پیشنهاد پارسینه
یک استاد دانشگاه معتقد است که منفعت سه گروه در تحریم ها است. گروه اول تندروهای خارجی هستند که وابسته با شرکتهای بزرگ تولید اسلحه بوده و با ایجاد شرایط اضطرار به دنبال فروش اسلحه هستند. گروه دوم کشورهایی مورد معامله ایران می باشند و گروه سوم کسانی هستند که از شرایط اضطرار در جامعه بیشترین استفاده را می کنند و منافع گروهی و شخصیشان در گرو حفظ اضطرارها و اضطراب ها در کشور است.
۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۹
۰
حرا:  یک استاد دانشگاه معتقد است که منفعت سه گروه در تحریم ها است.

 گروه اول تندروهای خارجی هستند که وابسته با شرکتهای بزرگ تولید اسلحه بوده و با ایجاد شرایط اضطرار به دنبال فروش اسلحه هستند.

 گروه دوم کشورهایی مورد معامله ایران می باشند و گروه سوم کسانی هستند که از شرایط اضطرار در جامعه بیشترین استفاده را می کنند و منافع گروهی و شخصیشان در گرو حفظ اضطرارها و اضطراب ها در کشور است.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با خبرنگار حرا با اشاره به نقش تحریم ها در معیشت مردم، گفت: ارتباط تنگاتنگی میان روابط بین المللی و روابط اقتصادی در دنیا وجود دارد طبیعی است که هر نوع انقطاعی در این ارتباطات صورت بگیرد به زیان رفاه عمومی مردم کشورها است. بویژه اگر این امر در قالب تحریم ها باشد که قطعا یک نقض آشکار حقوق بین الملل و انسانها در کشورهای مورد تحریم است. آنچه که مسلم است این شیوه تحریم غیر انسانی است و تاریخچه هم نشان می دهد کسانیکه در تحریم ها آسیب می بینند مردم عادی هستند.

وی یاد آور شد: تحریم ها می توانند به دلیل محرومیت ها و کمبودهایی که پیش می آید فرصت های انحصاری برای گروههای در داخل کشورها فراهم کند و به همین دلیل ما شاهد این هستیم که برخی در تحریم ایران برنده هستند از جمله گروههای تندرو در داخل امریکا که نوعا وابسته به شرکتهای بزرگ تولید اسلحه و به مجموعه صنایع نظامی هستند و طبیعی است که بخواهند جهان را پر اضطراب نگهدارند تا فرصتهایی برای فروش اسلحه در دنیای پر تلاطم فراهم کنند.

این استاد دانشگاه به گروههای دیگری که منفعتشان در تحریم ها است اشاره کرد و افزود: گروه دیگر کشورهایی هستند که مورد معامله کشور مورد تحریم هستند که در مورد ایران کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و ترکیه هستند که از فضای فشاری که وجود دارد بیشترین بهره برداری را به نفع خود و به هزینه مردم داخل انجام می دهند.

راغفر تصریح کرد: بسیاری از کالاهایی که این کشورها به ایران می فروشند کیفیت لازم را ندارد و با توجه به تحریم ها کالاها را با قیمت بالا می فروشند و در شرایط کنونی به بهانه تحریم ها درآمدهای حاصل از نفت کشور را پس نمی دهند و کالاهای نامعقول خود را از این طریق مبادله می کنند که این امر به زیان مردم است.

وی با بیان اینکه برخی در داخل کشور نیز از تحریم ها سود می برند، تاکید کرد: گروه آخر کسانی هستند که در داخل جامعه قرار دارند و بی شباهت به گروه اول نیستند.

اینها کسانی هستند که از شرایط اضطرار در جامعه بیشترین استفاده را می کنند و منافع گروهی و شخصیشان در گرو حفظ اضطرارها و اضطراب ها در کشور است.

این اقتصاددان اظهارداشت: البته این گروه طیف وسیعی هستند که هم در ساخت سیاسی کشور حضور دارند و هم در ساخت اقتصادی و از روابط نا سالمی که می تواند در فضای غیر رقابتی و انحصاری شکل بگیرد از طریق ارتباطات ناسالم هم قدرت خود را تحکیم کنند و هم اینکه منافع اقتصادی بسیار بزرگی را بدست بیاورند که در همه این موارد عموم مردم و بویژه طبقات متوسط و پایین جامعه بازندگان اصلی هستند.

راغفر در پایان گفت: بنابراین به نظر می رسد که برنده ها و بازندگان تحریمی که در مورد ایران وجود دارد مشخص است و آثار این آسیب ها تنها به نسل کنونی محدود نمی شود و بر روی کیفیت زندگی نسل های آینده نیز تاثیر منفی می گذارد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو