لايحه بيشتر بار رواني اش دامن گير ما خواهد شد تا واقعيت اقتصادي اش و البته زالو هاي اقتصادي هم منتظر همين فرصت ها هستند اما اجرايي شدنش اگرچه چندسالي فشار را بر مردم تحميل خواهد کرد اما از آن گريزي نيست.واقعيت هاي اقتصادي که در سالهاي قبل چسب مالي و ماست مالي و لاپوشاني شده هر روز به وضعيتي شکننده نزديک مي شود.

منبع: وبلاگ عکس فوری

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6811.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6715.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6548.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6602.jpg

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/9e9e6851.jpg

آخرين برنامه سال که آفيش ميدان پاستور شديم متفاوت از هميشه برگزار شد. البته به جز تاخير يک ساعته ونيمه و  مرد هميشه ساده پوش با چشمان نيمه باز که مثل هميشه بود. اين بار ما مهمان بوديم و قرار بود دوربين هم نبريم که البته نشد ترک عادت بشود جز ديدن دوستان عکاس که گاه به گاه مي بينمشان و ياد دوستان غايب جالب ترين قسمت برنامه ، دست به ماژيک شدن رئيس جمهور و توضيح يک ساعته براي خبرنگاران به شيوه کلاس درس بود تا از شيوه و چگونگي تنظيم و هدفمند کردن يارانه ها تا شيوه اجرايي و جدال با مجلس سخن بگويد و البته تئوري هاي اقتصادي و سوتي هاي مخالفان اين طرح را هم شرح دهد. شيوه اجراي رئيس جمهور به شو من ها مي مانست از جهت جذابيت اما تسلط بر تئوري ها و ضرب و تقسيم ها نشان از استادي دانشگاه داشت که منصب اجرايي هنوز هم فرسوده و کند ذهنش نکرده.
خلاصه مطلب آنکه قرار نيست با اين وضع بودجه اين لايحه با روش تصويبي مجلس اجرايي شود.
طبق برنامه ريزي دولت در مورد اجرايي شدن آن هم زمان بندي تعيين نخواهد شد تا کنترل و اداره امور به هرج و مرج نکشد.

هرچه که باشد اجرا شدن اين لايحه بيشتر بار رواني اش دامن گير ما خواهد شد تا واقعيت اقتصادي اش و البته زالو هاي اقتصادي هم منتظر همين فرصت ها هستند اما اجرايي شدنش اگرچه چندسالي فشار را بر مردم تحميل خواهد کرد اما از آن گريزي نيست.واقعيت هاي اقتصادي که در سالهاي قبل چسب مالي و ماست مالي و لاپوشاني شده هر روز به وضعيتي شکننده نزديک مي شود.

منبع: وبلاگ عکس فوری

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید