پیشنهاد پارسینه
عضو پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال به عنوان مشاور وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۲
۱
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در حکمی دکتر امیدوار رضایی را به سمت مشاور خود برگزید. در حکم رضایی آمده است:
 
نظر به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب منصوب می شوید. انتظار دارم علاوه بر سایر امور محوله با بهره گیری از آراء و نظرات متخصصان و کارشناسان ذیربط در اجرای امر ذیل اهتمام ورزید:
 
- تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع جوانان و ورزش مشتمل بر اهداف وظایف وزارتخانه، تقسیم کار ملی و حوزه جوانان و رویکردهای ورزش در زمینه همگانی ، قهرمانی ، حرفه ای و پرورشی در بین دستگاههای ذیربط و سایر موارد مرتبط.
 
- تجمیع امور مربوط به سیاستهای اصل 44 و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب ستاد مستقل به منظور کاهش تصدی گری واگذاری اماکن و امور مرتبط به نحوی که مشارکت بخشهای غیر ولتی ، هیاتهای ورزشی ، تعاونی ، باشگاهها ، قهرمانان ، پیشکسوتان و سایر افراد حقیقی و حقوقی زا شامل گردد.
 
بدیهی است کلیه معاونت ها ، مدیران و مشاوران وزارتخانه در اجرای این موارد و سایر امور محوله نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
همینطور می چرخند از این پست به ان پست !
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو