پیشنهاد پارسینه
خبرگزاری مرور وقایع جهان (موج) در تاریخ 84.5.25 مجوز فعالیت گرفته است.
۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۶
۰
به گزارش پارسینه بر اساس آگهی روزنامه رسمی به مورخه 1391/8/09 طبق صورتجلسه مجمع عمومی موسسه فرهنگی هنری خبری مرور وقایع جهان به شماره ثبت 14639 اعضای این هیات مدیره این شرکت از تاریخ 1391/7/25 به مدت دو سال  به قرار ذیل انتخاب شدند:

محمود رضا امینی محمد آبادی؛ محمد رضا پور ابراهیمی؛ حسن دهقانی پوده؛ ولی اله سیف؛ مرتضی طلایی (عضو شورای شهر)؛ عباس صمیمی؛ زهرا ایروانی محمد آبادی 

همچنین  محمود رضا امینی محمد آبادی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ولی اله سیف به سمت نائب رئیس تعیین گردیدند.

گفتنی است خبرگزاری مرور وقایع جهان (موج) در تاریخ 84.5.25 مجوز فعالیت گرفته است.

هم اکنون ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی است و مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران می باشد

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو