پیشنهاد پارسینه
زبان مصریان چطور عربی شد و یا زبان آمریکائیان چطور انگلیسی و یا اسپانیولی شد؟ البته از نظر تاریخی دانستن اینها جالب است.
۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۸
 بعید میدانم مثلا در مصرو یا برزیل و یا انگلستان کسی بجز چند دانشگاه و چند نفر دانشگاهی و یا روزنامه نگار بطور جدی وارد این قبیل بحث ها شود که در تاریخ، زبان مصر چطور عربی، زبان برزیل پرتغالی و یا زبان انگلستان انگلیسی شد.

 تازه اگر هم این بحث به سطح مردم عادی برسد احتمالا آنها این را موضوعی جالب، تاریخی, علمی و حتی تفریحی خواهند شمرد. یک سری فیلم های مستند و یا «انیمیشن» در باره دوران قبل از زبان فعلی درست خواهند کرد. فرهنگ لغات زبان کهن خود را چاپ خواهند کرد و مراکز پژوهش آن زبان ها را دایر خواهند نمود.

راستش فکر نمیکنم در ایران هم این موضوع آن قدر برای توده مردم مهم باشد که مثلا زبان آذربایجان چطور ترکی شد. اما این مسئله از دیر باز تبدیل به نوعی «توپ سیاسی» بین کسانی شده که از نظر انديشه های قومی و نژادی در جبهه های متقابل افراطی قرار دارند.

این بحث ها در ایران هم زیاد مردم پسند نیستند. اما وقتی در میگیرند بین گروه های تند رو سیاسی در میگیرند. در این باصطلاح «بحث ها» میل واقعی به دانستن تاریخ و پژوهش و تولید فیلم و چاپ فرهنگ لغات و غیره هم مشاهده نمیشود. فقط میخواهند طرف مقابل را بکوبند. یک طرف مدعی میشود که ترکی زبانی است که هنگام حمله و استیلای «مهاجمین صحرا گرد مغول» و «به زور شمشیر» به مردم آذربایجان تحمیل شد و طرف مقابل در مقام دفاع برای اینکه از صفات «مغول» و «مهاجم» و «صحراگرد» خلاصی یابد ادعا میکند که ترک ها اصلا «چهار پنج هزار سال» یعنی خیلی پیش تر از فارسى زبان ها  در آذربایجان حضور داشتند!»

این کشاکش تاریخ دارد. تاریخی حدود 100 ساله.

بعضی ها شاید بدانند. در سال 1324 یعنی در بحبوحه ماجرای پیشه وری نمایشنامه ای موسوم به «مهر و میهن: آذربایگانی چطور ترک زبان شد» بقلم «رسام ارژنگی تبریزی» در تهران چاپ شد. در این کتابچه از تاریخ و غیره البته خبری نیست. تمام حرفش اين است که مغول ها در زمان حاکمیت غازان خان ایلخانی (اوایل قرن چهاردهم میلادی) زبان بومی و پهلوی – آذری مردم آذربایجان را «به زور شمشیر» به ترکی تبدیل کرده اند! پیام اش هم اینست که ترکی زبان تحمیلی «صحرا نشینان وحشی» است و آذربایجانی ها بهتر است به زبان اصلی خود یعنی پهلوی، آذری باستان یا تاتی و هرچه که میتوان آن را نامید باز گردند.

البته در آن شرایط و جوَ حاکم آن دوره میتوان درک کرد که انگیزه چنین ادبیاتی احتمالا مخالفت با جریان تجزیه طلبی بوده است چنانکه این را پیشتر در کوشش های کسروی و کاظم زاده ایرانشهر هم میتوان دید. شبیه چنین حرکت های افراطی بعد از برقراری جمهوری ترکیه و تا فوت آتاترک را میتوان در ترکیه هم دید که بعد همگی فروکش کردند.

من عکس العمل مردم نسبت به انتشار این کتاب در آن سال ها را نمیدانم. اما اگرهمین امروز هم به هر آذربایجانی ترک زبان بگوئید که زبان مادری او را مغول ها به زور شمشیر به ایرانیان آذربایجان تحمیل کرده اند و باید این زبان «تحمیلی» را برچید و جای آن فارسی دری را جایگزین کرد، آن را توهین و تحقیر حساب میکند.

اما واقعیت چیست؟ واقعیت هر چه هست ابتدا باید آن را جستجو کرد، یافت وقبول کرد چه از آن واقعیت خوشمان بیاید و چه بدمان بیاید. سپس باید از بدگوئی نسبت به آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده  دوری جست، به زبان و فرهنگ و دین و مذهب هر کس و هر گروه اجتماعی احترام گذاشت و به این تصورات باطل میدان نداد که میتوان چیزی را که صد ها سال پیش اتفاق افتاده عوض نمود. ونهایتا باید موضوع را از حالت جدل و توهین و تحقیر در آورد. نهايتا اگر هم بخواهیم اين موضوع را اصولا به «موضوع بحثی» تبدیل کنیم بهتر است به آن از نظر تاریخی نگاه کنیم، با یک نگرش علمی، پژوهشی، و حتی خوش آیند… با بررسی زبان باستان، تهیه فرهنگ لغات، فیلم و نقشه و غیره. مگر این میراث مشترک همه ایرانی ها نیست؟

اما قبل از همه و مهمتر از همه: واقعیت چیست؟

یکم:

اولا ایلخانیان مغول بودند و ترک نبودند. زبان مغولی در آسیای مرکزی همسایه زبان های ترکی بوده و هنوز هم هست، اما ربط مستقیمی به ترکی ندارد. کوچ قبایل ترک زبان به ایران و آسیای صغیر حوالی سال 1000 میلادی شروع شد. شروع حملات مغول تقریبا 200 سال بعد در سال 1206 (تا 1324) بود.  زبان بخشی از مردم ایران مغولی نشده اما ترکی شده چونکه تعداد ترک ها ئی که بخصوص بعد از قرن یازدهم میلادی – یعنی 200 سال قبل از هجوم مغول – به ایران آمدند و کوچشان تا 200-300 سال بعد از مغول هم ادامه داشت به مراتب و بصورت غیر قابل مقا یسه ای بیشتر از مغول ها بود.

 روند ترکی شدن زبان مردم آذربایجان بخصوص از زمان سلجوقیان (سال 1040 به بعد) و کوچ و اسکان اقوام اوغوز – ترکمن به خراسان، و از آنجا به سراسر ایران و ترکیه کنونی در قرن یازدهم یعنی تقریبا 200-300سال قبل از غازان خان شروع شد و تا صفویه و حتی بعد از آن ادامه داشت تا ترکی زبان اکثریت مردم آذربایجان شد.

یعنی کوچ و اسکان ترک ها در ایران و ترکیه کنونی 500 سال ادامه داشته و محدود به دوره124 ساله مغول نبوده است.

اقوام ترک زبان دو و حتی سه موج بزرگ کوچ به ایران و ترکیه کنونی داشتند: اولا در زمان سلجوقیان، ثانیا در زمان مغول ها و تیموریان و ثالثا قبل و بعد از تاسیس دودمان صفویان از طریق کوچ قبایل شیعه – علوی ترکمن از آناطولی (ترکیه) شرقی به ایران و در مقابل مهاجرت قبایل کرد سنّی از ایران به ترکیه عثمانی.

علت اصلی که بعضی ها ترک زبان شدن آذربایجان را با حمله و استیلای مغول مربوط میدانند اين است که حدود نصف ارتش مغول عبارت از ترک ها (بیشتر اویغور ها و قزاق های امروزه) بودند. در دوره تیمور نیز اغلب سربازان ارتش تیمور و جانشینان او ترک های چغتای (چاغاتای یعنی اوزبک امروزه) بودند. منطقه تمرکز مغول ها و ارتش آنها (از جمله سربازان ترک) و سپس تیموریان و حتی مرکز سیاسی و پایتخت آنها در آذربایجان و تا حدی همدان بوده است.

 بخصوص اردوی مغول که بخودی خود جمعیت بزرگی نبود طبق عادت آن سده ها جوانان مناطق فتح شده را اسیر  کرده به لشکر خود اضافه میکرد. آنها یا کشته میشدند و یا ناچار بودند با وعده زنده ماندن و حتی غارت و یغما به اردوی مغول بپیوندند. بیشتر ترکانی که به این صورت به ارتش مغول پیوسته اند نه ترک های جنوبی و غربی اوغوز و ترکمن بودند که آذربایجانیان زبان آنها را گرفته اند. نیروهای ترک زبان مغول و تیمور بیشتر ترک های شرقی (قپچاق، اویغور و تا حدی چغتائی) بودند. از این نظر هم این استدلال که لشکر مغول زبان ترکی را در آذربایجان رایج نمود چندان منطقی بنظر نمیرسد.

اسکان ترک زبان ها اعم از قبایل کوچی زمان سلجوقیان و بعد و یا سربازان مغول و یا تیموراساسا در آذربایجان (هم جنوب و هم شمال ارس)، تا حدی همدان،  آناطولی (ترکیه کنونی) و شمال عراق امروزی بوده است.

بخشی ازاقوام ترک زبان و بخصوص ترکان اوغوز («غز») نیز تحت فشار حملات مغولها و با فرار از دست آنها رو بسوی ایران و آسیای صغیر گذاشته اند یعنی خود آنها مورد تاخت و تازمغولها بوده اند. بقیه قبایل و یا سربازان ترک که در مناطق مختلف ایران (از جمله کرمان و سیستان، اصفهان، شیراز وخوزستان) پراکنده شده اند یا با مردم محلی و زبان و فرهنگ آنان آمیخته استحاله شده اند و یا به زندگی منفرد و قبیله ای – عشایری خود (مثلا قشقائی ها) ادامه داده اند.

از این جهت این ادعای شعار گونه که «مغول ها به زور شمشیر ترکی را به مردم آذربایجان تحمیل کردند» درست نیست.

ثانیا ما میدانیم که مثلا در زمان شاه اسماعیل صفوی مردم سنی مذهب تبریز و بغداد را کوشش کردند به زورناچار به قبول مذهب شیعه کنند اما هیچ گونه شواهد و روایات معتبر تاریخی در دست نیست که زبان مردم هم به زور شمشیر تغییر یافته باشد. حتی بر عکس، از غزنویان تا صفویان و بعد، همه سلسله ها و حتی خود سلاطین ترک زبان شخصا در ترویج و تشویق زبان و فرهنگ فارسی پیشقدم بوده اند. از این جهت این ادعا که ترکی به زور به مردم آذربایجان تحمیل شده مدلل جلوه نمیکند.

سربازان ترک از شاه اسماعیل سامانی و سلطان محمود غزنوی گرفته تا  ایلخانیان در خدمت هر گونه پادشاه از هر قوم و نسب بوده اندو سپس خود در ماوراءالنهر، ایران، آسیای صغیر،عراق؛ سوریه و مصر حاکمیت های خود را بر پا کرده اند.

اما تغییر زبان آذربایجان و آسیای صغیر اساسا نه مربوط به سربازان و ارتش و حملات نظامی بلکه کوچ و اسکان مردم عادی یعنی قبایل ترک زبان و در عین حال منسوبین ترک تبار لشکر های مغول و تیمور بوده است که با مردم بومی جوش خورده به علت کثرت تعداد، زبان این مناطق را تغییر داده اند و گرنه از زمان سلجوقیان تا قاجاریان، نزدیک به 700-800 سال، اکثریت قریب به اتفاق حکام و سلسله های ایران ترک تبار و ترک زبان بوده اند اما زبان مثلا اصفهان و یا تهران و مشهد و هرات عوض نشده. بر عکس، هویت ایرانی و زبان و فرهنگ فارسی از خود فردوسی گرفته تا بعد پیوسته به دست و با کمک و تشویق حکام و پادشاهان ترک زبان تحکیم و تقویت یافته است.

دوم:
 کوچ های اقوام غالبا درد آورند و باعث تغییرات بنیادی جوامع میشوند. کوچ اقوام در اروپا چند قرن قبل از کوچ ترک های آسیای مرکزی شروع شده بود اما شباهت های بسیاری بین این دو از نظر تغییرات در ساختار ملی، قومی و زبانی کشور هائی مثل بریتانیا ، آلمان و فرانسه از طرفی و ایران و بیزانس (ترکیه کنونی) از طرف دیگر وجود دارد (به این مقاله نگاه کنید).

اسکان قبایل ترک هم – البته در مقیاسی بمراتب کمتر از مغول ها – با قتل و غارت و خرابی همراه بود. مثلا از مقاله ژان اوبن («گزارش ابن بزاز در باره ترک شدن آذربایجان»1989) که مبتنی بر «صفوه الصفا»ی ابن بزاز (حدود 1350 میلادی) و بعضی آثار دیگر نوشته شده به روشنی بر میاید که قبایل ترک زبان و سربازان لشکر ایلخانان نیز مشغول تاراج و ضبط اموال و زمین مردم بومی بوده اند.

اوبن از نظر جغرافیائی بر مثلث اردبیل – میانه – سلطانیه تاکید میکند. دو نکته مهمی که از مقاله اوبن (و فی الواقع از بررسی «صفه الصفا») بر میاید این ها هستند: یکم: در آن زمان یعنی حدود 1350 میلادی یعنی 660 سال پیش هنوز زبان مردم آذربایجان ترکی نشده بود اما تاثیر روزافزون واژگان و تعابیر ترکی و مغولی بر زبان مردم بومی بارز است . دوم: منسوبین لشکر ایلخانان (چه مغول و چه ترک) بعنوان نیروی نظامی حاکم مشغول تاراج دهات و شهر ها و استملاک اراضی و در عین حال تا حدی سکنی گزیدن در این منطقه بوده اند.

برای درک بهتر این روند ها بد نیست یادآوری شود که مشابه این حوادث  کمی قبل از این کوچ ها در زمان کوچ قبایل اوروپائی مانند ژرمن ها، لانگوبارد ها، آنگل ها و ساکسون ها اتفاق افتاده بود، مانند آنگل ها و ساکسون ها که ازقرون پنجم و ششم میلادی از آلمان و دانمارک و هلند امروزی به جزایر بریتانیای کنونی کوچ کرده و به بریتون ها کمک کردند تا پیکت ها و اسکوتی ها را مجبور به عقب نشینی به اسکاتلند و ایرلند کنونی کنند ولی با این ترتیب آنگل ها و ساکسون ها مُهر قومیت و زبان خود را بر بریتون ها و ملت کنونی «انگلیس» هم زدند.

اما برخلاف مغول ها، ترک ها آمده بودند تا بمانند، و ماندند و بخاطر همین هم با وجود تاراج و قتل و غارت و استملاک ها، آنها در نهایت با مردم محلی درآمیختند و در اكثر موارد با قبول زبان و فرهنگ مردم بومى به بخش لاينفك همين مردم تبديل شدند. آنها در خوزستان و فارس و یا کرمان زبان و فرهنگ محلی مردم را در مقیاس وسیع پذیرفته با آنها «یکی شدند»، در آذربایجان و خراسان هم با مردم محلی درآمیختند و با آنها «یکی شدند» اما بخاطر کثرت تعداد، زبان آذربایجان و بخشی از خراسان کنونی را عوض کردند.

 آنها حکومت های ایران را تشکیل دادند ، ایران معاصر بعد از اسلام را بنیان نهادند و از آن حراست کردند وحکومت هایشان از غزنویان و سلجوقیان تا صفویه و قاجار نه تنها از همان 100-200 سال اولش «ایرانی شد» بلکه همان «ایران»ی شد که امروز همه از آن نام میبریم، همان «ایران» که از طغرل بیگ سلجوقی تا ناصرالدین شاه قاجار بنامش سکه میزدند، همان «ایران»ی که در مقابل عثمانی و اوزبک ها و بعد انگلیس و روس ایستاد. این همان کشور و ملت آمیخته و جدید و معاصر «ایران» با تمام رنگارنگی قومی و مذهبی و زبانی و ملی اش بود و هست.

سوم:
بعد از این آمیزش نژادی و قومی و زبانی و فرهنگی و تاریخی و ملی هزار ساله، همه اجزاء این آمیزش ، همه اقوام و مذاهب و زبان ها و فرهنگ ها، همه لباس ها و غذا ها و عادات قومی و محلی «مال» همین کشور، همین ملت شد. هیچکدام از نظرکلیت این کشور و ملت بیگانه و غریبه نیست. هیچکدام غیر خودی نیست. همه خودی و «مال ما» هستند. اما یکی اش فارسی زبان است، دیگری اش ترکی زبان و کردی زبان. یکی اش مسلمان شیعه است و دیگری اش مسلمان سنی و سومی اش اصلا مسلمان نیست.

زبان آذربایجان پانصد تا هزار سال قبل عوض شده. زبان عراق و سوریه و ترکیه هم در 1000-1400 سال گذشته عوض شده. زبان ایالات متحده و تمام قاره آمریکا و استرالیا هم عوض شده، آن هم نه هزار سال پیش بلکه بمراتب مدت کوتاه تری قبل. زبان ایران کنونی هم سه یا چهارهزار سال پیش فارسی نبود. میگویند آریائی ها (ویا هر چه که اجداد چند هزار سال پیش ایرانیان کنونی را بشود نامید) چند هزار سال پیش از قفقاز و آسیای مرکزی به جنوب آمده و گروهی در جلگه ایران کنونی و عده دیگری در شبه قاره هند مسکون شده اند. احتمالا آنها  هم چندان با صلح و صفا در جلگه ایران جایگزین نشده اند.

حالا مردم آذربایجان برگردند و بعد از 500 سال و یا بیشتر زبان باستانی پهلوی یا تاتی را زبان مادری خود کنند؟

ویا انگلیسی ها خود را از تاثیر 1500 ساله آنگلو ساکسون ها خلاص کنند، یا مصری ها به زبان مصری باستان و قبطی و یونانی برگردند و یا آمریکائی ها برگردند و زبان سرخ پوستان را صحبت کنند؟

 زبان مصریان چطور عربی شد و یا زبان آمریکائیان چطور انگلیسی و یا اسپانیولی شد؟ البته از نظر تاریخی دانستن اینها جالب است. اما نیت بعضی ها از طرح تحریک آمیز این سوال کشف و درک تاریخ نیست، ایجاد خصومت و نزاع بین اقوام یک ملت و مملکت است.

در مقابل اتهامات و توهین و تحقیر نسبت به زبان و فرهنگ ترکی آذربایجان، عکس العمل قوم گرایان ترک آذربایجانی هم روشن و قابل پیش بینی است. آنها هم با خشم و خروش بی اساس و کودکانه ای نسبت به این قبیل «ادبیات توهین» و براى خلاصی از اتهامات «زور شمشیر» و «حمله مغول» بطور خنده داری ادعا میکنند که مردم این سرزمین همیشه و 4-5 هزار سال است که ترک زبان بوده اند (!) آنها هم ایران را با همه زبان و فرهنگ و تاریخش انکار و رد میکنند و خواهان جدائی ازخانه و کاشانه ای میشوند که اجداد مشترکشان هزار سال برای بنایش کار کرده اند.

تاریخ چیز دیگری است، این قبیل نتیجه گیری های سیاسی که ناشی از نادانی و گاه غرض است چیز دیگری است.

در اروپا و آمریکای لاتین و حتی مصر گفتیم مردم چگونه به دگرگشت زبان های باستانی خود مینگرند. در ایران هم بنظر نمیرسد که اندیشه ها و گروه های افراطی نژاد پرست آریائی و یا قومگرای ترک نمایانگر اولویت های روشنفکری، ذهنی و سیاسی ملت و یا دولت ایران باشد. اما بهر حال این قبیل هیاهو ها نه فقط آب را گل آلود میکنند بلکه این توان فی القوه را بخصوص در شرایط منطقه ای مانند خاورمیانه دارند که «سر موعد» به صلح و همزیستی مردم لطمه ای جدی بزنند.

 عباس جوادی
پــنــجــره
نظرات
turk
تورک به دنیا اومدم تورک زندگی کردم وتورک خواهم مورد
ناشناس
مهم این است که تقریبا تمام 80 میلیون ایرانی، زبان رسمی کشور رو بلد هستند و یا حداقل کسی در خانواده آنها هست که فارسی بلد باشد. فارسی زبان یک کشور هست. متعلق به کس خاصی نیست. ممکن بود زبان ملی کشور از استان دیگری مانند خراسان یا اراک یا هر جای دیگر فراگیر شود. کسی هم کسی را مجبور نمیکند. به این فکر کنید که زبانی رو یاد گرفتید که میتوانید در سطح کل کشورتان با آن صحبت کنید. ایران یک سرزمین هست، ایرانی نژاد نیست. ایران یک فرهنگ هست که 100 سال پیش مانند الان نبوده و 100 سال دیگر هم مثل الان نخواهد بود. همانطور که تمام مردم دنیا از روسی و چینی تا برزیلی و تایلندی زبان انگلیسی فرانسوی یا اسپرانتو یاد گرفتند تا با مردم دنیا ارتباط برقرار کنند.
مهدی
تورک هستم زبان خود را حفظ خواهم کرد تاریخ خودم را فراموش نخواهم کرد این ظلم فرهنگی به ترکان ایران را که اجازه اموزش زبان مادری و تاریخ و ادبیات خودشان را ندارند را تاریخ فراموش نخواهد کرد باید در مقابل نسل اینده ترکان جوابگو باشند
ممد
برو باووووووو
پویا
هرجی بوده تموم شده الان باید به اینده فکرکرد
ناشناس
شايد براي يه عده جديد باشه ولي از سالها پيش اين مطالب رو ميدونستم
موضوع مهم اينه كه نبايد اجازه داد اين روش بي رويه جايگزيني زبان فارسي در ايران ادامه پيدا كنه
كار بجايي رسيده كه تو انتخابات رياست جمهوري بعضي حضرات ادعاي دمكراسي طلبي شون گل كرده بود ميگفتن از طرح جايگزيني زبان در استانهاي ترك نشين پشتيباني ميكنن كه مثلا اونا بتونن به زبان مادريشون بخونن و بنويسن...!

دكتر حداد عادل كه يادتون هست مجبور شد شعر خودش رو اصلاح كنه تا با زبان مادري تركها سازگار بشه...!

با اين كارها فاتحه ايران خونده ميشه. اين اصلا دمكراسي نيست كه اگر بود آمريكا هم با اين اقليت چند ده ميليوني اسپانيايي زبان اجازه اينكار رو ميداد. اينكارها فقط ريشه يه كشور مستقل رو ميزنه و باعث تجزيه طلبي بيشتر ميشه.
نمونه بارزش كردها هستند. تركيه، سوريه، ايران و عراق. ببينيد به چه روزي ميندازن يه كشور رو

ايران تا زماني مستقل و يكپارچه خواهد بود كه يك زبان مشترك داشته باشه و اگر كسي از اين شرايط ناراحته ميتونه بره نه اينكه ما با دست خودمون تيشه به ريشه كشورمون بزنيم تا يه عده كه واقعا دشمن كشور هستند تو جاهاي ديگه بويژه تركيه و آذربايجان از ما خوشحال بشن ولي خودشون اجازه چنين كارهايي رو به هيچ كس نميدن. دوباره كردهاي تركيه رو بياد بيارين كه چطور باهاشون برخورد ميشه. اونا حتي نميتونن عيد نوروز رو جشن بگيرن و پليس با باتوم كتكشون ميزنه و زنداني ميشن

اول انقلاب رو هركي يادش باشه ميدونه چه بلايي داشتن سر ايران مياوردن.
خلق عرب در جنوب، غائله تركمن صحرا در شمال شرق، كردها در غرب و بلوچها در جنوب شرق
اينا همه دنبال تجزيه طلبي بودن و هستن كافيه فرصت داشته باشن بلافاصله از خارج پشتيباني ميشن
بهترين راه كار حفظ زبان و فرهنگ ايرانيست يه نمونه خيلي خوبش تاجيكستان هست با وجود اينكه مذهبشون سني است ولي زبان و فرهنگشون باعث ميشه نزديكي بسيار زياد با ايران داشته باشن و درمقابل تركهاي جمهوري آذربايجان كه مذهبشون شيعه دوازده امامي هست ولي دلشون با ايران و ايراني نيست و هيچوقت هم نبوده و تازه مهمترين عامل تحريك تركهاي ايران هستند...!

گفته ميشه كه در زمان غائله آذربايجان (بعداز جنگ دوم جهاني) شورش اين تركها داشت منجر به جدايي بخش ترك زبان ايران و الحاق اون به شوروي ميشد و جالب اينكه خيليها در شهرهاي ترك زبان همراه شده بودن. اگر پشتيباني آمريكا از ايران نبود و البته حواس جمعي زمامداران وقت الآن همين بخش رو هم نداشتيم كه غصه اش رو بخوريم.

براي اينكه مطمئن بشين اين جدايي طلبي بسيار مهمه و روش كار شده كافيه به صحبتهاي مشاور كاخ سفيد كه چند ماه پيش گفته بود توجه كنيد كه بدنبال احقاق حق اقليت ترك زبان ايران بود. اونوقت يكي تو آمريكا رفته بهش گفته كه رهبر ايران و چند تا از وزرا و معاونين همه تركن...!

پارسينه مشكل داري منتشر نكن
ناشناس
سرزمین آذربایجان اصولا به طور مشخص خاک ، خاکه ایرانه هیچ حرفی در اون نیست . همیشه می خواستم بدونم قبل از آمدن قبایل ترک به آذربایجان ساکنان اونجا رو کی تشکیل میدادند.هستند؟ رفتن؟ مردن؟ 2 مورد که باید اشاره کنم اینکه در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی قبایل زیادی از کرد های منطقه آذربایجان به خراسان کوچانده شدند برای دفاع از سرحدات که توسط ازبکها به توسط عثمانی ها تحریک میشدند.همین طور که می دانیم کردها جز ساکنین اصلی ایران هستند(بحث در مورد باز تاثیری که این کردهای شیعه بر فرهنگ و ترکیب جمعیتی خراسان گذاشته در این مقال نیست) و دوم اینکه فکر نکنم هیچ ایرانی واقعی با قومیتهای دیگر مشکلی داشته باشند تا زمانی که به ایران به مفهوم واقعی همه ماپایبند باشیم.
بیسیبیل
از منفی ها معلومه!!
ترک آذربایجان
هم وطنان عزیز فارس زبان و کرد زبان بنده به نمایندگی از تمام ملت ترک آذربایجان از شما خاهش میکنم در مسائلی که به شما ربطی ندارد دخالت نکنید . ما ترک های آذربایجان خودمان خوب میدانیم که هستیم و چه هستیم.در حال حاضر 500 میلیون نفر ترک در حدود 20 کشور از اروپا و آسیا پراکنده شده اند که به گویش ها و لهجه های مختلف سخن می گویند اما از لحاظ ژنتیکی و تاریخی همگی از یک نژاد هستیم . ضمنا فراموش نکنید که در طول تاریخ از اشغال ایران توسط قوای متفقین تا 8 سال دفاع مقدس این ما ترک های آذربایجان و پدران ما بودند که از ایران دفاع کردند . لذا حرمت ها را نشکنید و و با بی احترامی ها و اهانت های خود کاسه صبر ما ترک های آذربایجان را لبریز نکنید .
ناشناس
دوست عزیز ترک اذربایجان منظور شما از نژاد چیست ؟ این ازمایش رو کی و کی انجام داد که نشون بده شما از یک نژاد هستین؟ هیچ جمعیتی در ایران خالص نیست. به عنوان مثال برو مقاله های مربوط به تالاسمی در ایران رو ببین که حتی سه تا استان ترک نشین ایران با هم فرق هایی دارند. و ازمایشات کامل تر بعدی هم بیشتر تایید خواهد کرد که چیزی به اسم نژاد فقط بهانه ای برای ختلاف انداختن در کشورهای عقب افتاده مثل ایران هست. توی جمعیت ترکهای ایران هم مارکرهای مشابه بقیه اقوام ایرانی هست و هم مارکرهای ترکی و هم عربی. خیلی خنده داره که الان وقت مردم ایران صرف این می شه که حرف از نژاد و قوم و ... بزنند. چیزی که واقعیت داره اینه که اذربایجان در بیشترین قسمت تاریخ ایران جزئی از ایران بودند و اقوام ترک مثل الان قوم قالب اونجا نبودند. اما این که چطور زبان ترکی غالب شد می تونه یا دلیلش نسل کشی ترکها علیه اقوام غالب اذربایجان ایران باشه که اگه باشه خوب الانم نباید ناراحت باشند که کسی به اون ها حقی نمی ده یا اینکه به مرور زمان با اقوام ایرانی ترکیب شدند و ژن های مشترک در در اقوام کنونی اینو نشون می ده و این که به واسطه ی قدرتی که به مرور به دست اوردن مردم ایرانی تبار اونجا رو وادار کردند که ترکی حرف بزنند که که این دوتا اخری به نظرم درست تر هست. و اخرم اینکه مثا له اذربایجان مساله ایران هست و هر ایرانی باید درباره اش نظر بده همانطور که مساله ی اقوام دیگر ایران هم به ترک ها ی ایران ربط داره. چرا که الان ما همه جز یک کشور هستیم.
آریوبرزن کهگیلویه
مردم خوب آذربایجان، همیشه در تاریخ ما، غیرت و تعصب خاصی نسبت به ایران داشته و دارند. مباحث زبانی را پیشتر کسروی، دکتر مرتضوی و امثال استاد عنایت الله رضا مطرح کرده بودند و بر زبان اصلی و فراموش شده آذری ها تاکید داشتند با اینهمه، طبق هیچ شرایطی بازگشت به زبان متروک ممکن نیست یکی به دلیل جهش رو به جلوی زبان و اینکه زبان خاصیت تحول رو به جلو دارد دوم به دلیل اینکه مدت زمان زیادی صرف خواهد شد تا زبانی بتواند در یک منطقه تغییر کند. اما آنچه مسلم است، در جنگهای ایران و روم، خصوصا در اواخر دوره ساسانی، اشاره می شود که آذربایجان آخرین مکان حیات اشکانی تبارها بود.بهرام چوبینه آذری، از نژاد آرش و اشکانی است.با تصرف تیسفون و فرار خسرو پرویز، بار دیگر قدرت را به دست گرفت و در این میان، نیروهای اصلی اش همین آذری ها بودند. رومیها مردم شرق ایران خصوصا آذری ها را «مدی» یا مادی می نامیدند و بقیه ایران راپارسی می دانستند..به هر حال، آنچه مهم است اینکه آذریها هیچگاه جدا از ایران نبودند و بخش جدایی ناپذیر ملت بزرگ ایران بوده و هستند. پاینده ایران
111
بهتره یکم اطلاعاتتوقوی کنی.مادها اسم کردهاس نه ترکها.
احمد
111 جان، ماد یک اسم نیست و وسعتش بسیار بزرگتر از کردهاست، کردها فقط بخشی از مادها هستند و نه همه مادها، آذری ها نیز عمدتا از مادها هستند.
ناشناس
بهرام چوبینه آذری، از نژاد آرش و اشکانی است??
از کی تا حالا آرش شده یک نژآد؟؟؟ از هر دری صحبت کردی اسم خودت رو آریو برزن گذاشتی که حقایق رو سرپوش بزاری.. همین شماها اگر توی کهکلیویه بشما بگن باید به این زبان صحبت کنی چه کار خواهید کرد از همین چسبدن به آریو آریو مشخصه چه میخواهی بگی
ناشناس
اصلا مطرح کردن این موضوع هیچ مفهومی ندارد و اصلا با هیچ دلیل و منطقی هم سازگار نیست آقای محترم مغولها از خراسان و مناطق مرکزی گذشتند و به منطقه آذربایجان رسیدند چرا آنها ترک نشدند و خاصه اینکه ترکی مغولی یا ازبکی یا ترکمنی اصلا نزدیک به ترکی آذری هم نیست تا برسد به اینکه بگوییم ترکی آذری همان ترکی مغولی باشد
ناشناس
یک بار دیگه مقاله رو بخون
ناشناس
چقدر جالب
پس تمام حرف شما اینه که این مغولها نبودند که زبانشونو به آذربایجانیا تحمیل کردند ( البته اینجاشو قشنگتر گفتین ولی مفهوم حرفتون اینه )بلکه سربازایه مغولا که بیشترشون ترک بودن این کارو کردن عزیزم مشکل شما با زبان نیست بلکه با نژاده
احمد
نژاد مردم ایران، آریایی است که به سه گروه پارس و ماد و پارت تقسیم میشه، و هر کدوم از این گروه ها هم به زیرگروه هایی که قومیت نامیده میشه مانند آذری، فارس، خراسانی، کرد، لر، گیلک و ...... تقسیم میشه.
مردم آذربایجان عمدتا از نژاد آریا و گروه ماد از نژاد آریا هستند و با بقیه مردم ایران هم نژاد هستند، اینجا اصلا بحث تفاوت نژادی نیست.
ناشناس
پس شما ميفرماييد به آذربايجان بگيم كردستان
ناشناس
اصلا معلوم نیست با نرم افزار رای دادی
ناشناس
مسخره س
ناشناس
آریا نژاد نیست. یک مقاله معتبر بیار که دانشگاهها و مراکز معتبر اونو قبول داشته باشند در مورد نژاد آریایی
ناشناس
بومیان سرزمین آذربایجان هزاران ساله ترک هستند و از جایی مهاجرت نکرده اند لطفاً اطلاعات خودتان را کامل کنید
ناشناس
نه ، اینقدر تعصب بخرج نده وتلویزیون جمهوری آذربایجان رو نگاه نکن . مردم شمال غرب ایران زمین ،مادها هستند(شامل کردها ولرها) مردم آذربایجان یک عده شان همان اویغورهای غرب چین(کاشغر) هستند. که اگر به بعضی از مناطق حاشیه تر شهرهای بزرگ آذربایجان و ترکیه نگاه کنی شباهت ظاهری هم حتی میبینی (جناب اردوغان هم به طرفداریشون رفت )و عده دیگر مردم اصلی اون منطقه شامل کرد ،لر ، تات و حتی تالشی هستند که در طول 800 سال زبانشان تغییر کرد.اصولا ترک ها از سمت شرق به غرب آمدن . شما اگه زبانت ترکی هست بهتر نیست تمام موارد بدون تعصب بررسی کنی تا بدونی زبانت واقعا چیست؟
تبریزی
هروقت مصریان عرب تبار شدن آذری ها هم ترک تبار هستن
احمد
مردم آذرآبادگان یا همان آذربایجان از اصیل ترین نژادهای آریا و از اقوام کهن این سرزمین هستند، آنها تنها ترک زبان هستند نه ترک نژاد.
مهدی
اقا اذزبایجان غربی مگه همش ترک هستن؟کردا دارن اونجا میسازن باهاشون.
مسعود
درود برهم وطنم احمد.........
fkf
غرب درياچه اروميه همه اش كردنشينه
ناشناس
لطفاً حرف مفت نزنید
ناشناس
شما از كوه اومدي !!!!!!!!!!
reza
نه بابا همه ایران و ترکیه و عراق و سوریه کرنشینه
ناشناس
تمام دانشمندان بيطرف از جمله بارتولد و ماركوات معتقدند كه زبان آذربايجان قبلا زا هجوم آرائيها التصاقي بوده اما تعصب و نژاد پرستي عده اي خاص كه سالها باعث خونريزي و ترور در ايران و كشورهاي همسايه بوده اند با حقيقت قابل درمان نيست
بماند
میگن آمریکا هم بوده usk ایالات متحده کردستان
احمد
ببخشید آقای ناشناس، قبل از اومدن آریایی ها به ایران و ساکن شدن اونها، آذربایجانی ها که خودشون از آریایی ها هستند چطور به ایران اومده بودن؟ اصلا قبل از آریایی ها یعنی بیش از 7 تا 1000 سال پیش این دانشمندان از کجا تاریخ برای آذربایجان پیدا کردند؟ فکر میکنم این دانشمندان نمی دونستند مه آذری ها خودشون آریایی هستند.
ناشناس
آذربايجاني ها ترك هستند نه آريايي
امین
آقای ناشناس زبان التصاقی چه ربطی به ترکی داره؟زبان گرجستان و دارویدیهای هندوستانم الان التصاقیه نکنه اونها هم ترک هستند خبر ندارند؟!!
محمد
سلام دوستان عزیز اریایی ها اوایل به منطقه ی اذربایجان میرن در اونجا گرد هم میان عده ای به یونان و عده ی به کوهای قفقاز میرن عده ای هم باقی ممونند در همون منطقه بعد از مدتی اون عده که به قفقاز رفته بودن در غالب سه دسته به هند و اروپا وایران میان پس مردمان اذربایجان اریایی هستند
محمد
واقعا ک دوستان ترک یا همون آذری تعصب قبیله ای شدیدی نسبت به کردا دارن بدبخت گفته یه قسمت آذربایجان کرده شما ها هم دارین کردا رو مسخره میکنین لطفا اینو بدونین که کردا هم آذربایجان هستند و مثل آذری ها در آنجا حق و حقوق دارن شما آذری ها که اینقد به ما کردا حساسید و بهمون بی احترامی میکنید به جای این بی احترامی ها برید آذربایجانو ک سرزمین مادریتون بودو پس بگیرید
ستار
با سلام
1- اینکه مردم کنونی آذربایجان، زنجان ، اردبیل ، و قسمتهای زیادی از گیلان ، همدان ، مرکزی ، مازندران ، خراسان ، کردستان... ترک زبان هستند بحثی وجود ندارد و این از نحوه گویش آنها کاملا مشخص است.
2- اینکه برخی از عزیزان ، زبان آذربایجانی را جدا از زبان ترکی میدانند هم عقیده ای غلط و اشتباه است ، زیرا در اینصورت هیچ آذری زبانی نمیتوانست با ترکهای قشقائی استان فارس یا ترکهای خراسان و ازبکستان و ترکیه و عراق صحبت کند. پس لهجه آذربایجانی یکی از صدها لهجه زبان ترکی است.
3- اینکه مردم ساکن در مناطق ترک زبان که به یکی از لهجه های ترکی ( مثل آذری ، اناطولی ، ازبکی ، ترکمنی....) صحبت میکنند ، اصالتا از نژاد ترکها هستند یا نه ، بحث دیگری است که اغلب محققین در این خصوص ، سهوا یا عمدا دچار اشتباه میشوند.
هیچ ترک زبانی نمیتواند قاطعانه بگوید که از نظر نژادی هم ،ترک است ، همچنانکه یک شهروند بوشهری یا کرمانی یا تهرانی هم نمیتواند قاطعانه بگوید که آریائی نژاد است.
به علت آمیختگی نژادی در بسیاری از نقاط جهان ، بویژه در خاورمیانه ، اروپا و آمریکا، تشخیص خلوص نژادی در این مناطق، تقریبا غیر ممکن است ولی با توجه به فنوتیپ ( ظاهر شناسی) برخی از انسانهای ساکن در آسیای شرقی و مرکزی و آفریقا و جنگلهای آمازون آمریکای جنوبی ، تشخیص نژادی ، راحت تر است.
4- بر اساس تحقیقات انسان شناسان قدیمی و کنونی ، انسانها از 3 نژاد اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از :
الف) نژاد آریائی : با پوستی سفید ، بدن پر مو و موی سر سیاه و بور با حالت صاف
ب) نژاد سامی : با پوست سیاه ، بدن کم مو و موی سر سیاه و مجعد
ج) نژاد زرد : با پوست زرد و گاهی سرخ ، موی سیاه و صاف ، چشم بادامی و بدن کم مو
5- با این توصیف در ایران خودمان نیز با مقایسه ظواهر نژادی میتوان به خلوص یا مخلوط نژادهای ساکن در کشورمان ، بدون توجه به زبان آنها پی برد.
6- بر همین اساس ، بسیاری از هموطنان ساکن در آذربایجان و اردبیل یا ترکهای ساکن در ترکیه و عراق و بلغارستان و قفقاز ، اگرچه ترک زبان هستند ولی ترک نژاد نیستند ولی بسیاری از هموطنان ترکمن ما و نیز ترکهای ساکن در ازبکستان و ترکمنستان ، ترک نژاد تر هستند و در اینخصوص بسیاری از مردم خراسانی ما و نیز تاجیکها و قوم هزاره ساکن در افغانستان ، فارس زبان هستند ولی آریائی نیستند.
7- ولی در کل ، تحقیقات زبانی و نژادی ، شاخه ای از صدها شاخه علمی است و باید به این مسائل بدون هرگونه تعصب و بغض ، نظر افکنده شود و همه انسانها از هر قوم و کشوری که باشند در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی نمایند.
Rza
Back in 18th century,both Turkish and Azerbaijan languages were considered Turkic language.Please note-Turkic,not Turkish.Turkic language is the base languages of all people who speak in different languages of Turkic origin,including but not limited to Azerbaijani,Turkish,Turkmen,Qi ­rqiz,Uzbek,Qazagh,Tatar,Uyghur ­,and others
There is a huge difference between them two.Turkish language is an officially recognized worldwide independent language,as well as Azerbaijani.There is Ghaghauz language which is almost similar to Turkish language.However,
they are officially known as Ghaghauz,not Turks
arash
قسمتهای زیادی از گیلان ترک اند!!!!!!!!!!! تالش که تالشی اند آستارا هم تالش اند به غیر از مهاجرای اردبیلی،انزلی هم بیشتر گیلک وفارسه تا ترک،مرز مازندران هم اگه منظورت شرق گیلانه که همشون گیلک و بومی هستن.
ناشناس
درودبرآقای ستار،ضمن احترام وتاییدحرفهای شما،اضافه میکنم آنهایی که مانندآن آقای ناشناس میگویدمردو آذربایجان ترک هستندنه آذری،یامطالعه ندارند،ویااینکه گوشه چشمی به ترکیه ،و،جدایی طلبان خارجی دارند.برای هردوی اینهامتاسفم.ضمنابایدگفت همه این بحث هابازهم انحرافی هستند.زیراهمه میدانند که ماانسانهاازیک پدرومادربه نام آدم وحواهستیم ودرقرآن هم ملاک برتری انسانهابه همدیگر،تقواوپرهیزگاری است نه چیزدیگر!
مهدیه
شاید چون من ترک زبان نیستم اصلا مطلب مهمی نیست
آذری های ایران اهل ایران هستند حالا با هر زبان و نژادی .
ایران ترکیب شده از نژادهای گوناگون . شاید بهتر باشه در مقاله بعدی در مورد نقش اهالی آذربایجان در تاریخ ایران بگید که سرشار از غیرت و دلاوری است.
پاینده باد ایران و ایرانی (با هر زبان و قومیت)
ناشناس
اینکه همه اقوام ایرانی منجمله آذری ها برای ایران دلاوری به خرج دادن حرفی نیست ولی این را هم باید گفت ایران زمین برای مردمانش از جمله آذری ها چه کرد؟ کمی فکر کنید.
ناشناس
خوب گفتی، باهات مواقفم. مهم اینه که ما همه ایرانی هستم و دلمان برای آن می تپد
نوری ریکا
مردم مازندران ترک زبان؟؟؟؟؟؟
حالت خوبه ؟مرد حسابی چرا زبون مارو جعل میکنی؟
اسد نجار
نوری ریکا نگفته کل مازندران گفته قسمتی از مازندران؟؟ تازه تالش و استارا و انزلی تا مرزمازندران ترک هستند و از اون ور بندر ترکمن و کمیشان و خیلی از شهرها تا مرز مازندران ترک هستند حالا به شما برنخوره همین استانها زبان گیلکی و مازنی هم دارن صلوات بفرست
فاطمه
همین که سرزمین ما میزبان ترک ها بوده کافی ست. اگر این مهاجرت ها امجام نمی شد. زبان فارسی کاربران بیشتری داشت
امین
هر جا 20 درصد ترک داره سریع میخوره تو سند ترکها!انزلی و و تالش (که اسمش ماله قوم تالشه و مشخصه صاحب اصلیش کیه) .....
ناشناس
بالفرض اگر همونطور که شما میگید آذربایجان در زمان سلجوقیان سرزمینی ترک زبان شد باید به این نکته توجه کنیم که علت غلبه زبان ترکی در آذربایجان خیل زیاد مهاجرانی بود که امده بودند یعنی در اصل آذربایجان مسکن ترکان شد.یعنی بیشتر از مسئله تغییر زبان مسئله اسکان ترکان سلجوقی در این منطقه مطرح است.اگر زبان کسانی عوض شده انها در اقلیت بوده اند.
ناشناس
اسکان به قول شما دلیل خوبی برای تاراج فرهنگ یک قوم دیگه که جمهوری آذربایجان بد جوری مشغول اونه، نمیشه . مثلا نوروز که از 700 سال پیش با ایرانی ها جشن گرفتن ( دمشون گرم) درسته بگن مال ماست و تا جایی پیش برن که جمشید (بانی نوروز) را بگن ترک بود آیا این توهین نیست به اکثریت . آیا چوگان اصولا از هزاران سال پیش تا2سال پیش که جمهوری آذربایجان باز انگشتتش را با غرض روش گذاشت با شواهد متقن مربوط به ایران نبود. چرا برای ثابت کردن خود از دیگری هزینه میکنید؟
ناشناس
اگر نوروز مربوط به فارسها بود بايستي اسمش روز نو مي شد نه نه نوروز كه ترجمه لفظ به لفظ كلمه يئني گون تركي است و چوگان نيز يك كلمه تركي بمعني خميده است و چون چوب چوگان خميده بود بدان اطلاق مي شد تمامي اسناد مربوط به چوگان هم يا در مناطق ترك نشين ايران هستند يا توسط سلسله هاي ترك آذربايجاني بوجود آمده اند.
احمد
این دیگه چه استدلالی هست که میارین، روز نو در فارسی کاملا با نوروز معنیش متفاوته ناشناس جان، با منطق شما پس بهروز هم ترکی است وگرنه فارسها باید بگن روز به.
پس دیروز هم ترکی است، چون فارسها باید بگویند روز دی.
پس شهرام هم ترکی است چون فارس ها باید بگویند رام شه ( شاه ).
اینها کاملا معنیشون فرق میکنه، با استدلال شما کل بحث پیشوند در فارسی زیر سوال میره.
ناشناس
نو صفت است و روز اسم و در فارسي صفت قبل از اسم مي آيد
ناشناس
يعني بنظر شما نو پيشونده بي زحمت معني وند را برين بخونين
احمد
مگه صفت در فارسی نمیتونه بصورت پیشوند بیاد؟ صفت قسم خورده فقط پسوند باشه؟
ناشناس
پس صفت و موصوف هم بيقاعده اند ؟
محمد حسن
در فارسي باستان و ميانه صفت پيش از اسم مي امده ولي در فارسي نوين بيش تر صفت پس از اسم مي ايد.امروزه هم تركيب هايي هستند كه صفت پيش از اسم ميايد مانند خوش اخلاق بد اخلاق تندخو بلندقد كه در همه ان ها صفت پيش از اسم امده است.
امین
چه استدلال مضحکی!نوروز که دیگه مثل روز روشنه واژه فارسیه هم شد ترکی!!بعد چطور این نوروز ترکی شما بین ترکهای ترکیه ناشناخته است ولی کردهاشون میشناسند؟
مغان
در مورد ترکی بودن زبان مردم آذربایجان اسناد و مدارک بسیار زیادی موجود است:
1-ابن خلدون که در جهان به پدر جامعه شناسی مشهور است و یکی از چهره‌های ارجمند جهان اسلام به شمار میرود، در تاریخ معروف خود می نویسد:
«و فی الکتب ان ارض ایران هی ارض الترک …فاما علماء الفرس و نسابتهم فیابون من هذا کله: در کتابها هست که ایران سرزمین ترکان است اما دانشمندان و نسب شناسان فارس به کلی این مسئله را انکار می‌کنند.» (تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۱۵۴چاپ موسسه الاعلمی و ص ۱۸۱ انتشارات دارالفکر)
2-طبری در جلد نخست تاریخ خود در ذکر پادشاهان یمن می‌نویسد: تبع پادشاه یمن معاصر بشتاسب و همچنین اردشیر بهمن بن اسفندیار بن بشتاسب بود «… ثم إلی الموصل ثم إلی أذربیجان فلقی الترک بها فهزمهم» وی به انبار و سپس موصل رفت و از آنجا راهی آذربایجان شد و در آنجا ترکان را دید و شکستشان داد. (طبری ج ۱ ص۴۰۴ )ابن خلدون نیز در تاریخ خود «ج ۱ ص ۱۲» به این واقعه اشاره کرده است.
3- همچنین طبری در باب وقایع سال نود هجری می نویسد: «و فیها غزا مسلمه بن عبدالملک الترک حتی بلغ الباب من ناحیه آذربیجان ففتح حصونا و مدائن هنالک: در این سال (۹۰ هجری)مسلمه بن عبدالملک با ترکان جنگید و تا منطقه باب الابواب (دربند) آذربایجان رسید و در آنجا شهرها و قلعه‌ها را فتح کرد.». (طبری ۵ ص ۲۲۶)
4- همچنین طبری در وقایع سال ۹۹ هجری از شبیخون ترکها به عربهای فاتح و مسلمان در آذربایجان سخن می‌گوید: و فی هذه السنه اغارت الترک علی آذربیجان فقتلو من المسلمین جماعه. (طبری: ج ۵، ص ۳۰۹) عین همین واقعه را ابن کثیر در البدایه و النهایه ج ۹ ص ۲۰۹ نقل کرده است
5- شاید جالبتر از همه سخن دیگری از طبری باشد که آذربایجان را سرزمین ترک نامیده است. وی در وقایع سال ۱۰۴ هجری می‌نویسد: «و فی هذه السنه غزا الجراح بن عبدالله الحکمی و هو امیر علی ارمینیه و آذربایجان ارض الترک ففتح علی یدیه بلنجرم و هزم الترک: و در این سال جراح بن عبدالله الحکمی جنگ کرد. او امیر ارمنستان و آذربایجان سرزمین ترکان بود. وی بلنجرم را با دستان خویش فتح کرد و ترکان را شکست داد.» (طبری ج ۵ ص ۳۶۸) مولف البدایه و النهایه نیز در ج ۹ ص ۲۵۶ به این امر اشاره کرده است
6- در این میان بهتر است به نظر یامپولسکی نیز اشاره کرد که می‌گوید: ترکها در اطراف دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند و آشوریها آنها را توروک türük (یامون توروک به معنی ترکهای نیرومند) نام برده‌اند و در سنگ نوشته‌های اورارتوئی هم سخن از قومی بنام توریخی رفته که در آذربایجان می‌زیستند. (اوایل هزاره قبل از میلاد) و می‌گوید توروکها یا توریخی‌ها همان ترکها هستند
7- دیونیوس پریگت جغرافی‌نگار و شاعر یونانی صده چهار میلادی ترک زبانان را ساکن اصلی این منطقه می‌داند
8- محمد عوفی در ذکر خلافت عمربن عبدالعزیز که از سال ۹۹ تا ۱۰۱ هجری ادامه داشت، از قیام بیست هزار ترک آذربایجانی سخن می‌گوید.
9- همچنین اخبار موثّق عبیدبن‌شریعه جرهومی که شخص معمّر و محترم در دربار اموی بوده در حضور معاویه سخن می‌گوید: (آذربایجان از سرزمین ترکان است) و این خبر را طبری و به نقل از او بلعمی و حمزه اصفهانی و ابن اثیر در کتابهای تاریخ بلعمی، تاریخ طبری، تاریخ پیامبران و الکامل گزارش کرده‌اند که از متون معتبر اسلامی به شمار می‌روند.
10- فردوسی نیز به حضور ترکان در مرکز و شمال ایران اشاره کرده است. طبق نوشته‌ی تاریخ پژوه معاصر ناصر پورپیرار، شهرری یعنی بخش جنوبی تهران و آمل، دو شهری هستند که شاهنامه آنها را شهرهای تورانی یعنی شهرهای ترکان قلمداد کرده است. وی می نویسد:
«کز ایران اگر زال زر با دو مرد،
بیایند و جویند با او نبرد
گران مایه اغریرث نیک پی،
سپه واگذارد از آمل به ری»
اغریرث بنا بر متن شاهنامه، یک سردار تورانی ـ خراسانی است و زال زر، حاکم نشینی در سیستان، که فردوسی در مقاطعی مانند بیت بالا، آن را ایران نیز خوانده است، بدین ترتیب تصور فردوسی در این ابیات از آمل و ری، دو شهر تورانی است» نگارنده نمیخواهد به بحث ترکان و آذربایجان بپردازد و بیشتر تاریخ ترکان و ادبیات آنان در بخشهای شرقی آذربایجان و عراق عجم را مد نظر دارد اما از آنجاییکه شبهاتی از جانب انکار کنندگان هویت تاریخی ترکان آذربایجان هماره مطرح میشود ارائه چندین سند تاریخی خالی از فایده نخواهد بود.
میلاد
حتی اگه ۱۰۰ سال هم باشه که ترک باشم با افتخار ترک زندگی کرده و ترک هم خواهم مرد و تمامی بچه هایم هم ترک خواهند ماند
محمدی
مشکل اینجاست که اکثر کسایی که فکر میکنن ترک هستند اصلا ترک نیستن، حالا شما زوری میخوایی ترک باشی، آزادی عزیز جان.
ناشناس
با این حساب مثالا بنده هم اجازه دارم شما را به یکی از همون ترکهای مهاجر منسوب کنم یا نه ؟ بالاخره باید قبول می کنیم اون ترکها که امدند ماندند ایران و جمعیتشان انقدر زیاد بود که الان بنده ادعا بکنم ممکنه ژن اونها در بدن شما باشه....بهتره قبل از هر چیز به بررسی شجره نامه خود بپردازید.که احتمالا یا عربید یا ترکید یا افغانید یا از دیگر بومیان غیراریایی ایران.
ناشناس
ابن خلدون در قرن هشتم مي گويد ان الارض الايران هي الارض الترك ايرانيها ترك نژادند بعد از اينكه فارس شده اند نژاد خود را نيز گم كرده اند.
شهرود
شمایی که از ابن خلدون حرف زدی...خیلی کم اندیشی،چجوری همه ایران رو ترک کردی؟؟؟؟؟!!!!!!!
ناشناس
به نژادپرستی علیه ترکان پایان دهید.زبان ترکی را رسمی کنید.
ناشناس
اگه به اینه که من ترجیح میدم انگلیسی رسمی باشه
احمد
مگه یه مملکت چندتا زبون رسمی باید داشته باشه؟، کشورهایی هم که دو تا زبون رسمی دارن کلی مشکلات در ترجمه و روند کارهای اداری و امورخارجشون دارن.
حالا اگه منظورتون اینه که فارسی دیگه زبون رسمی ایران نباشه و ترکی باشه این یه چیز دیگه ست.
امین
به نژاد پرستی و پانترکیسم پایان دهید
شهرود
هم میهنی بزرگوار من چرا خام پان ترکیسم ها شدی؟/!!!!!!!!چرا تفرقه اندازی میکنی/تفرقه اندازی محکومه.زنده باد سرزمین امام زمان
ناشناس
نژاد پرست شمایی
ناشناس
انسان دارا و ندار و یا آگاه و نا آگاه وجود دارد اما تقسیم بندی انسان ها بر اساس زبان و یا به اصطلاح "نژاد" زمینه علمی ندارد و ناشی از خرافات قومی ست. چیزی بنام "نژاد" اصلا وجود ندارد.
پروفسور لوئیجی لوکًا کاوالی-اسفورتسا استاد بازنشسته دانشگاه استانفورد و بنیان گذار علم آنتروپولوژیِ ژنتیک میگوید: اگرچه در ظاهر انسانها تفاوتهایی دیده میشود اما اگر در زیر پوست نگاه کنیم همه ما خویشاوندیم. او طی مطالعات مبسوط و طولانی ثابت کرده است که اختلافات ژنتیک در درون گروه های انسانی بسیار متنوع تر از مابین گروه هایِ متفاوت است. او همچنین ثابت نموده که: خویشاوندی زبانی بین گروه ها بطور موازی با خویشاوندی ژنتیک اتفاق میافتاد. در هر حال جهان در حال تغییرات بزرگ بر اساس پیشرفتهای خیره کننده علمی ست. بیاد داشته باشیم آنجه حافظ میگوید:
قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست
قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند
ناشناس
کاش همه چیز اینقدر راحت و رمانتیک و علمی بود
ناشناس
شعری که شما نوشتی راجع به قضا و قدره نه قومیت
ناشناس
درجوراب نفر اول : ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف الوانکم والسنتکم. ثانیا همانطور که کشور ترکیه به شما اجازه می دهد دردانشگاههای آن کشور کرسی زبان پارسی دایر کنید شما هم باید جرات داشته باشید به ترک زبانان اجازه تدریس زبان مادری را بدهید
ناشناس
در کشوری که حدود 30 درصد ترکی صحبت می کنند تدریس آن بعنوان آموزش خنده دار و مضحک جلوه می کند.
در مثل زیره به کرمان بردن است!
مهدیه
ببینید اونقدر که من اطلاع دارم اقوام ترک زبان ایران نسبتی با مردم ترکیه ندارند و از نظر فرهنگ و زبان شبیه به کشور همسایه آذربایجان هستند که این کشور هم دوره قاجار از ایران جدا شده و جزیی از فرهنگ ایران بزرگه و مهم تر از همه ترک زبان های ایران هم که ایرانی هستند و جزیی از ایران هستند پس اگر کرسی زبان ترکی تاسیس بشه برای شناخت کشور ترکیه می بایست باشه که به نظر من لزومی به شناخت ترکیه نیست و این کار هزینه هدر دادن است در ضمن پارسی زبان فرهنگ مشرق زمین هست اون هم به خاطر شعرا و نویسندگان شهیر و توانایش در عرصه های مختلف
ناشناس
خانم مهديه ديديم تا اونجايي كه معلومه شما هيچ چيزي از تاريخ بخصوص تاريخ آذربايجان و تركها نمي دانيد
ایرانی
جناب ناشناس
خانم مهدیه شاید چیزهایی از تاریخ بدانند یا ندانند.. اما گویا شما اصلا نمی دانید که تاریخ پانصد سال اخیر چه بوده است.
یا شاید تصور می کنید شعر

فلانی کربلا تسکین دردم می دهد ورنه
دلم در حسرت تبریز ؛ ویرانتر ز تبریز است

در وصف تخریب شهر تبریز توسط فارسهای نژادپرست و شوینیست و فلان فلان شده (!!!) سروده شده باشد. آگاهیتان بدهم که هیچ اینطور نیست بلکه تبریز در همین پانصد سال گذشته توسط عساکر عثمانی (همان ترکیه ای که خانم مهدیه اشاره فرمودند) بیش از پنچ شش بار غارت و تخریب شده است.
مهدیه
خوب دوست ایرانی من منظور من هم همین بود که آذری های ایران هیچ نسبت یا شباهتی با مردم ترکیه ندارند و طبق فرمایش شما مردم ترکیه یا همان عثمانی فقط به ایران حمله کرده اند ولی باز هم از شما سپاسگزارم به خاطر تکمیل این موضوع
مهدیه
دوست ناشناسم که فرمودید چیزی در مورد ترک ها و آذری ها نمی دانم به نظرم ما اینجا نظرات و دانسته هامون رو بیان می کنیم تا اطلاعاتاتمون رو با هم قسمت کنیم و آنچه که به نظرمون نادرسته اصلاح کنیم تا کنار همدیگه سطح دانسته هایمان را ارتقا دهیم اگر مطالبی وجود دارد که در موردش اشتباه می کنم ممنون میشم بفرمایید
ناشناس
همين عساكر عثماني بودن كه در جنگ جهاني اول بداد تركهاي آذربايجان غربي رسيدن والا بقيه تركهاي آذربايجان غربي هم توسط ايادي انگليس قتل عام شده بودند.
ناشناس
همه مي دانند كه جنگ تركهاي ايران و عثماني جنگ مذهبي بوده نه جنگ نژادي ا
مهدیه
دوست من ارتش انگلیس از جنوب وارد ایران شد و تا آذربایجان پیش آمد . خوب شما فکر می کنید نسبت به بقیه اقوام ایرانی چه جور واکنشی داشته ؟؟؟ آنها در آرامش و آسایش زندگی می کرده اند ؟؟؟ فجایع جنگ جهانی اول در ایران بیشمار بوده و دولت عثمانی هم یک سوی جنگ بوده که متاسفانه سرزمین ما به خاطر موقعیت استرانژیکش به میدان جنگ تبدیل میشه
مهدیه
چرا وقتی میگم در دوره جنگ جهانی اول بزرگترین فاجعه نسل کشی بشر با حدود 10 میلیون کشته از جمعیت 22 میلیونی ایران در کشور ما اتفاق افتاد . غیر قابل انتشار میشه ؟؟؟!!!
ناشناس
به نژادپرستی علیه ترکان پایان دهید.زبان ترکی را رسمی کنید.
مهدیه
نژاد پرستی ؟؟؟!! دوست عزیز تو سرزمین ما اقوام مختلف با هم ازدواج می کنند و با مهاجرت تو این 100 سال اخیر میشه گفت دیگه کمتر کسی تو ایران هست که تمام گذشتگانش متعلق به یک قوم ایران باشند . ترکی هم مثل بقیه زبان ها و گویش های اقوام ایرانی . چه فرقی می کنه . زبان رسمی کشور ما هم صد ها ساله بلکه هزاران سال است که پارسی است البته به این شکل نه ولی باز هم پارسی بوده البته اگه منظور شما به رسمیت شناختن ترک ها به عنوان اقوام ایرانیه که این موضوع اصلا جای بحث نداره هموطن های ترک ما مثل همه ی اقوام ایرانی هستند
ناشناس
زبان ايرانيان هيچ گاه پارسي نبوده زبان پهلوي هم بيش از 95 درصد با زبان پارسي فرق داشته اين زبان توسط افغانها و تاجيكها و از طرف خراسان وارد كشور شده است
ناشناس
منفي ها يعني به نژاد پرستي ادامه دهيد؟
احمد
اون 95 درصد رو از کجا آوردی؟
هر زبانی در طول تاریخ دچار تحولات است، مگه فرانسه امروز همون فرانسه 1500 سال پیشه؟ یا آلمانی یا انگلیسی؟
اما اون چیزی که مهمه ریشه های اون زبونه که دقیقا ریشه در پارسی اوستایی و پهلوی داره.
مهدیه
دوست ناشناس هیچ زبانی از افغانستان و تاجیکستان وارد ایران نشده است و احتمالا می دانید که هر دو کشور نام برده شده از خاک ایران جدا شده اند و جزیی از ایران بزرگ بوده اند و در ضمن در محافل رسمی جهان منظور از زبان پارسی زبان پارسی ایران است که کشور مادر می باشد
ناشناس
پارسينه نژاد پرست چي شده نظرات منطقي رو حذف كرده اما دم خروس كاملا معلومه
امین
منفی یعنی نزادپرستی تو ایران وجود نداره...نزاد ما همه یکیست...جوری میگید نزادپرستی کسی ندونه فکر میکنه اینجا هم سیاهپوست و سفیدپوست داریم!!
شهرود
با تایید گفته های مهدیه،هم میهنی بزرگوار زبان پارسی اسمش مشخصه،از ایالت پارس گسترش یافته.
شهرود
ایران سر زمین پارس هست.هم میهنی حالا بگرد دنبال نژاد پرستی،خیلی دوست داری
ناشناس
بچه ها دمتون گرم این نرم افزار های رای دهی رو از کجا میارین. به ما هم بدین تا بگم من و همفکرام بیشماریم
ناشناس
ببا فیلترشکن بیا :))))))))
امین
پانترکها ول هستند تو اینترنت و دنبال چنین چیزهایی هستند
میلاد
ترکیه ترکمنستان آذربایجان قزاقستان تاجیکستان بخشی از چین و ایالتهای از مغولستان و استانهای آذربایجان شرقی غربی اردبیل زنجان قزوین خراسان گلستان بخشی از کردستان کرمانشاه و شهرهای شمالی به زبان ترکی حرفمیزنند
ناشناس
در شمال کشور، قزوین،خراسان،گلستان،کرمانشاه آیا ترکی حرف می زنند؟؟ منم ترکم ولی مثل اینکه تو هم از اون ترکایی.
ناشناس
تاجيكستان رو ديگه قلم بگير !
ناشناس
عزیز ناشناس: چقدر با اطمینان حرف می زنید.از صحت اطلاعات خود مطمئنید؟ جهت اطلاع شما عرض می کنم در استان قزوین بعضی شهرستانها ترک زبانند.در خراسان شمالی ترکهای زیادی زندگی می کنند که بومی انجا هستندو در خود مشهد هم ترک کم نیست.استان گلستان مسکن ترکمنهای عزیز است.در استان کرمانشاه شهرستان سنقر نمونه یک شهر ترک نشین است.لطفا قبل از مطالعه کافی چنین با قطعیت دیگران حرف نزنیم.
ناشناس
بسياري از شهرها و دهات تاجيكستان ترك ازبك هستند كه همين سايست تك زباني ديكتاتوري تاجيك سعي در انكار كردن آنها دارد.
ناشناس
و در تبریر هم فارس زبانهایی هستند.
ناشناس
در تبریز فارس زبان بسیار بسیار کمه.شاید 0.1 درصد.
محمد حسن
همه جهان مريخ هم تركي صحبت مي كنند.
محمد حسن
در تاجيكستان كم تر از 154 درصد ازبك دارد در ازبكستان هم بيش از 20درصد حتي در امار هاي ديگر تا 40درصد تاجيك داريم كه دولت فاشيست ازبك سعي در پو.شاندن ان ها را دارد
هادی
بیش از نصف گیلان و مازندران و 30 درصد رشت ترک است
امین
تاجیکستان که فارسی زبانه با اقلیتی ازبک همانطور که در ازبکستان دو شهر سمرقند و بخارا اکثریت فارسی زبان هستند.در کرمانشاه ترکها اقلیت مطلقه مطلق هستند!در خراسان نیز ترکهای خراسانی به زحمت 20 درصد جمعیت استان هستند.در گلستان نیز ترکمنها کمتر از نیمی از جمعیت استان هستند.در قزوین نیز ترک و غیرترک مخلوط است.شهرهای شمالی نیز که ترکها کلا 300 هزار نفر هم نمیشوند در میان جمعیت 3 میلیون و خورده ای گیلکی.
ناشناس
نویسنده محترم نظرت راجع به خزرها که پیش از اسلام در قفقاز و آذربایجان ساکن شدند چیست؟ آنطورکه معلوم است خزرها صده سال قبل از ورود سلجوقیان در قفقاز و آذربایجان امپراطوری تشکیل دادند اگر بنا بر تورک شدن بواسطه سلجوقیان بود کم احتمال ترین نقطه آذربایجان بود که هم دورتر از آنها بود و هم دیرتر فتح شد لطفا تاریخ را بدون تعصب مطالعه کنید ... در هر صورت باید واقعیت ترک و زبان ترکی در ایران به رسمیت شناخته شود
ناشناس
دوست عزیز خزرها در شمال قفقاز بودن الانم هستن
ایرانی
این قوم خزر هم خوب بهانه ای شده است برای هرکه دنبال ایل و تبار گم شده اش می گردد... از آرتور کستلر یهودی که ننگش می آمد از تبار سامی باشد و به دنبال سبط سیزدهم می گشت تا حضرات ترکزبانی که گویا از تاریخ پانصد سال اخیر کشورمان ننگ دارند و هرجوری هست مایلند حساب و خرج خود را از سایر ایرانیان سوا کنند
امین
خزرهای یهودی در آذربایجان امپراتوری تشکیل ندادند بلکه در شمال دریای خزر و جایی که اکنون قزاقستان است امپراتوری داشتند.کمی تاریخ مطالعه کنید دهها ایل و طایفه در زمان صفویان از آناتولی به ایران سرازیر شدند و حتی در جنگ عثمانی و صفویان ارتش عثمانی به اهالی خوی به فارسی نامه داده است.
ناشناس
خودتونوم میدونید کتیبه گل گونش ( گل و آفتاب) که برا دوران مهاجرت اولین آریایی ها به ایران بود که به تازگی پیدا شده نشان از نژاد اصیل ترک زبانهاس فارسی که ریشه عربیه و مهاجرت یمانی ها به ایران بعد از امپراطوری ماد ها ( ترکها)
ناشناس
وحتما اتفاقا ! در جمهوری آذربایجان کشف شده، آره؟!
اوشكايالي لار
چون زبان فارسي با زبان توركي از خانواده زبانهاي التصاقي است فاصله بسيار دارد آموزش به زبان فارسي باعث عقب ماندگي اذربايجان با وجود پتانسيل بالاي خود شده است(تبريز 200 سال پيش را مقايسه كنيد با بقيه شهر در آن زمان و حال) در چندين كشور اروپايي و غير اروپايي زبان رسمي بيش از يكي است. و در كشورهاي بسياري با اينكه زبان رسمي يكي است آموزش بزبان مادري در آنها آزاد است ازجمله در آمريكا . در كشورهاي غربي كسي را بخاطر آموزش بزبان مادري نه دستگير مي كنند نه انگ مي زنند و نه تحقير مي كنند. نژادپرست بودن در غرب عموما بعنوان يك صفت بسيار زشت تلقي مي شود در حالي كه در ايران خودبزرگي بيني و نژادپرستي در ميان قوم حاكم عموميت دارد. با توجه به اين كه تركها در تشكيل و بناي اين كشور نقش بسيار پررنگي داشته اندفشار بر‌ آنها بدليل ترس از تجزيه توسط خود آنها بيهوده است برعكس آنچه باعث تحريك حركات تجزيه طلبانه مي شود عدم شناسائي حقوق حقه آنها و تحقير آنها است. با توجه به گستره وسيعي كه زبان تركي در جهان دارد وجود يك قشر بزرگ تحصيلكرده و آشنا بزبان توركي يك پتانسيل و امتياز بزرگ براي كشور محسوب مي شود كه در صورت قرار گرفتن در مسير صحيح در اعتلاي كشور بسيار مثمر ثمر است . بنظر بنده همّ دولت و روشنفكران فارس بايد بيشتر بر زدودن تفكرات نژادپرستانه و گاها اوهام مانند در ميان آنهايي كه سالها به تحقير اقوام ديگر پرداخته اند باشد تا ايجاد حساسيت در مناطق غير فارس .
ناشناس
کمتر شبکه های جمهوری آذربایجان را نگاه کن تا به تفکرات به قول شما اوهام نگی نژادرستانه که جز بیان واقعیات نیست . یا به حرفهای بقیه بی تعصب گوش کن . دوم اینکه آموزش زبان ترکی با چه خطی ؟ خطی که در ترکیه و جمهوری آذربایجان آموزش می دهند ؟ اینجوری فکر نمی کنین آن وقت آذربایجانی های ایران ارتباطات بیشتری با ترکیه و اونور مرز خواهند داشت تا با کشور مطبوع خود آیا در این برهه زمانی (خاورمیانه بزرگ) وقت اینکاراست اصولا کشوری مثل سویس یا کانادا قابل مقایسه با ایران هستند از نظر استراتژیکی و امنیتی؟
ناشناس
من مطمئنا به اندازه يكهزارم شما كه شبكه هاي پان ايرانيستي و پان فارسيستي و سلطنت طلبان را نگاه مي كنيد به شبكه هاي آذربايجان نگاه نمي كنم و صحبت هايم از روي حقيقت و دلسوزي است . كشور كانادا و سويس به دليل سياستهاي درست و مردم آگاه كانادا و سويس شده اند مطمئنا اگر آنها به ايران بيايند ايران را نيز آباد و امن مي كنند و اگر امثال شماها به سويس و كانادا برويد و امكان يابيد سياستها و نگاههاي نژادپرستانه تان با از بين بردن پتانسيلها و استعداد ها آنجا را نيز با حكومتي امنيتي و نظامي به كشوري جهان سومي تبديل خواهيد نمود.
مهرداد
«در ايران خودبزرگي بيني و نژادپرستي در ميان قوم حاكم عموميت دارد.» اينرا كاملا باهات موافقم
احمد
تمام کشورهایی که دارای دو یا چند زبان رسمی هستند از روی اجبار قومیتی بوده به دلیل اینکه کشورهای قراردادی هستند نه تاریخی مانند بلژیک، سابقه تاریخی ندارن، که چند زبانی مشکلات زیادی برای امور اداری و آموزشی برایشان ایجاد کرده، یاد گرفتن زبان مادری که به طور خودکار در خانواده ها انجام میشه، اما مردم باید زبان رسمی کشور رو یاد بگیرن که در امور زندگی و اداری و قضایی و .... زبان مشترک داشته باشند.
ناشناس
لطفا حرف بدون معنا نزنید، اگر آموزش زبان ترکی میزدید الان مثلا کجا بودید.
محمد حسن
بيش تر ثروتمندان كارخانه دار ها كارخانه ها در همين اذرباييجانه
صادق
من يك نظر كلي تر دارم ، اگر به نقشه منطقه از بالا نگاه كنيد و سه خط فرضي رسم كنيد تقريبا جواب سوالات رو ميگيريد
يك خط از زير درياچه خزر و تا امتداد چين و تركيه بالاي اين خط فرضي اكثرا به زبان تركي انواع لحجه ها زير اين خط تا خليج فارس تا امتداد هند و عراق زبان فارسي با همه لهجه ها و خط سوم زير خليج فارس تا مصر و درياي عمان به زبان عربي صحبت ميكنند و خيلي از اين زبانها از خطوط خود گذشته و وارد مناطق ديگر شده اند
زبان فارسي از هند پاكستان افغانستان تاجيكستان ايران و بخشي از عراق شمال صحبت ميشود و در شمال و جنوب هم همينطور
111
میشه بگی ما(کردها)کجاییم؟
مهدیه
دوست 111 کردی یکی از گویش های زبان فارسی است
ناشناس
آذربایجان و ترکها خیلی به تاریخ ایران خدمت کردن ولی حیف که فارس ها قدردان نبودند. جوک هایی که علیه ترکها می ساختن یادمون نمی ره. مدتی هم میشه رو لرها زوم کردن....یاشاسین آذربایجان
حرف حق
اولا نقشه ایراد داره در استانهای کردستان شهرهای بیجار و قروه و کرمانشاه سنقر ترک هستند.دوما تاریخ دیرینه سومر که متعلق به ترکان آذربایجان است ور این مقاله ای جعلی که هدفش اینه که ترکای ایران رو نسبت به حقوق زبان مادری دلسرد کنه در حالی که غافل از این هستند که ترکا همیشه به زبان و هویت ترکی خود میبالنند با جعل تاریخ نمیتونید زبان ضعیف و کم تکلم فارسی رو به ترکا تحمیل کنید.
مهدیه
ببینیداگه منظورتان سومر معروفه اشتباه می کنید تمدن سومر در بین النهرین (بین دجله و فرات) و شمال خلیج فارس بوده در ضمن زبان فارسی زبان رسمی کشور ماست و همه باید در مکان های رسمی از زبان فارسی استفاده کنیم ولی در شهر ، جمع دوستان و خانواده هر کسی آزادانه حق داره به زبان محلی خود حرف بزنه این ها خیلی واضحه و کسی حق زبان مادری هر قومی همین قدر است
111
قروه10درصدم ترک نداره.بیجارم کلاکردن(طایفه گروس)
ناشناس
خانم مهديه خيلي ممنون كه اجازه دادين تو خونه بزبان مادريمان حرف بزنيم واقعا كه چقدر دست و دلبازين.بينهايت تشكر
پراید
اسامی شهرهای بظاهر کرد نشین قبل از سیاستهای ترک ستیزی : پیرانشهر=خانا
مهاباد = سابلاغ ، نقده= سولدوز و...
مهدیه
دوست ناشناس من منشورتون رو از دست و دلبازی متوجه نمیشم ؟؟ خوب این موضوع خیلی طبیعی است که افراد آزادند در محافل شخصی از زبان دلخواه خود استفاده کنند و در اماکن رسمی از زبان رسمی کشور .
علی
خدمت! خیلی خندیدم از وقتی که پادشاهالن ایرانی ترک شدند یاضرریبه ایران رسید مانند خوارزمشاهیان واکثریت سلطه های ترک ویا به شیعه مانند سلجوقیان که قرن شیعه راازبسین برد و نمونه بارز ترک هایی که گند زدند ایران قاجاره وثانیا صفویه عرب بودن سید عباسیا سید اسماعیل شاه صفوی
امین
نوبت دزدین سومریها شده!!پانترکیسم فکر میکنه فرهنگ و تاریخ رو هم میشه مثل زمین فصب کرد!
ناشناس
ترکی ممنوع شودبهتره چون ترکیه دشمن مااست و زبان شیرینی نیست
پارسینه در این خصوص نظری ندارد . پارسینه با همه دوست و برادر است. :)
ستار
جناب آقاي ناشناس عزيز!
شما اگر اظهار نظر نفرمائيد ، هم به نفع خودتان است و هم به نفع جهانيان!
مهدیه
موافق نیستم ما تو کشور ترک زبان زیاد داریم و حقشون هست که آزادانه به زبان محلی خودشان صحبت کنند که حساب هوطنان ترک زبان تمام دنیا جداست حتی اگه ما با ترکیه در حال جنگ هم باشیم
رامیز
خخخخخخخخخخخخخ اونوقت کی میتونه ترکی رو ممنوع کنه؟؟
ناشناس
گنده تر از تو خیلی ها بودند دلشان می خواست این زبانو از بین ببرند.ولی نتوانستند.الان هم که اگاهی مردم آذربایجان نسبت به هویت خود افزایش یافته آرزوی خود را به گور خواهید برد.
ناشناس
عزیزم هویت مردم آذربایجان ایرانیه به زبونشون ربطی نداره
ناشناس
در خانه اگر کس است
یک حرف بس است
بماند
برو بابا
ناشناس
نمود نژاد پرستی
ناشناس
عزیزم زبان ربطی به نژاد نداره
ناشناس
بیشتر تاریخ نوشته شده در ایران بدون سند مدرک نوشته شده برای نمونه اقوام آریایی کی ها هستند؟ و چه مشخصه ای دارند؟ دقیقا از کجا آمده اند ؟ و .....
خلاصه ,اول بدانید کیستید
مهدیه
حالا جالب تر اینه که این همه ما می گیم آریایی هستیم چند روز پیش مقاله ای می خوندم که می گفت ما ایرانی ها فقط 20 درصد از نظر نژادی آریایی هستیم و 80 درصد ما بقی ،اقوام قدیم ایران هستیم که قبل از آریایی ها در ایران زندگی می کرده اند مثلا خود من فقط 20 درصد ویژگی های آریایی ها رو دارم و 80 درصد ویژگی های اقوام ایرانی رو البته 20 درصد خودش خیلی زیاده چون ده ها نژاد مختلف در هزاران سال با هم تولید نسل کرده اند و ما ترکیبی از همگی آنها هستیم
ناشناس
سند شما کو؟
صمد از تبریز
جناب پارسینه
مطمئنا" و متاسفانه در رابطه با زبان ترکی آذربایجانی تحریفات زیادی صورت گرفته است عده ای از روی غرض تاریخ را تحریف کرده اند و عده ای هم بدون تحقیق تحریفات را تکرار کرده اند اینکه ترکها در هزار سال فبل مهاجرت کرده و ایران را برای سکونت انتخاب کرده اند درست نیست و یا اینکه توسط مغول و یا سایر ترکزبان زبان بومی آذربایجان تغییر کرده درست نیست بلکه این زبان مناطق فارس نشین ایران بوده است که بر اثر حکومت اقوام ترکزبان و تکلم آنها با به زبان فارسی دری ، زبان فارسی از زبان پهلوی قدیم به زبان کنونی تبدیل شده است و دلیل اینکه زبان فارسی را سلجوقیان و بعداز آنها سایر پادشاهان ترکزبان تبدیل به زبان فارسی دری کردند این بود که آنها حکومت را در تاجیکستان بدست گرفتند و پس از بدستن گرفتن حکومت در ایران چون می خواستند زبانشان با زبان مردم عادی فرق داشته باشد به زبان مادری خودشان که زبان عده ای زیادی از مردم در آن زمان و یا زبان فارسی باستانی که باز زبان عده ای زیادی از مردم بود سخن نمی گفتند و به زبان فارسی دری سخن می گفتند که زبان تاجیکی بود به همین دلیل است که هیچ کس توانایی خواندن متون ایرانی قبل از سلجوقیان را ندارد و باز هم به همان دلیل است که رودکی پدر شعر فارسی لقب گرفته است و اصولا" شعرهای قبل از رودکی را کسی نمی تواند بخواند و جمهوری داغستان روسیه و جمهوری آذربایجان و چندین استان ایران عزیزمان و قسمتهایی از شرق ترکیه به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می کنند و در شش کشور قزاقستان ،ازبکستان ، ترکمنستان، قرقیزستان،آذربایجان و ترکیه زبان ترکی زبان رسمی آنهاست و علاوه بر این در 28 کشور نیز زبان ترکی رایج است و چون زبان ترکی یکی از منظمترین و قدرتمندترین زبانهای دنیاست لذا یادگیری زبان ترکی باعث ارتباط بیشتر منطقه ای شده و برخلاف عده ای کج فهم باعث تجزیه نمیشود یادمان باشد گردان عاشور را که افتخار ایران است کسانی تشکیل میدادند و تشکیل میدهند که ترکزبان هستند و افتخارات آنها نیز از یاد هیچ کس نمیرود
یاشاسین ایران
یاشاسین آذربایجان
یاشاسین ایران
ناشناس
بهتر کتاب تاریختو منتشر کنی.
محمد حسن
آقاي صمد ما زباني به نام تركي نداريم. زبان هاي تركي داريم در واقع زبان هاي قرقيزي اذري تركمني و... همه باهم هم خانواده بوده ولي يكسان نيستند و باهم تفاوت هاي بسياري دارند و مانند عربي زبان هاي يكساني نيستند.مانند زبان هاي فارسي و كردي هستند كه هردوي ان ها همريشه هستند ولي بعدا از هم جدا شدند و الان تفاوت هاي بسياري دارند.
ناشناس
زنده باد ایران
ایرانی
جای بسی تاسف دارد در مدنیتی که به جهانی شدن حرکت می کنند ما تازه به فکر قومیت وملیت افتاده ایم اروپا با این همه ادعا حدود رو برداشته اند و بصورت یک اروپای واحد درآمده به این علت که سطح مدنیت بقدری ارتقاء یافته تا کل مردم منفعت و پیشرفتشان را در گرو پیشرفت گروهی و جامعه میدانند اونوقت هنوز در ایران این مباحث مطرح میشه کمی فراتر اندیشیدن و ملی فکر کردن برایمان بد نیست تاریخ هرچه بوده گذشته است حالا چی هست واقعیت الان را باید دریابیم الان همه فارس ها ، ترک ها ، کرد ها ، عرب ها، بلوچ ها ،ترکمن ها .... همه وهمه به هم نیازمند هستند و مهم تر اینکه مام میهن نیازمند به مردمش هست چقدر از این مباحث ونظرات متاسف شدم که هنوز نتوانسته ایم کمی ملی گرا و فرا بین باشیم وضعیتی شکننده که چنین تفکراتی بر وضعیت ناهنجار بین المللی دامن خواهد زد فراموش نکنیم سوریه را که چه بلایی برسر مردمش اومده اونجا وقتی یه خانواده رو سر میبرن کاری ندارن که تاریخش چی بوده ... عاقل ترین انتخاب و عاقل ترین حرکت حفظ ایران هست همه ایرانی هستیم و ایران وطن ماست همانقدر که یک فارس از ایران ادعا دارد یک ترک ، لر، کرد ، ... همه وهمه از ایران ادعا دارند
ناشناس
با همه اينها اشاره نفرمودين كه ايا همه حقوق برابر دارند يانه؟
ناشناس
من فارسم ولی موافق چند زبانی و چند قومیتی ام اما برای ایجاد ارتباط به اقوام کشور نیاز به یک زبان رسمی هست. و معمولا زبان اکثریت انتخا میشه

تو ایران سایر گویش های زبانی مثل لری و مازنی گیلگی بلوچی حتی گویش کردی کاملا به هم شباهت دارن زبان عربی هم که با فارسی شباهت های زبادی داره می مونه زبان ترکی که با سایر زبانهاو گویش ها متفاوتهدر مقایسه با زبانهای دیگر کمتر از 20 درصد سخنور داره. حالا کدوم زبان رسمی باشه فارسی یا ترکی؟
رضا
کم تر از ۲۰ درصد؟؟؟ عزیزم یه گشتی تو تهران و کرج و قم و همدان بزن حتما تا یکم آمار دستت بیاد وزیر خارجه قبلی صالحی تو ترکیه گفت ۴۰ درصد
ناشناس
رضا جو نده شما بیست و پنج درصد حتی کمترید گیرم 30 درصد تهران و کرج ترک باشن میشه 6 میلیون ایا زنجان قزوین خراسان شمالی و اردبیل و دو اذربایجان وغربی و شرقی منهای کردها و ارمنیها فارسهابیشتر 15 میلیون ترک داره؟ میشه21 میلیون
ناشناس
ناشناس عزیز : بنا را بر این بگذاریم که حرف شما درست و جمعیت ترکان 21 میلیون نفر می باشد.آیا این جمعیت مستحق داشتن زبان رسمی خود نیست؟؟
مهدیه
دوست عزیز تو هر کشوری فقط باید یک زبان رسمی وجود داشته باشه این شدنی نیست مثلا بیشتر کشورهای همسایه ما فارس زبان هم دا ند باید زبان رسمیشان فارسی شود ما ترک داریم ولی در اقلیت هستند
آذربایجان
اصلا رسمس و غیر رسمی و بزاریم کنار. آیا حق خواندن و نوشتن زبان خود را دارند؟ چرا زبان تورکی آموزش آکادمیک نداره و در مدارس آموزش داده نمیشه؟
لر
زبان لری همون پارسی میانه هست .
و زبان رسمی کشور یعنی زبان فارسی از پارسی میانه گرفته شده .
لری (پارسی میانه ) از پارسی باستان گرفته شده . زبان لری دارای گویش های فراوانی از جمله بروجردی ، بختیاری ، ثلاثی و........ هست .
رضا
چندتا سوال
1-تمدن چيست؟
2-آيا طرز خوردن و نوشيدن، زندگي زناشويي، ابزار و وسايل جزئي از تمدن نيستند؟
لطفا فقط بنويسيد ريشه كلمات قاشق ، بشقاب، چنگال كه در زبان فارسي استفاده مي شود چيست؟
ناشناس
فقط یک طرف موضوع را نگاه نکن . لغات فارسی زیادی هم به ترکی را پیدا کرده اگه باز نگین اونا هم ترکی بوده و به زبان فارسی راه پیدا کرده !
محمد
واژه هاي بشقاب قاشق تركي هستند ولي از زمان قاجار رايج شده هم اكنون مردم واژگان ديگري مانند ديگ كماجدون كفچك ديس و .... بكار مي برند.
امین
بشقاب که در دوره قاجار راه یافته و در فارسی نیز دوری است.قاشق نیز در فارسی کفچه است.شما اصلا در ترکی معادلی برای واژه فرهنگ دارید یا از واژه لاتین کولتور یا عربی مدنیت استفاده میکنید؟وقتی زبانی حتی برابری برای فرهنگ ندارد گویشورانش چطور ادعا انتقال فرهنگ میکنند؟
رضا
آيا ميدانستيد كه در سازمان يونسكو فارسي را لهجه اي از عربي ميدانند و لي تركي خود زبان محسوب مي شود
ناشناس
اگر به محدوده زبانهای ترکی دقت کنی از مغولستان تا ترکیه گسترده شده است.
محمد حسن
اصلا يونسكو چنين چيزي نگفته چرا دروغ ميگي
امین
آیا میدونستی که چرت و پرت میگی؟
ناشناس
از روی نادونی حرف نزن سند بیار ببینیم
ناشناس
مقاله تان از بسياري جهات منصفانه است اما چيزي كه به آن اشاره نكرده ايد اين است كه بسياري چيزها از دست دولت خارج شده است. نگاه دشمن بيني تركها و عربها از سوي فارسها چيزي است كه زمان فردوسي و بعدها در زمان تبليغات پهلوي درميانشان همه گير شده است. دولت به اين راحتي ها نمي تواند اين نگاه را از بين ببرد امروزه بدليل افزايش ارتباطات ، مردم آذربايجان اين نگاه را بيشتر از قبل حس مي كنند و در دراز مدت اينكار بنفع هيچ كس نخواهد بود .
امین
دوست عزیز حس دشمنی با عربها تنها در میان فارسی زبانان نیست.حس دشمنی با ترکها نیز بیشتر از زمان صفویان و جنگهای ایران و عثمانی شروع شده و با حاکمیت یافتن ترکان در ایران و رقابتهای سیاسی میان ترک و تاجیک بیشتر شد.ولی با بخش آخر سخنانتان موافقم.
ناشناس
اگه این دشمنی وجود داره چرا آذربایجان اینقدر پیشرفت کرده و تو کشور پیشتازه؟ منصفانه نظر بده
ناشناس
یاد گرفت زبان انگلیسی راحتر از ترکی است تازه اانگلیسی به یه کاری میاد ولی ترکی را چکارش کنیم فقط جهت ارتباط با عزیزان داخل کشور با یک زبان دیگر است
ناشناس
تركي هرچه باشه بهتر از فارسي است
حميد
اين را ما تركها در مورد زبان فارسي ميزنيم
ناشناس
اگه اینطوره که بهتره بجای فارسی، انگلیسی یاد بگیربم که خیلی خیلی از فارسی هم بهتره
امین
به نظرم زبان رسمی باید انگلیسی باشد.ترکی و فارسی هر دو در این دوره زبان کاربردی نیستند.
ناشناس
مقاله خوبی بود.اما به راهکارهای کاهش آسیبهای وارده به یکپارچگی کشور از قبل این موضوع اشاره ای نشد.بنظر برقراری عدالت در توزیع امکانات فرهنگی هر قوم یکی از راههای قابل بحث می باشد.رسمیت یافتن زبان و فرهنگهای غیرفارسی راهگشا و موجب بالا رفتن امنیت ملی ایران خواهد شد.
ناشناس
اگر به ظاهرنگاه کنیم درآذربایجان ترکی حرف میزنیم،عزبی نمازمیخوانیم،فارسی مینویسیم. که ازهرکدام ناقص هستیم.
taha
اخه کدام ادم عاقلی اینو نوشته؟مغول ها چجوری تونستن اونهمه ادم رو توی چن سال بدون وجود رسانه های گفتاری و نوشتاری و تصویری ترک زبان کنند؟یه سوال دیگه چرا به مردم بقیه ایران کاری نداشتند و تنها اذربایجان رو ترک کردند؟خنده داره.ترک ها ساکنان باستانی این منطقه بودند و اریایی ها قومی بودند که به ایران کوچانده شده اند
ناشناس
همونطور که عربا مصر رو عرب کردن
ناشناس
آذریها نه ترکها.
ناشناس
ناشناس 3:54 کل مصر عرب زبان شدند درضمن مصر با اعراب همسایه بود ولی ایران فقط آذربایجان زبانش ترکی شده در حالی که استانهای فارس زبانی بین آذربایجان و آسیای مرکزی وجود داره
امین
اینهمه زبان در دنیا تغییر کرده آمریکای شمالی و جنوب کلش تغییر کرده کل شمال آفریقا و شام و اناتولی تغییر کرده فقط ماله آذربایجان عجیبه؟
araz
تقصیری ندارید چون اسم سایتتون مشخص میکنه که چه طرز فکری دارید.
ماحمود دالغا
من تورکم،آذری یوخ
سعید
بهتر یک بحث هم در مورد اینکه زبان اردو(فارسی) وارد ایران شد بحث کنیم.
مهدی
چه مسخرس...من الان با وب فریر اومدم و راحت میشه چندین بار به هر نظر رای داد!!!
ناشناس
پارسينه جان تو ديگه با خودت هم مشكل داري نظرات را منتشر مي كني بعد دوباره حذفشون مي كني
شدي عين قوانين دولت قبلي
موسی زاده قرچه لو
کشور آذربایجان در اصل متعلق به ایران بوده و باید به خاک کشورمان ایران بزرگ ملحق بشه. در قرن حاضر بخصوص طی جنگ تحمیلی که نه فقط عراق، بلکه دنیا با ایران جنگید، همه ملت ایران بصورت یک مشت قوی و نیرومند عمل کردند و یک وجب از خاک مام وطن را از دست نداند. مطمئن باشید که شهید باکریها و شهید باقریها و ستارخانها و باقرخانها تا ابد زنده و بیدارند. حکام جمهوری آذربایجان هم که یک خانواده فاسد و دست نشانده و نوکر آمریکا و اسراییل هستند، فعلا نفتشان را میفروشند و برای مردم مسلمان و مظلوم آذربایجان کاباره و مراکز فساد و فستیوالهای ضد اخلاقی و زرق و برق ظاهری فراهم میکنند و با این کار به غیرت و تدین مردم آذربایجان توهین و دهن کجی میکنند تا ببینند که عاقبتشون به کجا میرسه. من به عنوان یک ایرانی از دولت ایران میخوام که با توجه به انقضای قراردادهای ننگینی که منجر به جدایی بخشی از آذربایجان عزیز از مادرش ایران شد نسبت به بازگشت این بخش از خاکمون اقدام کنند. الهام علی اف و اردوغان و امثال این دست نشانده های نوکر صفت، در برابر ایران کوچکتر از این هستند که عرض اندام کنند. هر کی با ایران درافتد ور خواهد اقتاد. از خون جوانان وطن لاله دمیده
تورک
1- زبان رسمی ایران ، افغانستان ، پاکستان و هندوستان توسط استعمارگران انگلیس انتخاب شده است.
2- زبان اکثریت مردم هندوستان غیرآریایی و دراویدی است و لی انگلیسیها زبان اقلیت آریایی کهری بولی را آنجا رسمی کرده اند.
3- زبان اکثریت مردم پاکستان غیرآریایی پشتون و براهویی است ولی انگلیسیها زبان آریایی اردو را آنجا رسمی کرده اند.
4- زبان اکثریت مردم افغانستان هزاره و پشتون است ولی انگیلیسیها زبان اقلیت آریایی تاجیکی را آنجا رسمی کرده اند.
5- زبان اکثریت ایرانیها ترکی است ولی انگیلیسیها زبان اقلیت آریایی فارس را در آنجا رسمی کرده اند.
6- چرا انگلیسیها اینقدر عاشق زبانهای آریایی هستند؟؟؟
محمد حسن
در هندوستان 29زبان رسمي وجود داره وهزار سال زبان فارسي رسمي بود ولي انگليسي ها ان را به زور از بين بردند مردم افغانستان هم بيشتر فارسي زبان بوده مانند تاجيك ها هزاره قزلباش و... همه فارسي زبان هستند . بيشتر مردم ايران هم اريايي هستند اتفاقا هر جا پاي انگليسي ها به ميان بوده به دنبال نابودي فارسي بودند و جايگزيني زبان هاي ديگر با ان.
امین
زبان هزاره؟؟!هزاره ها فارسی زبانن.دیگه خودشون حی و حاضر تو ایران هستند دیگه سومری نیستند راحت اینها رو هم جعل کنید!
ناشناس
چرا با این سواد کم نظر میدی؟ رحم کن به خودت
سعید
بهتر یک بحث هم در مورد اینکه زبان اردو(فارسی) وارد ایران شد بحث کنیم.
آرش
این مقاله چندان درست نیست.
اینجور مقالات اگه میخواد نوشته بشه باید یک فرد آگاه از تاریخ اونو بنویسه.
و همینطور نقشه اگه جزیی تر نگاه کنیم 25 درصد مردم آذربایجان غربی (در همسایگی 25 میلیون کرد ترکیه) کرد هستند.
کافیه که به آزمایشات DNA قوم شناسی نگاهی انداخته بشه تا ببینید که ژن مردم آذربایجان هیچ ربطی به ترکها نداره و همینطور ژن مردم ترکیه.
البته DNA شناسی پانترکی هم هست که طبق معمول هیچ مرجعی نداره.
و در مورد جمعیت آذری ها یک آمار پانترکی وجود داره که بین 30 تا 70 درصد متغیر و بستگی به میزان تعصب فرد داره.
اما اگه یک نگاهی به سایت CIA آمریکا بندازین زده 16 درصد.
ناشناس
حالا CIA شد معتبر؟ برو خودتو رنگ عمو
ایرج
عجیبه از 25 میلیون جمعیت افغانستان 18 میلیون پشتون هستند و فقط 2 میلیون تاجیک.با اینحال تاجیکی زبان اول و رسمی در افغانستان هست.
محمد حسن
اتفاقا زبان انجا بيشتر فارسي است.پشتون ها مردم اريايي هستند كه به زبان ايراني جنوب شرقي صحبت مي كنند. در ضمن افغان يا هملن پشتو در پاكستان بوده و سرزمين مادري انها پشتون بوده و ت پيش از جدايي اين سرزمين از ايران خراسان نام داشته. اتفاقا پشتون ها در زمان جدايي تا كنون قدرت رو بيشتر به دست داشتند و با مهاجرت اجباري تاجيك ها و هزاره ها در زماني مي خواستند فارسي را از بين ببرند كه نتوانستند.الان دست كم 17018ميليون ارسي زبان هستند كه تاجيك ها هزاره ها چهار اويماق و قزلباش ها هستند.
امین
اطلاعات پانترکی شما واقعا کولاکه!!حتی جمعیت افغانستانم نمیدونی چقدره بعد راحت اظهار نظر میکنید!
سعید
بهتر یک بحث هم در مورد اینکه زبان اردو(فارسی) وارد ایران شد بحث کنیم.
ناشناس
شما نظر ندی بهتره
سعید
بهتر یک بحث هم در مورد اینکه زبان اردو(فارسی) وارد ایران شد بحث کنیم.
ايراني
با سلام
ضمنا بايد به سايت شما تذكر داد كه اين احساس در همه ايجاد ميشود كه شما ظاهرا در مثبت و منفي نشان دادن يك كامنت نقش داريد و بنظر ميرسد اين نظر دادنها كمي ساختگي است و خودتان آنها را كم و زياد ميكنيد.
دوست عزیز ما فرصت خواندن و تایید کردن نظرات را هم به زحمت پیدا می کنیم که موجب دلخوری و ناراحتی مخاطبان هم می شود، چه برسد به اینکه اینقدر بیکار باشیم که خودمان بیاییم و برای خودمان کامنت بگذاریم، البته اصراری هم نداریم حرفمان را باور کنید :)
سعید
بهتر یک بحث هم در مورد اینکه زبان اردو(فارسی) وارد ایران شد بحث کنیم.
مارال
دوستان از هر قومي كه هستيد محترم و يكسانيد.... بياييد ايرانو آباد كنيم
ناشناس
آفرین یه حرف درست و حسابی اینجا زده شد
زبان ترکی و فارسی
زبان فارسی که در حال حاضر به ان صحبت می کنیم به نوعی شاید ترکی باشد چرا که زبان فارسی اکنون در افغانستان و در زمان کوشانیان به وجود امده است و ان زبانی نیست که در دوره پهلوی و اریایی ها بدان صحبت می کردند و در واقع ان زبان به طور کامل منسوخ شد حال بیایید کوشانی ها را ترک در نظر بگیریم به نظر کاملا روشن می سازد که چرا حکومت های ترک و مغول تا این حد برای گسترش زبان فارسی زحمت کشیدند چرا که فارسی نیز به نعی ترکی است و دلیل فارسی حرف زدن مردم هزاره افغانستان را به خوبی روشن می کند لطفا درباره زبان فارسی تحقیق بیشتری کنید و بعد نظر بدهید
افشین
تو دیگه خیلی تـــــرکی...
ناشناس
مثل کاسه داغتر از اش واقعا برازنده شما است اخه چهارتا ترک مغول تو زمان چنگیز خان اومدن و چهارتا ترک دیگر را که سلجوقیان و خوارزمشاهیان باشند رو کشتن به شما چه اگه می گید چنگیز خان تمدن اریایی ها رو از بین برده باید بگم اونا قبل از چنگیز خان به وسیله اعراب از بین رفته بودند و چنگیز خان نیاز به از بین بردنشون نداشت شایدم باید ازش ممنون باشید چون حداقل انتقام اریایی ها رو از عرب ها گرفت
اشكان
حالا اگه اين كشورهاي اذربايجان ويا تركيه عقب افتاده بدبخت يا فقير بودن ! همه تركهاي ايران دم از زبان فارسي و اصالت ايراني بودنشون ميزدن !!!! اگه تركي خوبه ، همه تون پاشين برين بابا از اين كشور ! والا بخدا هم جاي ما رو تنگ كردين ، هم ادعا دارين خروارخروار !!!
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
ایولا
درود بر سربازان جاویدان
دختر آذری
این بحث های تفرقه افکنانه چی است که می زنید. همه جای ایران عزیز سرای من است. من آذری گیری (دختر آذری ) از ارومیه هستم و با توجه به تمام شواهد تاریخی و ... می گویم که آذری ها از نژاد ایرانی هستند نه از نژاد ترک. و هیچ ارتباطی با ترکهای ترکیه ندارییم. یاشاسین ایران و یاشاسین آذربایجان
محمد
شما هنوز نمیدونی باید بنویسی آذری قیزی بعد میای میگی من ترکم؟؟!!!!!
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
احسنت
ناشناس
ترکا باباشون مغوله
ناشناس
و ترکا بابای شما فارسا
ناشناس
تو مگه ترکی اینقدر تعصب به خرج میدی؟
احسان
اگه از نژاد ایران هستید و به خاک ایران افتخار میکنید پس چرا زبان مادری آذری (شبیه کردی وتاتی) خودتان را فراموش کرده اید و بیگانه پرستید؟؟؟پس چرا به زبان ترکی آذری سخن میگویید؟؟خوب میدانید که زبان ترکی چند صد سالی از مشرق زمین به مغرب زمین آورده شده و به دلیل وجود حکام قزلباش و صفوی و ... ریشه دوانده است.
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
ایولا
محمد
دوست خوبم مثل اینکه اهل آذربایجان نیستید کردا به همون زبانی تکلم می کنند که هزاران سال پیش تکلم کرده اند لطفا بحث کردا را نکن که هیچ حق انتقاد گرفتن ازشان را نداری کردا و فارسا همیشه با هم رابطه ی خوبی داشته اند ولی شما به دلیل تعصب قبیله ای و تنفر از کردا آنها را مسخره میکنید کردها تحت تاثیر هیچ زبانی قرار نگرفته اند بلکه از ریشه قدیمی اجدادشان که آریایی ها هستند در بعضی کلمات با فارسا مشترک اند........در ضمن کردا هیچ وقت به زبان آذری تکلم نداشته اند اینقد هویج نباش کردا رو قربانی ترکا نکن که وقوع همچین چیزی و فراموش کردن زبان کردی و تکلم به آذری غیر ممکنه
محمدامین
سلام.....درسته که زبان مملکت فارسی هست...اما اینو بدونید که صفویه مذهب شیعه رو رسمی کرد و فرهنگ غنی تشیع را در ایران رواج داد...شما فارس ها با این همه تبلیغات نتونستین زبان ترک ها رو عوض کنین...ولی ببینید شاه اسماعیل صفوی چطور مذهب های مختلف ایران رو در عرض 100سال عوض میکنه....علت اینکه ترک ها از فرهنگ فارس ها خوششان نمی اید...به خاطر دو چیز است:1)فارس ها ادم های دورو هستن2)فارس ها نسبت به ناموس و مسایل اخلاقی تعصب ندارن....................پایتخت شور حسینی هم زنجان هست....همین که شما فارس ها رو شیعه کردیم واسمون بسته.....اصلا لازم نکرده شما فارس ها ترکی یاد بگیرید و یا زبان مملکت ترکی بشه...چون شما ابروی ما ترک ها رو هم می برید.......ما ترک ها به هرکس که به ما احترام بگذارد-به او احترام می ذاریم....حالا می خواد ترکیه باشه و یا هر کشور دیگه.....خودمون دشمنامون رو میشناسیم...ما به همه احترام می ذاریم-در صورتی که به ما احترام بذارن.......هیچ وقت زبان ترکی ار بین نمی رود--چون یک زبان با نفوذ و شیرین هست......مشکل اصلی ما با فارس ها زبان نیست...فرهنگه عزیزم -فرهنگ...........فقط به حرفام گوش کن......همین که شما فارس ها رو شیعه کردیم-تا اخر عمرتون باید مدیون اذری ها باشین......الانم دارید نون همین رو می خورید....یادتون باشه که صحبت های انسان از اعتقاداتشون سرچشمه میگیره....وما افتخار میکنیم که مذهب شیعه رو در ایران رسمی کردیم............یاشاسین اذربایجان فرهنگی-===زنجان اوشاقی
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
چرت و پرت نگو !!!!!!!!
شما رو باید یکی مثل سردار اسد ادب کنه .
یا اینکه گردان سپاه امام علی (ع)
حسین
بابا تو ديگه کی هستی باهمه احترام به هم وطنانم در آذربایجان محمد امین آقا پیامبر بخاطر آوردن دین اسلام منتی بر سر مردم نداشت ، شما چرا بقول خودت مبلغ شیعه سر مردم منت میگذاری ، بابا دست از این دگم بازی بر دارید دنیا باسرعت نور دارد پیشرفت می کند شما هنوز درگیر ترک وفارس هستید ، همین ترکیه کنار گوشمان طبق آخرین تحقیقات ژن شناسی فقط ده درصد نژاد خالص ترک هستند ، 17000000میلون کرد داره کرد داره ک ها ت و همین چند وقت پیش اگه کسی به کردی در استا نبول صحبت میکرد باباشو در می آوردند ، ما خدارو شکر توی مملکتی زندگی میکنیم که همه مردم با آزاد ی کامل به زبانخودشان ، صحبت میکنند، توی همین ترکیه به کر ها میگن ، ترک های کوه نشین ، حتی اونها را بعنوان کرد قبول ندارم آقای منادی شیعه ، مناد ی وحدت باش نه افتراق
علیی
سید اسماعیل صفوی
صفویه نسبا وخالصا عرب اند
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
بیشتر خود ترکیه رو یونانی ها ، ارمنی ها ، کردها و ......... تشکیل میدن .
اینا تفکرات پانترکیسم هست . اگه آدمی تو مریخ پیدا بشه ، فورا میگن ترکه .... خخخخخخخخخ
بهزاد
درود به دوستان من خودم آذریم و تاریخ ایرانو خیلی خوب مبدونم و به ویژه آذربایجان .کتابی هست به نام سفینه تبریز اونو بخونین گویش قبلی آذربایجانو میتونید ببینید و این که بابک خرمدین و نظاوی گنجوی .... هیچ کدوم ترک نبودن و تاح سر ایران هستن و این بیت نظامی همی چیزو میگه
ترکی صفتی بهای ما نیست
ترکانه سخن سزای ما نیست
آن کز نسب بلند زاید
او را سخن بلند شاید

زنده باد آذربایجان بزرگ و یه روز این چرک عرب و دینش از جهان پاک میشه و همه بر میگردیم به دوران زرینمون و همینطور مصر و شام و .. ما ایرانیها بیشتر اسیر عربها و عربی و اسلام هستیم .از همه بچه های خوب ایراندوست میخوام که تاریخ بخونن.پیروز باشین
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
باید چندتا دانشگاه در خصوص حفظ زبان آذری اصیل ساخته شه .
آذربایجان ایید
سلام حرفی ندارم واستون ولی این بدونید که تنها افتخار ایران آذربایجان است بس ( یاشاسن آذربایجان. یاشاسن ترک ملتین یاشاسن یاشاسن .... )
یا محمد
اتش پرست حرف نزن
زرتشتی ها بدتر ازیهود نباشن بهتریهود نیستن
مجوس کافر
تبریزی
ما اذربایجانیها به زور ترک زبان شدیم, ما ترک تبار نیستیم.ما فرزندان ناب ایران هستیم.هیچکس نمی تواند ما را از ریشه های اریایی مان جدا کند.
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
به هر روشی که خواستن زبان آذری رو از بین ببرن نتونستن .
ازجمله اصیل ترین گویش های زبان آذری میتوان به تالشی اشاره کرد ، که توسط قوم تالش ، زیر مجموعه قوم آذری تکلم میشود .
ما همیشه از برادران آذری در مقابل هر دشمنی دفاع میکنیم .
تورک اُغلان
اصلا هم معلوم نیست که تورک نیستی و فارس نژاد پرستی
مردمم همه باور کردن
تبریزی
ما اذربایجانیها به زور ترک زبان شدیم, ما ترک تبار نیستیم.ما فرزندان ناب ایران هستیم.هیچکس نمی تواند ما را از ریشه های اریایی مان جدا کند.
ااااا
اقا بهزاد ما اسیر اسلام نیستیم ما عاشق اسلامیم
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
احسنت

یا ابوالفضل العباس (ع)
ناشناس
سلام
ناشناس
یاشاسن آذربایجان یاشاسن تورک میلیتی
زرتشت
بلند و پراوازه باد نام ایران که هیچ دشمنی نتوانست زبانش را بر خلاف دیگر کشورها مثل مصر دگرگون سازد زبان ایران پارسی بوده وخواهد ماند به کوری چشم دشمنانش و اما مزخرفاتی که در مورد فرهنگ ایرانیان گفته شد باید بگیم برخلاف ملت ترک و عرب که متوحش بودند و نسبت به ناموس هیچ تعصبی نداشتند ما مردمانی ناموس پرست و بافرهنگ بودیم تا جایی که اب دهانت در خیابان نمی انداختیم البته ملت ترک و عرب شامل اذری ها و خوزستانی ها نمی شود حال بگذارید یاوه سرایان یاوه گویند ارزوهای خود را به گور خواهند برد
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
ایولا

ما را از جنگ هراسی نیست
افسوس که اسلام شروع جنگ را خواستار نیست
ناشناس
ازربایجان تاریخ 7000ساله دارد
اذری ام
بله جناب ناشناس درست می گید من گفته شما را کامل می کنم::اذربایجان تاریخ ۷۰۰۰ ساله اریایی دارد.
فرشید
سلام لطفا حق را پایمال نکنید و نظر قبلی بنده را نیز به نمایش بگذارید.ممنون
فرشید
سلام لطفا نظر قلبی بنده رو نیز به نمایش بگذارید. ممنون
محمود
فرزند خصال خويشتن باش
فرشید
پارسینه مثلا محترم لطفا نظر قبلی لطفا حق را پایمال نکید رو بچابید . خودتون رو مسخره کردید یا نه؟
رستاخیر
اونهایی که میگن تورکیم نظرشون راچع به نسل کشی ارامنه چیه؟؟
ناشناس
اونهایی که میگن فارسیم نظرشون راجب پوریم چیه؟
ناشناس
پوریم خیال پردازی یهودیاست و واقعیت تاریخی نداره
فرشید
رستاخیز نظر شما نسبت به نسل کشی ترک ها چیه؟
فرشید
رستاخیز نظر شما نسبت به نسل کشی ترک ها چیه؟
فرشید
بازم که نظر بنده رو چاپ نکردید واقعا واستون متاسفم چون حقیقت رو گفتم چاپ نکردید.
ناشناس
نژاد ايراني برترين است. آذريها كردها لرها فارسها گيلكها مازنيها و .... همه ايراني هستيم. مهم ايران است اين خاك پاك با مردماني از نژاد اريايي ولي با زبانهاي متنوع
ناشناس
یه نظر درست و حسابی دیگه
ناشناس
شما پان ترکها هم یکم کتاب بخونید تا فرهنگتون بره بالا و یکمم رو لحجتون کار کنید دختر خوب واستون تو خود تبریزم پیدا میشه ها
ناشناس
اول شما رو سوادت کار کن که لهجه رو درست بنویسی. من مازندرانی هستم لهجه دارم آذری ها هم لهجه دارند لهجه نشونه اصالت ماست مثل تو ، تو تهران بدون اصالت زندگی نمی کنیم ایران مخلوطی از همین اصالت هاست
میلاد
نویسنده گرامی 110درصد ترک زبان است و مغلطه جالب و خطرناکی کرده داره میگه آذربایجانی همون ترکان سلجوقی هستند که آمده اند ایران یا اون تعداد کم آذری زبان ها یا تاتی های ایرانی رو تغییر داده اند مثل بقیه مناطق دنیا مثل مصر آمریکا انگلیس برزیل غیره و ذالک که زبانشون تغییر کرده بپذیرید !!!!!!! آیا در مصر کسی میخاد جدا بشه در انگلیس در آمریکا کسی میخاد جدا بشه از این مناطق ؟! مسلما نه ولی ما پذیرفته ایم منتها به دلیل بحث جدایی طلبی که پان ترکان به دلایل گوناگون از زمان آتا ترک پیدا کرده اند آنهم به دلیل نفت و گاز آذربایجان و لائیک بودن این مناطق ...خواهان جدایی طلبی هستند و من باب این ما به آنها یادآوری میکنیم که حضرت آقا اینجا سرزمین شما نبوده بلکه شما در کشوری که موجود بوده نه آمریکایی که اصلا وجود نداشته شما وارد شده اید و فی الحال ادعای جدایی طلبی دارید مهمان عزیز شما میتونید به سرزمین مادری خود در ترکستان و مغولستانتان بروید اگر خواستار جدایی طلبی هستید ... اصل مطلب همینه
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
پان ترک ها هیچ کاری از پیش نمیبرن .
هر کی ناراحته هررررررررررریی
زودتر از سرزمین آریایی پارس بره گمو گور شه . زبان رسمی کشور تا ابد فارسی هست و لاغیر
فریدون
آذربایجان سرایران است
ناشناس
تو هم که کلا از ماجرا پرتی ترکای ایرانو موغول میدونی با این همه اسناد معتبر مبنی بر هم نژاد نبودن ما با انها از نظر جغرافیایی و ژنتیکی حتما در مناطق محروم هستین ک از پر بار بودن منطقه ازربایجان دلتان میسوزد
ناشناس
آقایونه آریایی چرا اوعا میکنین برین تو این سایت ببینین کی هستین آریایی کیلو چنده کوروش سیخی چنده همش دروغه شما عربین چرا قبول نمیکنینhttp://youtu.be/bG2ftuXGWAQ
بابک
قبل از اینه ترکها کوچ کنند به ایران چه قومی تو اون مناطق زندگی میکرد؟
چه سندی داری برا اثبات حرفات؟
یعنی میخوای بگی ترکا تو ایران نبودن بعدها اومدن تو ایران؟؟؟؟؟
حرفات به نظر من بی اثاثه
ناشناس
بهتر ترکه مغول خونخوار
یک پارسی
دوستان فارس زبان لطفا بگن اونا که از نظر شکل ظاهر شبیه افغانیها و تاجیکها نیستن پس چجوری باهاشون هم زبانند؟؟؟؟؟
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
زبان ( دری ) که زیر مجموعه زبان پارسی باستان هست ، به دلیل نفوذ حکومت ایران در اون مناطق به تدریج تغییر کرده
اما اونا آریایی نیستن .
چون بر خلاف پان ترکیسم ها ما معتقدیم زبان ملاک تشخیص نژاد اقوام نیست ، بلکه آثار باستانی ........... آزمایشات DNA ، ملاک و تشخیص قرار میگیره .
من تورکم تورک ازربایجان
شوونیسم فارس با
يکسان سازی زبانی و سراسری کردن فارسی و تبديل آن به زبانی ملی، سراسری، مشترك ، پايه ‌ای ‌ترين مولفه های يكسان سازی و پروژه فارس سازی دولتی در ايرا ن راپایه گذاری کرد
من تورکم تورک ازربایجان
تنها دلیلی که فارس زبانان دوست دارند جغرافیای امروزی موسوم به ایران متحد بماند این است ..... :
اگر دقت کرده باشین جغرافیایی که فارس زبانان افغان اونجا سکونت دارن تا دلتون بخواد کویره ....
اما سایر جغرافیای تاریخی مللهای تورک و عرب و بلوچ و لر و .... پر از منابع زیرزمینی و آب و هوای مناسب برای ادامه حیات است .
به همین خاطر فارس زبانان افغان اگر اندکی مرحمت از جانب ملل و اقوام ساکن ایران هستند باید بشینند سر جایشان و زبان درازی نکنند
ترکهای ایران
فارسها خیلی دوست دارن ترکها نسبت به زبان فارسی تعصب داشته باشن واز ان حمایت کنن متاسفانه این فرهنگو ندارن چه طوری با این مسله کنار بیان همیشه ترکهارو یک سد جلوی خود میبینندواز القابی مثل ارییها، پارس باستانی و مادها و غیر برخورد میکنه و همیشه سیلی محکمی خورده برای به دست اوردن چیزی یک هزینه ای دارد
ناشناس
عزیز من این دولتی که تو میگی رژیم قبلی بود تو جمهوری اسلامی ملاک معیار دین و مذهبه نه نژاد و زبان به خاطر همینه هر چقدر شما رو نژاد و زبان برای تفرقه پافشاری میکنین به جایی نمیرسید به خودتون بیاین فایده ای نداره
jafar
لعنت به آریایئ ها که تا باگذاشتند به این ور شروع کردند به تخریب آثار بومی این مناطق وسبس...این جفنگیات را در دوره بهلوی رضاشاه به اوج رساند ودر مقابل قرهنگ اصیل و غنی آذربایجان نتوانست سر تسلیم قرود اورد و مثل اربابان آریایئ خود شروع به تحریف تاریخ آذربایجان کردوبه جای آن تاریخ بی اساس ایران را که نشات کرفته از چرندنامه فردوسی وامثال آن هستند اقدام نمود وبنیان فارس شوونیسم رانهاد لابد به خاطراین کارهایش بود که خلخالی با کلنگ قبر او راخراب میکردو میگفت میخواهیم اینجا دسشوئی درست کنیم!!!این است سزای کسی که بخواهد با سرنوشت ملتی بازی کند!
مرتضی
یاشا
ناشناس
آخه باهوش پهلوی و رضا شاه تموم شد چرا بیدار نمیشی تو باغ نیستیا الان جمهوری اسلامیه اگه میتونی به این خرده بگیر نمیتونی چون تو اسلام نژاد پرستی جایی نداره
محمد
ما اول ایرنی هستیم بعد تورک و تورک خواهیم ماند همانطور که ایرانی میمانیم ما تورکها منکر زبان فارسی نیستیم و زبان فارسی زبان رسمی و ایرانی ما هست ما فقط میخواهیم زبان مادری ما از بین نرود با این همه هجمه تبلیغات کودکان ما به زور فارس شدن و از خود چیزی ندارند و هویت تو خالی .ما فقط توی مملکت خودمون ایران همیشه جاودان زبانمان را میخواهیم .میدونید چرا این همه بحث تورک هست توی بیشتر سایتها وشبکه های اجتماعی یا توهین میکنند یا ........چون اگر توی ایران تورکی وجود نداشته باشه ایرانی وجود نخواهد داشت دشمن اینو فهمیده هم خودش کار میکنه هم .بازیچه ها و بی هویتهای داخلی کمکشون میکنند .پس ملیت تورک ایران را دل آزدره نکنیم
ناشناس
عزیز من اگه میخواین زبونتون از بین نره چاره آموزش رسمی تو مدرسه نیست باید تو محافل خونوادگی و آموزشگاه آزاد جلسه بزارین و با زبون بومی خودتون شعر بخونین و بحث کنین تا زبونتون زنده بمونه تازه شبکه استانی به زیان بومی هم که دارین دیگه نگران چی هستین؟ زبان رسمی باید یکی باشه به خاطر وحدت و یکپارچگی کشور میدونستین تو آذر بایجان و ترکیه کردها و تالشی ها و ارامنه حق صحبت به زبان خودشون رو ندارن و فقط باید ترکی صحبت کنن؟ قدر عافیت رو بدونین که از بین بره پشیمون میشین
وحید
سلام
من از جلفا(منطقه آزاد ارس) حرف اول و اخرم اینه که یاشاسین آنایوردوم آذربایجان(آذرآبادگان)
هرچه هم بگین خسته کنین ولی بدونید پرچم تورک همیشه بالااااست
هومن
آذربایجان از ورود اجدادمون آريایی ها تا به امروز زبانش آذری بوده و خواهد بود هيچكس جرئت نابود كردنشو نداره و اما اینقدر دعوای قومیت نکنين نفرين به هرچی نژاد پرست هست به فكر پرورش دكتر مصدق ها, رئيس علی دلواری ها,ستارخان ها,بابک ها,ميرزا كوچك خان ها و پهلوان تختی ها باشيد . یاشاسين ايران 
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
هر کی به خودش اجازه داد بگه زبان آذری نابود شه ، چرت و پرت میگه و لاف در غریبی هست .
ایول به قوم آریایی آذری
مهدی
آقا اصلا ما قبلا فارس بودیم و ترک شدیم ولی هرچی هست ما الان ترکی هستیم وباید به حقوق ما احترام بذارن مثلا باید زبان اصیل مارو تو مدارس آموزش بدن
یاشاسین آذربایجان
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
خواب نما شدی

زودی برو ترکیه دیرت نشه
به بعضی ها خیلی رو دادن که میان حرف مفت و بدون پشتواه و سند تاریخی میزنن .
همه رویاهتون رو به گور میبرید
ازربایجان
شما چرا گیر دادین به ترکها اصلا به شما چه ما ترک هستیم یا نیستیم هر چی هستیم به خودمون مربوطه شما هم لطفا دخالت نکن .من ترکم و به ترک بودنم هم افتخار میکنم به کسی هم ربطی نداره
اذری ام
باور کنیدیه نفر پان ترکه که میخاد با این اراجیف ما اذریها رو خراب کنه,یکی نیست بگه خود مردم ترکیه هم ترک تبار نیستن و تنها نزدیک بیست درصد اونا ترک تبارن,اخه کجای فرهنگ ما اذربها و حتی خوراک هامون همانند مردم ترکیه هست.
ترکم
خخخخخ، آره تو گفتی آذری هستی و ماهم باور کردیم
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
احسنت
اینا خودشون تمدن و هویت ندارن ، اونوقت به خودشون اجازه میدن راجع به دیگر اقوام نظر بدن .
تاجیک ها و افغان ها هم با یکی از زبان های پارسی باستان صحبت میکنند ، اما آریایی نیستن .
ناشناس
ما ترک اذری هستیم ودولت عثمانی ما بسیار دوست دارد باور نمیکنید بروید به ترکیه وبپرسید وضمنا بعضی ها هم خفه شوند ما ترکان اذری وعثمانی خون یکسانی داریمبفهمید
ناشناس
اگر نظریه داروین مبنی بر تکامل را بذیرید و اگر و باز هم اگر تاریخ سازی جنابعالی درست باشد مردم آذر بایجان تکامل یافته اند چون زبانی قدرتمند را انتخاب کردند وچند قرن جلو زدند
مرتضی
جالبه چقد صاحب نظر اینجاس :)
آقایون اندیشمند اولا فارسی زبانی است که 60 در صد لغات اون عربی و خیلی هاش هم معربه از جمله همین لفظ فارسی که معربه پارسی هست. یا خلیج فارس که اولش کاملا عربی و دومش معرب هست. فارس ها از نةر نژادی بسیار آمیختگی با اعراب دارن اینو فراموش نکنید عرب زاده ها. اما در مورد ترکی یه سوال دارم؟ قبل از حمله مغول که به قول شما سربازان ترکش ایران رو ترک زبان کردن حکومت خوارزمشاهیان ترک بود و سلسله قبلش هم ترک بود. تا جایی که حتی در تواریخ سراسر جعل پانفارسیستی هم اشاره شده که مادر یکی از شاهزاده های ساسانی ترک بود(فردوسی هم گفته). و از طرفی اگه قرار بود با تحمیل ترکی توسط سلاجقه شجاع و قهرمان آزربایجان ترک بشه، سلاجقه نصف اروپارو در دست داشتن که بعدا هم این قسمت ها چندین قرن دت ترکان عثمانی بود پس چرا ترک نشدن؟؟؟؟
مگه میشه مغول ها زبان سربازانشون رو تحمیل کنن نه خودشون؟؟؟ و گذشته از اینها کتیبه های ترکی اورخون کشف شده در ایران ثابت میکنه قدمت ترک ها در ایران خ بیشتر بوده- و ثابت شده تمدن عظیم و قدیمی سومری زبانشون ترکی بوده که قدمتی بسیار بیشتر از به اصطلاح نژاد ملغمه هند و ترک و اروپایی و عرب و روسی موسوم به آریایی داشته تو منطقه. و باز گذشته از همه این ها: ای آریایی های خون پاک و با فرهنگ و شجاع و صد تا صفت خیالی که ندارید! 1000 زیر سلطه ترک ها بودید و هستید- نه تنها شما از چین تا غرب اروپا 1000 سال حکومت امپراطوری های عظیم ترکی رو به خودش دیده حالا هی برید از خیالات باستانی و دروغ و بی سند خودتون بگید و به نداشته هاتون بنازید فرزندان کورش کبیر :))
ناشناس
خیلی بهت فشار اومده نه!! نمیدونم چرا ترک ها هی میخوان سومری ها رو ترک نشون بدن در صورتی که هیچ اثباتی براش ندارن.بعدشم عرب زاده خودتی مراقب حرف زذنت باش شانس اوردی با فارس های متمدن طرفی وگر نه اگر میخواستیم مثل خودت جوابت رو بدیم ابا و اجدادت میومد جلو چشت.
ناشناس
قضیه ازدو حالت خارج نیست :این تغییرات یا از قوت زبان ترکی است یا از ...زبان فارسی قضاوت با شما
ناشناس
درباره نسب ترک ها به احادیثشیعی می توان مراجعه کرد
ایرانیان واعراب ازابراهیمند
ترک ها وچینی ها و... از نوکر ابراهیمند
پس احتمال دارد ترک ها نوکر ما باشند
خخخخ
ناشناس
ناشناس ۱۴:۳۸ ، عجب نوکرایی که فارسها.... بله بگذریم
ياس
آتاترك ميدانست كه تاريخ كوتاهي در اين سرزمين دارند .گفت: اگر تاريخ نداريد بريد بسازيد كي به كيه
خشایار
شوخی کردم بابا ترکه و آذری ها رو سر ما جا دارن این عزیزان هم مثل ما انسان هستند هیچ فرقی بین اقوام ایرانی نیست به قول پیامبر اکرم (ص) فرق بین انسانها در تقوا و پرهیز گاریه دوستان عمر کوتاهه با کینه و دشمنی بیجا اون رو هدر ندیم
خشایار
با بالا رفتن سطح فرهنگ و دانش و سرمایه در ایران هم اکنون مردم آذربایجان مختارند که زبان فارسی یا ترکی یا آذری ( تاتی ) را برگزینند و فرهنگ خودشون رو داشته باشند و این در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده است
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
چرا حرف تجزیه طلبانه میزنی !!!!
اونچه که مشخصه قوم آذری و کردها از نژاد مادها و آریایی هستن .
همه هم باید به زبان هایی که از پارسی باستان گرفته شده تکلم کنند . به این زبان ها زبان محلی گفته میشود .
آثار باستانی و........، آزمایشات DNA و مقاله ها علمی و کتاب های تاریخی این رو ثابت کرده .
ستارخان ، باقرخان و........ هم تاکید کرده اند که ما آریای هستیم و از قوم آذری
خشایار
امام ره در وصیتنامه خود می فرمایند شما عجم ها و عرب هیچ فرقی با غربی ها ندارید کافی است که تلاش کنید و از هوش و بازوی خود برای رسیدن به قله های رفیع پیشرفت مادی و تعالی معنوی استفاده کنید
خشایار
من دوستان ترک زیادی دارم و انصافا از هیچ کدام از اونها بدی ندیدم این حس ناسیونالیستی در وجود هر انسانی هست نمیشه حس اونها رو سرکوب کنیم
خشایار
زنده باد ایران
یاشاسین آذربایجان
جاوید باد همه انسانهای خوبی که به یکدیگر سود می رسانند و زندگی را زیبا تر می کنند
امیر
پ اینا الکی میگن
مشیری
الان سال 2015 و ما هنوز یاد نگرفتیم که باید به زبان و قومیت و مذهب دیگران احترام بگذاریم چون در آموزش و پرورش به ما اینو تعلیم ندادن بعدا میگیم اروپا و آمریکا از ما جلو افتادن بله چون لیاقت نداریم
ناشناس
از لهجه عربی معلومه
مهدی
جد پروتوتورک آسیایی ها و اروپایی ها و بومیان آمریکا//میخوام ببینم متوهمین آریایی دیگه چی میخوان بگن!!!

دکتر اسپنسر ولز Spencer Wlells مدیر پروژه ژنوگرافیک genographic project در کتابی با نام journey of man که براساس یافته های علم ژنتیک انسانی نوشته شده است عنوان می کند که ژن پدری یک ترک قزاق به نام زکیرخان نیازوف Zakirkhan Niyazov حاوی ژنی هست که ژن پدری اکثر اروپایی ها و آسیایی ها و بومیان آمریکای لاتین است.این ژن پدری در طول ۴۰۰۰۰ سال در قزاقستان بدون تغییر زندگی کرده است.یعنی جد مستقیم این مرد با همین ژنتیک ۴۰۰۰۰ سال پیش در همین محدوده فعلی زندگی کرده است و فرزندانش به اقصی نقاط دنیا مهاجرت کرده اند.
Dr.Spencer Wells who wrote a book titled “journey of man” states that he identified the M9 “central asian” marker which first occurred among people of Central Asian(Turkestan) steppes 40000 years ago. He claims that a man named Niyazov( a Kazak Turk) has the M9 but no subsequent markers, therefore he must have descended in an unbroken line from the people who originally occupied Central Asia 40000 years ago. Well states that Niyazov’s gene was the father to most Europeans, most Asians and Native Americans
***پروژه ژنوگرافیک در ۱۳ آوریل ۲۰۰۵، از سوی انجمن نشنال جئوگرافیک و آی.بی.ام آغاز شد. بررسی چند ساله آنتروپولوژی ژنتیکی در راه کشیدن نقشه تاریخی کوچ انسانی، هدف آن است. گردآوری و بررسی نمونه‌های دی.ان.ای هزاران نفر از جهانیان راه‌گشای این کار می‌باشد.
https://majorityrights.com/weblog/comments/europeans_asians_and_racial_ambiguity_where_to_draw_the_lines
http://www.slideshare.net/karobi/the-story-of-us-the-journey-of-man-by-karobi-moitra
http://www.travelbook.tv/video/niyazov-s-40-000-year-old-y-chromosome/sij4Z6vrYBs
http://www.naijaguyzbase.com/videos/download/Mm8BtVc31TM/Ancestors-of-Europeans-many-Indians-Native-Americans-are-Proto-Turks/
http://www.abroadintheyard.com/modern-faces-ancient-migration/
http://earningfun.com/watch/bjk9GoQ8EvI/genetic-history-of-p-m45-pre-proto-turkic-ancestors-of-europeans.html
فایلهای تصویری:
http://www.youtube.com/watch?v=bjk9GoQ8EvI
http://www.youtube.com/watch?v=D4c4UanvZdw
http://www.youtube.com/watch?v=Mm8BtVc31TM
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
شما تا کی میخوایید تاریخ جعلی درست کنید .
حرف مفت نزن
فقط مونده که بگی مریخی ها و جن ها هم ترک هستن .
بنده خدا
خدا ایشالله به همتون عقل سلیمی عطا کنه بابا دست بردارین از این اراجیف که 2زار نمی ارزه ادم شین دیگه تا کی میخاین سر این چرته پرتا باهم بجنگین؟من خودم فارسم ولی از هرچی فارسه متنفرم خدا بسر شاهد؛خاک بر سر همتون چه فارسزبان چه ترکزبان که سر هیچ و پوچ دارین جوش میزنین مهم اینه که که انسان باشین این که اجدادتون چندهزار سال پیش کدوم گوری بودن چه دردی رو ازتون دوا میکنه؟من به شخصه اصلا برام مهم نیست که نژادم چیه فقط اینو یقین دارم که اجدادم بشر بودن و از این فرقه مسخره اریایی هم بشدت بیزارم در طول تاریخ جهان اقوام مختلف جابجا شدن و در حال حاضر اینی که هست ولی من یه چیزی میخام به ترک زبانهای افراطی بگم شما خیال کنین از 10هزار سال پیش تو اذربایجان بودین زبونتونم از اول همین بوده چرا خیلی از کلمات فارسی معادل ترکی نداره؟مثل من کمک خیار گوجه فرنگی پنیر کره گل و… خلاصه که خدا عاقبت همتونو بخیر کنه با پان فارسیستهای احمقتر از شما یاحق
ناشناس
بله لعنت به هر چی نزاد پرسته( شما خودتون با گفتن این جمله که بعضی از کلمات فارسی معادل ترکی نداره نژادچرستیت رو نشون دادی) و دوست عزیز خیلی از کلامت ترکی هم معادل فارسی نداره، بنده خدا اول شما ثابت کن که این کلماتی که گفتی فارسی هستش و ترکی نیست. بعدشم اگه به این باشه کلماتی مثل ایل، ییلاق و قشلاق، اتراق و ... معادل فارسی نداره
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
چرت نگو
مشخصه که آریایی نیستی
فرهادی
اگر ادعای غیرت اذری دارید برید زبان اذری یا همان تاتی را نجات دهید که دارد نابود می شود
ناشناس
زبان ما ترکی هستش، مل فعلا باید زبان خودمون رو نگه داریم که نابود نشه، در ضمن شما اگه غیرت دارید میایید در جهت حفظ زبان ترکی تلاش کنید؟
سولماز
زنده باد ایران اسلامی
آیدین تبریزی
پاینده باد جمهوری اسلامی ایران
یاشار
ما تا آخر ایستاده ایم
مرگ بر دشمنان ایران
میثم
هر گونه قوم پرستی طبق فتوای اکثر مراجع تقلید شیعه حرام است .
شهدا چه ترک و چه فارس در زمان جنگ تا آخرین قطره خونشان از مرز های این مرزوبوم دفاع کردند چون غیرت ایرانی داشتند
فاطمه
پدر من فارس است و مادرم یک آذری . هیچ فرقی در فرهنگ ترک و فارس نیست قرن هاست با هم زندگی کرده اند در صلح و جنگ با هم بوده اند و در مقابل دشمنان تاریخی ایران با هم متحد شده اند .
عرفان
امارات متحده ترکیه عربستان آذربایجان و اسرائیل پان ترکیسم ها و پان فارس ها را تقویت می کنند تا اتحاد ایرانیان را سست کنند چرا که با اتحاد ایرانیان انها نابود خواهند شد
محمدی
ما مردم آذربایجان تجاوز ترکان عثمانی به دختران باکره تبریزی در جریان جنگ های صفوی و عثمانی هیچگاه فراموش نخواهیم کرد .
ناشناس
ما مردم اصفهان تجاوز فارسهای افغان را به دختران و زنان خود هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
اکثر افغان ها ترک هستن مثل ترکمن ها ، قشقاوی ها ، ازبک ها ، تاجیک ها ،و......
همه هم چشم ها و چهره هایی شبیه هم دارند .
افغان ها اکثرا ترک هستن .
فرهاد
اذربایجان از هفت هزارسال پیش تورک بود لطفا مطالعه فرمایید .ه
یک پارسی اصیل
ما مردم فارس، هیچ گاه تجاوز افغانیها به دختران و زنان خود را فراموش نخواهیم کرد
فرهاد
کل کره زمین ترکن اصلا خدا هم ترکه اشیاء هم ترکن سنگ ترکه خاک ترکه بستنی هم ترکه اصلا همه چیز ترکه ولی آذربایجان ترک نیست
یاشاسین آتا چنگیز
یاشسین آتا تیمور
یاشاسین تاتارستان
آذربایجان یک اسم بیگانه ( فارسی )است لطفا این نام را در گفتار روزانه خود حذف کنید
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
اسم آزربایجان مشخصه که پارسی هست ، چون از اول جزء قلمرو ایران بوده . نام قبلی آذربایجان ، اران بوده و شوروی و عثمانی و.... اون رو تغیر دادن برای تجزبه ایران .
اغزستان
نام واقعی این سرزمین اغزستان است یاشاسین اغزستان
مرگ بر آذربایجان
فرهاد
آذربایجان از هفن هزارسال پیش ترک بوده است
منبع : کتاب حسن کچل و ده شلمرود اثر آتا ترک
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
ایول
خخخخخخخ
فرهاد
طبق آخرین یافته های دانشمندان استرالیا شنگول منگول وحبه انگور نیز ترک بوده اند خانم بزی هم مغول بوده است و اقا گرگه آذری بوده است که میخواسته ترکهارو بکشه
duman
حضرات آیاته پان فارس ها... با این جور مقالات نمیتونین واسه خودتون اصالت جور کنین...ما ترک های آزربایجان در شانمون نیست با بی اصالت ها حرف بزنیم
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
از جانب قوم آذری آریایی حرف نزن .
باقر خان و ستارخان هم بارها کفته اند که آریایی هستن .
خاقان
متاسفم برای مدریت سایت !!!!پارسینه که داره نظرات افراد معلوم الحالی مثل فرهاد رو منتشر میکنه.
خود شما به دنبال اختلاف افکنی نیستید؟ یا میخواهید آما سایتتون بره بالا؟؟
اگر اینو منتشر نکنید آخرین نظرم خاهم بود
رضاترک تراختور
ماوقتی ترک هستم اززمان ادم ترکک بودیم
ناشناس
:


آسیمیلاسیون چیست؟ آسیمیله کیست؟ 

برای مثال در ایران هدف از آسیمیلاسیون یا "ذوب فرهنگی" استعمار و حل کردن ملت های غیرفارس در داخل ملت فارس است . 
در این راه نیز زبان ما را هدف گرفته اند... آنها می دانند اگر زبان ما را نابود کنند ادبیات و تاریخ ما را نیز می توانند انکار کنند. 
آموزش و پرورش و انتشار کتاب و مجله به زبان مادریمان را محدود کردند و در نتیجه زبان ما محدود به مکالمات روزمره و سطحی شد. 
وقتی زبان نیز پشتوانه نوشتاری نداشته باشد و دایره استفاده از آن از مکالمات روزمره تجاوز نکند، کلمه ها فراموش شده و زبان فقیر می شود. 

این فقر نیز خبیثانه دستاویزی برای تحقیر افرادی (به مخصوص نسل های جدیدتر) می گردد که بی خبر از همه جا زبان مادریشان را از آنها مضایقه کرداند! 
آنها متهم می شوند که شما زبانتان لهجه ای بیش نیست که ملغمه ای از زبان فارسی می باشد! نه شاعر دارید و نه ادبیات ! دو تا شاعر دارید آنهم شعر فارسی گفته اند! 

و بیچاره جوانی که خواندن و نوشتن به زبان مادری اش را نمی داند و نگذاشته اند تاریخ صحیح خود را بخواند و گوش او را با زبان برتر فارسی کر کرداند، و تاکنون نامی از شعرا و مفاخر ادبی، تاریخی خود نشنیده است... 

جوک ها و تحقیرهای گستاخانه نیز او را بیشتر دچار حس حقارت نموده و گاه کار به جایی می رسد که خود ناخواسته هم سوی سیستم شونیسمی گشته و هویت خود را انکار می کند!... 
با کودکان خود فارسی سخن می گوید! مهاجرت به شهرهای غیر ترک و بریدن از زادگاه خود برای او تبدیل به آرزو می شود و در آن شهرها نیز اگر از او بپرسی ترکی یا فارس می گوید پدر و مادرم ترک است ولی من فارس زبانم! و یا میگوید من آذری هستم نه ترک ! از ترکی صحبت کردن می پرهیزد ! لهجه ترکی خود را پنهان می کند! 

اسامی کوروش و داریوش را برای کودکان ترک خود انتخاب میکند! با کودکان خود فارسی سخن می گوید یعنی به زبانی که خود سخن گفتن به آن را درست بلد نیست ! برای اینکه حساب خود را از ترک ها جدا بسازد! 

او دیگر ترک نیست او آسیمیله شده است... 
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
اولا ترک های تو ایران در اقلیت هستن .
فقط ترکمن هستن و قشقاوی
بقیه هم مهاجران افغان و اصالتا ترک هستن .
پس شرو ور نگو
ناشناس
کشوری که امروزه ایران نامیده می شود از اعصار قدیم محل سکونت و تمدن تورکها بوده است .

قبل از آمدن آریائی زبانان به این فلات ، سومر ها ، ایلام ها ، قوتی ها ، اورارتوها و ....... در ایران ساکن بوده و صاحبین اصلی آن می باشند .

بااینکه بخشی از تورکهای آزربایجان در هزار سال اخیر به این مناطق مهاجرت کرده اند ولی بخش اصلی و عمده تورکهای آزربایجان وارثین طبیعی تورکهای سومر می باشند که هزاران سال در این مناطق زندگی کرده اند .

تورکها که هزاران سال این سرزمین را با خون خود محافظت و با دسترنج و زحمت خود آباد کرده اند ، امروزه در سرزمین مادری خود با عناوینی همچون بیگانه ، مهاجر و مهاجم سرکوب می شوند .

با اینکه فارسها چندهزارسال بعد از تورکها (دوره ایلام) به این مناطق مهاجرت کرده اند!

ولی شوونیستهای فارس با جعل تاریخ و ادعاهای دروغین خود را صاحب این سرزمین نامیده و وارثین صاحبان اصلی آن را مهاجر و متجاوز می خوانند .

شوونیستهای فارس با کتمان آثار تاریخی قدیم و جعل هویت آذ - اَر (قهرمان آذ) و 
آذ - اَر - ی 
(ی نسبت که بعدها توسط نویسندگان عرب به آذ – اَر اضافه شده است) 
که همیشه از طرف تاریخ نگاران به عنوان زبان تورکی به کار برده شده است را به زبان پهلوی پیوند زده و ادعا می کنند که زبان قدیم آزربایجانیها پهلوی بوده و تورکی بعدها به آزربایجان تحمیل شده است .

شوونیستهای فارس در ادامه این ادعای خود گاه می گویند که چنگیزخان زبان آزربایجان را تغییر داده و گاه تبلیغ می کنند که شاه اسماعیل صفوی به آزربایجان تورکی آورده است و یا باز هم می نویسند که امپراتوری عثمانی طی دو هفته اشغال تبریز زبان آزربایجان را تغییر داده تورکی کرده است .

این تناقض گوئی و لکنت تاریخی شوونیستهای فارس هرچند که پوچی ادعاهایشان را اثبات می کند ولی خللی در فارسیزه کردن یا سیاست فارسی سازی ایجاد نکرده است .

با اینکه تبلیغات ضد تورک و ضد عرب از شعوبیه آغاز و ید طولائی دارد ولی با پهلوی ها شکل مدرن و سیستماتیک بخود گرفته تبلیغات شدت گرفت .

از همین دوران ملل غیرفارس آشکارا تحقیر می شوند .

تورکها به خاطر اینکه اکثریت را تشکیل می دهند ، مورد هجوم بیشتری قرار گرفته اند .

زبان تورکی در مدارس ، ادارات ، ارتش دادگاه و تمامی جلسات رسمی و دولتی ممنوع ، اسامی شهرها و اماکن تاریخی تغییر اسامی تورکی ، کتابهای تورکی و غیره قدغن شده ، سیاست شدید آسیمیله تطبیق شده و می شود .

سیاست آسیمیلاسیون تحت نام تمامیت ارضی ایران ملل غیر فارس را به ضرب شمشیر ، شکنجه ، توپ و تانک به اسارت درآورده است. 
تنها راه نجات از این اسارت استقلال کامل این ملل است .

وطن ملی آزربایجانیها ، آزربایجان است .

همانند تمامی فرزندان ملل آزاد ، ما هم خواهان آزادی و استقلال وطن خود بوده و 
در این راه مبازره می کنیم .

استقلال طلبی و خواستن استقلال به وطن ملی خود حق انسانی ، مدنی و دمکراتیک هر فرد می باشد .

همان طور که لیبرال بودن ، فمینیست بودن، مسلمان بودن ، کمونیست بودن و غیره ، حق دمکراتیک انسانهاست ، استقلال طلب بودن هم حق انسانی هر شخص می باشد .

این حق براساس پرنسیپهای دمکراتیک وسیعی همچون «آزادی سخن» و 
«حق تعیین سرنوشت خود» قابل درک هست و اراده ملت بالاترین مرجع شناخته شده در این زمینه می باشد .

با درنظر گرفتن این واقعیت که یک ملت در دو شرایط سیاسی قرار دارد اما آزربایجان جنوبی ، جمهوری آزربایجان شمالی را متحد دائمی خود دانسته و از دولت و ملت آن در هر حال دفاع می کند .

همه می دانیم که پروسه وحدت آزربایجان به گذر زمان و اراده ملت بستگی دارد .

این گذر زمان هر قدر هم طولانی باشد باز آزربایجان جنوبی ، دولت مرکزی ایران را تحت هیچ نام و ماهیتی نپذیرفته و خود را از ایران جدا می داند ......

و هم چنین با ملل و تشکل هائی که برعلیه شوونیزم فارس و در راستای حقوق انسانی مبارزه می کنند همکاری خواهد کرد .....

و به ملتهای اسیر نگه داشته شده تحت لوای تمامیت ارضی ایران در مبارزه شان بر علیه مرکز گرایان شوونیست فارس یاری نموده و برای موفقیت مبارزه تشکیل جبهه استقلال این ملل را پیشنهاد می کند .

شوونیزم فارس به معنای ملت فارس نیست

بلکه مقصود از شوونیزم فارس سیاستی هست که سیستم دولت مرکزی ایران را براساس فارسیت (ایران = فارس) بنا نهاده 
و استقلال ملل غیرفارس را سرکوب ، هویت 
و موجودیت ملی آنها را انکار ، زبان آنها را ممنوع و تاریخشان را جعل کرده ، اولویت فارس بودن و زبان فارسی را بر این ملل تحمیل نموده ، با تطبیق سیاست آسیمیلاسیون آنها را فارسیزه می کند .

اشخاص یا نیروهائی که این سیستم دولتی را رهبری و این سیاست را اجرا می کنند حتی اگر غیر فارس هم باشند تغییری در مسئله نخواهد کرد .....

زیرا که ماهیتاً عامل و خدمتگزاران شوونیزم فارس هستند . 
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
این همه تاریخ جعل میکنی ، حداقل بفهم چی میگی !!!!
عیلامی ها ( کاسیت ها ) ، از نژاد پارس بودن
هخامنش ،کوروش کبیر و........ همه لر بوده اند و از پادشاهان عیلام بوده اند ، و خود را از نژاد پارس معرفی کرده اند .
از خاندان هخامنشی میتوان به لهراسب ، لرس و.... اشاره کرد .
اسم قوم لر از شهر تاریخی ( لور ) در شمال اندیمشک گرفته شده . قدمت این شهر به قبل از حکومت هخامنشیان میرسه .
پارس ها از اول هم بومی ایران بودن . آثار تمدن عیلامی ها که تعداد زیادی از آنان قدمتشون به 40000 چهل هزار سال پیش میرسه ، نشان از این داره که این قوم پارسی بوی ایران بوده اند .
سعید
بس کنین این نژادپرستی کثیفتون را. ما آذربایجانیها همیشه تورک بوده و تورک هم خواهیم ماند. ما اصلا به آریاییها و نژاد کثیفشون ربطی نداریم چون .... نیستیم. این هم جواب اون آریاپرستا. اگه واقعا دلتون برا ایران میسوزه حق همه رو به رسمیت بشناسین. ترک و لر و عرب و فارس و ... همه حق دارند. پس از کوچکترین حقوقشون مضایقه نکنید. هر انسانی حق داره به زبان مادری خود حالا هر چی باشه بیاموزه. ترک بودن یا نبودن ما به هیچ کس ربطی نداره. چون ما در صدد ثابت کردن اصل زبان کسی نبوده و نخواهیم بود. ولی ما تورکیم و ترکی را هم بیشتر از هر زبان دیگری دوست داریم. به شرطی که توهینی علیه ما نشه اوهین نمیکنیم. ولی وای به حال اونهایی که بخوان با ما دربیفتن
فریبرز
مردم اذربایجان حاصل اختلاط دو قوم اذری ترک هستند اذری ها قدبلند و سفید پوستند و ترک ها قد کوتاه و زرد پوست حالا باید این دو رگه ها که حاصل جبر تاریخی می باشند هم زبان ترکی و هم زبان اذری یا همان تاتی را حفظ کنند و برای اتحاد با ایرانیان دیگر زبان فارسی را هم بیاموزند برای ارتباط با جهانیان زبان انگلیسی را هم یاد بگیرند
فریبرز
چهار زبان
اذری یا همان تاتی
ترکی
فارسی
انگلیسی
به ترتیب اولویت باید در مدارس اذربایجان تدریس شود زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران و در اینده باید منطقه های دیگر قفقاز هم زمینه خاک مادری خود ایران شوند
فریبرز
اگر ستارخان و باقرخان هم الان زنده بودند نظر من را تایید میکردند بهترین راه حفظ زبان و فرهنگ ترکی و در کنار ان زبان باستانی اذربایجان تاتی است که باید نجات پیدا کند و در اخر زبان فارسی که زبان اتحاد ایرانیان است اگر کسی واقع بین باشد و واقعا دلسوز اذربایجان باشد این بهترین راه است
ناشناس
سواستفاده پانفارسیسم از ناآگاهی توده های فارس زبان

گفت می بینی مغولها رفتند و سوغاتشان برایمان ماند! گفتم کدام سوغات؟ گفت همین ترکها دیگر! گفتم ترکها را سوغات مغول می دانی؟ گفت بله با مغولها امدند و همین جا هم ماندند!
گفتم من چند سوال می پرسم اگر جواب دادی انوقت هرچه دوست داری به ترکان فحش بده گفت بگو! گفتم میدانی وقتی تاتارها حمله کردند حکومت ایران دست چه کسی بود؟ گفت دقیق یادم نیست ... گفتم خوب فکر کن شاید یادت آمد! گفت نمیدانم فقط یادم مانده که فرار کرد ومثل مرد جلویشان نماند...گفتم بگذار کمکت کنم سلطان محمد خوارزمشاه حالا یادت امد!
گفت بله بله خوارزمشاهیان! گفتم خوب خوارزمشاهایان که بودند؟ گفت ایرانی بودند! گفتم همین! گفت مگر چیز دیگری هم هست؟ گفتم اگر بگویم خوارزمشاهیان ترک بودند چه؟ کمی متعجب نگاه کرد وگفت واقعا!؟ گفتم بله خوارزمشاهیان ترکان ایران بودند که شوربختانه در برابر تاتارها دوام نیاوردند!
گفت اصلا نمیدانستم قبل از حمله مغولان هم ترکی در ایران بوده است؟ گفتم چون مطالعه نمی کنی وچشم وگوشت را به تبلیغات مغرضان داده ای! تازه قبل از خوارزمشاهیان ، غزنویان وسلجوقیان و..هم مدتها حکومت ایران را در دست داشتند...
متاسفانه پانفارسیسم از نااگاهی توده های فارس زبان بهره می برد وچنین وانمود می کند ترکان بهمراه تاتار ومغول وارد ایران شده اند وهمین سبب نوعی نگاه بدبینانه ای به انها میشود! جالب اینکه روی سلاجقه وغزنویان نوعی تعصب دارند اما خبر ندارند انها ترک تبار هستند !
فرزندان فارس با غرور به گفتن قصه های جلال الدین سلطان خوارزمشاهی می پردازند و از مقاومت دلیرانه او دربرابر مغول می گویند بدون انکه لحظه ای درنگ کنند که جلال الدین یک ترک بود ! انها با غرور خاصی از ماجرای گذشتن سلطان جوان از رود سند و خواسته حرمسرایش " مارا بکش تا به دست تاتار اسیر نشویم" قصه ها می گویند اما...
این موارد نشان می دهد که لازم است تاریخ ترکات ایران به گونه ای بازنویسی و در اختیار توده های مختلف مردم ایرانی قرار گیرد تا لااقل بدون اطلاع حرفی نزنند که به رسوایی شان بیانجامد و نادانسته چشم از دنیا فرو نبندند.
علی
ستارخان - باقرخان - پروین اعتصامی- خاقانی شروانی- نظامی گنجوی و بسیاری از آذربایجانی های بهشتی دیگر از خود فارسها ایرانی تر بوده اند و به ایران عشق ورزیده اند اگر بی کفایتی شاهان قاجار نبود امروز مناطق دیگر قفقاز نظیر آران شروان لنکران نخجوان ارمنستان گرجستان و داغستان هم جزئی از خاک پاک ایران بود در شرق ایران هم افغانستان و بلوچستان پاکستان ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان هم همین تا همین 150 سال پیش جز استانها ایران بوده اند یعنی وسعت ایران در زمان آقا محمد خان قاجار 3.7 میلیون کیلومتر مربع بود الان به 1.65 کاهش پیدا کرده یعنی از 150 سال پیش قلمرو کشور ما 2.5 برابر کاهش پیدا کرده ما گام به گام با نقشه های انگلیس و روسیه کوچک و کوچک تر شدیم حالا دست از سر این گربه کوچک هم بر نمی دارند میخواهند سر گربه را ببرند اما باید به دشمنان بگوئیم که ایران ما هنوز انقد مردان و زنان باغیرت و با شرف دارد که نگذاریم باز هم تجزیه شویم
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
غمت نباشه .

پان ترک ها در حدی نیستن که در صف دشمنان ایران اسلامی قرار گیرند .
مهدی
جد پروتوتورک آسیایی ها و اروپایی ها و بومیان آمریکا//میخوام ببینم متوهمین آریایی دیگه چی میخوان بگن!!!

دکتر اسپنسر ولز Spencer Wlells مدیر پروژه ژنوگرافیک genographic project در کتابی با نام journey of man که براساس یافته های علم ژنتیک انسانی نوشته شده است عنوان می کند که ژن پدری یک ترک قزاق به نام زکیرخان نیازوف Zakirkhan Niyazov حاوی ژنی هست که ژن پدری اکثر اروپایی ها و آسیایی ها و بومیان آمریکای لاتین است.این ژن پدری در طول ۴۰۰۰۰ سال در قزاقستان بدون تغییر زندگی کرده است.یعنی جد مستقیم این مرد با همین ژنتیک ۴۰۰۰۰ سال پیش در همین محدوده فعلی زندگی کرده است و فرزندانش به اقصی نقاط دنیا مهاجرت کرده اند.
Dr.Spencer Wells who wrote a book titled “journey of man” states that he identified the M9 “central asian” marker which first occurred among people of Central Asian(Turkestan) steppes 40000 years ago. He claims that a man named Niyazov( a Kazak Turk) has the M9 but no subsequent markers, therefore he must have descended in an unbroken line from the people who originally occupied Central Asia 40000 years ago. Well states that Niyazov’s gene was the father to most Europeans, most Asians and Native Americans
***پروژه ژنوگرافیک در ۱۳ آوریل ۲۰۰۵، از سوی انجمن نشنال جئوگرافیک و آی.بی.ام آغاز شد. بررسی چند ساله آنتروپولوژی ژنتیکی در راه کشیدن نقشه تاریخی کوچ انسانی، هدف آن است. گردآوری و بررسی نمونه‌های دی.ان.ای هزاران نفر از جهانیان راه‌گشای این کار می‌باشد.
https://majorityrights.com/weblog/comments/europeans_asians_and_racial_ambiguity_where_to_draw_the_lines
http://www.slideshare.net/karobi/the-story-of-us-the-journey-of-man-by-karobi-moitra
http://www.travelbook.tv/video/niyazov-s-40-000-year-old-y-chromosome/sij4Z6vrYBs
http://www.naijaguyzbase.com/videos/download/Mm8BtVc31TM/Ancestors-of-Europeans-many-Indians-Native-Americans-are-Proto-Turks/
http://www.abroadintheyard.com/modern-faces-ancient-migration/
http://earningfun.com/watch/bjk9GoQ8EvI/genetic-history-of-p-m45-pre-proto-turkic-ancestors-of-europeans.html
فایلهای تصویری:
http://www.youtube.com/watch?v=bjk9GoQ8EvI
http://www.youtube.com/watch?v=D4c4UanvZdw
http://www.youtube.com/watch?v=Mm8BtVc31TM
حسین
من با نظر فریبرز موافقم باید در کنار زبان ترکی و فارسی زبان تاتی یا آذری باستان را در مدارس آذری نشین تدریس کنیم متاسفانه در حال حاضر ما شاهد نابودی زبان آذری (تاتی ) هستیم
کمی امروزی فکر کنیم
مهم قومیت نیست آنچه مهم است انسانیت است انسانهای خوب می توانند فارس - ترک - ارمنی - لر - کرد و یا هر برچسبی داشته باشته اند .
طالقانی
فارس یا ترک ما ایرانی ها یک کشور عقب افتاده و ضعیف هستیم نه صنعتی داریم نه شهر پیشرفته داریم نه دانشگاه مدرن داریم متاسفانه مارا با این اراجیف قومیت یا مذهب مرتبا بازی می دهند فکر می کنید کیا پشت این بازی هستند همان دشمنان قدیمی روسیه - انگلیس - عثمانی - و شیوخ عربی کمی واقع بین باشیم برای هم جک نسازیم به هم توهین نکنیم به حقوق هم احترام بگذاریم تو همین رانندگی کردن ما ایرانیا بی فرهنگ ترین ملت دنیاییم من یک فارسم و بارها به مناطق مختلف آذربایجان سفر کردم و کوچکترین بی احترامی از ترکها ندیدم روی سخن با اون دوستانیه که برای قومیتا جک میسازن و به انها بی احترامی می کنند با ید بدونند اگر یک ترک یا یک لر هر قومیت دیگری رو مسخره کنند باید در جهان آخرت از تمام مردم اون قوم حلالیت بخوان چون به تمام مردم اون قوم خودشونو مدیون کردن با با با کدام زبان باید بگیم هیچ فرقی بین فارس و ترک نیست یک انسان وقتی به دنیا میاد نمیدونه که کجا به دنیا میاد در هر صورت اگر سیاه پوستم باشه باز انسانه و از حقوق انسانی برخورداره
جنگ قومی و مذهبی ممنوع
اگر میخاید مثل کشورهای مختلف خاورمیانه اسیر جنگ مذهبی و قومی نباشید کشورتون جنگ زده نشه و قدرتهای برتر جهانی براتون تصمیم نگیرن دست از این چرت پرت گوئی بردارید
خاقان
کسایی که نظر داده اند باید در آذربایجان زبان تاتی هم توریس بکنند، اول ثابت بکنند که در آزربلیجان زبان تاتی!!!وجود داشته.
تات معادل عجم هست، تات یعنی غیر تاجیک، تورکها به غیر تورک تات میگفتن. و همچنان ما به آدم ساده لوح تات میگیم. پس زبانی به اسم تاتی وجود ندارد.مثل اسنکه شما هنوز چسبیده این و به زبان فارسی زبان عجمی میگویید.
از طرفی همه میدانیم قبل از آریایی ها اقوام بسیار متمدن در ایران زندگی میکرده ان، و آریایی ها آمدند زبان آنها را آریایی کرده اند، و الان باید بگیم که زبان آن مناطق آمیخته ی از زبان اقوام بومی و آریایی هست، آیا شماها حاضر میشوید کناز زبان آریایی به زبان اقوام بومی اولویت بدهید و یادبگیرید در مدارس؟ پس چطور به ما پیشنهاد میکنید که زبان تاتی را در مدرسه یاد بگیریم ؟؟؟
ناشناس
هزاران سال هست که در طول تاریخ فارس زیانان و ترک زیانان با برادری و مهر و مودت در کنار هم زیسته اند.
سمرقند که مهد زبان فارسی هست هم فارس داره و هم ترک
نژاد و زبان چه اهمیتی داره وقتی کخ خمخ انسان هستیم؟
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
اگه مردم آذربایجان در حفظ و احیای زبان آذری بکوشند ، خواهید دید که ترک ها در اقلیت هستن و اکثرا در شمال شرقی نزدیک به قفقاز هستن . تو ایران ترک نژاد فقط ترکمن ها هستن .
قوم آذری ماد و آریایی هستن .
ناشناس
دوست عزیز جناب خاقان چرا حقیقت را انکار می کنید چرا اذربایجان را ازربایجان نمیخوانید اذر یعنی اتش اذربایگان یعنی جایی که اذر یا اتش مقدس درانجا بایگانی یا نگهبانی میشود شما به نام اذربایجان هم اعتقاد ندارید پس چطور خودرا یک اذری میدانید
مجید
اقای خاقان شما یا واقعا خوابید یا خودتان را به خواب زده اید اگر وجدان دارید حقیقت را پنهان نکنید
مهتاب
نژاد ایرانیها آریایی نیست این یک دروغ آشکار وبزرگه معلوم نیست کی این رو ابداع کرده چون افغانی ها هم خود را آریایی میدونن اسم کانال های تلویزیونیشون رو نگاه کنید خودشون رو آریایی و نژاد برتر میدونن در حالیکه همه میدونیم چقدر عقب مونده هستن آریایی ها فقط آلمانیها هستن کجای ایرانی ها شبیه اروپایی هاس ایرانیها و البته فارس ها شبیه عرب ها هستن آذریها هم شبیه قفقازیها و در موردزبان فارسی شما یک جمله به فارسی نشون بدید که نودونه درصدش عربی نباشه فقط فعل جملات فارسیه از همین زبون ناقصشون میشه فرهنگ ناقصشون رو هم دید
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
این یه دروغ بزرگ بود که آلمان ها آریایی هستن .
آثار باستانی که ندارن ....خخخخخخخ
با آذمایشات DNA مشخص شد اصلا ارتباطی به آریایی ها ندارن .
بیشتر روم و یونان به نژاد آریایی نزدیک هستن .
بی سوادها نظر ندن
اروپایی ها ایرانیان وهندوها دارای نژاد اریایی هستند اذری ها هم یک ق وم ایرانی و اریایی نژاد هستند اما از هفتصد سال پیش به این ور با تاراج مغول ها مردم عزیز اذربایجان ترک زبان شدند ولی همچنان خون اریایی در رگهایشان جریان دارد با این حال اریایی بودن یک امتیاز نیست انچه مهم است و برای پبشرفت یک مملکت لازم است بالا رفتن سطح فرهنگ و دانش عمومی و حس دوستی به دیگران است مثلا مردم ژاپن اریایی نیستند اما با فرهنگ ترین و پیشرفته ترین کشور دنیا هستند
ناشناس
معنی کلمه ایران یعنی سرزمین اریایی مهتاب خانوم نمیدونی نظر نده در ضمن فرق انسانها به قومیت نیست بلکه به تقوا و عمل صالحه هر قومی خوب و بد داره کسی که قومیت رو نشانه برتری میدونه بی فرهنگ و گمراهه
علی
طبق بسیاری از احادیث شیعی ترک ها دشمن امام زمانند
میشود لطف کنید منظوراز تزک ها همین ترک ها هستند
آرمان
برادر عزیز ترک ها عاشق چش و ابرو شما نیستنن شما اگه دشمن طلبی نکنید مام با شما مشکل نداریم شما تازه به دوران رسیده اید واین دور از انتظار نیس
دشمنان امام زمان تویی که بین مسلمونا تفرقه می اندازی

خو حرف زدن بلد نیستی حرف نزن
یک دوست
تفرقه پراکنی ممنوع اگر حدیثی هم وجود داشته باشد مغول ها و تاتارها منظور بودن نه برادران و خواهران مظلوم آذری ما « اگر اذری ها نبودن الان مذهب شیعه وجود نداشت از زمان آل بویه و سپس دولت صفوی مذهب شیعه قدرتمند شد
یا حسین
کشتار کودکان و زنان مظلوم ارمنی حادثه کربلا را تداعی می کند یک و نیم میلیون ارمنی بی گناه و مظلوم که توسط متوحشین عثمانی قتل عام شدند به چه گناهی معلوم نیست پان ترکها و وهابیون هیچ فرقی با یزید و شمر ندارند همه زیاده خواه و منفعت طلب بودند خدا همه انها را مجازات می کند
یا حسین
زنده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
زنده باد ارتش روسیه
مرگ بر پان ترکان نجست ترکیه
مرگ بر وهابیون حرام زاده عربستان
مرگ بر امریکای جنایتکار
کوهیار
سلام، ببینید فعلا همه زیر یک پرچمی بنام ایران، درمورد بحثاییم که شد بگم، لرها از لحاظ ریشه وتبار، اصلا آریایی نیستن، ما از تبار کاسیها هستیم قبل از ورود همون اریایها به ایران تو مرزوبوم بودیم، حالا یه چیزهایی میگوید، در مورد مغول نبودن ترکها ای صحت داره ترکها مغولان، یا همیشه میشنوم 50میلیون ترک داریم کی اینو گفته 16میلیون آخرین آمار نشون میده، چرا انقدر تاریخ سازی می کنید، همش پوشالی خالی بندی، تاریخ ایران و این مرزوبوم دست لرها اینو همه میدانند
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
بی سواد چرت نگو
آریایی اصیل فقط در بین قوم لر و شیراز و اطراف اون پیدا میشه .
کاسیت ها از همون مردم عیلام بودن .
کاسیت نام اجداد لرها بوده ، اما عیلام مرکز لرها بوده ، و نه نام قوم .
کاسیت ها ( عیلامی ها ) یکی از اقوام نژاد پارس بودن .
از خاندان هخامنشی لهراسب ، لرس ، کوروش کبیر ،و........ بودن .
محمد حسین
مرگ بر پان ترک مرگ بر پان ایرانیست مرگ بر پان عرب و ... یا هر قومیت گرای دیگر از اروپاییها و آمریکا یاد بگیریم که به جای حماقت قومی اینترناسیونالیسم غربی با تاریخ تمدن یونان رو در نظر دارن و گرنه اگر اونا هم قرار بود به خاطر نزاد های گذشتشون با هم دعوا کنن به اینجا نمیرسیدن
نرگس
واقعا مزخرف زیاد گفتی
علیرضا
ممد حسین به ترکا توهین نکن حمال خر خیلی مزخرف میحرفی حمال
ترک ساری
ای برادران ای ترکان اذری قشقایی و ترکمن وقتش است که بیدار شویم فراموش نکنین اگر به خواب برویم و یا بترسیم و از حقوق خود دفاع نکنیم باز فارسها سوار ما می شوند ببینید چگونه اینها واژه اذری را اختراع کردند و حالا می گویند باید در اذربایجان تدریس شود خودشان را اریایی می دانند دروغی بزرگتر از این نیست این نظریه خیلی وقت پیش رد شده اریایی یک قوم بود نه نژاد فارسها هم فارس هستند و به اریایی ربطی ندارند بهترین دلیل همان تفاوت از اسمان تا زمین ایران و المان است اگه اینها هم نژادند چرا همه چیزشان متفاوته
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
آخه پان ترکیسم ، چرا لاف در غریبی میزنی
تو که قایم شدی تو عثمانی ، و بزرگتون هم رفته پیش مامانش اوباما .
پس بیخودی بقیه رو شغال نکن ، که طعمه شیر میشن .
علی
هاها کامنت های بدون منطق و دلیل و شدت دشمنی با ترکان ایران رو ببینید!!!!!

ملت ترک ایران چقدر دشمن دارند البته جای تعجب نیست.
مجید همدان
سلام به همه هم وطنان ما ترک خواهیم ماند وترک خواهیم مرد
تبریزی
درباره گذشته و تاریخ ایران خواهش میکنم پژوهشهای دکتر جهانشاه درخشانی رو بخونید که ایشون ثابت کردن کوچ اریاییها به ایران دروغه,ایران خاستگاه نخست اریاییها بوده .همه تمدنهای دیرینه ایران زمین از ان اریاییهاست.ما اذریها هم اریایی تباریم.ما ترک زبان هستیم,نه ترک تبار..درباره زبان کنونی اذربایجان سخنرانی دکتر یحیی ذکا تبریزی رو درباره روند ترکی شدن زبان اذربایجان بخونید.
لر ( لر فیلی ، لر لک ، لر بختیاری )
احسنت

آثار باستانی که مرور کشف شد و با پیشرفت علم در حوزه باستان شناسی ، مشخص شد که بسیاری از این آثار که اکثرا در مناطق عیلام کشف شده حداق قدمت اونا به چهل هزار سال پیش میرسه .
پارس ها همواره بومیان ایران بودن .
و همین طور در مورد قوم آذری و مادها آثار باستانی پیدا شده که نشان از سکونت اونا در 6 یا 7 هزار سال پیش در فلات ایران دارد .
علي
خيلي حساب شده عمل كردند و اومدن تو سايتهاي دنيا واقعيت نژادها رو برعكس نشون دادند. حساب 2*2=4 رو طوري گنگ كردند كه متاسفانه خيلي از مردم ساده كشور عزيزمون هم اين اراجيف رو پذيرفتند. از جمله مشخصات نژاد زرد، پوست زرد، چشمي بادامي و رشد مو هاي بسيار كند در صورت و بدن را ميتوان نام برد كه اين مشخصات نه تنها در آذربايجانيها وجود ندارد بلكه در همسايه هاي غربي فارس زبانمان افغانستان و تاجيكستان اين مشخصات صدق مي كند. همانطور كه زبان سفيد پوستان آذربايجان به تدريج تغيير يافته،زبان زرد پوستان افغان و تاجيك هم به مرور زمان تغيير يافته.و نميتوان زبان را براي تعيين نژاد ملاك قرار داد.
يه مثال مي زنم دو شخصيت مشهور علي دايي و خداداد عزيزي رو با هم مقايسه كنيم. ميبينيم كه مشخصات علي دايي شبيه آرياييهاست و لي خداداد فارس زبان شبيه زرد پوستاست. جالب اينجاست بعضي ها سياه پوستان عربستان رو هم نژاد سفيد مي دونند اما سفيدپوستان آذربايجان رو زرد پوست مي دونند.
نظراتي وجود دارد كه كلا برنامه ريزي شده هست براي برهم زدن اتحاد شيعيان، تو رو خدا مواظب باشيد.
میثم
زنده باد جمهوری اسلامی ایران زیر سایه حضرت امام خامنه ای و دست ایشان بر سر تمام ایرانیان با هر قومیت و زبان
مهدی
بحث خیلی ساده ای هست دلیل فارس بودن سرمین ایران مهاجرت گسترده پارس هاست و دلیل ترک زبان بودن آذربایجان مهاجرت اقوام ترک زبان است حالا هزار سال یا کمتر یا بیشتر و شهرهایی مثل قم شاید تا قبل از 50 سال پیش ترک نداشت اما اکنون بیشتر از نصف قم را ترک ها تشکیل می دهند و شهرهایی همچون تهران وکرج هم همینگونه بوده اند.
ناشناس
خدمت هموطنان عزیز ایرانی خودم از آذری زبان گرفته تا کرد و بلوچ و پارسی زبان آریایی گران قدر از آنجا که بنده مادر عزیزم تبریزی و پدر بزرگوارم تهرانی الاصل هستند و خودم نیز متولد و ساکن تهران هستم با عرض کنم خدمتتان که در منطقه آذربایجان نزدیک به اغراق نکرده باشم نزدیک به ۱۲۰۰ نفر فامیل مادری دارم و طبق تحقیق و مطالعه که انجام دادم متوجه ای واقعیت شدم که DNA ماایرانی ها با هر گویش و پوششی که هستیم با تمام ملل منطقه وجهان متفاوت است به خصوص با روسها وترکیه ای های حرامزاده دزد کثیف و خدمت هموطنان متعسب ایرانی خودم عرض می کنم که بسیاری از سایت ها و نگارندگان آنها + عوامل روسپی زاده شان با تعریف دروغین از یک سو قصد دست بردن و وارونه جلوه دادن تاریخ ما را دارند تا بدین وسیله میان هموطنانم عاقلم ایجاد تردید و تفرقه کنند و با عوامل روسپی زاده شان آتش آن را نیز شعله ورتر کنند. اینجا ایران است و من و امسال من که خدا پرستان شهادت طلب عاشق ایران هستیم به به تمامی دشمنانمان و ااربابانشان٬ اعلام میداریم نه تنها ایرانی به ایرانی پشت نخواهد کرد بلکه با اوج عشقی که به خدای عالم داریم شور جنگ جویی که در سر داریم و تشنه گی عمیقی که به شهادت داریم نه تنها اجازه آسب به یک ایرانی را به شما دریوزها نمی دیم چه رسد به تجزیه ایران بلکه با آتش خشم درونی خود درپی آنیم که سرزمینهای از دست رفته توسط روس وانگلیس و ترکیه را همراه مردمانمان دو بارهبه پیکره ایران باز گرداگردانیم. هموطن به یاوه های این بیگانگان و خائنین زره ای توجه نکنید و هر جا که ردی از آنان دیدید آتش یریزید و نابودشان کنید ومن الله التوفیق زنده باد ایران سر فراز باد هموطن پر افتخار ایرانی خودم.
علي تبريز
آذر بايگان يعني محل بايگاني يا نگهداري آتش در زمان زرتشت نام گذاري شده بعد از حمله اعراب گ به ج تبديل شد
ناشناس
شما نوشته ای چهارم میلاد مغولها کی حمله کرده اند ولی خودتی
اذری
ما اذربایجانیها اریایی تبار و بازماندگان مادهای اریایی هستیم.اما زبان اصلی ما ,زبان پهلوی جای خود را به ترکی داده..تا دلتون هم بخاد واسش دلیل و مدرک هست.
پدرام
سلام دوستان من چنبار از رو کنجکاوی این بحثارو خوندم و متوجه شدم اکثر نظرات از روی تعصب و اطاعت کوکورانه هستش ، من خودم ترکم ولی مطمن خستم که این شبکه ها و افراد تند رو در هر طرف از یه نفر دستور میگیرن مثل جریان شیعه و سنی که تو بی بیسی رفتن دنبالشون و دیدن یه نفر تو امارات هر دو شبکه رو ساپورت میکرده که به هم فحش بدن ولی ما عادت داریم این مسله رو چندین سال بعد تو کتاب اعترافات همون تفرقه افکن ببینیم
من رفتم تحقیق کردم دیدم بله همه این منطقه ریایی هستن و از سیبری اومدن اینجا و به سه گروه تقسیم شدن ماد پارت پارس
نا از لحاظ ژن کمی با هم تفاوت داشتن و زیر گروههای متفاوتی جا گرفتن و هر کدوم زبان متفاوتی رو داشتن و هر کدوم یه زبانو و یه منطقه رو انتخاب کردن البته کس دقیق دلیل اصلی زبان ها رو نمیدونه پس دوستان بدونن هممون یه زمان اومدیم، از یه طرف باید بگم مغول ها بادیه نشین بودن و زبان ما تاثیر نداشتن چون قبل از حمله اونا تو این منطقه اسمایی ترکی بوده و بعد از اومدن اونا حتی یه محله از تبریزو و به اسم خودشون کردن که اسمش شنب غازانه که غازان خان این اسمو گذاشته و تو این محله هنوز از نژاد زرد مغولی دیده میشه. حتی این که یه عده به فارسی زبونا میگن شما با افغان ها یکی هستید باید بگم نه اونا نژاد زرد هستند و زبونشون تحت تاثیر ایران تغییر کرده. این تفاوت های رریز بین قوم های ایرانی از لحاظ ظاهری هم کمی قابل تشخیصه و تو ژنموم وجود داره چون یبار یه مجری بی بی سی رفت ازمایش ژنتیک داد و میگفت من اصفهانی هستم و بعد معلوم شد مال منطقه اذربایجانه و مهاجرت های انجام شده توسط قوم ها یه نفر از جدی از این منطقه بوده پس با هم،تفاوت نداریم و تاریخمون یکیه پس دیگه بی حو
پدرام
دوستان ببخشید نظر قبلیم واقص اومد و اگه غلط املایی داره ببخشید چون با گوشی نوشتم نتونستم اصلاح کنم
خلاصه الکی سر مسایلی که اصلا پایه و اساس دقیق نداره دعوا نکید نه ترک مغوله و قبلا ترک نبوده و نه فارس عربه چون عربی و فارسی جدا از هم هستن دلیلشم فعل زبان ها هستش ترکی ایران هم یه لحجه از زبان ترکی کلی هست برا همونه مه زبون مردم ترکیه یا اذربایجانو میفهمیم و زبان فارسی چون زبون نوشتاری و نامه نگاری نا هستش به نظرم ایراد نداره ما و تمام اقوام دیگه ام بین خودمون به زبان خودمون حرف میزنیم. به نظر من ایرادی نداره زیاد درگیرش نشین
خلاصصص همه قوم ها برام عزیزن و مهم خود آدمه مواظب باشین سر این مسایل بی خودی کشورتون به درد عراق و سوریه گرفتار نشه و بد بخت شیم و جونمون سر هیچی به شکل فجیح از بین بره امیرکام مثل ماس و چنتا قوم و زبان داره که هر کدوم از یه جا هستن ولی اونا متوجه ماجرا شدن و ولش کردن ما هم متوجه میشیم اما شاید دیر بشه.
قربون همتون چه ترک فارس عرب کرد لر و بلوچ
خواهش دوستان به نظر همدیگه که یکیش هم من هستم توهین نکنن چون من فقط یبار به نظر دادم و شاید هیچ وقت نیام
یا حق
رایان
شما ترکا مطمئن باشید اگه تعدادتون ازفارسها بیشتر بود یازبان ترکی قدمت بیشتری داشت الآن زبان رسمی ایران یاپرشیا ترکی بود.پراکندگی ترکها دلیل برزیادبودن آنهانیست.پس بچرخ...
ناشناس
عزیزانی که ترک ترک می کنید لطفا سری به کتابهای تاریخ مدرسه تان بزنید تا براتون یاد اوری بشه مفلوک ترین پادشاهان ایران ترک های قاجار بودن که ننگین ترین اتفاقات در زمان اونا افتاد یادتون نرفته که قردادهای ننگین تر کمان چای و گلستان در زمان اونا اتفاق افتاد به خاطر بی کفایتی و خوش گذرانی پاد شاهان قاجار واینکه بزرگ مرد تاریخ به دست ناصردین شاه به قتل رسید چطوری روتون می شه سر بلند کنیدکمی فکر کنید بد نبست
مهدی
آریایی هایی که آریایی نیستند!!!!!

درصد پایین هاپلوگروه R1a (مارکر R-M17) در غرب ایران، نشان میدهد که مدل دوم Colin Renfrew در این مورد اتفاق افتاده است.یعنی گویشوران مهاجم هندواروپایی که تعدادشان نسبت به ساکنان بومی این مناطق کمتر بوده است، زبان خود را به مردمان بومی غرب ایران تحمیل کرده اند که Renfrew به این فرآیند تسلط اقلیت نخبه میگوید.
در این مورد عواملی مانند قدرت نظامی، اقتصادی و توانایی سازماندهی به مهاجمان هندواروپایی از استپ های روسیه این امکان را داده است که فرهنگ خود را به تمدنهای باستانی غرب ایران تحمیل کنند.به عنوان مثال استفاده این صحرانشینان از اسب چه به صورت کشیدن ارابه و یا استفاده تحت عنوان سواره نظام می تواند عامل این تسلط باشد.
صفحه 168 کتاب سفر بشر نوشته اسپنسر ولز
The Journey of Man:
A Genetic Odyssey
Spencer Wells

The low frequency of M17 in western Iran suggests that, in this case, exactly the sort of scenario envisaged by Renfrew in his second model has occurred. It is likely that a few invading Indo-European speakers were able to impose their language on an indigenous Iranian population by a process Renfrew calls elite dominance. In this model, something - be it military power, economic might, or perhaps organizational ability - allowed the Indo-Europeans of the steppes to achieve cultural hegemony over the ancient, settled civilizations of western Iran. One candidate for this 'something' was their use of horses in warfare, either to pull chariots or as mounts
سروش از ارومیه
جناب مهدی کمی به روز مطالعه کن.نظریه کوچ اریاییها به ایران یک نظریه سوخته است.دکتر جهانشاه درخشانی با مطالعه,بررسی و ترجمه اثار و سنگ نوشته ها ی بجا مانده از بین النهرین و مصر ,وسومر,واژه های بسیاری را یافته اند که ریشه اریایی دارند و این نشان می دهد که اریاییها بومیان اصلی ایران بوده اند و بسیار پیشتر از تمدنهای بین النهرین در ایران می زیسته اند.برایرنمونه نام رود دجله عربی شده واژه اریایی تنگره به معنی اب تند و تیز است.بصره هم ریشه اریایی دارد.نام کنونی کشور مصر هم عربی شده واژه اریایی میثرا است.شرایط اب و هوایی سیبری این اجازه را به هیچ انسانی نمیداده که در انجا زندگی کنند.اریاییها نخست ساکن در خلیج فارس بوده اند,در جایگاه کنونی خلیج فارس رودی بوده که از بهم پیوستن دجله,و اروند رود بوجود می امده که اثار این رود در کف شاخاب پارس بدست امده.اریاییها در واقع از ایران به دیگر سرزمینها کوچیده اند و ثاثیرهای فراوانی بر فرهنگ و زبانهای دیگر اقوام گذاشته اند.برای نمونه نام رود دانوب در اروپا از دانویهای ایران گرفته شده و همچنین نام دنیز.واژه تایگر در زبان انگلیسی هم از واژه اریایی تنگره گرفته شده ,یعنی جانور تند و تیز.دیرینگی اریاییها در ایران به ۱۲۰۰۰ سال پیش می رسد.همه تمدنهای دیرپا در ایران و دستاوردهای انها مانند تمدن جیرفت که بسیار کهن تر از بین النهرین است,کاشیها در کاشان که نام کاشان هم برگرفته از ان است و دیگر تمدنهای کهن ایران مانند شهر سوخته ,همراه با دیگر تمدنهای دیرینه کشف شده در ایران از ان اریاییهاست.لطفا دکتر جهانشاه درخشانی رو در گوگل هم سرچ کنید و مطالعه کنید.ایشون کتابی هم نوشته اند ,اون روهم بخونید,همه ایرانیها باید این کار رو بکنند.ما اذربایجانیها هم بازمانده اریاییها و از فرزندان مادهای اریایی هستیم,اما ترک زبان شده ایم .ما هم نژاد با ترک تباران و حتی پادشاهان ترک تبار ایران نیستیم.
فواد
انسانهای بد ذاتی مانند مهدی در واقع تاتارهایی هستند که باید از ایران اخراج بشوند و به زباله دانهایی مثل مغولستان و منچوری تبعید بشن چون در واقع ریششون تو انجا هاست نه سرزمین پاک و مقدس اذربایجان که در انجا اتش مقدس زرتشت بایگانی و نگبانی میشود جاوید اذربایگان
میثم
من به عنوان یک تهرانی به اردبیل سفر کردم و کوچکترین بی احترامی از ترکها ندیدم اما در یک سفر دیگر به شهر بافران از توابع اصفهان سفر کردم و با اینکه فارس بودند همه گونه بی فرهنگی دروغ و تذویر را در بافرانی ها دیدم
میثم
من به عنوان یک تهرانی به اردبیل سفر کردم و کوچکترین بی احترامی از ترکها ندیدم اما در یک سفر دیگر به شهر بافران از توابع اصفهان سفر کردم و با اینکه فارس بودند همه گونه بی فرهنگی دروغ و تذویر را در بافرانی ها دیدم
ساسان
تبریز نرفتین,اگه فارسی ازشون ادرس بپرسی,جواب نمی دن,بعضیهاشون که جنس هم نمی فروختن
ناشناس
این همه ترک تو ایران داریم اونوقت زبان ما هم باید بشه فارسی این اصلا عدالت نیس
ایران باید دو زبانه باشه مثل قبرس که هم ترکی صحبت میکنند هم یونانی
ایدین
مهم فارس یا ترک بودن نیست مهم فرهنگه که همه جهان سعی میکنن اونو از ایران دور کنند. ایران بدون فرهنگ چیزی است که دنیا از ما میخواهد
مهدی
زبان مردم قاره اسیا از اول التای بود هندو اروپایی ها حدود 3 هزار ساله وارد هند و ایران شدند به گواهی تمام مورخین و باستان شناسان اقوام بومی هند و ایران همه التصاقی زبان بوده اند که با توجه به همسایگی ترکستان با ایران بی تردید ترکتبار بوده اند حالا این فارسهای مهاجر می گویند شما به سرزمین ما وارد شدید نباید اجازه دهیم این تازه واردان زبان ترکیمان را از بین ببرند اگر قرار به اسیمیله باشد انها باید زبانشان را کنار بگزارند نه ما خواهشا این موضوع را به همه اطلاع دهید تا فرزندانما با شناخت خود هویت خودشان را حفظ کنند
turk oglo
خودتونو خسته نکنید علم به جایی رسیده که از ژنتیک معلوم میکنه ما کی هستیم ژنتیک ما ترکها همه شبیه ترکهای آسیای میانه هست فارسهای پان فارس هرچه قدر میتونید تلاش کنید ترکها همه از یک نسل هستند و خواهند بود
بنده خدا
ترکها سنگ شده افتاده توسردنیااذربایجانم سنگ شده افتادهتوسرشماها،آذربایجان ترک چوننژادبرتر نمیتونه جوری خودتون خالی کنیدبدبختها،خودتون خوب میدونیدکی به کیه
مهران
اگر ترکهای زرد پوست و کوتوله به خراسان حمله نمیکردن و اون فجایع رو به بار نمی اوردن انقلاب صنعتی عوض اینکه در انگلستان به وقوع می پیوست بایستی در ایران رخ میداد و امروز کشور ما عقب افتاده نبود و مردم اذربایجان که از نژاد سفید و بلند قد هستند به زبان بیگانه زرد پوستای کوتوله حرف نمیزدند اما امروز جوانان اذربایجان در یک رنسانس فکری و فرهنگی به حقبقت پی بردند و اگاه و روشن شدند خطر پان ترکها امروز بسیار کم شده است چرا این بی غیرت ها در خود اذربایجان هم منزوی هستند و توسط جوانان اگاه پیرو خط رهبری در نطفه سرکوب میشوند پس دوستان این پان ترکهای حقیر را زیاد جدی نگیرید
شهروز
خوشبختانه از مایشهای ژنتیکی با همکاری دانشگاه های انگلیس و ترکیه,ثابت کردن که مردم اذربایجان ایران,از لحاظ ژنتیکی مانند دیگر مردم ایران هستند.به هیچ وجه ثابت نشده که زبان ساکنان دیرینه ایران ,التصاقی بوده,بلکه با ترجمه اثار,متون و سنگ نبشته های برجامانده از بین النهرین و مصر ثابت شده که اریاییها,ساکنان اصلی ایران بوده اند.همه تمدنهای کهنی که در کشورمان,شناسایی شده اند,ریشه اریایی دارند.پان ترکها دست درازی در جعل تاریخ و مصادره تمدنها دارند,برای ما ریشه ترکی درست نکنید,هرکی دوست داره ترک باشه,بره ترکستان
رضا کشاورز صالح
آقا بیشتر از70%مردم استان قزوین آدری زبان هستند پس لطفاً قزوین درست بگیرین قزوین پایتخت شاه تهماسب صفوی بودش وصفویهم ترک بودش یاشا مردم آذری ایران
رضا کشاورز صالح
آقا بیشتر از70%مردم استان قزوین آدری زبان هستند پس لطفاً قزوین درست بگیرین قزوین پایتخت شاه تهماسب صفوی بودش وصفویهم ترک بودش یاشا مردم آذری ایران
نادر کرمانی
ما قومیت های دیگه چه بخواهیم قبول کنیم یانه .تحقیقات باستان شناسی و وجود صدها کتاب و مقاله معتبر علمی این حقیقت کهن رو ثابت کرده که ترک ها با گویش ها و لهجه های مختللف آذری ،قشقایی، ترکمنی، استانبولی و ... دارای غنی ترین و کهن ترین فرهنگ ها هستند. و زبانشون به عنوان یکی از برترین و کامل ترین زبا نهای دنیا ثبت شده و نمونه های موردی از قدمت فرهنگیشون می توان به شهر چاتال هیوک به نه هزار سال ق .م در ترکیه که نام شهر هم کاملا ترکی است و مقالاتی معتبر از پژوهشگران آمریکایی در موردا رتباط ترکان و سومری ها اشاره کرد. ترکا در طول تاریخ دارای یک سیاست مستقل زیرکانه و در عین حال جسورانه بودن که زیر سلطه هیچ کسی نرفته و بلحاظ جامعه شناسی بسیار جدی و رک بوده اند و با کسی سر حق و حقوقشون شوخی ندارن و برای اثبات این گفته ها می تونید به تاریخ جنگ عثمانی و انگلیس و شکست چرچیل از ارتش عثمانی یا سرکوب شورشیان ارامنه در همان تاریخ، سلطه به جهان اسلام در دوره عثمانی که کماکان نیز سیاست مستقل و جسورانه شون در مورد مقابله با قلدری های روسیه در منطقه ادامه دار هست. البته گفته دوستان که ترک ها به عنوان یکی از پر جمعیت ترین نژاد جهان به دلیل جمعیتشون در پی یافتن اقلیم جدید و یافتن قلمرو به شهرهایی مثه شیراز و اصفهان در دوره صفویه و تهران در دوره قاجاریه مهاجرت کرده اند و به دلیل نرم خویی و نرم زبونی فارس ها و دیگر اقوام گاها فرهنگ آنها رو پذیر فته اند کاملا درست است کماکان نیز حضور پر رنگ عزیزان و برادران ترکمون در قله های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و ورزشی کشور بدون هیچ تعصب نژاد دوستانه از نقاط قوت کشور محسوب میشه و بر همه ما قو میت های دیگر کاملا پإیرفته شده است. و تازه جمعیت 30 ملیونی ترکا آنها رو در اکٍثریت ها قرار داده. بیایید فرهنگ ترکی را محترم شمرده و آنرا پذیرا باشیم
ترک
این همه زمین و زمان را بهم می دوزید تا ثابت کنید ترک کی هست در صورتی که اصلا مطالعه کردی از فارسی غیر از الفبای عربی چی براتون مانده
آراز
اقااا من کاری با ترک بودن آذری بودن فارس بودن ندارم سوال من اینه که شما چرا قبول ندارین قبل از اریای هایی که به ایران کوچ کردن تو منطقه ای اذربایجان قوم ترک بوده وزندگی میکردن یاا باور دارین که اریایی هاا اومدن و ایران را اباد کردن قبل از انها تمدنی تو ایران وجود نداشت ایااااا دقیقن میشه اینکه الان یه ناخدا میره امریکارو کشف میکنه اصلا توجهی هم نداره هاااا بابااااا اونجا سرخ پوستان هستن زندگی میکنن قاره ماله ااوناست بعد میگن اقاا اینجا هیشکی نیست ما اینجارو کشف و اباد کردیم و سرخ پوستان رو صاحبان اصلی امریکه البته قاره امریکا قبول ندارن اقااایان اریایی مردان مومن قبل اینکه شما بیان ایران در این مملکت کسانی بودن که زندگی میکردن یه منطقه به نام اذربایجان به اسم امروزی ترکانی بودن که حکم رانی میکردن
آراز
اقااا من کاری با ترک بودن آذری بودن فارس بودن ندارم سوال من اینه که شما چرا قبول ندارین قبل از اریای هایی که به ایران کوچ کردن تو منطقه ای اذربایجان قوم ترک بوده وزندگی میکردن یاا باور دارین که اریایی هاا اومدن و ایران را اباد کردن قبل از انها تمدنی تو ایران وجود نداشت ایااااا دقیقن میشه اینکه الان یه ناخدا میره امریکارو کشف میکنه اصلا توجهی هم نداره هاااا بابااااا اونجا سرخ پوستان هستن زندگی میکنن قاره ماله ااوناست بعد میگن اقاا اینجا هیشکی نیست ما اینجارو کشف و اباد کردیم و سرخ پوستان رو صاحبان اصلی امریکه البته قاره امریکا قبول ندارن اقااایان اریایی مردان مومن قبل اینکه شما بیان ایران در این مملکت کسانی بودن که زندگی میکردن یه منطقه به نام اذربایجان به اسم امروزی ترکانی بودن که حکم رانی میکردن
امیر
یرای همچنین ملتی باید تاسف خورد که تا بخواهی از حق خودت دفاع کنی سریعا یک کلمه پان به آن اضافه شده و خیانت کار به حساب خواهی آمد خواهش می کنم به کشورهای اروپایی که دارای چند زبان هستند نگاه کنید و سیستم آموزشی انها را مطالعه کنید تا بفهمید که چقدر عقب مانده هستیم آیا کسی که بخواهد به زبان مادرش صحبت کنند و در صدد احیای آن باشدیک انک بچسبانیم
که خودفروخته هستی و یا با زور تفنک به او بگویم که تو آذری هستی وترک نیستی اگر ارزش دادن به زبان مادری بد است چرا هموطنان فارس
در پی معادل سازی برای کلمات خارجی در زبان فارسی هستند و هزینه ای که در ای
ن راه خرج می کنند برای مردم فقیر خوزستان و بلوچستان می کردند شاهد این بی عدالتی در جامعه نبودیم و جعلی که رضا خان میر پنج در تاریخ ایران توسط قوم یهودانجام داد برای هیچ کس پوشیده نیست برای مثال اینکه می گوید اسم کوروش در تورات ذکر شده در حالی از زمان حضرت موسی ( ع ) یعنی زمان نزول تورات تا کورش یک وقفه هزار ساله هست و اگر ترکها کوتاه قد بودند چرا امروزه ترکیه ای ها کوتاه قد نیستند بهتر است بیایم بجای تهمت زدن و جک ساختن علیه همدیگر با احترام متقابل به زبان و نژاد یکدیگر باهم برادرانه زندگی کنیم چرا که تاریخ ثابت کرده که اذربایجان با ملت ترک خود همیشه در کنار سایر هموطنان خود به دفاع از ایران عزیز نموده است ولی همیشه مورد بی مهری قرار گرفته است
حسام
اولا ترک آذربایجانی هفت هزار ساله در ایران قدمت تاریخی داردوادربایجانی تات ومغول نبوده است.زبان ترکی یک زبان قوی وهم ریشه زبان سومر ی میباشد مطالعه کتاب تاریخ و زبان ترکان نویسنده پرفسور ذهتابی. لطف کنید تاریخ تحریف شده ایران بدست نژاد پرستانه بعضی فارس زبانها که موجب تحریک قوم گرا ی میشود به دروغ ننویسید قوم گرا ی از زمان رضا شاه در ایران تبعیض نژادی قرار گرفته است که متاسفانه بعضی از افراط میکنند مایک پارچگی ایران بااحترام به همدیگر و زبان مادری ترک ها هم تدریس شود در مدارس ودانشگاه ها.و این عدالت را به وجود می‌آورد.
بهروز
بابا برید ترکی حرف بزنید و بگید اذربایجان ترک هست اصلا از 10 هزار سال پیش اذربایجان ترک بوده به ما فارسا چه ارتباطی داره اصلا برید تجزیه بشید اذربایجان بزرگ تشکیل بدید اما خواهش میکنم دروغ نگید و بی تعصب کتابای تاریخی بخونید و وجدان داشته باشید خواهشا مرد باشید
بیژن
کسی که خوابه میشه از خواب بیدارش کرد ولی کسی که خودش و به خواب میزنه هرگز نمیشه از خواب بیدارش کرد پان ترکها هم حقیقت رو خیلی بهتر از ما میدونند ولی متاسفانه ...خدا از سر تقصیراتشون بگذره چرا که دروغ به فرموده نبی اکرم و امامان معصوم گناه کبیره است
ناشناس
دقیقا دروغ گناه کبیره است و تهمت هم از اون بزرگتر و شماها دارید تهمت دروغگویی مزنید
سجاد
دوستان عزیز انچه مسلم هست تورکها از اول تورک بودند و تورک باقی خواهند ماند مگر مغولها و سلجوقی ها از الان فارس ها قدرتمند بودن ببینید بعد از نژاد پرستی رضا شاه و پالانی ها که پان فارس و نژادپرست بودنشان بر همه اشکار هست و الان در جمهوری اسلامی با اینهمه ابزار از قبیل رسانه و رادو و روزنامه و اموزش و پرورش ایا ما فارس شده ایم ؟
مسلما ما فارس زبان نشده ایم و نخواهیم شد و مطمعن باشید که مغول ها و سلجوق ها هم نمیتوانستند ما را تورک زبان کنند بماند در ضمن مغولی جزو شاخه های تورکی هست اما از لحاظ ساختار و سلجوقیان هم که کلا به فارسی خدمت کردند توسط کاتبانی که از خراسان اورده اند .
قبل از ورود اریایی های وحشی در ازربایجان هوریان لولوبیان سکاها ماننا ها اورارتو ها و مادها بودند که زبانشان التصاقی بوده است بماند که کردها به دلیل نداشتن تاریخ مادها را از خودشان حساب میکنند
باید یاداوری کنم کردی نژاد نیست بلکه کرد به معنی دامدار و چوپان هست و یک نوع شیوه زندگی هست و اینها منظور کردها جزو کولی های هندوستان هستند و عده ای هم زمان قتل و عام کردها توسط صدام به ایران امدند و حالا ادعای سرزمین دارند .
اما برخلاف بحث های تاریخی در قانون اساسی امده که ملیتها میتوانند به زبان خود تحصیل کنند پس ببینید پان کیست که این اجازه را نمیدهد
فاشیست بودن خودی ها را به کشورهای همسایه ربط ندهیم
شصت درصد صنایع کشور در سه تا استان فارس نشین خلاصه میشود ازربایجان که روزگاری سیلوی ایران بود الان گندم وارد میکند روزگاری بازار تبریز به اندازه کل کشور فرانسه درامدزایی داشت اما حالا چه
حسین
تیمور چنگیز اتیلا و خلفای متجاوز عثمانی از بزرگترین ادم کشان تاریخ هستند و اخرین قتل عام تاریخ در همین صد سال پیش با کشار 2 میلیون زن و کودک بی گناه ارمنی اتفاف افتاد جالب اینجاست مردم اذربایجان که در اصل اذری و ایرانی تبار هستند خود را به اشتباه ترک میدانند حتی مردم ترکیه کنونی هم ترک نیستند تنها ملتهای ازبکستان و ترکمنستان قرقیزستان و قزاقستان ترک هستند اگر یک اذری را در کنار یک ازبک چشم بادومی بگذارید میفهمید که اذری ایرانی تبار با ازبک زرد پوست تفاوت دارد پس انقدر جفنگ نگویید اذری واقعی ستارخان باقرخان پروین اعتصامی شهید باکری و بسیار دلاورانی بودند که الان در بهشت هستند ولی وای بحال تیمور و چنگیز و باقی جانیان پس همیشه فکر کنید مطالعه کنید و دروغ و جعل را کنار بگذارید و تاریخ رو هم عوض نکنید من کاری به اشتباهات فرهنگی ندارم ما نباید در جک هامون به هم توهین کنیم باید به حقوق هم احترام بگذاریم وبا صلح صفا در کنار هم زندگی کنیم زیر پرچم جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام خامنه ای ظاهرا دستهای پشت پرده ای از طرف دولت ترکیه و وهابیون و صهیونیستها قصد دارند به اختلافات ایرانیان دامن بزنند ولی ملت با غیرت ایران ارام نخواهند نشست مرگ بر پان ترکان و وهابیون داعش
ramin
سلام. آذربایجان واراولسون ایستمین کوراولسون. یاشاسین تورک دونیاسی
مدافع حرم
چرا پان ترکهای ترکیه از داعش نفت می خرند چرا پان ترکها از داعش حمایت سیاسی می کنند ایا این به دلیل مشکل تاریخی انها با ایرانیان نیست وای به حال بچه شیعه اذری که بخواهد از گرگ های حرامزاده عثمانی دفاع کند
محمد
آقا یا خانوم مدافع حرم، مغلطه نکن، اینجا کسی از ترکیه ای ها دفاع نکرده و با اونا کاری نداره، این عادت کثیف شماهاست که با گفتن چنین حرفایی میخوایدخواسته خودتون رو تحمیل بکنید
مریم
این حرفااا مفت
آذر بایجان نژادش ترک زبانش ترکه قدمت زبان ترکی از فارسی خیلیییییی بیشتره
در ضمن ما زبانمون ترک آذری لهجست
قبل از اینکه آریایا بیان ایران
آذربایجان بود نژادش هم ترک بودمردم آذربایجان هم از نژاد ماد نیستند ما نژادمون ترک
آذری و مغولی و ترکمنی و استانبولی همگی از ریشه ترکن فقط لهجه هاشون متفاوته
بابکان
واقعیت این است که آزمایشهای ژنتیک نشانگر نزدیکی شدید همه اقوام ایرانی به هم است که صدها و هزاران سال است در یک جغرافیا با هم زیسته اند و ازهم اثر پذیرفته اند .
میثم
طبق فرمایشات حضرت امام خامنه ای معظم له دشمنان در گذشته از ترفند تفرقه قومی وارد جوامع مسلمین میی شدند و در حال حاضر با تفرقه دینی مذهبی در حال کینه افروزی هستند پس شما هم وطن عزیز کمی در گفتار و بینش خود تامل کن یا علی
میثم
طبق فرمایشات حضرت امام خامنه ای معظم له دشمنان در گذشته از ترفند تفرقه قومی وارد جوامع مسلمین میی شدند و در حال حاضر با تفرقه دینی مذهبی در حال کینه افروزی هستند پس شما هم وطن عزیز کمی در گفتار و بینش خود تامل کن یا علی
جنایات عثمانی ها
سال 1032 ارتش عثمانی وارد خاک صفویان شد و تمام قفقاز و استان های اذری نشین ایرانی را به مدت 12 سال اشغال کرد و تا حدود قزوین پیش امد در طول این 12 سال سربازبان ترک دست به غارت چپاول و تجتوز به زنان و دختران ایرانی زدند چنانکه تنها در تبریز 15 هزار دختر تبریزی نامشروع حامله شدند و هر کس که حتی صحبت از شیعه و حضرت علی می زد جا سرش را از بدن جدا می کردند تا اینکه مردان و زنان غیور ایرانی انها را از ایران عقب راندند این اولین جنایت عثمانی ها نبود انها در طول حکومت ننگین خود اقوام غیر ترک را مانند حیوان در نظر می گرفتند از انها دزدی میکردند و به دخترانشان تجاوز می کردند مثل کشتار کردها و اشوری ها و یونانی ها و عرب ها ایرانیان من جمله اذری های شیعه مذهب اتاترک در سال 1915 با کشتن یک و نیم میلیون زن و کودک ارمنی روی چنگیز و تیمور و اتیلا را سفید کرد بطور قطع اگر قیامتی وجود داشته باشد اتا ترک جایش ته جهنم است جالب این است که سیاستمداران گرگ صفت کنونی ترکیه اشکارا از داعش حمایت مالی و سیاسی میکنند و هر از چنگاهی ایرانیان شهید مدافع حرم را در همین خیابان های شهر میبینیم که ادامه کشتارهای عثمانی ها را در ذهن متابدر می کند پس وای به حال ان اذری بی غیرتی که از این پان ترکهای حرومزاده دفاع میکند
علایی سلجوقی
لطفا به ترکان سلجوقی توهین نکنید.درجنگ جهانی روسها اصفهان را تصرف کرده بودند دران زمان مردان شهر من که بازماندگان ترکان سلجوقی هستیم فقط باصدوبیست سوار بهاصفهان حمله کردند ودر جنگی نا برابر روسها را بیرون راندند.وهمچنین مردم شهری که در همسایگیمان است توسط گروهی از خوانین بختیاری که همخون خودشا هم بودند تصرف شده وهر جنایتی از جمله غارت وتجاوز کرده بودند که با تقاضایکمک مردان دلاور شهر من با حمله به بختیاریها انها راتارومار کرده بودند.هیچوقت به خود اجازه توهین به ترک راندهید سیاستمداران ترک اگر اشتباهاتی داشته باشند ربطی به مللت بزرگ ترکیه ندارد .زنده باد مللت قدرتمند سلجوق که شما فارسهارا از یوق خلفای عرب بیرون کشیدند .این را هم بگویم که ما سلجوقیان بودیم که امپراطوری روم رانابود کردیم واسلام راتااروپا گسترش دادیم.همان رومی رانابودکردیم که تخت جمشید شما بی عرضه هارا به اتش کشید وسلسله هخامنشی راکه از ترکان اذری به ارس برده بودید نابود کرد.
فرید
مردم اذربابیجان ترک زبان هستند ولی ترک نژاد نیستند ایا فهمیدن این جمله سخت است کمی فکر کنید وجدان داشته باشید و درغ نگویید با تشکر از همه اذری های فهیم
تکستانی
تا همین 700 سال پیش تمام اذربایجان و اران و شروان به زبان اذری که امروزه ما ان را تاتی می نامیم صحبت می کردن ولی با حمله مغولان و اسکان گروه های ترک در نقاط مختلف اذربایجان و قفقاز به مرور زمان با امیخته شدن و ازدواج اذری ها با ترکان قوم جدیدی به وجود امد که دو رگه اذری وترک بود و رفته رفته زبان اذری تقریبا از بین رفت و جای خود را به زبان ترکی داد امروزه باقی مانه زبان اذری را در نقاط مختلف اذربایجان و قفقاز به حیاط خود ادامه می دهد اما زبان غالب زبان ترکی است البته شهرهای مختلف اذربایجان هنوز نام های ایرانی دارد مثل باکوبه تبریز اردبیل یا رودهای کورا و ارس یا قله های سهند سبلان که همه نشان دهنده ایرانی بودن این سرزمین دارد یا برپایی جشن 2500 ساله نوروز در نقاط مختلف فلات اریایی ایران از جمله در ققفقاز پطس بدون جهت گیری باید گفت اش خوبی و جا افتاده ای دادریم امیخته ای از زبان اذری و ترکی فرهنگ ناب اریایی و نام باستانی اتروپات که یک سردار پارسی بود ریشه نام کنونی این سرزمین است واقعیت این است که مرد وزن اذربایجانی امروز هم خون ترکی در بدنش دارد و هم خون اذری و اریایی پس دو رگه است و خیلی با یک ترکمن و ازبک و قرقیز تفاوت دارد ولی متاسفانه جوان اذری امروز خیلی بیشتر از جوانان دیگر ایرانی دچار بحران هویت می شود چون از یک طرف فرهنگ ترکی مغولی که ان هم به نظر من زیبایی خواص خود را دارد و هم فرهنگ ناب ایرانی اذری را داریم که ان هم زیباست در هر صورت من به عنوان یک ایرانی اذری هم فرهنگ ترک را دوست دارم و هم فرهنگ اذری ایرانی را من فرش تبریز و عسل اردبیل و نسیم گردنه حیران را دوست دارم و هم به تاریخ کهن سال ایران زمین احساس غرور میکنم و اگر روزی دشمن به هر نقطه از سرزمین ایران حمله کند حاضر جانم را برای ایران بدهم یاشاسین اذربایجان یاشاسین ایران بزرگ
بابک
آذربایجان وار اولسون ایستمین کور اولسون.

یاشاسین تورک میللتی.
بابک
مشکل ما اینجاست که فارس ها از خودشون تاریخ و فرهنگ درست و حسابی ندارن و میخان ک تاریخ و فرهنگ ترکها رو نابود کنن میخان تاریخی رو نابود کنن که هر کجای دنیا بری از اون ب نیکی یاد میکنن. من نمیدونم فارس ها ب چیه خودشون مینازن ب تاریخ چن صدسالشون؟ ولی نمیدونن که تورک ها تاریخ بیش از 700هزارساله دارن تاریخ فارس ها باید جلوی تاریخ ترکها تعظیم کنه.
کارن
چرا این قدر چرت میگید چهار شهر ادربایجان تبریز ،ارومیه،اردبیل و زنجان همشون از انزاد ترک اذربایجانی هستند وکرد های ارومیه که در زمان جنگ به ارومیه رفتن مگرنه قبل از جنگ یک کرد هم تو ارومیه نبود.یاشاسین ایرانیم.یاشاسین اذربایجانیم.
ایدین
دوست عزیز بابک چند سال سن داری چند تا کتاب خواندی چقدر با تاریخ اشنایی داری از چه میزان منطق و تفکر بر خورداری لطفا اگر دانش لازم نداری اظهار نظر نکن تا حالا با زبان تاتی را شنیدی ایا با جغرافیای اذربایجان اشنایی داری ایا تا به حال یک ازبک یا ترکمن چشم بادومی و زرد پوست را از نزدیک دیدی ایا فکر کردی
حسین
جناب بابک اگر اهل اذربایجانی باید بدانی که اولا اسم شما بابک است یک نام ایرانی است دوما شما از نظر نژادی اذری و اریایی هستی و از نظر ذخیره ژنتیکی با یک ایرانی که در هر جای فلات ایرانی زندگی میکند یکسان هستی و زبا شما تا همین 500 سال پیش اذری یا همان تاتی بوده است دین شما هم شیعی است و امیخته با فرهنگ ایرانی است پدر و مادر شما هم دارای خون ایرانی هستند فرزندان شما هم ایرانی هستند همسایه ها و اقوام و همشهریان شما هم ایرانی و سنگ قبر شما هم از سنگ رشته کوههای البرز خواهد بود
مهدی
خود این سایت داره با دلایل علمی و تاریخی میگه زبان اذری یا همان تاتی با ورود زبان بیگانه ترکی در اذربایجان از بین رفته بعد اونوقت این بی سوادا چی میگن دیگه لابد میخوان نام اذربایجانم جعل کنن بذارن اغزستان یا تاتارستان یا مغولستان بابا خیلی پر رو هستید بی فرهنگای کثیف
یاشار
بابا دوستای عزیز همه رو با یه چوب نزنید من به عنوان یک اذری قبول دارم زبان اذری یا همان تاتی نابود شده و جای خودش رو به زبان ترکی داده ما اگاه هستیم و حقیقت را قبول داریم و برای هر ذره از خاک ایران اسلامی حاضریم جان و مال خودمان را هم بدهیم یا علی مدد
منصور
هوش و درک جوانان اذری را دست کم نگیرید ما خودمان عاشق ایران هستیم و وظیفه تاریخی خود را به خوبی میدانیم فراموش نکنید زمانی ما یک تنه در مقابل امپراطوری وحشی عثمانی برای حفظ خاک ایران و ایین شیعه جان و مال خودمان را هم دادیم
علی
من به عنوان یه تبریزی اصیل از پدربزرگم شنیدم زمانی ما نام سگهای خود را میذاشتیم عثمانی
مارال
این پان ترکهای بی غیرت تو خود اذربایجان هم منزوی هستند نگران نباشید ما اذربایجانی ها خودمون از ایران اسلامی پاسداری خواهیم کرد لبیک یا حضرت امام خامنه ای
یاشار
اذربیجان سر ایران است وباقی میماند ولی هیچ کس حق ندارد تاریخ اذربایجان را تحریف نماید اذری ها از ازل ترک بوده اند وترک باقی میمانند .انها را که شما تات مینامید من میشناسم تاتها اغلب قد کوتاه وچشم بادامیند برو تو اینه نگاه کن تا ببینی.ترکان اذری مردمی رشید وباهوش وعمدتا داری قدی بلند وچشمان درشت هستند .فهمیدی پارس قد کوتاه چش بادمی..؟
vahid
شماها واسه خودتون چی فکر کردین اینکه شاه و پدر شاه خیلی بیجا کردن که بیان واسه ما زبان اذری بنا کنن 2ما در سرزمینی بنام اذربایجان زندگی میکنیم وترک هستیم 3قرار نیست که چون اذربایجان زندگی میکنیم اذری صحبت کنیم خوزستان مگه خوزی صحبت میکنن کرمانشاه مگه کرمی صحبت میکنه سیستان مگه سیسی صحبت میکنه 4بس هیچوقت دنبال تاریخ ترکها نرو چوخ خراب میشی میبینی جد خودتم ترک از اب در میاد
شروین
ما ایران چه فارس اذری کرد لر بلوچ عرب پشتون ارمنی گرجی گیلک مازند تالش و غیره با یکدیگر متحد هستیم و برای سر بلندی ایران زمین تا اخرین قطره خون میجنگیم خار چشم دشمنان ایران زمین یادگار پاک قوم اریایی
ناشناس
ترک نبود دیگه فارس نبود .یاشاسن آتامز ترک غیرت آدلی سانی
محمد
بعضی پازل هارو گاهی باید در کنار هم قرار داد.اگر استعمار بخواهد حکومت کنه اقلیت رو بر اکثریت غالب میکنه.که این اتفاق با به کار آمدن رضا شاه به وقوع پیوست که مقارن با صادر شدن مدرنیته(تاسیس مدرسه-اداره ونوشتار و...رایج بین مردم) از اروپا بود.پهلوی هم کم جنایتی علیه تورکان ایران مخصوصا آذربایجان نکردن.امروزه هم سیاست های استالینی شوروی سابق در حال اجراست.شوروی سابق سعی در آسمیله(یکپارچه سازی)ملل ساکن سرزمین پهناور روسیه بود که تعداد قابل توجهی ترک تبار در آن زندگی میکنند.وبرای گم کردن هویت ترک تباران روسیه یکی را ترکمن یکی را ازبک یکی را قزاق یکی را قرقیز یکی را قره چای یکی را تاتارو....وخلاصه بر اختلافاتشون دامن زد.اما این سیاست جنایت وار یه مدت زمانی جواب داد ولی در نهایت با فروپاشی شوروی مثل بمبی باروتی منفجر شد.ونتیجه عکس داد.امیدوارم این مسائلی که در داخل شاهد آن هستیم هر چه سریعتر پایان یابدکه عملا منطقه را با تجزیه همراه نکند.که اگر بکند وضعیت خاورمیانه از همین هم فلاکت بار تر خواهد شددر خود ایران الفاظی مانند تو ترک نیستی آذری هستی تو ترک نیستی ترکمن تو ترک نیست خراسانی هست تو ترک نیست قشقایی هستی وتحقیر بزرگترین و صاحب غنی ترین ملت تاریخ ایران یعنی ترک ها مثل آب نبات همه جا هست .ما همه ایرانی هستیم ولی همه فارس نیستیم
شهرام
من اذری ها را درک میکنم بحران هویت خیلی سخته قبول اینکه تا همین 500 سال پیش زبا کل اذربایجان اذری بوده و متاسفانه کسانی که برای تجاوز به مال و جان ناموس مردم اذربایجان به این سرزمین حمله کردند امروز زبانشان زبان غالب شده است و جبر تاریخ باعث شده خود را ترک و تاتار مغول بنامند جالب اینجاست زبان ترکی هم خانواده زبانهای مغولی ژاپنی و کره ای است واقعا جای تاسف دارد که مردم اذربایجان به زبان مردم زرد پوست شرق اسیا سخن میگوید براستی اگر ما خرد داشتیم کی سرانجامی به این بد داشتیم به امید اگاهی مردم اذربایجان یا علی
اکبر
زبان ونژاد آزربایحان تورک هست.نژادپرستان ایرانی یا پان آریاییسم سعی در تحریف زبان ونژادآزربایجان دارندمیخواهند مردم آزربایجان زود آسمیله بشه واسه همین میان میگن زبان تورکی تحمیل شده به آزربایجان.اگه دقت کنید خندتون میگیره
آلپ ارسلان بیگ
سلام
من از تورک تباران افغانستان هستم به دلیل اینکه خواستن اصالت اصلی مارا پاک کنن و ریشه تورک بودن خودرا گم کنیم مارو بیگانه می شناختن و مهاجر بشمار میرویم ,و زبان وریشه ما انقد در انزوا قرار گرفت که تورکی جغتایی اصلیت اصلی ما بود رو رسم ورواج فشارسی گرفت و همه ای کلمات آن فارسی تورکی شد . کسی نیست که در افغانستان اوزبیکی تورکی اصلی تکلم کند مگر عده ای کم و هنوز ما رو افراد مهاجر از ازبکستان می خوانند در حالی که در شما از زمان سلطان محمود غزنوی تا کنون در این دیار وترکستان جنوبی حضور داشتیم . اینجوری می خواهند تورک بودن مارا بگیرند و فارسی خودشان را جایگزین کنند همیشه به تورک بودن خود افتخار کنید وسربلند باشید نگذارید کلمات تورکی مبدل به فارسی بشه
یک اذری
بله قبول ما اذربایجانی ها پس از حملات مکرر چنگیز و تیمور هلاکوخان و تجاوز سربازان مغول به زنان اذربایجان نژاد و زبان مان با مغول ها و زرد پوست ها ترکیب شد ولی اولا این فقط در مورد اذربایجان صدق نمیکنه در خود ترکیه کنونی هم مردمش قبل از حمله مغول از قوم لیدیه بودند یا در خراسان بزرگ که امروزه شامل ازبکستان و ترکنستان و افغانستان می شود همه ایرانی بودند اما پس از حمله همه چشم بادامی شدند تازه در کرمان و اصفهان و شیراز هم این اتفاق افتاده مثلا عشایر قشقایی که کاملا قضیه رو روشن میکنه پس ابعاد تجاوز فقط شامل اذربایجان نیست کل فلات ایران و فلات اناتولی رو در بر میگیرهه. ثانیا اگر من اذری دارای خون اذری و خون مغولی باشم در واقع دو رگه هستم واین یک امتیاز منفی محسوب نمیشه مثلا کارهای بزرگ و در تاریخ معاصر ایران ما دو رگه ها انجام دادیم نظم و سماجت سربازان مغول در خون ما اذری ها وجود داره و اگر بخواهیم کاری را انجام بدیم انجام میدیم چون اراده داریم و درستکاریم مثلا انقلاب مشروطه رو ستارخان اذری کرد در جنبش ملی شدن صنعت نفت پای یک اذری بنام مصدق در میان بود در طول هشت سال جنگ ایران و عراق بیشترین شهدا از اذربایجان بود همین الان بعضی از اذری ها از 24 ساعت شبانه روز 18 ساعت کار میکنن یا یک کارگر افغانی یک نفره یک بار 100 کیلویی رو بلند میکنه یا رضا زاده قهرمان وزنه برداری جهان میشه پس داشتن خون مغولی برای ما دورگه ها زیاد چیز بدی نیست تازه ما افتخار هم میکنیم و خود شما ایرانیان اصیل هم ایران رو بیشتر دوست داریم و زبان فارسی را هم زنده نگه میداریم اما در مورد زبان اذری یا همان تاتی باید بگویم زنده کردن دوباره این زبان در اذربایجان غیر ممکنه و این را باید حساب جبر تاریخ گذاشت موفق باشید
ناشناس
هرکس شیفته جای دیگری است می تواند برود ما لرها اینجا هستیم برای جلوگیری از چند پاره شدن کشور حتی اگر حاکمان آن فارسی سخن نگویند
ترک دلسوز
وای .....وای.الان کل دنیا میخواد مارو تخریب کنن حالا شما نشستین ترکو فارس می کنین؟واسه همینه که ایران هیچ وقت پیشرفت نمی کنه .یکی ترک می گه یکی فارس می گه یک سنی یکی شیعه .بابا والا هممون مسلمون ایرانی هستیم.هممون هموطنیم من تورکم شما فارس .مگه چه فرقی داره.اینبحث ها هیچ فایده ای نداره به جای اینا بیاین به فکر آبادانی ایران اسلامی باشیم.
hamed
درود بر ایرانی

فقط روزی را در نظر بگیرید که اجازه ندهیم نفت و گاز و مواد اولیه به شهر های تورچان موغول نرسد .

بدانید هر چه دارید از ماست

در مورد زبان فارسی هم ببینید چند بیت شعر ما داریم چند شعر شماها

نماد و اشعار ما در سازمان ملل هم یافت میشود
فرید
جناب بیگ ازبک اولا تو یک زرد پوست چشم بادومی هستی پس خودتو با ما اذربایجانی ها مقایسه نکن دوم کل افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان تا همین 200 سال پیش جزء خا مقدس ایران بوده و در آینده به سرزمین مادری خودشان یعنی ایران بزرگ متصل خواهد شد سوم ما اذربایجانی ها از فارس ها هم ایرانی تر هستیم و ایرانی بودیم و ایرانی خواهیم بود و به فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران افتخار خواهیم کرد چهارم ما در قلمرو حکومت امام زمان هستیم و شیعه هستیم و زیر پرچم جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خونمان از کشور فرزندان فاطمه زهرا دفاع خواهیم کرد یا شاسین اذربایجان
منصور
همین مونده که یک ازبک که تشنه خون ایرانیان بوده بیاد تو کار ما ایرانی ها دخالت کنه در زمان جنگ کشور صفوی و عثمانی همین ازبک ها هم پیمان عثمانی بودند و ما اذربایجانی و دیگر ایرانی ها تیکه پاره می کردند حالا آمده دخالت هم میکند واقعا جای تاسف دارد که ما ایرانی ها چه فارس و چه ترک با طرح چنین جریانات بی پاسخ و بی نتیجه به همبستگی ملی کشورمان اسیب بزنیم جای تامل دارد
منصور
جناب ارسلان بیگ شما از ادبیاتت معلومه افغانی نیستی اون هم از نوع ازبکش پس دروغ نگو
ناشناس
با عرض سلام برادران ترک عزیز نگذارید این برادران فارس عزیز که ابتدا با ساختن جوک و مسخره کردن ترک ها و حالا هم با نتیجه تجاوز دانستن زبان و نژاد آذربایجانی ها شما رو از زبانتان دلسرد کنن باعث بشن این زبان فراموش بشه اینها همش سیاسته
ناشناس
سیس سییییییییییس
مجتبی تورک اوغلی
عزیزم اگر من آذربایجانی به زور شمشیر مغول تورک شدهام چرا دیگر ممل که زیر شمشیر مغول بود تورک نشده چرا افغانی یا آن گرجی وروسی وسویسی تورک نشده شما بهتراست به دنبال تاریخ جعل شده خودتان باشید چرا سعدی وحافظ نامی در شاهنامه ودیگر کتابهیشان اسمی از کوروش نبرده اند وشما با کوروش افتخار میکنید
رحیم دروجی
این بحث ها رو که میبینیم بی شک تقصیر مردم ما نیست .تقصیر کسانی است که تبعیض را به رسمیت می شناسند و حتی چون به نفع خودشون است سعی میکنند تبعیض را بجای عدالت به خورد مردم دهند 'وگرنه اگر ما در کنار زبان فارسی زبان ترکی راهم آ مورش بدهیم باعث شکوفایی و پیشرفت ایران خواهد شد
تبریزی
دوستان به جای تقابل بایکدیگر واینکه تاریخ کدوم دسته درسته بیاید در حال زندگی کنیم الان مردم این منطقه خودشون رو ترک میدونن یا فارس مهم اینه در وهمیات گذشته و تاریخ سازی های الکی سیرو سفر نکنید الان بخش اعظم منطقه آذربایجان خودشون رو ترک میدونن و هرگونه نسبت تاریخی با مردمان مناطق فارس نشین رو قبول ندارن مردم مناطق فارس نشین هم خودشون رو با افاغنه هم نژاد میدونن این یه واقعیته ضمنا نفت هم مال اعرابه ایرانه نه فارسهای ایران مردمان فارس اگر نفت اعراب ایران رو نداشتن میشد یک کشوری مثل برادرانشون در افغانستان
ارش
چند سوال دارم اگه برادران فارس زبانی که مدعی هستند ترکها توسط مغولان در اذربایجان ترک شدند جواب بدن خیلی ممنون میشم
1 گستره امپراطوری مغول حدود 34 میلیون کیلومتر مربع بود چرا فقط اذربایجان زبانش تغییر کرد؟
2 چرا مغولها زبان ترکی رو رواج دادن و زبان مغولی رو رواج ندادن؟همه میدونیم یک ترک اصلا زبان مغولی رو متوجه نمیشه و یک مغول هم زبان ترکی رو متوجه نمیشه
3 ایا قبل از مغول سلسله های سلجوقیان و خوارزمشاهیان و غزنویان در ایران نبودند؟
4 ایا زمان ساسانیان ترکان از بند دربند در قفقاز وارد قفقاز نشدند طی جنگهای سوم ساسانیان و ترکان؟
ترک زبان ایرانی
چه طور ادعاتون میشه ایرانی هستیید در حالی که به تمسخر ميگيريد ترک زبانان ایران رو.شاید بتونم به جرات بگم که اکثریت نمی دونیم 20 نسل قبلمون از کجا اومدن ،ترک زبان بودند یا کرد، لر ویا ....مهم اینست که ایرانی هستیم.با این نظرات فقط تلاش در جدایی فرزند دیگر ایران از ایران دارید دقیقا همانطور که آذربایجان و افغانستان و....از ایران جدا کردند.من ترک زبانم ولی ايرانيم.دیگر انقدر گروه بزرگ ایران را آزار ندهید.تاریخ را خوب بخوانید باز هم در آن ممکن است ابهام بیابید.در حال زندگی کنید نه در گذشته .به این فکر کنید که برای ایران چه کرده اید نه این که چه بوده ایم.اگر ادعای آریایی بودن یا ترک بودن هم کنی ولی کاری برای ایران نکرده باشی پس ادعای ایرانی بودن نکن .تکرار میکنم تاریخ ابهامات فراوان دارد.روی چیز بي ارزش بحث نکنيدجانم فدای ايران
افشین
آقای آرش شما درست میگی ترک ها به هیچ عنوان بدست مغولان ترک نشدند دلیلتم منطقیه اما آذری های ما که خیلیا به اشتباه چیز دیگه میگن از سمت ازبکستان امروزی تقریبا زبان مشترکی پیدا کردند الان شما یک شهروند افغانستانی ببینی اگر از قوم ازبک باشه مسلما کم و بیش حرفای همو متوجه میشیـن . مردم سرزمین فعلی آذربایجان و استان های آذری خودمون تماما تات نشین بودن که مسلما شما هم میدونی اسم باستانی آذربایجان آتروپاتگان بود . الانم در استان آذربایجان شرقی و اردبیل روستاهای تات زبون وجود داره که اصلا مهاجر و یا تبعیدی نبودن و از هزاران سال پیش آنجا بودند مانند شما اما زبان اصیل خود را نگه داشتن . آری شمال غرب ایران مادها بودند که به چند زیر شاخه تقسیم می شدند : کردها ، لرها ، لک ها که از دو قوم کرد و لر هستن اما بیشتر به کردها شباهت دارن ، تالشی ، گیلکی ، مازنی ، پهلوی ها که همدان امروزی ست . و تات ها که کاملا زبونی هم خانواده با پارسی ست دارد . هم میهنان آذری ما هم آریایی هستن اما ریشه ترکی به عنوان آب و اجدادی اصلا و ابدا صحت ندارد . ترکی هیچ کجاای هیچ تاریخ معتبری نبوده و اینکه حتی از مغولی اومده هم کاملا چرند . ترکی همون زبون کشور ترکیه ست و ازبکی هم واژه های بسیار مشترکی با ترکی دارد
مصطفی
گذشته از هر تعصبی از نظر علمی دو زبان ترکی و فارسی را مورد بررسی قرار دهیم.
البته از نظر علمی و نه نژادی!
زبان ترکی متشکل از 20 هزار فعل مشتق،می باشد. زبان فارسی 4500 فعل دارد که فقط 500 فعل آن مشتق و بقیه مرکب هستند. زبان فارسی 5 صرف زمانی دارد در حالی که افعال ترکی 12 صرف زمانی دارد.
در مقاله نمیگنجد وگرنه از نظر گرامر و همچنین پایداری زبان ترکیربسیار قدرتمند است یکی از دلایل آن التصاقی بودنش است
احد
من تازه فهمیدم که زبان ما عوض شده ولی به خیلی از سول هایم جواب بیدا کردم.دو روستا در کنار هم بودیم ولی با لحجه های کاملا متفاوت .حالا فهمیدم یکی ترک نژاد بود دیگری تاتی بود .که تا امروز اثرش مانده است
افشین
نظر شما درستـه آقا احــد .
بابک
دیدگاه منو چرا پخش نمی کنید
کیوان
یعنی واقعا هنوز دارید دنبال این میگردید که کی از کجا اومده و کی از کجا نیومده ؟!!! یعنی انقد عقب افتاده اید ؟!!! یعنی واستون مهمه مخاطبتون چ زبانی داره یا همسایتون چه نژادی داره ؟!
کیوان
تو کل جهان دو نوع قومیت داریم .
1_انسان
2_اونای که به این جور مسائل اهمیت میدن
این نظر من هر کی با نظرم مخالفه بره نظرشو عوض کنه چون مال من درسته .
علی
فارسی زبان نیست جزوه لحجه عربی است
مثل خودت نادان
منو باش می خواستم از مطلب شما استفاده ببرم برای پایان نامه تنوع فرهنگی
چرت و پرت تحویل دادی
کیوان
آقا علی عزیز خدمتتون عرض کنم که فارسی خودش واسه خودش یه زبان کامل و مجزا هستش او لهجه یا لحجه که شما میگید فرق داره . مثلا لهجه اصفهانی با لهجه تهران فرق داره . واسه اینکه بخواید قومیتتون رو بکشید بالا و بهش افخار کنید بهتره خودتونو بکشید بالا نه اینکه دیگران رو بکشید پایین . تاریخ رو دوباره تکرار نکنید )حمله مغولها (
میلاد
آقا کیوان عزیز اون زبانی که به عنوان فارسی در ایران استفاده می شود بعد از حمله عرب ها و حکومت اونها شکل گرفته و بیش از پنجاه درصدش عربی و بیشتر یک لهجه هست تا زبان
کیوان
آقا میلاد ، برادر عزیز زبان فارسی افغانستان دارای لغات هندی زبان فارسی ایران دارای لغات عربی زبان ترکی ایران دارای لغات فارسی زبان ترکی آذربایجان دارای لغات روسی . این بهش میگن تجاوز لغات نه شعبه ای از زبان دیگر . حالا به هر دلیلی که باشه ترکها نمیگن ماشا الله ؟ ماشا الله ترکیه ؟
میلاد
آقا کیوان عزیز 10 یا 20 درصد منتقی هست ولی وقتی رسید به پنجاه میشه گفت که زبان عربی هست که کلمات فارسی تجاوز کرده توش
کیوان
میلاد جان طبق علم زبان شناسی زبانهایی زیر شاخه همدیگر هستند که گرامرشون مشابه باشه ، کجای گرامر زبان فارسی با گرامر زبان عربی مشابه هستش ؟ فارسی میگه " کتاب قرمز " در حالی که عربی میگه " قرمز کتاب " . من نه فارسی زبانم نه کرد زبان نه عربی زبان اما یاد گرفتم برای هر زبان و قومیتی احترام قائل بشم و انسانیت رو در عملی میبینم که اگر به زبان و یا قومیتی توهین شد در هر عرصه جغرافیایی و فرهنگی که باشم ازش دفاع کنم .
کیوان
میلاد جان طبق علم زبان شناسی زبانهایی زیر شاخه همدیگر هستند که گرامرشون مشابه باشه ، کجای گرامر زبان فارسی با گرامر زبان عربی مشابه هستش ؟ فارسی میگه " کتاب قرمز " در حالی که عربی میگه " قرمز کتاب " . من نه فارسی زبانم نه کرد زبان نه عربی زبان اما یاد گرفتم برای هر زبان و قومیتی احترام قائل بشم و انسانیت رو در عملی میبینم که اگر به زبان و یا قومیتی توهین شد در هر عرصه جغرافیایی و فرهنگی که باشم ازش دفاع کنم .
زهرا
اولا من یک کرد هستم منتها کرمانشاهی یعنی شیعه
اخر بعضیها چقدر ابله هستند که به زبان فارسی اهانت میکنند درصورتی که به عقیده بسیاری از زبانشناسان زبان فارسی یک زبان بسیار غنی است حتی خارجیها وقتی با زبان فارسی اشنا میشوند میگن خیلی شیرینه و شیرینی این زبان وقتی روشن میشه که مثلا لهجه تاجیکی رو گوش میدی.دوما اینا همش کار دشمنه بخدا میخوان ایران رو نابود کنن هرچند هیچ غلطی نمیکنن ولی اینا دلسوز ما نیستن
اسلام وقتی وارد مصر شد مصر زبان و پوشش خودشو از دست داد از ی مصری پرسیده بودن شماها چی شدید که بعد از اسلام همه چیتون عوض شد گفته بود ما کسی رو مثل فردوسی نداشتیم البته خدا رو هزار مرتبه شکر که ما هم مسلمان هستیم هم شیعه فقط خواستم بگم که خداوند ما رو دوس داشته که علاوه بر پذیرش دین اسلام اما فرهنگ و پوشش ایرانیمون و زبانمون که همگی بالا بوده رو حفظ کردیم برید تاریخ مصر رو بخونید ببینید چه چرت و پرتایی داشتن چقدر پوششون افتضاح بوده از لحاظ دین که اصلا نمیگم اما ما ایرانیها از همون اول یکتا پرست بودیم لاز همون اول پوشش با حجب و حیایی داشتیم تو خرافه و چرت و پرت نبودیم چرا مصر یا چین یا یونان و روم که اونا هم باستانی بودن جشنی مثل نوروز نداشتن جشن زنده شدن طبیعت یا مثلا به کریسمس توجه کنید زمستانه زمانی که طبیعت میمیره یا اینکه ایرانیها فرش رو ابداع کردند فکر کنم چیزی مثل فرش برای عظمت ایران کافیه یا چرا مصر و چین هیچوقت عرضه نداشتن برن چهار تا سرزمین اونورتر رو فتح کنن یا یونان و روم چرا اینا امپراطوری نداشتن اما ما اولین امپراطوری تاریخ رو داشتیم در طول تاریخ ایران هیچ وقت حمله کننده نبوده این یعنی چی چرا همیشه هر کشوری که کشور دیگه رو فتح کرده اون کشور رو مثل خودش کرده از لحاظ زبان و فرهنگ و همه چی اما ایران که دوبار توسط اسکندر و چنگیز فتح شد اونها شیفته ایران شدند چنگیز و نوادگانش اومدن ادای ایرانی بودن کردند اسکندر که راه رفتنش و غذا خوردنش رو مثل ایران کرد حتی زن ایرانی گرفت بخاطر همین یوئنانیها ترسیدن و کشتنش. شما را به خدا به این ترفندهای صهیونیستها اعتنا نکنید اینها برای ایران و درنهایت اسلام نقشه ها دارن مکه البته خدا همشونو نابود میکنه
مهرداد
من هم آذري هستم ولي به تركي حرف ميزنم ولي اين دليل نميشه از نژاد تركها باشم ،تركها به آذربايجان مهاجرت كردن نه ما به سرزمين تركستان اونها .هزار سال پيش به سرزمين ما مهاجرت كرديد اگه دوست نداريد حالا برگردين به سرزمين اجدادي تون كسي جلوي شما رو نگرفته
میلاد
با عرض سلام بسم اله آقا کیوان من به این ایمان دارم که به ترک هاو نماد و نژادشون توهین شده، تو همین سایت غیر مستقیم نوشته که زبان و نژاد ترکها حاصل تجاوزه و همچنین مردانی زیرک با استفاده از جک ها، نماد خر را برای ترکها جا انداختن در صورتی که نماد ترکها گرگه خاکستری شما با دو سه جمله ی من ناراحت شدین حالا ببینین من و امثال من چقدر ناراحتیم
ناشناس
سلام به دوستان.لطفا کمی راجعبه تالشهای ساکن در کشور آذربایجان تحقیق کنید که چه بروزشان آوردن که جمعیتشان نزدیک به دو میلیون نفر میباشد این مردم یکی از اصیل ترین نژادهای آریایی هستن،حتی اجازه ندارند بگن ما تالشیم. درجواب دوست آذری که میگه کرسی زبان ترکی استانبولی عثمانی اجنبی بگزاریم
ناشناس
دوستان عزیز که میگن زبون ترکهای ما بعدا ترکی شده،یه سرچ بزنن تو گوگل در مورد اسلم ترکی.ایشون یکی از یارای امام حسین بودن تو حادثه کربلا و اهل شمال غربی ایران یعنی یه جایی بین قزوین تا گیلان بودن.یعنی همون جاهایی که امروزه هم ترک ها سکونت دارن.این قضیه مربوط به نزدیک به 1400 سال پیش هست .پس لطفا دیگه تاریخ سازی نکنید و نگید که ما ها بعدا ترک شدیم و ترک نیستیم.با تشکر از دوستان پان فارس و پان ایرانیست
مغان
زبان آذری که ابداع احمد کسروی خائن ضددین نوکررضاپالانی بود 70 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت
پانفارسها میگویند مغولهای مغولی زبان ،زبان تورکی را که حتی مغولیها بلدنبودند حرف بزنند و زبان مغولی جدا از زبان ترکی است را به آزربایجان آورده اند
البته این ادعاها به هیچ گونه پایگاه علمی وابسته نیست، چرا که کسی از گرامر، قواعد، دستورزبان،‌صرف و نحو زبانی جعلی بنام آذری اطلاعی ندارد و قواعد آنرا تدوین نکرده از تاریخ رونق و ادامه حیات آن و کاربرد و قلمرو نفوذ ادعائی آن، فولکلور، داستان، افسانه و آثار برگزیده نظم و نثر یا … اثری ملموس ارائه نشده از نقش زبان ادعائی (آذری) در ادبیات فارسی و زبان ترکی و زبانهای دیگر، ماقبل و مابعد آن چیزی در بین نیست و اگر واقعاً هست در کجا تدریس می‌شود؟ کسی تا به حال آنرا یاد نگرفته و کسی یاد نداده و اگر وجود داشت، در هفتاد سال گذشته بدون شک در دانشکده‌های ادبیات خود، جزء دروس اجباری تدریس، و جزء مواد درسی مؤسسات عالی یا در برنامه درسی دبیرستانها قرار می‌گرفت.
همچنین زبان ترکی که به ادعای برخی نویسنده پانفارس در زمان صفویه به میان آمده (یعنی که به قول آنها سابقاً وجود نداشته) هم قبل و هم بعد از صفویه آثار ارجمندی بر جای گذاشته است که تعداد آنها بالغ بر صدها کتاب، رساله و اثر علمی، ادبی، فلسفی، شعر، نظم و نثر می‌باشد که بعضی از آثار ماقبلی صفوی عبارتند از: قوتاد، قوبیلیک، نهج الفرادیس، عتبه الحقایق، صحاح‌العجم، اغوزنامه، دیوان الغات الترک محمود کاشغری و صدها اثر دیگر که طبعاً برای نوشتن آنها پشتوانه ادبی هزاران ساله لازم است که با فرض آذری بودن ترکان آذربایجان نمی‌توان کتابهای خلق الساعه نوشت.
اما جالبتر اینکه حتی یک کتاب یا دیوان به زبان آذری وجود ندارد.۲ ولی استحکام زبان ترکی تا آنجاست که توانست زبان عربی را که جزو زبانهای با قاعده و گسترده دنیاست پس از حمله اعراب در آذربایجان، منزوی و مستحیل کند چنانچه زبان عربی وارد آذربایجان نشده و ادامه حیات نداده است
بعضی نویسندگان پانفارس محترم و مدافعان فرضیه اثبات نشده زبان آذری، گاه سلجوقیان، گاه غزنویان، گاه مغولها و گاه صفویان را موجب تُرک شدن ترکهای آذربایجان می‌دانند. اما کسی که کمترین اطلاعی از تاریخ داشته باشد، به خوبی می‌داندکه مغولها از چین تا غرب آفریقا و از سیبری تا اقیانوس هند را تحت حکومت داشتند و خانهای مغول بر تمام آسیای میانه و هندوستان و ایران حکمرانی می‌کردند پس چرا مردم سایر مناطق غیر ترک زبان را ترک نکرده‌اند؟
لجوقیان، غزنویان، اتابکان، صفویان که همگی ترک بودند در سایر نقاط ایران بیش از آذربایجان حکومت کرده‌اند و پایتخت دیرپای صفویان و سلجوقیان، اصفهان بوده و شهرهای تبریز ، مراغه و اردبیل کمتر به عنوان پایتخت حکومتهای فوق بوده اما چرا در این بین فقط مردم آذربایجان ترک شده ولی مثلاً مردم اصفهان ترک نشده‌اند و چگونه بعد از هفتاد سال تبلیغات با استفاده از بیت‌المال و وسایل ارتباطی پیشرفته و آموزش اجباری فارسی، ترکهای آذربایجان فارس نشده‌اند، اما در زمان فلان شاه، باعدم وجود حتی یک صدم از این امکانات مردم غیر ترک یکباره ترک شده‌اند؟
ایدین گلزار
سلام اذربایجان که فارس بوده !!@. راستی ترکیه هم فارس بوده و کنارش قبرس جنوبی و خصوصا ترکهای شرق اروپا در مجار و مقدونیه و یونان و اوکراین .!!!!!!!
فرشید
حماقت تا کی اذری سفید پوستانی هستند که تحت سلطه زرد پوستان وحشی آسیای میانه زبانشان از هفتصدسال پیش به این ور تغییر کرده حالا واستون خیلی سخته قبول کنید لازم نیست شما تایید کنید علم با سند و مدرک تایید کرده پس تلاش شما پان ترکها به جهل و نادانی سودی برای سما نخواهد داشت چرا که شما در قرن حاضر محکوم به بی هویتی هستید پس به کلام مولانا توجه کنید که میگوید هر که دور ماند از اصل خویش بازجویاد روزگار وصل خویش یعنی شما آذری های سفید پوست واستون باید افت و کسر شانه که به زبان زرد پوستایی که به ناموستون تجاوز کردن صحبت کنید حالا درک این مسیله انقدر سخته ..!!!!!!!!!؟؟؟؟؟
منصور
کسروی یک کافر مرتد بود و به سزای عملش هم رسید و اعدام انقلابی شد ولی یک زبان شناس خوب هم بود و نظریه اش در مورد تجاوز ترکها به آذری ها و تغییر زبان این منطقه از ایران کاملا منطبق با واقعیت است پس ارتداد او با دانش زبان شناسی او را نباید خلط کرد و برای نتیجه گیری های شیطانی بکار برد
بیژن
زبان تاتی که امروزه در جاهای مختلف استان های قزوین و اردبیل اذربایجان شرقی و غربی زنجان و حتی آن سوی ارس یعنی در گنجه شروان و اطراف باکو بصورت جزیره هایی که روز بروز در حال کوچک شدن هستند همچنان به حیات خود ادامه میدهد منتها مشکل آذربایجانی اینست که فردوسی ندارند که زبان آذری یا همان تاتی را زنده کند پس زبان بیگانه ترکی که هم اکنون با هویت مردم این سرزمین عجین شده است بصورت ظالمانه ای به پیشرفت خود ادامه میدهد به حال این یکی از واقعیات این سرزمین است که زیر گرد و غبار نادانی و جهل همچنان پنهان است و مورد تاخت و تاز شیاطین ضد ایرانی همروزه در حال نابودی است
افشین
اسم باستانی آذربایجان آتروپاتگان بوده اسم باستانی اربیل آرتاویل بوده به معنی شهر مقدس . زبان آذری هیچ وقت در آن سرزمین نبوده بخدا همش کار برخی نادان یا افراط گرای ترک ... زبان مردم عزیز شمال غرب کشورم که الانم هست زبان تاتی و برخی تالشی بوده و بــس . تاتی زبان بازمانده آتروپاتگان عزیز .
محمود
سلام و خسته نباشید از این همه بحث های متعصبانه . شماها اکثرتون دچار این مشکل هستید که فقط تهران را می بینید و قضاوت می کنید . یکی تون ترکید و از ترک دفاع می کنید و دیگری فارسی صحبت می کنه و از فارس. و برای بقیه مردم ایران احترام قائل نیستید . ایران کشوری است شامل قومیت های مختلف که هر قومیت با یک لهجه خاص خود حرف میزند ولی وقتی به هم میرسند باید با زبان مشترک ( فارسی ) ارتباط برقرار کنند . کی گفته مردم سمنان و تهران و لرستان و خوزستان و بوشهر فارسند ؟ مازندران و گیلان که 12 میلیون جمعیت دارند فارسند؟ خیر . جالبه من در مازندران بودم . مردم بومی با هم به زبان محلی صحبت میکردند به من که میرسیدند می گفتند ما بهتر از شما فارسها هستیم . تو دل خودم میخندیدم . آخه من هم فارس نبودم . دوباره بچه های ترک را میدیدم باز میگفتند شما فارسها . خوزستان همینطور . سیستان و هرمزگان و بوشهر همینطور . نژاد فارس کجاست ؟ هیچ جایی نیست .
ترکها 20 میلیون
شمالیها 12
لرها 10
کردها 10
عربها .2
ترکمن ها 0.5
سیستان و بلوچستان 3.5
بندریها 2
خراسانیها که بعضی از آنها را اصلا می گوییم شما افغانی هستید . 1
تاتی ها و تالشی ها 0.5
بفرمایید نژاد فارس کجاست ؟
همه برای نابودی ایران تلاش می کنید . خسته نباشید .
محمد
نطر فرشید خیلی احمقانه به نظر میرسه اگه بحثه تجاوز باشه در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده مثل تجاوز اعراب و تجاوز افغانها به اصفهان و تجاوز مغولها به کل ایران و خیلی کشورهای دیگه واگه شما در اینه به خودتان نگاه کنید شاید نشانه هایی رو پیدا کنید
محمود
سلام و خسته نباشید از این همه بحث های متعصبانه . شماها اکثرتون دچار این مشکل هستید که فقط تهران را می بینید و قضاوت می کنید . یکی تون ترکید و از ترک دفاع می کنید و دیگری فارسی صحبت می کنه و از فارس. و برای بقیه مردم ایران احترام قائل نیستید . ایران کشوری است شامل قومیت های مختلف که هر قومیت با یک لهجه خاص خود حرف میزند ولی وقتی به هم میرسند باید با زبان مشترک ( فارسی ) ارتباط برقرار کنند . کی گفته مردم سمنان و تهران و لرستان و خوزستان و بوشهر فارسند ؟ مازندران و گیلان که 12 میلیون جمعیت دارند فارسند؟ خیر . جالبه من در مازندران بودم . مردم بومی با هم به زبان محلی صحبت میکردند به من که میرسیدند می گفتند ما بهتر از شما فارسها هستیم . تو دل خودم میخندیدم . آخه من هم فارس نبودم . دوباره بچه های ترک را میدیدم باز میگفتند شما فارسها . خوزستان همینطور . سیستان و هرمزگان و بوشهر همینطور . نژاد فارس کجاست ؟ هیچ جایی نیست .
ترکها 20 میلیون
شمالیها 12
لرها 10
کردها 10
عربها .2
ترکمن ها 0.5
سیستان و بلوچستان 3.5
بندریها 2
خراسانیها که بعضی از آنها را اصلا می گوییم شما افغانی هستید . 1
تاتی ها و تالشی ها 0.5
بفرمایید نژاد فارس کجاست ؟
همه برای نابودی ایران تلاش می کنید . خسته نباشید .
مهدی علائی
ما در ایران زبان عربی یاد می گیریم به خاطر این که تا قران را بخوانیم و زبان انگلیسی یاد می گیریم تا بتوانیم با کشور های دیگر ارتبات بر قرار کنیم ولی چرا زبان ترک که زبان مادری ما یعنی استان تبریز اردبیل زنجان و استان های دیگر است اصلا در ایران در باره ان کتابی نمی خوانیم
مهدی علائی
ما در ایران زبان عربی یاد می گیریم به خاطر این که تا قران را بخوانیم و زبان انگلیسی یاد می گیریم تا بتوانیم با کشور های دیگر ارتبات بر قرار کنیم ولی چرا زبان ترک که زبان مادری ما یعنی استان تبریز اردبیل زنجان و استان های دیگر است اصلا در ایران در باره ان کتابی نمی خوانیم
مهدی علائی
ما در ایران زبان عربی یاد می گیریم به خاطر این که تا قران را بخوانیم و زبان انگلیسی یاد می گیریم تا بتوانیم با کشور های دیگر ارتبات بر قرار کنیم ولی چرا زبان ترک که زبان مادری ما یعنی استان تبریز اردبیل زنجان و استان های دیگر است اصلا در ایران در باره ان کتابی نمی خوانیم
بهروز
من ترکم یا آذری ما همینیم که هستیم وبه زبان و اصالت و خاک خودمون تعصب داریم
اگه کسی خوشش نمیاد اینورا نیاد
ناشناس
هر قومی قبلا چه زبانی داشته ملاک نیس در حال حاضر رو در نظر بگیر .اگر کسی در قرن ۲۱به هر زبونی که صحبت میکنه اون میشه زبان مادریش.اگه ترکها با شمشیر اذربایجان رو ترک زبان کردن الان شما با توهین میخواین برگردونین . ابتدایی ترین حق یه نفر اینه کع علاوه بر زبان رسمی کشورش به زبان مادریش هم بتونه بنویسه. اینو خود مقامات کشوری هم قبول دارن .این چیزیه که کردهای ترکیه میخوان. زبون خودشون .ترکها هم اینو میخوان مثل زبان عربی یه کتاب فقط برای ترکها باشه که از زبون خودسون چیزلی بیستری بدونن همین وگرنه زبان رسمی کسور فارسی هست وخواهد موند من خودم ترک قشقایی هستم و منکرش هم نبستم
ناشناس
این عقیده ی فارس زبان های نژاد پرست است که به آذری میگویند شما قبلا پارس بودید به زور شمشیر ترک شدید و بی ریشه هستید به کرد ها میگویند شما ریشه زبان فارسی هستید وفقط زبان شما لحجه ای از فارسی است فارسی که ذر ذنیا لحجه ی سیو چهارم عربی شناخته می شود به سایر اقلیت ها هم مثل لر ها هم همین هارا میگویند وکشور پارس قصد توهین به هیچ مسعول وبه فارس زبان های عزیز ی که مثل بعضی ها ترک هارا آ دم حساب نمیکنند را نداشتم فارسی زبان شیرینی است من دوستش دارم با فوش دادن و نژاد پرستی این زبان شیرین را در بین ما تلخ نکنید یاشاسین تور ک زنده باد ایران متحد
فریدون
خیلی سخته که به مردم اذربایجان بقبولونید که زبانشان در گذر تاریخ نابود شده است و جای خود را به زبان تحمیلی ترکی داده است انها هفتصد سال است که به زبان مهاجران تاتار صحبت می کنند بنابراین نمی توان به انها خورده گرفت چرا که ما انسانها اسیر عادت هایمان هستیم پس بهتر است از زبان ترکی هر قدر هم ناجوان مردانه وارد شده و به زور تحمیل شده باز هم باید از این زبان دفاع کرد چراکه با با فرهنگ مردم اذربایجان عجین شده و اثار بزرگی از زبان ترکی اذربایجانی در طول این هفتصد سال به وجود اومده خود من به عنوان یک اذری وقتی حیدر بابای استاد شهریار و میخونم لذت میبرم یا اینکه مادر بزرگم اصلا فارسی بلد نیست صحبت کنه ولی این یک فاجعه نیست دوستان به این میگن جبر تاریخ ولی من در کنار زبان ترکی و فارسی شروع کردم به جمع اوری کلمات و دستور زبان اذری دوستانی که علاقه دارن به زبان باستانی اذربایجان که امروز به تاتی از ان یاد میشود و در بعضی نقاط اذربایجان هم چنان به حیاط خودش ادامه میده مثلا در تاکستان خیلی ها به زبان تاتی یا همان اذری صحبت میکنن یا در روستاهای نزدیک میانه و در کلور و خلخال هم خیلی ها همچنان به زبان آذری یا همان تاتی صحبت میکنن اما اگر همینطور پیش بره این زبان به طور کلی نابود میشه و جای خودش رو به زبان های ترکی و فارسی میده به هر حال هر آذری آگاهی باید به حفظ این زبان که زبان مادری ما ست باید کاری کنه کتابی چاپ بشه و یا هرکاری که کمک کنه به حفظ این زبان مظلوم
یاشاسین آذربایجان
علی
زنده کردن دوباره زبان آذری (تاتی) واقعا غیر ممکنه مردم این منطقه هفتصد ساله دارن به زبان ترکی با هم ارتباط برقرار میکنن دیگه نمیشه کاری کرد زبان ترکی هم به نظر من که یک آذری هستم بسیار زیباست چون از کودکی قبل از اینکه زبان فارسی را یاد بگیرن از مادرم زبان ترکی را یاد گرفتم به هر حال مهم این این است که ما ایرانیان کاری کنیم که به هم سود برسونیم و مملکتمون ایران رو بسازیم حالا اهل هر کجا باشیم و به هر زبانی صحبت کنیم مهم انسانیت است عمر کوتاهه نباید همدیگرو تحقیر کنیم و به هم توهین کنیم این خلاف شرع و قانونه
یاشاسین ایران با تمام زیباییهایش
ناشناس
مردم اذربایجان تات وتالش هستند نه ترک ترکها مهاجرت کردند به این منطقه ما ایرانی اصیل هستیم وبیگانه نمی خواهیم ترکها ایرانی و اریایی نیستند به علت تعداد انها ترکی رواج پیدا کرده
میلاد
با عرض سلام اولا اون ایران بزرگی که فقط در داستانها به عنوان حکومت آریایی ها بوده شامل قبایل ترک هم بوده پس ترک ها از اول ایرانی بودند چون منطقه جغرافیای وسیعی را شامل میشده و ثانیا شما این ایرانی که الان هست هم مدیون ترک ها هستین این ماها بودیم که با تشکیل حکومت صفوی و متهد کردن ایرانی ها عرب ها رو از ایران بیرون کردیم و بعد هم با حکومت قاجار رونق و پیشرفت به ایران دادیم و اثبات آن پل ها و مسافرخانه هاست شما بخاطر دروغ های رژیم پهلوی و تحریف تاریخ توسط اون فکر می کنین که خونتون سرخ تر از ماست ولی اگر کمی هم به اسلام یا حداقل به یکی از ادیان الهی معتقد باشین پس پدر همه ی ما آدم و مادرمون هوا است و فکر نکنم فارسی بلد بوده باشند هرچند بر اثر گذشت زمان و موقعیت جغرافیایی مختلف سفید پوست سیاه پوست و،،،یا فارس عرب و انگلیس شده باشیم باشد که روزی این غرور بی جا رو بتونین از بین ببرین و مفهوم انسانیت واقعی رو پیدا کنین نه اینکه صرفا چون یک منطقه زبان خودشونو دارن و به اون زبان حرف می زنن و نیازی ندارن که فارسی رو بدون لحجه حرف بزنن تحقیر کنین ،من پدرم پدربزرگم ،پدرپدربزرگم و پدران اونا ترک بودن در ضمن اگر می خواست با زور ترکی تحمیل شود نه الان از زبان تاتی خبری بود و نه فارسی برین بدنبال تاریخ بدون تحریف و ببینین که ترک ها چند سال به ایران حکومت کردند قبل و بعد اسلام
بهنام
من آذری هستم
تبریزی ام اما ایرانی هستم

وبرای این کشور شهید دادم

یاشاسین ایران
یاشاسین ایران
یاشاسین اذربایجان
ناشناس
شماها خییییلی. بیکارین دنیا داره پیشرفت میکنه شماها دارین برمیگردین عقب عقب مونده ها
ایرانی آذری
خیلی طول میکشه یه عده بدونن که ترک نژاد و ترک زبان خیلی فرق داره
تعصب بی جا باعث میشه از هر لحاظ عقب بمونی

ولی ایران به معنی سرزمین آریایی هست و همه ما آریایی هستیم فقط زبان ما فرق داره ، همین
علي
ياشاسين آذربايجان
یوشیج
آقا از فردا همه انگلیسی صحبت کنیم ول کنید زبانهاتونو
ناشناس
تورکوک تورک قالاجاغیق.
ناشناس
همش دروغ فارسا داران تاریخ و عوض مکنن
طغرل
زبان ترک زبان کاملی است فارس کدامین قوم ؟ کدامین تاریخ ؟ کدامین اصالت ؟ اگر شما ب کوروش و .... می نازید ماهم سردارانی چون طغرل الپ ارسلان داشتیم که معنای شجاعت از این دو تن سرچشمه گرفته یاشاسین تورک
اذربایجان ترک
تاریخ ماریخو ول کن ما به زبان ترکی حرف میزنیم دوسش داریم هویت ماست و زبان رسمی در ادارات و مدارسمون هست و اگه نیست باید بشه.من خودم بخاطر عشق به ترکی لحجه و خط ترکی استانبولی رو یاد گرفتم و روزنامه ها و تلوزیون ترکیه رو میخونم و میبینم.بنظر من همه مردم اذربایجان بایدتلوزیون جمهوری اذربایجان یا ترکیه رو تماشا کنن چون شبکه های استانی خودمون سعی در تحریف زبان ترکی دارند.ما ترک هستیم و خودمونو به جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه منصوب میدونیم و بخشی از مردم ترک خاور میانه قفقاز و اسیای صغیر میدونیم وهیچ هیچ ربطی به مردم فارس کرد لر بلوچ گیلک و غیره نداریم.دیر یا زود ملت های ترک منطقه مرزهای ساختگی رو از میان بر خواهند داشت و یک سرزمین ترک زبان مستقل که مرز شرقی ان دریای خزر و مرز غربی ان با یونان و بلغارستان خواهد بود برپا خواهند نمود.شما اریایی های نژاد برتر که معلوم نیست چطور و چرا دچار توهم برتری شدید میتوانید سرزمین زبان خط فرهنگ خودتونو داشته باشید.
حسن
اخر ای کار به یک جنگ بزرگ خواهد کشید مطمعن باشید ترکها دارن متوجه ظلمی که بهشون میشه اگاه میشن منتظر به جنگ خونین و خانمان سوز باید باشیم
ناشناس
مرگ بر نژاد پرست اونم از نوع فارس افغانیش ما ترکا بیش از ۱۰۰۰ سال حاکم ایران بودیم ولی هیچ نژاد پرستی نکردیم از روح بزرگ وقلب بزرگ اجدادمون بوده
ناشناس
بنده تاریخ زیاد نمی دوم و زبان شناس هم نیستم. ولی اگه اسکان اقوام ترک آسیای مرکزی در زمان سلجوقیان ویا ترکان سپاه مغول و تیمور باعث ترکی شدن زبان مردم بومی شده است، چرا زبان آذری بسیار متفاوت از زبان این اقوام اشت. درحالیکه زبان مردم ترکیه خیلی به آنها نزدیکتر هستش. همچنین قبول این موضوع که اقوام مهاجر ترک نسبت به افراد بومی در اکثریت بودن هم کمی بعید به نظر می رسد. با توجه به اقلیم آذربایجان، این منطقه می بایست که از جمعیت بالایی نسبت به سایر مناطق برخوردار می بود.
ترازو
متاسفانه اکثر غیر تورک ها در ابراز نظرشون تعصبی هستند! خیلی موارد هست؛ ولی فقط یکموردش را اشاره میکنم: همینکه طوری درمورد آذربایجان و تورک نبودن مردم آن تعمیم و تتمیم میدهند و میگویند که مردم آذری نژاد یا مردم آذری زبان و اینکه ایران اصلا تورک نداره و آذری هستند! که گویا فراموش میکنند که تورک مختص آذربایجان نیست! پدرجان تقریبا در تمام استان ها تورک هایی داریم که رنگ آذربایجان را هم ندیده اند ولی جد در اندر جد تورک بوده اند! کافی است با دقت به چهره تورک های مملکت نگاه کنید! به لحاظ چهره نیز تورک ها مشخصات خود را دارنند (موضوع فقط زبان مشترک نیست) حالا هی این دوستان فارس زور میزنند و میخواهند بگویند که اصلا و اصولا و از ریشه هیچ تورکی وجود نداره!
ناشناس
دوستان تاریخ دور به هیچ دردی نمیخوره ما بهتره کاری کنیم که بتونیم با کشورهای اطرافمون که قدرتمندن متحد بشیم هر گونه فحش توهین وادعای مالکییت زبان یامکانی دور از شان یک انسانه متمدنه اینا مطمعن باشین طوطعه دشمنان هست وهیچگاه سودی نخواهد داشت گور پدر تاریخ الانو بچسبید
آیدین
به نام خدا...
مغول حمله کرد کل ایران رو گرفت...
فقط ازربایجانو تورک کرد رفت...
جان من خودتونو مسخره گردید؟؟؟
بی طرف
سلام خدمت دوستان اگه بدون تعصب موضوع رو بررسی کنیم حقایقی در مورد اذر بایجان وجود داره که کلا تحریف شدن باورکردن واقعیت سخته مخصوصا برای کسانی که یه عمر به زبان مشخص صحبت کردن عزیزان بدون مطالعه و بررسی کارشناسی نباید نظر داد مسئله یه مسئله کاملا سیاسیه در بین قومیتهای موجود در ایران یک عده با اسم پان وجود دارن که بغیر از حرفهای هیچکسی گوش نمیدم مثل پان فارسا پان ترکها یا پان کردا اولا درمورد مسئله پانها مطالعه کنین ببینین ریششون از کجا اب میخوره همین اینترنت سرچ کنین میتونین اطلاعات خوبی بدس بیارین نمیخام وارد جزئیات بشم درمورد اذربایجان مینویسم بصورت مختصر اذربایجان قدمت تاریخی زیادی داره مردم اذرباجان تا ورود سلجوقیان با زبان تاتی صحبت میکردن گواه این مطلبو میخام به این شکلبدم در منطقه اذر باجان سه شهر با قدمت بالای 3000 سال وجود داره مراغه ارومیه اردبیل . برای بررسی مطلب فوق باید به تاریخ این شهر ها رجوع کنیم در مراغه با حمله اعراب به این منطقه مجبور شدن تعدادیشون کوچ کنن و به سمت قزوین برن که امروزه به نام مراغیان قزوین معروفن دارای دین خاصی هستن که به هیچکسی معلوم نیس و دارای زبان نزدیک به زبان تاتی هس که به زبا ن مراغی معروفه بر خلاف ادعای کردای عزیز که میگن ماد هستن مردم اذر باجان ماد بودن واحسان یار شاطر زبان تاتی رو نزدیک به زبان مادی میدونه اذربایجان ماد کوچک بوده به احتمال قوی با مرکزیت مراغه با نام ماداوا حمداله مستوفی هم 700 سال پیش از مراغ دیدن کرده و زبان مردم مراغه رو فهلوی بیان کرده با ورود سلجوقیان به این منطقه چون زبون حکومتی ترکی میشه بتدریج ترکی پاشو بین مردم رایج میشه الان هم مراغه گنبدهای بسیار زیبا از دوران سلجوقیان وجود داره مرحله بعد با ورود ایلخانان مغول و ترکان اسیای میانه تحت تاثیر قرار میگیره حتی تا 200 سال پیش زبان تاتی در بین زنان مرسوم بوده چون زنان بیشتر نمیتونستن بیرون ز خونه بیان تا اینکه میرسن به دوره صفویه که زبان رسمی زبان ترکی میشه به این ترتیب بتدریج زبان تاتی جاشو میده به ترکی دوستانی که میگن یک مورد زبان اذری نمونه بیارین کتاب سفینه تبریز سند محکمیه به این ادعا درسته ترکهای اسیایه میانه وارد این منطقه شدن ولی اختلاط نژادی کمتر صورت گرفته هر چن هر از گاهی قیافه های ترکی مغولی در چهره بعضی از افراد دیده میشه اذریها بقایای مادها هستند دارای قد بلند کشیده ریش سبیل پر پشت دماغ صاف چشمهای درشت برخلاف ترکهایکه بدن کم مو چشمهای بادامی ریش وسبیل کم پشت و خیلی از فاکتورهای دیگه مثل قرقیزها قزاقها ازبکها ترکمنها همچنانکه مردم ترکیه هم کمتر از 20درصدشون ترکن وبیشتر کرد یونانی تبار وارمنین بررسی های ژنتیکیکیم این موضوع رو ثابت کرده ولی مسئله دیگه اینکه خیلی ازدوستان هستن در اذر بایجان که کرد تبارن خودشون نمیدونن بیشتر اهالی هشترود میانه سراب خلخال و اهر که از ایل شقاقی هستن که زبونشون ترکی شده ولی در چهرهاشون کاملا مشهود هست در تبریز هم این افراد زیادن که بیشترشون با فامیلی طایفشون هستن بنابراین بیشتر مردم اذربایجان ریشه ایرانی دارن از لحاظ فنوتیپ ظاهری هم اگه دقت کنین کاملا مشخص هس در مورد زبانهای التصاقی هم میتونین تحقیق کنین که نمیتونه نشان دهنده نژاد باشه مردم اذری مانند مردم مصر یا سوریه زبونشن فرق کرده ولی از لحاظ نژادی اینطور نیس با تشکر از دوستان
ناشناس
هروقت هر قومی اندازه ترکها به ایران مفاهرومشاهیر عطا کرد و جانفشانی وازجانش گذشت برای کشورش آران آنوقت بیایید بحث ترک یا آذری بودن آذربایجان را به میان بیاوریم.کورش اریوبرزن آرش کمانگیر بروسلی محمدعلی کلی اینا بدرد عمت میخوره.فعل حال را ببین که اندازه یک سوم ترکها هیچ قومی درایران به این خاکوبوم خدمت وجانفشانی نمیکنه
ناشناس
چطور در آذربایجان زبان آذری ها که اکثریت بودند تغییر کرده و هیچ گونه آثاری از آن زبان باقی نمانده و لی زبان اقلیتهای ضعیفی همچون ارمنی ها تاتی ها تالش ها و کردها همچنان باقیمانده است
پویا
برای یه فارس زوده در مورد ترک حرف بزنه
شما اتنیک تون مال ایران نیست در مورد حداکثر کویر می تونید تو ایران نظر بدید
چهار روز دولت دست فارسها افتاده به خاکم
رحم نمی کنید بع د میگن قاجار ا بدن من خوبم بد بخت همین کشوری که عین لاشخور
افتادین به جونش از ترکا دارین اگه ترکا نبودن چیرو میخواستین غارت کنین همین
ثانیه تو نواحی فارس نشین دارن شام ملخ
تناول میکنن یزد رفتم انگار افغانستان بود
پرسیدم این همه افغانی با ریشا ولباس افغانی
تو ایران چکار میکنن ،گفتن بومیهای اینجا
این شکلین .بنازم لوله آزمایشگاه های انگلیس
رو چی تولید کردن ، حالا به ما ترکا صاحبان
تاریخ جهان میگن ال وبل ،.من اگر اجدادم
فارس بود هزار بار زنده سوختن رو ترجیح
میدادم در ضمن آقای هرکی هستی از ترکها
خوشت نمیاد مثل ما روتو بکن اونور به تو
چه که ما کی هستیم به زندگی لاشه خوریت
ادامه بده هر جور هم بلدی مثل شاه و بعد
شاه ترکها رو از پشت با خنجر بزن بشین
لاشه تو بخور بذار مام تاریخمونو بنویسیم
تو هم دنبال تاریخ اینو اون بدو واز حسادت
گلوتو پاره کن .در ضمن آدم به دادار دودوری
شما تاریخ ندیده .در ضمن کم زبان مارو به
اسم خودتون بنویسید خجالت واگیر نداره
بعضی وقتا بکشید .یه نمونش امروز تو کتاب
بی معنی هندی ایرانی
صرف امید وار
امید+وار=امید وار
امید :ترکی
وار :ترکی داشتن
ناشناس
چه در مصر چه در آمریکای شمالی و چه در آمریکای جنوبی و برزیل و چه رد کشورهای اروپایی زبان آفریقا گرچه زبانهای ثانویه بصورت گسترده ای رواج یافته اند ولی در همه این کشورها زبانهای بومی به هر حال در جایی همچنان زنده هستند و هیچ کدام بطور کامل ریشه کن نشده اند
ولی در آذربایجان اگر چنین زبانی وجود داشته است چرا هیچ اثری از آن نمانده است؟! چرا زبان همه اقلیتهای اهل آذربایجان همچون تاتی تالشی کردی ارمنی باقیمانده ولی هیچ اثری از زبانی هند اروپایی یا به اصطلاح ایرانیک بنام آذری نمی بنیم جز ترکی؟
ناشناس
هیچ نژادی و قومیتی زبانش از نژادش قدیمی تر نیست
همه زبانهای موجود در دنیا قدمتشان کمتر از 3 هزار سال است در حالی که نژادهای انسانی قدمتی 40 هزار ساله دارند
مردم ایران از همین نژاد بودند درحالی که هیچ زبان هند اروپایی(گروه فارسی) در جهان وجود نداشت
در خصوص قدمت زبان های التصاقی (گروه ترکی) باید خدمتتان عرض کنم قدمت این گروه زبانها بسیار بیشتر از فارسی یا کل زبانهای هند اروپایی هست
ناشناس
نوشته اید:
زبان آذربایجان پانصد تا هزار سال قبل عوض شده. زبان عراق و سوریه و ترکیه هم در 1000-1400 سال گذشته عوض شده. زبان ایالات متحده و تمام قاره آمریکا و استرالیا هم عوض شده، آن هم نه هزار سال پیش بلکه بمراتب مدت کوتاه تری قبل

حال من از شما سوال می کنم زبان استرالیا و آمریکان چند سال پیش عوض شده چرا ازدادن عدد امتناع کردید حتما حین تایپ کردن یک لحظه خودتان هم متوجه شدید دادن رقم 500 سال برای آذربایجان همزمان در متنی که تغییر زبان استرالیا و آمریکا مطرح شده خیلی ضایع هست
شما نمی تونی بگی زبان آمریکا و استرالیا 500 سال پیش عمزمان با آذربایجان عوض شده!
نظر یک آذربایجانی
من تورکم . چه بخواهی چه نخواهی
تورکها حق آموزش به زبان خودشان را ندارند و این در تاریخ خواهد ماند

جهت اطلاع میگم که تا آخرالزمان ترکها هستن
تو گوگل بزن آذربایجان در آخرالزمان ببین چی میاد.
در عوض در آخرالزمان ری (تهران) به فاسدترین نقطه کره زمین تبدیل خواهد شد
ناشناس
در گذشته مردم قبیله ای زندگی می کردند قبل از آریاییها ایرانیها بودند که سرکوب شدند و آریایی ها و ترکها همه از جنوب سیبری آمده اند و ایران به دلیل قومیتهای مختلف تلفیق شده اند اگر بحث نژاده خیلی به ایران حمله کردند اسکندر مقدونی اعراب مغول افغان و حتی مهاجرای مسیحی و یهودی و مردم قفقاز و ترک و کرد ودر زمانهای دور ایلام و آشور و سومر و هیتی و کاسی و تمدن ارت و بلوچ و حتی تمدن شمالیهاولر و...
فرزند اذرابادگان
چرا بعضی ها میگن فارس ها کلمه ی اذری رو ساختن. این کلمه ریشه ی تاریخی داره.ضمنا به تحقیقات ژنتیک و اشعار خاقانی شروانی علیه ترک ها یه نگاه بندازین.درود بر ایران و ایرانی
ناشناس
زبان مغولی و زبان ترکی هر دو از یک زبان به نام آلتای هستند نژاد این مردمان هم یکیست به نام نژاد زرد یه قسمت هایی رو نخواستی بیان کنی به همین خاطر مقاله نتیجه مشخصی در بر نخواهد داشت آریایی ها هم 7 هزار سال قبل از میلاد مسیح یه چیزی در حدود 10 هزار سال پیش به فلات ایران آمدند یه قسمی رفتند سمت هند کوچشون رو هم از اروپا آغاز کردند به علت جمعیت زیاد سردی هوا زمین های کم برای کشاورزی به این سرزمین ها که آمدند اکثریت خالی از سکنه بودند هنوز خبری از تمدن ها نبود هزاره های بعد تمدن های ماد عیلام اینها شکل گرفتند در بعضی مناطق تمدن های کوچکی بودند ولی به گستردگی سرزمینینبود مثل تمدن آریایی ها حالا شما ایران در نظر بگیر کلی دوره تمدنی شاهنشاهی امپراطوری اسلامی گذرونده ترک ها به دلیل نبود حکومت مرکزی پارسی زیر یوغ مغلان فامیل های هم نژاد زبانی خونیشون طی دوره های مختلف به علت بی آب علف بودن مناطق مغولی آسیای مرکزی به ایران کوچ میکنند و الان ادعای سرزمینی ترکی این حرف ها رو دارند تازه ترک های عده کثیریشان ترک زبان هستند از قیافشان مشخص است یه عدشونم واقعا مشخص که ترک هستند نژاد زرد بحث روی جدایی طلبی قدرت طلبی نژادی زبانی است الان اوگاندا همه مشکی هیچ کدوم نه استرالیایی هستند نه آمریکایی نه انگلیسی ولی به دلیل استعمار همون استعمار ترکان مغول زبانشون انگلیسی است زبان رسمی انگلیسی است زبان وسیله ارتباط وسیله انسانیت نه دزدی کلاهبرداری ظلم مثلا من جایی رفتم برای کار به من گفت کجایی چه کار به کجایی بدونم داری ایرانیم اگه ترکی بیا اگه کردی بیا این امتیاز بندی بعضی جاها خوبه ولی اکثر موقعیت ها که هدف شومی داره بده خدا در قرآن میگه اندازه پوسته هسته خرما مالکیت ندارید ای انسان بالا پایین نپر کو چنگیز مغول کو کوروش کبیر کو فلان سلسله همه اومدیم یه روزم میریم ترکی فارسی کردی جز برای انسان باشیم انسانیت داشته باشیم خوبی فقط از ما صادر بشه نیست
سعید
اینکه بخوای دنبال نژاد بگردی درست نیست چون در گذر زمان نژادها با هم ترکیب شدند و الان نژاد خالصی وجود نداره زبان ها هم همینطور همین فارسی که زبان رسمی کشوره شاید بیست درصدش هم فارسی اصلی نباشه و ترکیبی از عربی و ترکی و فارسی هست پس تعصب به این چیزها و مرور گذشته ها کار درستی نیست واینکه مردم ترک ایران چرا میخواهند زبانشان رسمی بشه علتش اینه که یه بچه ترک زبان که تا هفت سالگی چیزی از زبان فارسی نمیدونه در مدرسه دچار مشکل و عقب ماندن از بچه یک فارس میشه و این موضوع در زندگی اون شخص تاثیر منفی میزاره اگه زبان رسمی کشور فقط برای ارتباط بین اقوام مختلف کشوره خیلی راحت میشه در کنار زبان مادری به بچه ها آموزش داد که کشور دچار مشکل نشه و در مدرسه نیز بچه ها با زبان مادری خودشون تحصیل کنند و این موضوع موجب پیشرفت کشور میشه چون آموزش دادن به بچه ها با زبان مادری خودشون خیلی موثرتر از یک زبان دیگه هست
تایماز
نژاد به ظاهر آریایی با توسل به تمام ترفندهای مختلف قصد دارد تا تمامیت ارضی این کشور ایران را حفظ کند ولی چند نکته را باید بدانید1.نژاد خالصی نمانده است2.اصل دموکراسی و حاکمیت بر سرنوشت این حق را به مردم هر قومیت و کشوری می دهد که تعیین کنند که با چه زبانی و چه پرچمی و مرزی زندگی کنند،پس به زور نمیشود ملتی را مجبور به همزیستی کرد3.گهی به میخ و گهی به نعل نزنید شما گاه از نژاد ساختگیتان دم میزنید و گاه که در متقاعد کردن ترکان ایران به انصراف از زبان مادریشان مایوس میشوید اشاره به اسلامی بودن ایران میکنید و عدم اولویت نژاد را گوشزد میکنید!! و آین استیصال شما قابل درک است چون تمام منابعی که در حال ارتزاقش هستید مربوط به مناطق و مللی هست که سعی در همزیستی اجباری با آنها دارید و کاملا در کمال پررویی تاریخشان را تحریف و دیکته میکنید و این نهایت وقاحت هست که نان و نمکمان را بخورید و ......4.گیرم که ثابت کردید که ما بعدا ترک شدیم ولی این را بدانید که ما چه ترک باشیم چه بعدا ترک شده باشیم ترجیح میدهیم بزبانی که مادرمان یادمان داده سخن بگوییم5.ضمنا کجای دنیا کدام قانون نوشته که از تمام اقوام مالیات گرفته شود ولی صرف آموزش زبان یک قومیت شود و به بقیه اقوام توصیه شود که با هزینه خودشان زبان مادریشان را آموزش دهند؟؟؟!!6.اصل 15و 19قانون اساسی اشاره به لزوم آموزش زبان مادری تمام اقوام دارد7.بر چه اساسی زبان رسمی یک کشور تعیین می شود ؟؟؟؟مگر نه اینکه پدرانمان به قانون اساسی رای داده اند و زیرمجموعه آن به رسمیت زبان فارسی؟؟؟؟ما مردم قانون را انتخاب میکنیم یا قانون سوار گردن ما می شود؟؟؟اگر رفراندومی دوباره اجرا شود فرزندان ترک این سرزمین عمرا دیگر اشتباه پدرانشان را تکرار نمی کنند ،شک نکنید که اجازه نمی دهند زبانی با 200فعل خالص را بجای زبان ترکی با 9000فعل کاربردی و مهمتر از آن زبان مادریشان انتخاب شود8.شما هم به اندازه کشور ترکیه که به کردهای مهاجر در این کشور امتیازات داده برای ترکان و سایر اقوام حق قایل شوید بعدا حرف مفت بزنید،کردهای ترکیه هم تلویزیون به زبان کردی سرتاسری دارند،حزب ه د پ مخصوص کردها هست ووووووو
تورکوغلو
دوست عزیز این مطالب ساختگی هست و ناشر زیرکانه که مثلا خودمم تورکم سعی در تحریف تاریخ داره...درسته بهره ای از تاریخ تعدادی از تورکان در زمان مغولها بر مناطقی از ایران ساکن شدن که به دلیل تسهیل در سکونت و ابرار معاش اکثرا در مناطق تورک نشین(یعنی آزربایجان)ساکن شدند...و این دلیل نمیشه که بعضی ها سو استفاده کنند و بگن آزربایجان از آن زمان تورک شده...آزربایجان از اول تورک بوده و خواهد بود...یاشاسین تورک یاشاسین توران
ناشناس
دوست داشتم هیچ وقت دنیا نمیومدم که اینقدر خوار شدن و کج فهمی انسانها رو ببینم؛ چراکه ما همه از یک پدر و مادریم و از همه مهمتر بنده ی یک خداییم.
اگه کسی با کمی عقل فکر کنه، میبینه واقعا حیف خدا که ما رو انسان خلق کرد. همش در حال نزاع، جدل و جنگ بر سر چیزای بیهوده!
واقعا قیامت زمان خوبی که خدا بپرسه چرا از وجدان و عقلت استفاده نکردی!
ناشناس
لعنت بر جهل! لعت بر جهل! لعنت بر جهل!
اصلا مهم نیست زبانت چیه، مهم انسانیته.
همه ی ما در جهان با هم برادر و خواهریم.
ناشناس
من ترک آذری و میگم هر قومی از ایران بخواد جدا شه قبر خودشو کنده ایران یعنی همه نژاد همه اقوام همه فرهنگ اینو رضا خان خوب میفهمید به خاطر همین پرشیا رو برداشت کرد ایران تا بعد ها نژاد پرستی مشکل ساز نشه داشتن اقوام در عین این که میتونه خوب باشه میتونه تهدید هم باشه به شرطی که حاکمیت مثل شما دوست عزیز که این مطلب رو آماده کردید بیاد و از واقعیت ها و تاریخ مشترک و تاثیر مثبت هر اقوام روی ایران امروزی صحبت بشه بنظرم میتونه قوم گرایی رو مهار کنه بازم تشکر میکنم از مطلب خوبتون
محمد
فقط انسانیت مهمه انسانیت!!! تو انسان باش و خوب رفتار کن
تورکوغلو
باسلام. این مطالب رو با سیاستی شما نگاشت کردید که مثلا تورک هستید..اما بزا برات بگم که تورکهایی که شما میگید زمان مغولها اکثرا در آزربایجان اسکان داده شده اند دلیلش این بوده که آزربایجان تورک بودند برا همین اسکان دادن اون دسته تورکها در این مناطق راحتتر بوده است...آزربایجان از زمان پیدایش انسان در این منطقه تورک بودند و تورک خواهند بود
اوکتای جغتای جوچی تولوی
تکه تکه خواهم کرد کشوری را که زبان مادری ام را بگیرد.

یاشاسین تورک میللتی
احمد
چه غلطا جوجه مراقب باش خودتو تکه تکه نکنن
فرامرز
کسانیکه‌خیلی‌خودشون‌روترک‌میدونن‌تواینترنت‌اسم‌‌پروفسور‌
جلال‌شنگور‌روسرچ‌کنن‌ببینن‌این‌دانشند‌ژنتیک‌که‌خودش‌تر‌ک‌
هست‌چی‌‌گفته‌میگه‌‌اکثرمردم‌ترکیه‌ژنتیک‌هندواروپایی‌دارند‌ما‌
وارثان‌بیزانس‌هستیم‌مارومیهای‌مسلمانیم‌فقط۷٪ترکیه‌‌ترک‌
هستند‌‌عزیزان‌در‌مردم‌ایران‌هم‌تنوع‌ژنتیکی‌دارند‌وترکیلی‌ا
ز‌هاپلوگروپ‌های‌‌میان‌دورودی‌قفقازی‌وهنداروپایی‌هستند‌
این‌زبان‌ملی‌هست‌مال‌هیچ‌قومی‌نیست‌بلکه‌عامل‌اتحاد‌
ایرانیهاست‌‌آزمایش‌نیای‌پدری‌مردم‌آذربایجان‌هم‌نشون‌داده‌
۹۵٪خاورمیانه‌ای‌وقفقاری‌‌‌وهنداروپایی‌هستند‌مثل‌بقیه‌ملت‌
ایران
ناشناس
آقایان پانترک که ادعا میکنند نژاد تمام ترک زبانهای جهان یکیست کاملا مزاح میفرمایند...اتفاقا نقطه ضعف ایدئولوژی پان ترکیسم بحث نژاد و ژنتیکه.... ترک زبانهای جهان ازلحاظ نژاد بسیار متفاوت هستند..شما یه نگاه به مردم اطرافت در اذربایجان بکن...بیشتر شبیه یک کرد و فارس هستی تا مردم زردپوست اسیای میانه.. امیدوارم ملت ایران از این مباحث عبور کنند..زبان ترکی اذری یک زبان ایرانیست .. وباید به تمام زبانهای ایرانی مثل فارسی کردی ترکی اذری لری عربی و .... احترام گذاشت و ازشون حمایت کرد...امیدوارم روزی جامعه ما به این حد از بلوغ و اگاهی برسه وایرانیان واقعیتهای جامعه ایران رو درک کنند ..اذری زبانها و کرد زبانهای جهان باید ایران رو خانه خود بدانند همانگونه به حقیقت ایران خانه انهاست.. نه اینکه به ایران به چشم دشمن زبان و فرهنگ خود نگاه کنند .
فرشاد
من خودم کرد هستم ولی آذریها را بیشتر دوس دارم
سارا
اميدوارم زبان رسمي ايران بشه انگلیسی.
antuan
در مورد ملتهایی که قبلاً در آذربایجان زیسته‌اند می‌توان به سومئرها، ایلامیها، هوری‌ها، آراتتاها کاسسی‌ها، قوتتی‌ها، لولوبی‌ها، اورارتوها ایشغوزها (ایسکیت‌ها)، مانناها، گیلزان‌ها کاسپی‌ها و … اشاره کرد که زبان تمامی آنها التصاقی و جزو خانوادة زبانهای ترکی بوده. از این میان سومئریها، ایلامیها و هوری‌ها اقوامی بودند که اولین تمدنها و مدنیّتها را روی زمین بنا نهادند.با توجه به کتب ارزشمندی چون کتابهای پی‌یئرآمیه، دکتر ضیاء صدر، پروفسور دکتر زهتابی و … می‌توان به صراحت گفت که آذربایجان از حدود هفت هزار سال قبل جایگاه تمدنهای نامبرده می‌باشد.در این مورد نیز چندی پیش یک هیأت باستانشناسی آمریکایی – ایرانی در تپة حسنلو به کشفهای ارزشمندی دست یافتند. رهبر این هیأت (رائبرت دالسون) بعد از تحقیقات فراوان، تاریخ این منطقه را به ده دوره تقسیم کرد که اولین دوره حدود ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد و چهارمین دوره مربوط به ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد تا ۸۰۰ سال قبل از میلاد می‌باشد. که اولین دوره مربوط به هوریها و آخرین دوره مربوط به مانناها می‌باشد.
مردم
این نقشه اشتباه است عوض بشه مناطق همدان قزوین و شمال گیلان ترک نیستن
ایران تورک
چی میزنی دیگ تاریخ و تمدن رو هم با این دروغاتون میخواین انکار کنید ترکا۱۲۰۰سال تو ایران حکومت کردن کتیبه ها و سنگ های آثاری از خط ترکی و نوشته ی زبان ترکی تو مناطق ایران کشف شده که قدمت هزاران ساله داره و حتی احمدی نژاد چندتاشو به ثبت رساند که الان تو موزه ایران هم هس اونوقت تو ورداشتی نوشتی طی صدسال مغول ها شمشیرکشیدن و نمیدونم چی چی ترکا زبانشون عوض شد چطور زبان شما عوض نشد!!نکنه مغول ها فقط باماپدرکشتگی داشتن!!! ترک ها قبل مغول هم تو ایران بودن و اجدادشون به اوغوز خان برمیگرده یه ذره مطالعه و تحقیق بد نیس من هرجا دیدم پانفارسا نوشتن هیچ اثری از اثبات تاریخی و منطق نبود فقط از روتعصب حرف میزنید
فردین
مسئله زبان زمانی اهمیت پیدا میکنه که بیست سال درس میخونی یک زبان غیر از زبان مادری یاد میگیری و بعد متوجه میشی که برای ارتباط با دنیا و زبان علم و حتی زبان فلسفه مجبور هستی از اول شروع بکنی و یک زبان دیگه یاد بگیری . مشکل ما ترکها اینه که زبانی رو یاد میگیریم که فقط برای ارتباط سطحی با هموطنانمون بدرد میخوره . بعد تمام عمرمونو هم باید صرف یادگیری لهجه ملی بعد از زبان ملی بکنیم که مورد تمسخر قرار نگیریم . حالا اتحاد ملی چقدر به نفع من ترک هست و چقدر به نفع شما هموطن فارس؟ به نظر شما زبان ملی انگلیسی بشه اتحاد ملی بیشتر نمیشه؟
ناشناس
خجالت نکش بگو کل دنیا از اول فارس بودن
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو