مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بازديد از پايگاه هاي ثابت و سيار امداد نوروزي سايپا، بر خدمات رساني به تمامي مسافران نوروزي تاکيد کرد.
۰۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۳:۰۳
۰
نعمت الله پوستين دوز با بيان اين مطلب گفت: با اجراي طرح خدمات و امداد نوروزي گروه سايپا مسافران نوروزي با اطمينان و آرامش بيشتري سفر مي کنند.

وي اظهار داشت: همانطور که از مفهوم شعار انتخابي "سايه به سايه با شما" امداد خودرو سايپا پيدا است اين شرکت در طول طرح امداد نوروزي آرامش و اطمينان خاطر براي تمامي مسافران نوروزي به خصوص مالکان خودروهاي توليدي گروه خودروسازي سايپا به ارمغان مي آورد.

پوستين دوز که در بازديد از پايگاه هاي شبانه روزي امداد خودرو سايپا از جاده کناره سخن مي گفت، تاکيد کرد: طرح خدمات و امداد نوروزي بسيار اهميت دارد و شرکت امداد خودرو سايپا، امداد گران و نمايندگي هاي کشيک ثابت و سيار به خوبي به وظايف عمل کرده و آمادگي لازم را براي ارائه خدمات امدادي به تمامي مسافران نوروزي را خواهند داشت.

وي تصريح کرد: خوشبختانه در نوروز امسال با وجود افزايش مسافرت هاي نوروزي، خدمات امدادي به مسافران نوروزي نسبت به سال هاي قبل کاهش يافته است که اين امر مديون افزايش کيفيت خودروهاي توليدي و همچنين فرهنگ سازي اصول رانندگي سالم توسط دستگاه هاي ذيربط مانند پليس و راهنمايي و رانندگي است.

مديرعامل سايپا با ابراز رضايت از ارائه خدمات امدادي به مسافران نوروزي، رضايت و خشنودي مسافران نوروزي را از اهداف اصلي طرح خدمات و امداد نوروزي سايپا اعلام کرد که با جديت و تلاش هاي شبکه خدماتي سايپا اين هدف محقق شده است.

مهندس پوستين دوز در پايان سال جديد را به تمامي هموطنان و مسافران نوروزي و دست اندرکاران طرح نوروزي ناجا، جمعيت هلال احمر، اورژانس و مخصوصاً امدادگران، مديران نمايندگي هاي کشيک ثابت و سيار سايپا و ... تبريک گفت.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بازديد از پايگاه هاي ثابت و سيار امداد نوروزي سايپا، بر خدمات رساني به تمامي مسافران نوروزي تاکيد کرد.
نعمت الله پوستين دوز با بيان اين مطلب گفت: با اجراي طرح خدمات و امداد نوروزي گروه سايپا مسافران نوروزي با اطمينان و آرامش بيشتري سفر مي کنند.

وي اظهار داشت: همانطور که از مفهوم شعار انتخابي "سايه به سايه با شما" امداد خودرو سايپا پيدا است اين شرکت در طول طرح امداد نوروزي آرامش و اطمينان خاطر براي تمامي مسافران نوروزي به خصوص مالکان خودروهاي توليدي گروه خودروسازي سايپا به ارمغان مي آورد.

پوستين دوز که در بازديد از پايگاه هاي شبانه روزي امداد خودرو سايپا از جاده کناره سخن مي گفت، تاکيد کرد: طرح خدمات و امداد نوروزي بسيار اهميت دارد و شرکت امداد خودرو سايپا، امداد گران و نمايندگي هاي کشيک ثابت و سيار به خوبي به وظايف عمل کرده و آمادگي لازم را براي ارائه خدمات امدادي به تمامي مسافران نوروزي را خواهند داشت.

وي تصريح کرد: خوشبختانه در نوروز امسال با وجود افزايش مسافرت هاي نوروزي، خدمات امدادي به مسافران نوروزي نسبت به سال هاي قبل کاهش يافته است که اين امر مديون افزايش کيفيت خودروهاي توليدي و همچنين فرهنگ سازي اصول رانندگي سالم توسط دستگاه هاي ذيربط مانند پليس و راهنمايي و رانندگي است.

مديرعامل سايپا با ابراز رضايت از ارائه خدمات امدادي به مسافران نوروزي، رضايت و خشنودي مسافران نوروزي را از اهداف اصلي طرح خدمات و امداد نوروزي سايپا اعلام کرد که با جديت و تلاش هاي شبکه خدماتي سايپا اين هدف محقق شده است.

مهندس پوستين دوز در پايان سال جديد را به تمامي هموطنان و مسافران نوروزي و دست اندرکاران طرح نوروزي ناجا، جمعيت هلال احمر، اورژانس و مخصوصاً امدادگران، مديران نمايندگي هاي کشيک ثابت و سيار سايپا و ... تبريک گفت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید