پیشنهاد پارسینه
مناسک حج که قرار بود در فهرست میراث اسلامی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آيسسكو) ثبت جهانی شود، در حد پیشنهاد اولیه و ثبت آن در فهرست میراث معنوی ایران باقی ماند.
۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۰۲:۳۹
۰
آیین مناسک حج از جمله تمامی مراسم مربوط به مناسک حج مانند چاووش خوانی، مراسم بدرقه، استقبال و آنچه که مربوط به مناسک حج در شهرها و استانهای کشور برگزار می شود در قالب یک پرونده جمع آوری شد و شهریور ماه سال 91 ثبت ملی شد.
 
ایران برای اولین بار پرونده مناسک حج را به کوشش هانی رستگاران و نصرآبادی از کارشناسان میراث فرهنگی پیشنهاد داد و پس ثبت ملی آن، قرار شد تا مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن را پیگیری کرده و با مشارکت کشورهای اسلامی دیگر این میراث معنوی را در فهرست میراث اسلامی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آيسسكو) ثبت جهانی کند اما این رویداد تنها در حد یک طرح ثبت ملی آن باقی ماند.
 
هانی رستگاران یکی از مسئولان تهیه پرونده ثبت ملی مناسک حج به خبرنگار مهر گفته بود: مراسم حج اکنون با شیوه های مختلف و آیینهای متفاوتی در کشورهای اسلامی برگزار می شود که هر کدام جذابیتهای خود را دارد و می توان با همکاری کشورهای دیگر پرونده حج را مانند پرونده نوروز به ثبت جهانی رساند و آیین های مربوط به این مراسم را که در کشورهای دیگر برگزار می شود، به آن افزود.
 
وی درباره اینکه مقصد مراسم حج عربستان است گفت: تا کنون این کشور پیشنهاد ثبت جهانی مناسک حج را نداده بود و ایران می توانست اولین کشور و پیشنهاد کننده باشد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو