۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۵

وضعیت سنتی یکی از بهترین وضعیت‌های رابطه‌ جنسی برای باردار شدن سریع‌تر است. این وضعیت برای بارداری مطلوب‌ترین حالت است—گرچه تقریباً در هر حالت از رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد.

در این وضعیت که جزء قدیمی‌ترین حالت‌ها برای رابطه‌ جنسی است، زن با پاهایی باز شده به پشت می‌خوابد و هر دو زانوی خود را خم می‌کند و کف پاها را محکم روی زمین قرار می‌دهد. سپس مرد روی او می‌خوابد. البته این حالت پایه مدل‌های دیگری هم دارد: مثلاً زن یک یا هر دو پای خود را بلند می‌کند و مرد یا آنها را در دست می‌گیرد و یا آنها را روی شانه‌های خود قرار می‌دهد؛ یااینکه یکی یا هر دو زانوی خود را باز می‌کند.

وضعیت سنتی بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمام مدت می‌توانند همدیگر را بوسیده یا در آغوش گیرند. در این حالت زن می‌تواند آزادانه حرکت کند و مرد می‌تواند با بلند کردن خود با دست‌هایش یا بالا کشیدن بدنش بااستفاده از زانوهایش، بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.

انواع قرص‌های تاخیری و جنسی و عوارض آن‌ها

برای لقاح نیز این حالت بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا وقتی زن به پشت می‌خوابد، واژن رو به پایین است و رفتن اسپرم به داخل آن و گذشتن از گردنه رحم و وارد شدن به رحم راحت‌تر صورت می‌گیرد. یکی دیگر از فواید این حالت این است که این امکان را فراهم می‌کند که آلت مرد عمیق‌تر وارد واژن زن شود تا اسپرم بعد از انزال مستقیم‌تر وارد گردنه رحم شود.

وقتی می‌خواهید در بهترین حالت رابطه ‌جنسی باردار شوید، و احتمال باردار شدن خود را پس از انزال افزایش دهید، این نکات را رعایت کنید:

 • مرد باید آلت تناسلی خود را تا حد امکان بیشتر به عمق واژن فرو برده تا کمترین میزان از مایع انزال شده بیرون از واژن بریزد.
 • پس از بیرون کشیدن آلت، مرد می‌تواند به آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن را به سمت هم فشار دهد تا مایع انزال شده از آن بیرون نریزد.
 • زن باید برای 20 تا 30 دقیقه بعدی همانطور به پشت دراز بکشد. بهتر است که زیر کمر او بالشی قرار گیرد تا لگن او کمی از روی زمین بلند شود.

طبیعی است که وقتی زن از جای خود بلند می‌شود کمی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریزد اما این احتمال بارور شدن او را کاهش نمی‌دهد زیرا در این نقطه بیشتر اسپرم‌هایی که در واژن مانده‌اند زنده نیستند. به همان دلیل، به پشت خوابیدن زن بیشتر از 30 دقیقه احتمال بارور شدن زن را بیشتر نمی‌کند.

 

اگر دوست دارید تنوع بیشتری در رابطه‌جنسیتان باشد، می‌توانید از مدل‌های زیر برای باردار شدن استفاده کنید:

 • خوابیدن دو طرف به پهلو کنار یکدیگر نیز یکی از راه‌های خوب برای آندسته از زوج‌هایی است که یکی از طرفین اضافه‌وزن یا کمردرد دارد. اینکار را می توانید هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشت زن را در آغوش گرفته و آلت خود را از پشت وارد واژن زن کند، انجام دهید.
 • سکس از پشت طوری است که مرد از پشت آلت جنسی خود را وارد واژن زن می‌کند. زن می‌تواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و یا به پهلو دراز بکشد. مرد پشت او می‌ایستد یا او نیز زانو می‌زند. این روش باعث می‌شود که اسپرم در گردنه رخم نیز ذخیره شود.
 • در استفاده از هرکدام از وضعیت‌ها، پس از انزال، زن می‌تواند هم روی شکم 20 تا 30 دقیقه بخوابد یا به پشت برگشته و با بالا نگه داشتن لگن خود همانطور که در بالا اشاره شد، دراز بکشد.
انواع قرص‌های تاخیری و جنسی و عوارض آن‌ها

وضعیت سنتی یکی از بهترین وضعیت‌های رابطه‌ جنسی برای باردار شدن سریع‌تر است. این وضعیت برای بارداری مطلوب‌ترین حالت است—گرچه تقریباً در هر حالت از رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد.

در این وضعیت که جزء قدیمی‌ترین حالت‌ها برای رابطه‌ جنسی است، زن با پاهایی باز شده به پشت می‌خوابد و هر دو زانوی خود را خم می‌کند و کف پاها را محکم روی زمین قرار می‌دهد. سپس مرد روی او می‌خوابد. البته این حالت پایه مدل‌های دیگری هم دارد: مثلاً زن یک یا هر دو پای خود را بلند می‌کند و مرد یا آنها را در دست می‌گیرد و یا آنها را روی شانه‌های خود قرار می‌دهد؛ یااینکه یکی یا هر دو زانوی خود را باز می‌کند.

وضعیت سنتی بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمام مدت می‌توانند همدیگر را بوسیده یا در آغوش گیرند. در این حالت زن می‌تواند آزادانه حرکت کند و مرد می‌تواند با بلند کردن خود با دست‌هایش یا بالا کشیدن بدنش بااستفاده از زانوهایش، بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.

انواع قرص‌های تاخیری و جنسی و عوارض آن‌ها

برای لقاح نیز این حالت بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا وقتی زن به پشت می‌خوابد، واژن رو به پایین است و رفتن اسپرم به داخل آن و گذشتن از گردنه رحم و وارد شدن به رحم راحت‌تر صورت می‌گیرد. یکی دیگر از فواید این حالت این است که این امکان را فراهم می‌کند که آلت مرد عمیق‌تر وارد واژن زن شود تا اسپرم بعد از انزال مستقیم‌تر وارد گردنه رحم شود.

وقتی می‌خواهید در بهترین حالت رابطه ‌جنسی باردار شوید، و احتمال باردار شدن خود را پس از انزال افزایش دهید، این نکات را رعایت کنید:

 • مرد باید آلت تناسلی خود را تا حد امکان بیشتر به عمق واژن فرو برده تا کمترین میزان از مایع انزال شده بیرون از واژن بریزد.
 • پس از بیرون کشیدن آلت، مرد می‌تواند به آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن را به سمت هم فشار دهد تا مایع انزال شده از آن بیرون نریزد.
 • زن باید برای 20 تا 30 دقیقه بعدی همانطور به پشت دراز بکشد. بهتر است که زیر کمر او بالشی قرار گیرد تا لگن او کمی از روی زمین بلند شود.

طبیعی است که وقتی زن از جای خود بلند می‌شود کمی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریزد اما این احتمال بارور شدن او را کاهش نمی‌دهد زیرا در این نقطه بیشتر اسپرم‌هایی که در واژن مانده‌اند زنده نیستند. به همان دلیل، به پشت خوابیدن زن بیشتر از 30 دقیقه احتمال بارور شدن زن را بیشتر نمی‌کند.

 

اگر دوست دارید تنوع بیشتری در رابطه‌جنسیتان باشد، می‌توانید از مدل‌های زیر برای باردار شدن استفاده کنید:

 • خوابیدن دو طرف به پهلو کنار یکدیگر نیز یکی از راه‌های خوب برای آندسته از زوج‌هایی است که یکی از طرفین اضافه‌وزن یا کمردرد دارد. اینکار را می توانید هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشت زن را در آغوش گرفته و آلت خود را از پشت وارد واژن زن کند، انجام دهید.
 • سکس از پشت طوری است که مرد از پشت آلت جنسی خود را وارد واژن زن می‌کند. زن می‌تواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و یا به پهلو دراز بکشد. مرد پشت او می‌ایستد یا او نیز زانو می‌زند. این روش باعث می‌شود که اسپرم در گردنه رخم نیز ذخیره شود.
 • در استفاده از هرکدام از وضعیت‌ها، پس از انزال، زن می‌تواند هم روی شکم 20 تا 30 دقیقه بخوابد یا به پشت برگشته و با بالا نگه داشتن لگن خود همانطور که در بالا اشاره شد، دراز بکشد.
انواع قرص‌های تاخیری و جنسی و عوارض آن‌ها
بهترین خرید
نظرات
mohsen
از اينکه تابو شنکي کرده ايد خوشحالم و اميدوار اين نوع آموزش براي خاواده اي ايراني افزايش پيدا کند.همچنين براي افرادي که در شرف ازدواج هستند و هيچ اطلاعاتي در زمينه مقاربت ندارند آموزش قرار دهيد .آموزشهاي اعمال قبل از مقاربت که باعث برانگيختگي زوجها بطور متقابل انجام مي شود.خلاصه گسترش اين آموزشها باعث سلامت روابط زناشويي خواهد شد.بهداشت روابط جنسي ، سکس دهاني و سلامت آن سکس از عقب و عواقب آن و يا خوب بودن و بد بودن و بهداشتي بودن و يا نبودن سکس از مقعد، سوالهاي فراواني هستند که ممکن است در ذهن هر فردي اعم از دختر يا پسر و زن يا مرد بوجود آيد.و اين وظيفه جامعه فرهنگي کشور است که آموزشهاي لازم را دراختيار افراد جامعه قرار دهد.از مقاله خوبتون تشکر مي کنم
حسین بیدار
جل الخالق؛ بنظر میرسه، این 500 نفری که کامنت شما رو تایید کردند، باکره تشریف دارند که با یه مقاله سقف آسمونو سوراخ کردند!!!.....؛
ضمنا این مقالات پیش پا افتاده که توی همه کتابهای جنسی دیده میشه، بعیچ عنوان تابو شکنی نیست و این نشون میده که مثل بقیه دوستان حشری!!! که شما رو تایید کرده بودند!، خود شما هم نتونستی تاحالا کام بگیری ...؛
کلاغ
این چیز ها رو دیگه کی نمیدونه از یه پسر کلاس پنج و شش هم بپرسی بهت میگن
ناشناس
من که ازدواج نکردم ولی
خیلی جذاب بود
خدا قسمت کنه
یک غیرتی
پارسینه مطلب ارسالی من انقدر به درد نخور بود که افتخار ندادی منشر کنی؟!
ما که مجرد هستیم چه کار کنیم؟
زن چینی مصنوعی بخریم؟
غریبه
خب برو ازدواج کن !!!!!!!!
دست و پاهاتو که نگرفتن!!!!
(میدونی چیه؟؟؟
ما خودمون با این رسم و رسومات غلط و بیخود زندگی رو سخت گرفتیم،وگرنه اینقدر سن ازدواج بالا نمیرفت.
نتیجه:بیاین و رسم و رسومات الکی رو از زندگیهامون پاک کنیم)
سفارشی
دادا از امازون سفارش بده فقط زیادی گرونه
ناشناس
خیلی خوب بود چون این اطلاعات در هیچ مقطع زمانی در اختیار جوانان قرار نمیگیرد .وخیلی مسائل دیگر هست که باید به آنها آموزش داد
علیش
اینها مسائل غریزی است تمام حیوانات هم این عمل را انجام میدهن هیچ ربطی به اموزش نداره در نهاد همه موجودات است
حسن
درسته
الیاس
آخه من نمیدونم از این همه مشکلی که تو مملکت ما هست فقط همین بچه دار شدن رو باید توضیح بدن ؟
ناشناس
اختلاف بیشتر زن و شوهر ها بر سر عدم آگاهی از این موارد است
محمد
چرا همه مسائل رو بهم ربط میدین؟
این چ منطقیه؟
هرمسئله ای به جای خود
فلامرز
اینجا ماله براداریه مشکلات جامعه رو میخوایی بدونی سرچ کن جایه دیگه
ناشناس
جالبه که به یکی از حالت ها ی مقاربت که در اسناد دینی هم تایید شده یعنی بالا بودن زن در هنگام مقاربت اشاره نشده!!
ناشناس
همه چیز رو به دین ربط ندهید برای امثال شما باید تاسف خورد .
مسيحا
خداروشكر يكبار ديديم به اين مسايل كه جزو اصلي ترين نياز هاي آدميست بپردازيد...
ziba
دادن این اطلاعات وظیفه رسانه عمومی که مخاطب عام داره نیست. لابد انتظار دارید ازین به بعد تلویزیون بیاد این چیزارم توضیح بده.
از ابتدای خلقت تا حالا طبیعت مسیر خودش رو طی کرده و منتظر خبر پارسینه نمونده.
اطلاع رسانی در این حوزه وظیفه مشاوران پیش از ازدواجه نه سایت زردی مثل پارسینه.لطفا مطلبو بردارید
علیش
در بعضی از کشورهای پیشرفته این مسائل از کودکی اموزش داده میشه و شماسایت سفیدی معرفی کن تا ما هم خبر دار شیم لطفا ازادی را رعایت کن و دستور نده
سالار
خانم محترم میدونی 80 درصد طلاق های کشور ما به خاطر سکوت و عدم آگاهی از سولات و مسائل جنسیه، شما میخواین با یه مشاوره همه این مسائل رو حل کنین. متاسفم.
باباطاهر
توصیه میکنم به کتاب احکام خانواده مخصوص متاهلین نوشته امام خمینی مراجعه کنید. تا حیرت زده بشید ببینید ائمه ما چه احادیثی در رابطه مسائل جنسی فرمودند. خواندن این کتاب برا متاهلا ضروریه
ناشناس
والا چي بگم
ولي سايت هاي خبري عموما يه شخصيت و پرستيژ خاصي دارند ميشد يک وبلاگي ساخت و موارد اين چنيني را نوشت و از طريق سايت لينک و ارجاع داد ... هضم مطلب از طريق سايت خبري سخته
ziba
بله بعضی کشورا انقدر پیشرفته اند که تلویزیونشون هم این مسائلو راحت تر از اینم بیان میکنه. بعضی کشورای دیگه اونقدر پیشرفته و ازادند که اجازه دادند فساد اونقدر گسترده شه که مجبور شن اموزشو از مدارس ابتدایی شروع کنن. مردیم از این همه ازادی...
ناشناس
پارسینه تخصص تو مامای داری انتشار بده خجالت نکش
مجتبی
براتون متاسفم.
در برابر نظر منطقی ای که من داده بودم هیچ پاسخی بجز سانسور نداشتید....
حتما باید بهتون توهین بشه تا اون نظر رو به معرض دید عموم بذارید؟!!
سعيد
اقا ما كه واقا حالمون بد شد.اخه اين چيزا چيه ؟جوانان گناه دارن
reza
جای خجالت داره واقعا
baran
99درصد اینا مجردن میان اینارو میخونن
سالار
خب مجردا باید بیشتر بخونن خانوم.
Maryam
واقعاااا ک....!!
Maryam
واقعاااا ک....!!
ناشناس
عالى بود
حامد
فرمایش همتون صحیحه ولی اونطورنیست!!!!
mobina
میگی اینطور نیس پ چطور
rsafdari
واقعا عالی امیدوارم این آموزش ها در ایران مخفیانه نباشد
الی
این مسائل جز ضروریات زندگیه که خیلی هامون اطلاعات ناقصی داریم. مطالب خوب و مفید بود مرسی.
الناز
خوب
بچه باحال
خوب بود اما فک نکنم قدیما مردی زنیو میبوسیده
هلیا
باحال بود خوشم اومد ولی زیاد جو نداشت فکر کنم بهتره برم سر درسم اینا. بدردم نمیخوره زوده!!!!!!
امیر
با سلام خدمت دوستان اسلام با مشاوره دادن در اینگونه موارد کاملا موافق هست در احادیث شیعه هم بسیار به این بحث پرداخته شده تا زن و شوهر کمال لذت رو در عین حفظ سلامتی ازهمدیگر ببرند,کتاب آیت الله مشکینی و اصول کافی و... این احادیث را نقل کرده اند ظمنا میتوانید با سرچ کردن در اینترنت هم به اونها دسترسی پیدا کنید .
چیزی که تو صده ی اخیر علم بهش رسیده اسلام ۱۴۰۰سال پیش به طور مفصل مطرحش کرده
لطفا احادیث مربوطه را بخوانید تا شگفت زده بشوید که چقدر اسلام به روز هست .
موفق باشید
ناشناس
من وهمسرم هردوسالم هستیم امادوسالیه که بچه دارنشدیم نمیدونم بایدچیکارکنم تاباردارشم من عاشق بچه ام دکترگفته فقط ویتامین دی کم داری یعنی بخاطر ویتامینه
دکتر
چه ربطی به سیزده بدر پارسال داشت!!؟
ناشناس
خوب بود
سجاد
خیلی جالب بود
سجاد
خیلی جالب بود
عباس
خدا اجر بده به کسانی که خدمت به خلق میکنند
ناشناس
خیلی خوب بود
ناشناس
من رفتم زن بگیرم
نا شناس
به نظر من سکس بهترین چیزه یک بار امتحان کن اما من نمی دونم چرا ما این کارو می کنیم
Amir
خاک تو سر ذهن منحرفتون اخه اینم موضوعه ک میاین بحث میکنین
mehrdad
دوست عزیزچراتوهین میکنی؟دوستان نظراتشونودادن شما چرا ناراحتین
نازی
وارد حاشیه نشید بچهها به سکس فکر کنید
ناشناس
باشه
ناشناس
گل گفتی
نگار
خیلی اطلاعات مفیدیه
کسایی که برای مجردانگرانن قابل توجهشون که جونای این دوره خودشون انقدربلدن که باعث میشن زوجای ناااگاهی که رابطه جنسی خوبی ندارن روجلب کنن وامارطلاق زیادبشه
kian
آقا من زن میخوااااااااااام
ساناز
زن میخوای چیکار
ناشناس
برو پی زندگیت باو زن چیه
ناشناس
برو پی زندگیت باو زن میخوای چیکار
mostafa
خیلی خوب بود استفاده کردیم
محمد
این چیزارو فقط باید به خانوما اموزش بدین که از سکس فراری هستن
ناشناس
خانوم ها اگه از طرف مقابلشون لذت ببرن خیلیم دوست دارن مشکل از آقایونه دراین موارد
ناشناس
خوب میترسن گناهی ندارن دردزجرش براخانومالذت وکیفیش براآقایون
malihe
تاحدودي خوب بود؛
به تو چه
چرت
محمد
عالی بود
حاج رسول
سلام
میشه بگید بعد از آمیزش چند ماه طول میکشه تا بار داری خودشو نشون بدهد؟
محمود
اولفکری بحال نون بچه بکنید بعد بروید درباره بچه دار شدن بحث کنید
ناشناس
همین
ناشناس
منم دوست دارم
ناشناس
خیلی خوبه من واقعا برای رابطه واسه بچه دارشدن مشکل داشتم
ناشناس
شما مى دونيد اگه يه بچه بخوانه چه مى شه
ناشناس
چی میشه مگه
منم الان ۱۳ سالمه هیچیم نشده فقط یذره فکرم درگیره
کاش ادم همیشه اینجوری بچه بمونم
از نظر من ادم باید بچشو درباره ی این چیزا اگاه کنه بالاخره ماهم یه روزی میفهمیم دیگه اگه الان من زودتر میدونستم نمیومدم سرچ کنم مغزم دچار فکرای بدتر بشه
خدایی دروغ میگم من الان دقیقا همه بچه هارو که مثل خودمن رو دیدم هی کنجکاوی میکنن چون ننه باباهاشون چیزی بهشون نگفتند
الهام
واقعاکه من هرچیزی روبازمیکنم براش دوتانظرم ندادن ولی تعجب می کنم ازاین همه نظر.من یه دختر13سالم این چیزاروتاالان نمی دونستم
مردتنها
بابا این راهایی رو که میگه ما آسفالتشون کردیم دختر13 ساله چه به این حرفا
نفس
آره والا
مریم
سلام خسته نباشی
خوب بود اگه امکان داره به عمیلم فیلم س ک س بدید
چون 20 سالم دارم عروسی میکنم
میخوام حرکاتشون یاد بگیرم
ناشناس
دیگه فیلم نمیخواد
سارا نیکی
فیلم!!! تا همین جاش هم بدن روحانیون عزیز تو قبر لرزید
همه این چیزا رو میدونند گفتن نمیخواد ترویج فحشا در سایت های ایرانی چراغ قرمزی برای مسولئین است اول مطلب بعد فیلم بعد اجرا خارج از نت ... نکنید این کارا رو بذارید شان آدمی سرجاش باشه ...
کاری نکنید کشورمون بشه هم ردیف کشورهای غربی بی حجب و حیا ...نکنید
مهسا
من14سالمه برام این موضوع ی سوال بود.....اومدم و فهمیدم که چه جوریه.
مرسی
ناشناس
بچه تو رو چه به این حرفا؟؟؟؟
نرگس
به نظر من دختر پسرهای مجردی که این مطالب رو هضم نمیتونند خیلی بیجامیکنند میان تو این سایتها
سعیدم
هضمم مشیه مگه
دریا
من 18 سالمه می خواستم ازدواج کنم هیچی نمی فهمیدم خیلی جذاب بود
ناشناس
بیتربیتا
ناشناس
واقعا روش روی دو زانو خیلی زشته دیگه چرا این چیز هارو می نویسید یکم شرم و حیا داشته باشید
ناشناس
خیلی عالی بود ممنون روش پاها را محکم کنید عالی بود
سعید
واقعا مطالب جالبی نیس اینا با این دری وریا و نحوه توضیحتون فقد کاری کردید ک بچه های دورو زمونه چش و گوششون باز بشه و یه دخترپاک و پسری ک تا بحال کاری و چیزی نکرده باقی نمونه
شماها با طرز فکراتون مملکتو به فساد کشیدید ک باعث شده دختر بچه ها از سیزده سالگی حداقل یکبار این حسو یعنی سکس کردنو تجربه کنن و همین باعث ایجاد فسق و فجور مملکت شده واقعامتاسفم برای همتون مخصوصا برای خودم
ناشناس
بد نبود ايناچيزايي بودن که بيشتريا آ گاهی داشتن
ناشناس
بد نبود ايناچيزايي بودن که بيشتريا آ گاهی داشتن
فرهاد
عالی بود
سارا نیکی
پارسینه حیا کن مطالب مبتذل رو رها کن ...
سرتو بنداز پایین
ناشناس
خوب بود.
عاطی
این حرفا زشته....لطفا تکرار نشه
عاطی
متاسفم براتون
کتی
میدونستم اما اگه فیلمش بود باحال تر میشد
ناشناس
جانه من فیلمشم بزارین ممنون
خوب بود
موفقم
مریم
امتحان کردیم خوب بوددست تون دردنکند.
sheida
باتشکرازشماو آموزشهای موثرتون .امیدوارم آموزش مسایل جنسی خیلی راحت تر در فرهنگ کشورمون جا بازکنه.
پویا
اقا تشکر بسیار
این چیزا نه تو مدرسه ها نه تو دانشگاه ها گفته میشه
واقعا دستتون درد نکنه
جوجوو
ایول دادا خوب گفتی
حالا
انقدر گفتن زشته زشته که شب عروسی پدرمون دراومد چهار ماه زجر کشیدیم که یکی نگه هیس زشته
چه فرهنگ خوبی داریم ما نه؟پوکیدم
علی
خیلی عاای است
امیر
رفتم زن بگیرم
جوجو
کی زن میده به تو
ناشناس
بد نبود
علی امیری
پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن عیب است خیلی عالی بود
ناشناس
همه دخترابلدن یه فکری برای این طلاقای مسخره کنید نه این چیزای مسخره
مهدی جان
پارسینه جان این روشا ماله دهه بوقه!!!
اینارو 80 درصد ایرانیا بلدن چون از بس فیلم سوپر دیدن یاد گرفتن بعد شما میخواین این روشارو یاد بدین؟؟؟؟!
maria
سلام.برای اونایی که بخوان و ازش استفاده می کنند عالی بود.ممنون
ناشناس
اخ این چ سایتیه الان یه بچه اینو بخونه خیلی معضرت می خوام نفهمه میره ...........
غریبه
خیلی باهال بود
حسین
خیلی خوب بود
نسترن
خوب بود
نسترن
خوب بود
وحید
سلام ما که هنوز ازدواج نکردیم ولی خدا قسمت کنه عالی بود
حسن ساس
عالی بود
ناشناس
واقعا عالیییییییییییی بود منم ۱۳ سالمه
جوجو
بچه جون برو سر درسو مشقت
الین
خیلی خوب بود این مسایل همه لازمه زندگیه
ناشناس
بد نبود اما کو شوهر خخخخخخخ
علوم
بله ، این نکته ای می باشد که اکثر مردم نمی دانند ، چه را؟ این که برای رفتن اسپرم در تخمک های جنس مونث توسط مرد باید مانند حیوانات دیگر عمل آمیزش جنسی انجام شود . اگر بدانند منی حاوی اسپرم و کمی مواد غذایی است و همچنان مایع است می توانستند عقلشان را به کار بیندازند که این پرواز نمی کند و مانند اشعه ی ایکس به داخل تخم های او نمی رود ، شاید سن من کم باشد اما طبق عملیات انجام شده آیکویم بسیار بالاتر از سنم هست ، یه چیز دیگه هم بگم برای آقایان و خانم هایی که نظر میدن : چرا الکی چیزای دیگه ی دین رو ربط میدید حتی تو اصلام آمیزش با زن (حتما باید همسرتان) باشد مجاز است !!
دکتر صابری
سلام ....خیلی ممنون از مطالب اموزشی خوبتون....
دوستانی که با این گونه مطالب مخالفت میکنید کسانی هستید که کاملا خجالتی و بی سواد به جای اموزش به جوانان سعی میکنید برخی موضوعات را پنهان کنید کارتون اصلا درست نیست.....
دکتر سلام
سلام خدمت همه دوستان متأسفانه در جامعه سنتی ما ' وبا بکار بردن زشته ' گناهه' خجالت بکوش''''' باعث میشیم که جوانها بر اثر نداشتن اگاهی لازم برای کنجکاوی و تجربه کردن حس خدادادی دست به کارهای بزنند که عواقب بدی بدنبال خواهد داشت ' اما در دنیای مجازی امروز حتی بچهای دبستانی با گوشی های موبایل خود انواع فیلمهای غیر اخلاقی رو مشاهده میکنند !!! پس چه بهتر که خودمان روش صحیح را بدور از هر گونه تعصب به انتها بیاموزیم به امید روزی که حالا در در رسانه ولی سایتهای باز شود تا همه سوالات و تجربیاتشانرا از رابطه لذت بخش اما پر خطر سکس را در اختیار هم قرار بدهند ' بنده به عنوان یک مشاور در خدمت دوستان هستم اگر سوالی بود لطفا ادب را رعایت فرمائید و از توهین به بپرهیزید به امید زندگی شادو بی استرس :-)
ناشناس
درود به شرفت دکتر عزیز
امیررضا
ممنون خیلی آموزنده بود
ناشناس
مرسی
ناشناس
باسلام ببخشید چرا پس بعضیا ناخواسته باردار میشن مگه اونها آمیزش انجام نمیدن؟
shagerdostad
جالب بود مطالبش ،اما کامل نبود ،خیلی چیزارو میتونست بگن اما نگفتن
رسول
خیلی خوب بود
سعیدم
جالب بود
بهروز
به نظرمن عالی بود جوون امروزی باید این طور چیز ها رو بدونه
شیما جوننننننن
ی شوهر خوب هم نیست بیاد مارو بگیره
بی زن
قربون جون گفتنت
دختر شیطون
من ۱۶سالمه رشته تجربی.کتاب زیست ما خیلی باحال تره تا این ها.بهتون پیشنهادمیکنم برید زیست سوم تجربی بخونید
Omid
راست میگی کتاب روانشناسی هم همین جوریه
ناشناس
برم یه بچه بسازیم و میام
ناشناس
اوووف می برم توی کوچمون دختروبگیرم حامله کنم اوووف اه اه اه یس
ابوالفظل
حال داد.
ناشناس
بد نبود
ناشناس
ممنون بابت اموزشه خوبتون
ناشناس
عالی بود من ازدواج کردم سن کم را هنمایی خوب بود
ناشناس
من شيش ماه ازدواج كردم عاشق فرزندم ولي هركار كرد بارادار نشدم،جرا بنظرتون
Mohadeseh
من 13 سالمه تا الآن معدلم 20 بوده اما الآن که این چیز ها رو برای اولین بار خوندم فکر کنم نوبت دوم از بس رو این مسئله فکر کنم از آخر اول بشم نه از اول !!!!!!!.
Mohadeseh
من 13 سالمه تا الآن معدلم 20 بوده اما الآن که این چیز ها رو برای اولین بار خوندم فکر کنم نوبت دوم از بس رو این مسئله فکر کنم از آخر اول بشم نه از اول !!!!!!!.
رضا
آخه 13 ساله تنش میخاره میاد اینارو بخونه؟!
حتما میخای عملیشم امتحان کنی!!!؟؟!!
ناشناس
خب عزیزم بالاخره اینم باید این کارا رو انجام بده ولی حالا دیگه عملی هم انجام بده چه اشکالی داره؟
مهدی
من این کارو انجام دادم ولی نشد
حميد
خوب بود
نوید
سلام
کیسه ازدواج نییییییسسسسسسسست
ناشناس
۱۳ساله مگه نبینمت.
علی
سلام.من خود ارزایی داشتم ولی یک ماهه که دیگه انجامش ندادم و ترکش کردم میخوام بدونم برای بچه دار شدن مشکلی پیش نمیاد؟
االه
واقعا که .به نظرتون این کارا جواب میده شما برید نماز بخونید نظر کنید دعا بکنید اگه جواب نداد بعد برید این کارهای زشت و بیربط و خرافات رو انجام بدید.واقا شما مایهی ننگی برا شیعه هستید
مهران
آموزش لازم بود . متاسفانه تو مملکت ما پیش پا افتاده ترین موضوع شده مهم ترین موضوع .
ناشناس
منتظرن همه ک فقط ی مطلب ایجوری ببینن
بی جنبه ها
mehran khosro
چقدر سن ازدواج بالا رفته ولی من بر خلاف همه کس و همه چیز در سن ۱۸ سالگی ازدواج کردم
سینا
من که ازدواج نه کردم ولی خیلی جذاب بود خدا قسمت کنه
حسن
مرسی دکی جون بعضیا هستند که واقعادر این رابطه هیچ اطلاعاتی ندارن.چورتم بخورن تموم این کسایی که هضم این مطالب براشون مشکله
الیاس
عالیه
ناشناس
مسخرس
نازنين
عالي بود از نظر من كسي كه سنش كم باشه اينارو بخونه عيبي نداره
ناشناس
عالیه من18سالمه چندوقت دیگه که بخوام زن بگیرم این مطالب به دردم میخوره.ادم که روش نمیده باکسی درمیون بزاره این مطالب رو ،جزدکتر
احمدزی
سلام!خیلی عالی بود
امیر
اگاهی حق مدم هست ........
امینه
من متاهل هستم .سایت خوبی هست.ولی همه اینا غریزی هست.هر کسی بلده.ولی کسایی هم هستن ک بلد نیستن
احسان
کسانی که با نشر اینگونه اطلاعت مخالف هستند همان افراد کم سواد و سنتی و علم گریز هستند که موجب قهقرا و سیاه شدن جامعه شده اند
با تشکر
ناشناس
بعضی چیزاش بدرد خور بود
مانی
بیشتر از ازدواج بدم اومد
زید عریزم دوستت دارم
وای اصلا با نظرت مخالفم این حرفا چیه؟
اگه آدم ازدواج نکنه کلا از دنیا عقبه میدونی چقدر این چیزا لذت بخشه؟
فاطمه
من دوست دارم فیلم شم بزارید
حسین
به نام خدا
سلام به دوستان.یا خدا تابو شکنی چیه دیگه؟؟؟؟چی میگه؟؟تابو شکنی کجا بود..مگه ابتدایی مسائل امیزش جنسی که بیان میشه تابو شکنی به حساب میاد ؟؟.هههههههههههه.شما تابو ندیدی؟اگه تابو شکنی جنسی ببینی چی میگی پس..حتما درجا سکته را میزنی و جز مسائل فضایی و ماورایی به حساب میاریی.بگذریم..روش های مدرن تری هم واسه بچه دار شدن هم هست.که حتی زن ارضا بشه همراه با مرد و خیلی بهتره.اصلا یه چیزی در حد عالی میشه.با تشکر
مهرناز
بی معنی بود
ناشناس
چرا انقدر 13 سله هست؟
زهره آجی ۴۴ ساله هستم از تبریز
آخه عزیزم تو مدرسه دربارش حرف میزنن
mohsen
سلام من17ساله هستم واقعا مطالبتون خوب بود افرادی که جنبه مطالب را ندارن نبینندسایتا بهتره این مطالب را همه باید بدانند تا ازدواجشون به مشکل بر نخوره مرسی ازتون .
ناشناس
واقعا
دیگه ازین مطالب نذارین
مهدی
چرا میگید این چیزارو نزارن؟ خب شاید یه عده ای ندونن .به نظر من خوب کاری کردید که این مطالبو گذاشتید .فقط پیشنهاد من از شما اینه که نزارید کودکان به این سایت ها دسترسی داشته باشند .اینجور مطالب ها تو زندگی لازمه .موفق باشید
ناشناس
عزیزم باید بچه ها هم در جریان قرار بگیرن تا بهشون تجاوز نشه.این خیلی افکار غلطیه من که تا بچم متوجه دنیا و اطرافش شد بهش همه چیو گفتم .قبلا تو مهمونی یا تو خونه شرتشو در میاورد.ولی الان خیلی بهتر شده
عسل
عالی بود
امیررضا
خوب بود،میخاستم قبل ازدواج این اطلاعات رو بدونم، ممنون از زحماتتون
منا
مرد از کاندوم استفاده کنه چند درصد احتمال بارداری برا زن وجود دا نداره؟ ممنون میشم ج بدین.
داهل
سلام من اصلا نمی زارم شوهرم از این کارا بکنه
زهرا
اشتباه میکنی عزیزم یه بار امتحان کن خیلی لذت بخشه
ساحل
فیلم هم بزارین عالی میشه
ناشناس
حالا اینا رو گفتین چجوری زن بگیریم با این ابر تورم
دنیا ۱۸ ساله
سلام
من و شوهرم واقعا از این اطلاعات لذت بردیم واقعا هیچ جا نگفتن و ما اطلاعاتی نداشتیم و نمیتونستیم بچه دار بشیم ولی الان من یک ماهه حاملم ممنون.
کمال
چه قدر منی برای حامله شدن کافیست. یک قاشق غذاخوری خوبه یا نه. بیشتر توضیح دهید .
ناشناس
نه یک قطره هم کافیه
اصراع
ممنون‌خوب‌بود‌ولی‌روش‌شوهر‌پیدا‌کردن‌را‌بگویید‌ممنون
خ
یک پسر عاشق و تنها
من خو شم اومد اگه یکی دیگه بگه کسایی که ازدواج نکردن نباید ببینند فحش بارش می کنم
زهرا هجده ساله
من مجرد هستم و خیلی دوست دارم که شوهر کنم ولی شوهر خوب نسیمی نمیشه
قاسم
توراخدا بیا بامن ازدواج کن منم عین شماهستم
رز
عالیه هوس کردن چندساله ولی خانواده نمی زارم ازدواج کنم میگن نه ازطرفی هم از رابطه بامردغیرهمسرمتنفرم و میدونم لطمه میبینم
ناشناس
سلام.چرا نمیزارن ازدواج کنی.مگه سن کافی برای ازدواج نداری.هرچند الان با سن پایینتر هم ازدواج میکنن.منم مثل خودت مجردم.اما باید باب دلت رو پیداکنی و زندگی کنی
ریحانه
من ۱۳ سالمه و با رابطه جنسی الان باردارم
خیلی این کارا لذت بخشه
ناشناس
شوهر داری
ل
شوهر داری
مژده
امکان نداره دروغگو
صدف
سلام
من قبلا خودارضایی میکردم با دست
اما الان دیگ از این روش خسته شدم
از طرفی هم نمیخام پرده ام پاره شه
میشه چندتا راه حل بگین ؟
ممنون میشم
Fatemeh
بهترین راه حل شوهـــــــــــــر
یه مرد عادی
میشه مسائل عجیب و غریب رو به مسائل زناشویی ربط ندید
لطفا

ولی نمیدونم این همه دختر اینجا دنبال شوهرن
و این همه پسر دنبال زن
چرا با هم نمیپرید
قاسم
ی دختر اینجا نیس بیاد بامن ازدواج کنه تا این حرکات رو باهم انجام بدیم وزودبچه داربشیم
Fatemeh
واییی مگه تو دختر اطرافد نیس که میخایی از این جا یکی رو طور کنی
ناشناس
شما ها که میگید بچه ی ۱۳ساله زیاده همین بچه ها ازشماهاابیشترمیدونن همه چیو
بوق
درسته این مسائل یکی از مسائل مهم در روابط زانشویی هست و بایستی یکی از مسائلی باشه ک از کوچکی به همه یاد بدن و اینم میدونیم هرچی دربارش صحبت کنیم وافراد رو تحریک کنیم بدتر میشه و از طرفی دولت هم جلوی هر چیزی گرفته بدترشده الان از همه اینها بگذریم شماها چتون شده الان مثل سگ و گربه پاچه همو میگیرید
صادق
متشکرم بخاطرآگاهی بخشی به خانواده ها وجوانان وزوج های جوانی که ممکنه بااین سری مسائل آشنایی نداشته باشند برخی از دوستان کم لطفی میکنند شایدکسی باشه که نتونسته باشه یا شرایط یا واقعأ موقعیت براش پیش نیومده باشه که در مورد نحوه بارداری یا حاملگی و چگونگی مقاربت برای تولیدنسل اطلاعات کسب کنه...چرا ماها میخواهیم در مورد همه مطالب وحتی کامنت های دوستان نظر بدیم واقعیتو بگم بنظر من نگرش برخی خیلی عقده گونه هست به هرنظرشخصی و اعتقادشخصی حمله میکنند طوری برخورد میکنند که بگن ماخیلی حالیمون هست واقعأجای بسی تاسفه که نقش نخود را برعهده دارند یعنی توی هرآشی میخوان باشند پررنگ اما واقعأ بی خاصیت اندوپرگاز...درود بر عوامل عزیز پارسینه
رها
من نه سالمه بنظرم سکس باید از بچکی اجرا بشه بنظر من دختر هایی که دوست دارن سکسو با پدرشان انجام بدن
ناشناس
مثلا خیلی بلدی ؟
بشین سرجات تازه به سن تکلیف رسیدی عموجون
ناشناس
یک سوال دارم دوستان اگر بچه ها یا نوجواناکه همه گوشی دارن این هارا بخونن چی میشه
دکتر پرتوی
عالی بود از همکاران خوبم ممنونم که این مطالب را ارائه داده اند
اگر کسی کاری داشت درخدمت هستم.
سیا
ببینم اینقدر تو رسانه ملی دکتر میارن بحث میکنن دررابطه با همه چیز !!!یکبار شده کارشناس ویا کسی که اموزش بده یا توضیحاتی دراین روابط بده را اوردن که حداقل یکم دررابطه با. زناشویی راه کار واموزش بده !!!!؟افسوس وامان از سانسور!!!!؟؟؟
ارتین
به نظر من سکس بهترین راه برای ابراز علاقه هست عالی بود
مریم
عالیه من خواستگار دارم میخام ازدواج کنم
ناشناس
خاله شادونه یا عموپورنگ میتونندکمک کنند به بچها حضوری نشون بدن من بچه که بدم عاشق خانوم بهداشت مدرسمون بودم .این کار میتونه کمک کنه باچشم باز انتخاب کنی نه ازسرهوس..؟
Reza09300561554
عقل کامل شودازدواجم راحتره
ناشناس
خوب بود ولی من زیاد خوشم نیومد
شوخی کردم بابا خوب بود
هه هه هه هه هه
آدم با خوندنش هوس می کنه
ولی خوبه که من هوس نکردم
ناشناس
سلام به همگی من ۱۳ سالمه و اومدم در اینجا تا ازین مطالب بخونم خواستم بگم که وقتی شمماها به بچه هاتون چیزی نمگید و ان ها رو اگاه نمیکنید پس فردا یک بچه مثل من میاد و ازین چیزا میبینه و چون اطلاعاتی هم نداره مثل من مغزش دچار فکرای بد میشه خواستم بگم با نگفتم و اگاه نکردن مادر و پدر من برای من من الان مغزم دچار درگیریه
لطفا به حرفام فکر کنید
ناشناس
من موندم اینکارا خیلی چندشه ولی خیلی لذت داره لامسب
چرا؟ ؟
ناشناس
من دیگه رد دادم
شماها چی
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید