پارسینه: آيت الله صادق خلخالي اولين حاكم شرع دادگاه هاي انقلاب اسلامي بود. يكي از اقدامات وي تخريب مقبره رضا شاه بود كه اتفاقاً به دليل استحكام بالاي بنا، چندين روز طول كشيد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۷
در کتاب خاطرات آیت الله خلخالی، که توسط نشر سایه منتشر شده است، ج1، ص342 و 347 آمده است:

هيچ بيل و كلنگي به مقبره كارگر نبود

«ما به دفتر امام رفتيم و طبق معمول، از هر دري سخن به ميان آمد و گفته شد: زمان آن فرا رسيده است كه مقبره پهلوي خراب شود. اين ايام مصادف بود با ورود مجدد شاه به مصر، سادات با پناه دادن به شاه، مي خواست او را در بازگشت به ايران كمك كند؛ ولي ما مي خواستيم به او و ياران او نشان دهيم كه ديگر در ايران، هيچ گونه ريشه و پايه و خانه اي ندارد. يكي از انگيزه هاي ما در خراب كردن مقبره پهلوي همين بود و نيز مي خواستيم، طرفداران او در ايران كه همچون ستون پنجم عمل مي كردند، به كلي مأيوس شوند.

ما آن روز به سپاه رفتيم و ... سرپرست سپاه، امكانات لازم را در اختيار ما گذاشت. ما حدود دويست نفر، با هم جمع شديم  و با بيل و كلنگ، به طرف حضرت عبدالعظيم به راه افتاديم.

من در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم، سخنراني پرشوري ايراد كردم و گفتم: دوره قرار گرفتن بناهاي زشت و زيبا در كنار هم، پس از انقلاب اسلامي ايران، ديگر به پايان رسيده و مردم مسلمان ايران نمي توانند در كنار مزار شهيدان به خون خفته و چهره هاي درخشان تاريخ اسلام، مانند حضرت عبدالعظيم، مقبره جنايتكاراني مانند رضا خان و ناصر الدين خان ناصر الدين شاه قاجار و حسنعلي منصور و دودمان پهلوي را تحمل نمايند. بايد به هر وسيله اي كه شده، مقبره هاي سردمداران كفر و الحاد تخريب شود.

مردم لحظه به لحظه تكبير مي گفتند و ابراز شادي مي كردند. من حدود سه ربع ساعت براي مردم صحبت كردم و صحن حرم مملو از جمعيت شد.
با صدور فرمان حركت به سوي مقبره پهلوي، مردم بسيج شدند. آنها در همان دقايق اوليه خيلي تلاش كردند، ولي در عمل مشاهده شد كه مقبره به قدري محكم ساخته شده كه هيچ بيل و كلنگي به آن كارگر نيست. البته، مواد منفجره و ساير لوازم را هم تهيه كرده بوديم. از طرف سازمان راديو و تلويزيون هم آمده بودند تا فيلمبرداري كنند.

مردم ستم كشيده از دست اين دودمان، به ويژه سالخوردگان حضرت عبدالعظيم، بي اندازه فعاليت مي كردند يكي سنگ ها را مي شكست و ديگري پله ها را مي كند و سومي به در و پنجره حمله مي كرد و خلاصه، هر كس كاري مي كرد.

سرانجام، كار به گريدر و بلدوزر و جرثقيل و وسايل قوي مكانيكي كشيد. ساعت، حدود 4:30 بعد از ظهر بود كه از طرف بني صدر پيام آوردند، مبني بر اينكه از تخريب مقبره دست برداريد. من اعتنا نكردم، ولي كم كم، كار جدي شد و جناب آقاي مير سليم، سرپرست وزارت كشور، نامه رسمي مرقوم و اعلام نمود كه دستور از طرف شوراي انقلاب و شخص آقاي بني صدر است و شما بايد به هر نحو كه شده، دست از تخريب برداريد، وگرنه مجبوريم طبق مقررات با شما عمل كنيم، يعني شما را توقيف مي كنيم.

من ديدم كه ديگر جاي تأمل نيست. لذا، گفتم كه: به آقاي بني صدر بگوييد، هر چه مي خواهد، طبق مقررات انجام دهد و ما هم اينجا هستيم و تا مقبره را با خاك يكسان نكنيم، از اينجا خارج نخواهيم شد.

اطراف مقبره را گروه مسلح فداييان اسلام در محاصره داشتند و پاسداران هم مواظب اوضاع بودند. سرانجام، شب فرا رسيد، ولي ما نتوانستيم مقبره را بخوابانيم، اگرچه خسارت زيادي به آن زديم و به صورت مخروبه درآورديم. ساعت حدود ده شب، براي استراحت، محل مقبره را ترك كردم.

بني صدر ما را به خودكامگي متهم كرد

كمي بعد، جناب آقاي حاج احمد آقا خميني، براي ديدن مقبره و در واقع، براي تقويت روحيه اينجانب به آنجا آمد و افراد مستقر در آن محل را تشويق كرد و با اين عمل خود، فهماند كه امام با تخريب مقبره، مخالفتي ندارند و اين امر، بي اندازه موجب تقويت ما شد.

  فرداي آن روز، روزنامه ها، بيانات به اصطلاح شيواي ابوالحسن بني صدر را درج كردند. او در اجتماع خبرنگاران داخلي و خارجي و ايل و تبار خود، مصاحبه اي ترتيب داده و ما را به خودكامگي متهم كرده بود، حال آنكه، ما رضايت خدا و رسول و ائمه اطهار و امام امت و بالاخره، رضايت مردم ايران را در اين كار در نظر داشتيم. مردم اصيل و آزاده ايران، جنايات پهلوي را به خاطر مي آوردند. 

چرا بني صدر اصرار داشت كه اين مقبره در جاي خود باقي بماند، با اينكه مي ديد مردم اين را نمي خواهند؟ او به چه مناسبت اصرار داشت كه ما از تخريب ان دست برداريم؟ البته، او ظاهراً مي گفت كه بايد اين مقبره بماند تا به موزه جنايات رضا خان و محمد رضا خان تبديل شود.

آنها تظاهر مي كردند كه مي خواهند از تمام دنيا، مدارك و شواهدي جمع كنند، حتي آثاري از جنايات ژنرال پينوشه در شيلي، عليه سالوادور آلنده و ژنرال موبوتو در زئير و ژنرال امين در اوگاندا، و وان تيو در ويتنام و لون نول در كامبوج را در اين موزه جمع آوري و به نمايش بگذارند و اين موزه، كتابي گويا از جنايات جنايتكاران باشد؛ ولي ما مي گفتيم كه اين كارها عملي نخواهد شد و همه اينها بهانه است.

اگر آنها مي خواستند آثار جنايات پهلوي را در موزه اي جمع آوري كنند، موزه ايران باستان مي توانست جاي بهتر و بزرگتري براي اين امر باشد؛ اما، آقاي بني صدر، نه تنها آثار جنايات پهلوي را جمع آوري نكرد؛ بلكه، حتي آن را ننوشت.


مردم با شعارهايشان ما را تاييد مي كردند

او جانيان درجه يك اين دودمان را از ايران خارج كرد و وجوه نقدي آنها را به وسيله آقاي نوبري، دست نشانده خود، براي آنها به خارج حواله نمود. بني صدر نمي خواست اين كار عظيم به دست روحانيون مبارز انجام شود. او نمي خواست حتي قبور زاهدي و منصور و ساير سردمداران فساد از ميان برود. او مي خواست در آينده، قبر خود او هم به عنوان قبر يك سردار، در كنار آنها قرار گيرد، وگرنه اين مقبره با آن ساختماني كه داشت، نه به درد موزه مي خورد و نه به درد چيز ديگري، فقط دكور شيطاني بود.

ما فرداي آن روز نيز، مشغول به كار شديم . البته اين بار با دلگرمي بيشتري كار مي كرديم. در بعضي از جرايد درج شده بود كه تخريب مقبره پهلوي به تأخير افتاد و اين مطلب را از قول بعضي از كميته ها نوشته بودند؛ اما ما با جديت مشغول تخريب شديم و مردمي كه براي زيارت حضرت عبدالعظيم مي آمدند، با شعارهاي خود ما را تأييد مي كردند.

تعداد بي شماري از مردم نيز از تهران براي كمك آمده و فرياد مي زدند: بايد مقبراه هرچه زودتر خراب شود. شايد شما ندانيد كه اين مقبره را تا چه حد محكم ساخته بودند. ما آن را مثقال مثقال مي كنديم و بلدوزر و گريدر و وسايل تخريب عادي، بدان كارگر نبود. سرانجام، ما مجبور شديم كه با ديناميت مقبره را به تدريج خراب كنيم.

تخريب قبر رضا شاه بيست روز طول كشيد

هر روز، مهندسين و كارشناسان درجه يك، به عنوان متخصص تخريب از كارخانه سيمان ري مي آمدند و چه بگويم، متجاوز از بيست روز طول كشيد تا آن دكور شيطاني فرو ريخت و به طور كامل تخريب شد. پس از تخريب، صداي هلهله و شادي از مردم بلند شد و شور و شعف به قدري بود كه غير قابل وصف است.

ما در جواب آقاي بني صدر، در روزنامه ها نوشتيم كه اين خودكامگي نيست، بلكه تبعيت از آراي ملت است و ملت ما رادر اين راه تأييد مي كنند. بعداً هم امام امت دربيانات خود، تخريب مقبره راتأييد كرد و فرمود: كار آقاي خلخالي درست است.

 مقبره شيطاني رضا خان، قطع نظر از اينكه جلوي ديدگاه بارگاه پرجلالت حضرت عبدالعظيم بن عبدالله حسني را گرفته بود و مردم نمي توانستند از راه دور آن را مشاهده كنند و سلام عرض نمايند و صرف نظر از اينكه جلوي خيابان كشي از طرف غرب شهر ري به طرف شرق و شمال شهر را گرفته بود، تخريب آن يك فايده رواني مهم داشت و آن اين بود كه دل طرفداران دين و اهل بيت عصمت و طهارت را شاد و لبريز از سرور كرد. شكر به درگاه خداوند كه مردم با چشم خود ديدند، مقبره سرسلسله دودمان چهلوي، در حكومت اسلامي در هم مي ريزد.

من با چشم خود ديدم كه در شب حمله به مقبره پهلوي، در ميان امواج خروشان مردم اصيل شهرري و تهران، فقط دو نفر گريه مي كردند به ما مي گفتند كه چرا اين مقبره را خراب مي كنيد! و بعداً معلوم شد كه آنها جزو چند صد نفر پرسنلي بودند كه به عناوين جاروكش و رفتگر و دربان و قاري قرآن و مأمور تشريفات و مفتش و جاسوس در آنجا كار مي كرند و هريك، حقوق كلاني از بيت المال مسلمين دريافت مي داشتند.


با تخريب اين مقبره، روحيه خدايي در مردم زنده شد و برعكس، در بين طرفداران سلطنت و دودمان پهلوي، ايجاد يأس و نوميدي كرد. ... ما شنيديم كه شاه در قاهره، پس از باخبر شدن از تخريب مقبره، ديگر نتوانست روي پاي خود بايستد و ناچار شدند او را يكسره به بيمارستان ببرند و سرطان او شروع به فعاليت كرد و سرانجام، به همين مرض از دنيا رفت.

دوست داشتم شاه در نبرد كشته شود

شاه وقتي مرد، من خدمت حضرت امام رفتم، جريان را عرض كردم و گفتم: من دلم مي خواست كه شاه در نبرد كشته شود، نه در ذلت. امام هم قبول كرد.
اين احتمال نيز وجود داشت كه اگر مقبره بر جاي خود باقي بماند، در طول ساليان دراز و در آينده به مزار تبديل شود. ما به چشم خود ديده بوديم كه مردم ساده لوح، پس از زيارت حضرت عبدالعظيم، بر مقبره ناصرالدين شاه هم فاتحه مي خواندند. البته، ما دست به كار شديم و دستور داديم كه سنگ قبر ناصرالدين شاه را بكنند تا اثري از مقبره او در كنار حضرت عبدالعظيم نمانده باشد.

ما نه تنها قبر رضا خان رابا خاك يكشانكرديم ، بلكه قبر عليرضا پهلوي «برادر محمد رضا شاه» و فضل الله خان زاهدي، عامل كودتاي 28 مرداد و منصور، امضا كننده قرارداد كاپيتولاسيون و مصونيت مستشاران نظامي آمريكا و ده ها نفر ديگر از سردمداران فساد را نيز نابود كرديم. آنها با نزديك كردن خود و خانواده خود به دربار، طي ساليان دراز، مردم را به انحطاط كشانده بودند.

موضوعي كه لازم است گفته شود، اين است كه هرچه قبر رضا خان را كندند، حتي استخوان هاي او هم به دست نيامد. بعداً معلوم شد كه شاه به هنگام فرار، استخوان هاي پدرش را برداشته و با خود به قاهره برده است و حالا هم در يك جاي امن، در لوس آنجلس، نگهداري مي شود. اين استخوان ها را در كنار جنازه فرزند اشرف، آقاي شفيق، به امانت نگاه داري مي كنند تا به اصطلاح، در يك فرصت مناسب، در ايران، دفن كنند.

بني صدر دست بردار نبود و در هر فرصتي، اينجا و آنجا، پشت سر ما حرف مي زد. او از همان اول مي گفت كه: خلخالي قاتل است، نه قاطع! اما، امام امت، خميني كبير، بيان داشت كه كارهاي خلخالي در رابطه با تخريب مقبره پهلوي ، خيلي خوب و به جا بوده است. همين بيانات امام، موجب شد كه دهن ها بسته شود و ديگر، كسي در اين باره پشت سر ما حرف نزند؛ وگرنه، آنها به اين آساني دست از سر ما بر نمي داشتند.»
نظرات
بستان ابادي
مردم با شعارهايشان ما را تاييد مي كردند------موز را چند ميخوردن ها شعار هم ميدادن بنظرم كار اصلا خوبي نكردن فرعون با اون همه فراعنه بودنش اينطور رفتار نشد رضا شاه حتما از فرعون بدتر بوده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سمیه
آسیاب به نوبت ...
آدم وقتی ظلمی در حق کسی میکنه خدا به سر خودشم میاره !!!
تارو
ای داد بیداد!!
ناشناس
یاد سوریه افتادم.
مسلمان
کجای اسلام گفته که به مزار دیگران جسارت کنید.فرق حمله کردن به ارامگه یک انسانی که دیگه نیست با شلاق زدن مرده ها بدست طالبان چه فرقی داره.
اتفاقن طالبان به دو پیکره بودا اسیب رساند و اقای خلخالی اگر چند ایرانی درست کار نبودند با لودر تخت جمشید را ویران میکرد.خودتان دادوری کنید؟
ناشناس
ای مسلمانان!ای شیعیان. در کجای کتاب آسمانی شما نوشته که با قبر یک مسلمان و یا کافر؟؟؟؟؟ چنین برخوردی شود. آیا امام خمینی کار آقای خلخالی را تایید کرد؟ لطفاً شفاف سازی نمایید. زنده باد ایران
ناشناس
تمنا دارم این دوتا جمله را که عینا در متن آمده مقایسه بفرمایید:

1) من با چشم خود ديدم كه در شب حمله به مقبره پهلوي، در ميان امواج خروشان مردم اصيل شهرري و تهران، فقط دو نفر گريه مي كردند و مي گفتند كه چرا اين مقبره را خراب مي كنيد!
2) به چشم خود ديده بوديم كه مردم ساده لوح، پس از زيارت حضرت عبدالعظيم، بر مقبره ناصرالدين شاه هم فاتحه مي خواندند.
ناشناس
در ساده لوح بودن مردم با خلخالی موافقم.
یک ایرانی
من خودم شهرری زاده شدم و اجدام هم برای همان جا هستند. پدر و پدربرگم از اون روزها که می گن هیچ وقت توش نگفتن مردم اصیل شهرری اونجا رو خراب کردن !!!! همیشه میگن سپاهی ها ریختن اونجا اونجا رو قرق کردن و نمی گذاشتن کسی نزدیک به محوطه بشه ..!!!
رضا
فبر خلخالی کجاست؟؟؟
ناشناس
قم
ناشناس
هر دست که بدی از همون دست میگیری
ناشناس
بزن تواینترنت میده البته میگن بدمرد
ناشناس
گزارش‌هایی موجود است که خلخالی سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و تخت جمشید پارسه (تخت جمشید) هم داشته اما این با مخالفت دولت موقت (از جمله استاندار فارس نصرت‌الله امینی و آیت‌الله طالقانی و مقاومت مردم مرودشت و پرسنل پارسه، در این امر ناکام ماند.
ناشناس
ن ه عزیزم نه دولت موقت و نه این آقایان که گفتی حریف خلخالی نمی شدند، فقط امام مانع او شدو امثال رهبری و هاشمی
amirhasan
وقتی خلخالی با بولدوزر و ... ریخت تخت جمشید رو تخریب کنه نصرت الله امینی با نیروهای انتظامی تحت فرمانش و مردم فارس جلوشو گرفتن اونموقع نه امام بود نه هاشمی
ناشناس
اگر به فتوای تمامی مراجع شیعه مراجعه شود خواهید دید که تخریب مقبره میت فعلی حرام است و هیچ مسلمانی مجاز به اینکار نمی باشد.و حتما در ان دنیا باید جواب کارهایش را بدهد.
امید
.. بدانندبا هر دست بدی با همون دست هم میکیری نوبت قبر شما هم میرسد
alil2eza
دنیا دار مکافاته
ناشناس
خجالت اوره
ناشناس
آقای خلخالی می گند: "حتي استخوان هاي او هم به دست نيامد. " این یعنی بعد از تخریب بنا حتی نبش قبر هم انجام شده است. طبق رساله خود آقای خمینی و دیگر مراجع تقلید نبش قبر حرام است و نص صریح قرآن هیچ استثنایی در این مورد قرار نداده است.
مهران
به عنوان یک ایرانی که به وطنم علاقه دارم رضا شاه در اون موقعیت ایران بزرگترین خدمت را به کشورش کرده فارغ از همه تعصبات
سام
1000000 لایک داره
ناشناس
درصد در صد موافقم
ناشناس
10000000000000000000 لایک داره دقیقا
سارا
big likkkkkkkkkkkkeeeeeeeee
باانصاف
رضا قلدری که با کفش وارد حرم می شد رو میگی
یا رضا قلدری که تمام زمین های شمال رو به زور گرفت
یا رضا خانی که این ههههمه مردم ایران رو کشت
ناشناس
اگر به كامنتهاي بالا توجه شود حتي يك مورد تاييديه اين عمل شنيع را ملاحظه نمي كنيم. اگر رضا شاه از نظر ما يك دست نشانده بوده اما با ريشه كن كردن بسياري از بيماريها موجب زنده ماندن پدران و مادران ما گرديد و با ساختن دانشگاهها و توسعه راهها و ساختن بيمارستانها موجب توسعه ايران شد پس بخاطر اقدامات نيكش نبايد با مقبره او چنين ميشد. ملت ايران خواهان انقلاب اسلامي بودند نه اسلام انقلابي
باانصاف
منظورت از توسعه راه :قطار برای انگلیسی هاس که به راحتی بتونن در جنگ بین المللی سربازاشون رو جابجا کن
داخل همین جنگ چندین میلیون ایرانی به خاطر قحطی مردن که امارش از کشورهای درگیر جنک بیشتر بود به خاطر بی کفایتی ووابسطی همین رضا قلدوره
علیرضا
دوستی که گفته بودند میلیونها نفر در دوره رضاشاه در اثر قحطی جنگ مردند، احتمالا منظورشان ماجرای قحطی جنگ جهانی اول در ایران بوده که قطعا پیش از دوران حتی سردارسپهی رضاخان بوده و ارتباطی با ایشون نداره
علیرضا
توسعه راهها و احداث راه آهن سراسری چندین سال قبل از جنگ جهانی دوم تصویب و اجرا شد و بدون شک ربطی به انتقال نیروهای انگلیسی (وامریکایی) به جبهه فققاز نداشتهاست. این ادعا متاسفانه یک اشتباه متداول درباره تاریخ معاصر است. از قضا طبق اسناد متاخر انگلیسیها تا حدی مخالف راه آهن سراسری بودند که اتفاقا میتوانست راهی برای دستیابی نیروهای شورروی به خلیج فارس و حوزه نفتی ان و نیز هندوستان باشد. تاریخ را کمی دقیقتر و بدون حب و بغض بخوانیم بهتر و اموزنده تر است
بسیجی
باسلام اینکه تخریب مقبره رضاشاه کارصحیح یا ناصحیح بوده یانه از کارشناسان انقلابی باید سوال کرد اما اینکه عده ای دلسوزی برای زحمات ایشان وخدماتش میکنند جای تاسف دارد که هنوزدرک نکرده اند که این خانواده جزخیانت کاری برای کشور نکردندنبش قبر ایشان صحیح نیست اما ماندن نمادی باآنصورت به نام این فردخاین هم ضرورتی نداشت
ناشناس
اختلاس ها چیه میشه
منا
ننت
وحید
شکی نیست رضا خان کارهایی برای کشور انجام داد ودرمقابل خیانت ها و جنایتهای زیادی هم کردازجمله کشف حجاب وکشتار مردم به خاطر اعتقاداتشان و مخالفت علنی با اسلام و ...به نظر من ضرورتی نداشت که در کنار حرم حضرت عبدالعظیم بارگاه رضا شاه هم باقی بماند این کجا و آن کجا؟
amirhasan
الان داعشیا هم همینو میگن ، و مگه الان به اعتقادات مردم احترام میزارن؟تو مشهد مسیحیا جرات ندارن نزدیک کلیساهاشون بشن
علی
فقط میشه متاسف بود.حاصل افراطی گری همیشه پشیمانیه
ناشناس
به هر حال این مقبره از اموال بیت المال بوده و میشد در جهت منافع مردم از ان استفاده کرد مثل موزه در متن دقت کنید که چطور و با چه سختی تخریب شده است
محمد
اين آرامگاه يه اثر تاريخی بوده. توی هيچ كشوری مردم اثار تاريخی رو خراب نمی كنند.
ساقی
کورش‌کبیر‌قبرش‌دوهزار‌وپانصدسال
است‌پابرجاست!
ودرود‌بر‌تک‌شاه‌ایران
کورش‌بزرگ
ناشناس
چرا منفی رای دادید درورد بر کوروش کبیر
منصور
صدام یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ در رده چنگیز و هیتلر بود ولی الان در عراق برای خودش گنبد و بارگاهی دارد .بگذارید هر کس هر طور می خواهد قضاوت کند .می گویند تاریخ دوبرگ دارد یک برگ را عوامل و مزدوران یک حکومت در دوره خودشان می نویسند که چرک نویس است و دومی را تاریخ با قلم و نگاه و قضاوت خودش می نویسد که ثبت می شود و ماندگار است. در مورد رضا خان و بد و خوب بودنش هم دست تاریخ خود می نویسد ...
ناشناس
البته اگر کتاب های تاریخ هم دستکاری نکنیم
ناشناس
در عراق صدام هیچ یعنی هیچ بارگاهی نداره پسرم
اگه داره یه عکس بزار ما هم ببینیم
روشن بین
8 سال یه تنه با ارتش تابه دندان مسلح عراق جنگیدیم و مبارزه با منافقین و اشرار و قاچاقچیان و انواع مانورهای بزرگ نظامی را هم اگر اضافه کنیم احتیاج به میلیارد ها فشنگ و گلوله داشتیم و جالب اینه که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب هنوز فشنگ هایی که ما در نیروهای مسلح استفاده می کنیم تهش عکس تاج داره و این نشانگر اینه که تمام انبارها و زاغه مهمات ما در رژیم گذشته از انواع سلاح و مهمات پر شده بود و بهترین تجهیزات در نوع و زمان خود خریداری شده بود و این یکی از خدمات مهم و اینده نگری شاه خائن!!!بود که به ایران عزیز داشت و تو خود مفصل بخوان از این مجمل
ناشناس
از جیب باباش نخریده که با پول بیت المال خریداری شده.خودش هم انجام وظیفه کرده کم خوردنو بردن؟
ناشناس
درود
ایت الا خدای
اول فکر بعدعمل
آیت الماستمالی
شاهان را میشود از کشور بیرون کرد اما از تاریخ نه. ما باید هم از بدی ها و هم از خوبی های تاریخ آگاهی داشته باشیم بنا بر این از بین بردن هر اثر تاریخی ظلم به تاریخ وتحریف آن است
ححسن
ما در حد قضاوت نیستیم.قاضی خداست
محمد
افسوس افسوس افسوس
محمد
هزاران افسوس...
رضا
راه آهن و تونلها جاده چالوس ريشه كني بيماريها و گرسنگي وووووو
ایرج
به نظرم رضا خان پهلوی جدا از همه ی خیانت هایی که کرد در مدت تقریبا کم سلطنت خدمات شایان توجهی هم داشته که نباید نادیده گرفته شه و اینجور حرکت های عجولانه مورد تقدیر عده ای قرار بگیره
مهنام
عاقبت خلخالی را دیدیم ونظر مردوم عزیزمان را در مورد این شخص
ناشناس
همیشه در طول تاریخ افراد نادانی وجود دارند که به لحاظ جاه طلبی کارهایی می کنند که باعث سرافکندگی ملت ها می شود تخریب مقابر فرقی ندارد چه در عراق سامرا باشد یا در شاه عبدالعظیم هر دو منفور است
ادیب
نام رضا شاه در تاریخ ماند و در آثار نیک برجای مانده ازو نه در آرامگاهی که خراب شد..با تخریب آرامگاه نام او جاودانه تر شد. روحش شاد. زنده با ایران
ناشناس
این کار باید جواب بدن
ناشناس
به نظرم این کار درستی نیست که با بیل وکلنگ بیفتی به جون قبر یکی
محمود
ساختمانی که به قول خودشان با این استحکام و اسم ورسم وجود داشت می توانست حد اقل بعنوان یک موزه استفاده شود وبا جذب توریست
منبع در آمدی برای این کشور بود.
ناشناس
موزه؟ جذب توريست؟ منبع درآمد؟ اين كشور؟ خخخخخ
فرهاد
فقط گریه کردم گریه
ناشناس
هنوزم کسانی هستند که ولشان کنی کل کاخهای ایرانو خراب می کنن
ناشناس
عمرا جون حالا جای خوشونه
بهروز
رضا شاه پدر ایران نوینه, هرکاریم که بکنن مهم اینه که منه جوونی که رضا شاهو ندیدم تو دانشگاهی درس میخونم که ایشون ساختن
نیما
این کار اشتباه بود چون رضا شاه هم به کشورش خدمت کرد البته نکات منفی زیادی هم داشت مثلاهمین کشف حجاب.....امااین دلیل نمیشه که بخوان قبر یک بنده خدا رو تخریب کنن ....از اون بنا میشد استفاده کرد....
ناشناس
کشف حجاب مگر کم چیزی بود.بی شعور عجب بنده احمقی بوده
محمد
یه سری اون بالا کامنت زدن و تو بعضی سایت ها که رفتم و دیدم و خوندم یه جوری در مورد رضا شاه نوشتن که هر که ندونه فکر میکنه که رضا شاه بزرگترین دیکتاتور ادمکش مستبد در تمام طول تاریخ کشورهای کره ی زمینه یکی نیست بگه که به خاطر قهطی در اواخر دوره قاجاریه 9 میلیون تن(نفر) انسان ایرانی جان باختند فقط به خاطر دوست نداشتن پول ملت در راه ملت خرج کنند و سیلو و بیمارستان بسازنند و به قول خودشون با پول ملت در راه ملت برای خودشون حرمسرا و زنهای زیاد و ... حالا به رضا شاه میگن ... اره دیگه استالین 29.5 میلیون تن(نفر) از مردمش رو به جرمهایی واقعا عجیب و خنده دار اعدام کرد و بیش از19 میلیون تن(نفر) رو به اردوگاهای کار اجباری فرستاد که بیش از 8.5 میلیون تن(نفر) جان باختند اونم تا سال 1953 یا مااو کار مشابهی انجام داد اما یه چیزی حلوحوش 60 میلیون تن(نفر) اعدام مابقی رو نمیدونم یا همین هیتلر و موسولینی و پینوشه و کیم جون این یا پدرش یا پدر بزرگش و یا همین صدام و یا همین اسد و پوتین و غزافی و دولت های کومونیستی دیگه حالا بیشتر اینها یه قبرهایی برین ببینین لامسهب کاخ میمونه
ناشناس
بابا برو کشکتو بساب با این امار غلطت.
mohammad
متاسفم
هاشم
تخريب قبراين اقاكارخوب يابدمن كاري ندارم ولي ورودانگليس وروس به ايران وخالي كردن انبارغله كشوربراي كمك به نيروهاي شوروي وگرسنه ماندن ومرگ براثرقحطي وگرسنگي ملت زمان جنگ جهاني وبي كفايتي اين اقاكه گندزده به كشورجاي طرفداري داره يا نه من نميدونم
بهرام
به نظر من حق ما ایرانیا همینه
فردوست
افسوس برای کسانی که خود را به خواب زده اند،اینها کی از خواب بیدار میشوند،....
نا مسلمانها چنین کار زشتی را انجام نمیدهند، ان وقت.....
مشگل مملکت ما بی سوادی ،بی سوادی سیاسی
ناشناس
همین اعمال شما موجب شده که سازمان ملل شما را تروریست و خراب گر معرفی کرده و به شما اعتماد نکند !
حمید
رضا شاه فردی بی سواد قلدور که با بر داشتن حجاب از سر ناموس ایرانیان بزرگترین خیانت را انجام داد هر کس حجاب ناموسش براش از همه چیز مهم تر هست از رضا شاه نباید ممنون باشه
ناشناس
رضا شاه پدر ایران نوینه
ناشناس
افسوس .ما چقدر نامرد یم
محمد
اینا از یه مرده هم میترسن..رضا شاه کبیر .. بزرگترین اشتباهش تربیت یه پسر ترسو بود
علی
زنده باد خلخالی بزرگ مرد اسلام.ای کاش تخت جمشید و مقبره فردوسی ملعون رو با خاک یکسان میکرد.امروز ما به امثال خلخالی به شدت نیاز داریم
ناشناس
یعنی چی شما با ایرانی بودنت هم مشکل داری و اسلام رو به روش داعشی اجرا میکنی میتونی عضو داعش بشی خشک مغز
ناشناس
شما بیشتر به یک متخصص ژنتیک نیاز داری
ata turk
دم خلخالی گرم...کاش منم اونجا بودم یه سهمی تو خراب کردن قبر این وحشی عوضی داشتم
ناشناس
تاسف برای شما
آرشاک
به قول شما یه آدم بی سواد طی چند سال تونست کشور فقیر و عقب مونده ای که هر سال هزاران نفر توی اون از بیماری و گرسنگی میمردن و قریب 80% جمعیتش بیسواد بودن رو به کشوری در حال توسعه و باسواد با کارخانه ها و پلها و .... تبدیل کنه .
رضا شاه مثل همه شاهان اشتباهاتی داشت ولی کارهای مثبتش چند برابر کارهای منفیش بود.
در ضمن علی آقا و آتاترک میتونند باسفر به ترکیه و ورود به سوریه کارهایی که عاشقشن رو انجام بدن
واقعا متاسفم....
ناشناس
یک دفعه بگین رضا شاه فرشته بوده تو کتاب تاریخ الکی نوشتند
ناشناس
تحریف شده کتاب های تاریخ
ی ایرانی
کارخلخالی بدترین کاردرتاریخ ایران بودواقعامتائسفم.
فرزاد
رضا شاه خیلی عرضه داشت.ولی پسرش محمد رضا بی عرضه بود
ناشناس
نه محمد رضا خدمت زیادی به مردم کرد
حسين فرانك هى والتون
اى كشته كى را كشتى تاكشته شدى زار. ياباز كه اورابكشد انكه تراكشت. فكر كنيد ببينيدكه چرادر كشورهاى مثل ايران عراق ليبى سوريه وامثالهم نمك ميخورن ونمكدان ميشكنند و سوهيس المان نروژ هلند وامثالهم از خدمت كذاران قبل قدردانى وتجليل مكنند
ناشناس
خط آهن جنوب به شمال یا دانشگاه تهران که به دستور رضاخان ساخته شده اند را چرا خراب نکردند زورشون به قبرش رسید
ناشناس
از جهالت هر کاری بر میاد خدا لعنت کنه خلخالی که کارس با شرع هم نمیخونه
ناشناس
هر حرکتی که صورت میگیره باید پشتوانه فکری قوی پشتش باشه...وگر نه گذر زمان همه چیز رو ثابت و شفاف میکنه...امیدوارم خدا تا لحظه اخر شعور و تفکر عاقلانه رو از ما جدا نندازه ..
ناشناس
یعنی واقعاااا اززز ته دلم متاسفم
میلاد از کاشان
بخدا برا همه متاسفم-فقط بعضیا بدی های این مرد رو میگن-بابا کار خوب کرده که پدربزرگای ماهم بی خبرن-اینا دور و بریاشون کردن
فرزانه
ا ا خلخالي رو لعنت کنهخلخالخد
قزوین
تاریخ قضاوت ميكند
ناشناس
الان میشه از لایک ها قضاوت کرد
امیر
وقتی یه بی سواد این همه کار برای توسعه کشورش میکنه- فکر کنید که اگر سواد داشت چقد میتونست باعث پیشرفتمون بشه-کاری که هزاران فارغ تحصیل کشورمون در حال حاضر بلد نیستن
حسین
کار خوبی نبود نبش قبر در اسلام حرام است اگر خودتون قبول دارید و بما آموزش میدهید
ناشناس
عمو جان نبش قبرو محمد رضای ملعون قبلا انجام داده بود اینا فقط ساختمونشو تخریب کردن لطفا اراجیف نبافید.
ناشناس
اون ملعونی که گفت کاش تخت جمشید و مقبره فردوسی را هم خراب میکرد فقط یه عرب .. میتونه باشه
سارا
دقیقا
ناشناس
ما همه ایرانیم عرب نمی پرستیم
عباس
فدای ملت فهیم و وطن پرست ایرانم که حقیقت را خوب می فهمند
ناشناسww
آقای خلخالی خیلی مردی افراطی وتندرو بود وامام (ره)نباید از همون اول خلخالی رو کنار خودش میگذاشت ......زنده باد ایران زنده باد جمهوری اسلامی ایران
ناشناس
کار خوبی نبوده است خراب کردن قبر هر کسی
ناشناس
کاربسیار اشباهی کرد
ناشناس
والا چيببگم!!!!!!!!!!!!
Ali
با سلام. امروز همه دنيا به گذشته خود احترام ميگذارن حتي اگر بد هم باشد. خراب يك مقبره يعني خراب كردن دوران و كشف جوانان جديد. ايران ما با بيش از دو هزار و ششصد سال قدمت آثار حاكمان به حق و نا به حق خود را تخريب كرده و باز هم ميكند متاسفانه در آينده ولي اين شخص يا حكومت نيست كه از بين ميرود بلكه عظمت و تاريخ اين مردم است كه نابود ميشود. مردم ايران را با تاريخ خوب و بد را به حال خود بگذاريد تا خودشان بد رو با خوب و دوست و دشمن اين مرز و بوم رو خودشان بشناسند و تصميم بگيرند. تاريخ آينده و عكس يادگاري هر كشوري است.
افرزند ایران
لعنت خدا بر خاندان پهلوی
من نمیدونم چرا مردم خودشونو زدن ب اونراه
بابا رضا شاه بزرگترین خیانتو ب ایران کرد
اصلا ب قطعیت میشه گفت دست نشانده یانگلیس بوده
این شخص اصلا سواد نداشت
من واقعا متاسفم واس مردممون
رضا
خراب کردن قبر رضا شاه به گفته شما ، بخاطر خائن بودنش نبوده ..... یه خورده تحقیق کنید در مورد همه کارهایی که باعثش خلخالی بوده اون موقع می بینید که قضاوت در مورد اعمال این شخص خیلی سخت میشه
ناشناس
سواد نداشت ولی کارهای مثبت که داشته الان که شده فقط اختلاس
ایرانی
من نفهمیدم انهمه کینه و نفرت را از کجا اورده بودیم
ناشناس
رضا شاه در جریان قیام گوهر شاد خیلی آدم کشت 50 کامیون از مسجد جسد خارج کردن بگیم دروغ گفتن باش اصلا ده تا ده تا هم زیاده ..... مردک خیلی کشت ....زورش رسید هرکی رسیدو کشت....خب حکومت به آدم کشی نیس که دو تا جاده بکشه خط راه آهن بکشه یارانه بده بعد بزنه مردمو بکشه که نمی شه افتخار کرد....دولت فقط دولت علی که وقتی دیدن نمی خوانش گفت ما رفتیم هر وقت دوس داشتین میام اینم شمشیرم تو غلاف والسلام...
ایرانی
تخریب قبر یک انسان کار درستی نبوده وناشی از افراط گرایی میباشد.
ناشناس
خلخالی باعث ننگ ایران است
نسل سوخته
چی بگم جز انکه چی بگم چرا برای چی این قدر تنفر
ناشناس
گه خیلی خورده خلخالی
سیروس
اون پست فطرت که نوشته باید مقبره فردوسی وتخت جمشید خراب میشد.. .ببینمت تکه تکت میکنم! دهنت آب بکش اسم فردوسی و..بیار" زنده باد ایران من و اصالتم
ناشناس
افرین
ناشناس
پاینده ایران
رشدیہ
رضا .شاه بود برای وطن فروش ها قلدر بود یرای
ایرانیان.به همین خاطر جرعت کردند قبرش را خراب
کردند.
خراب کردن قبر شجاعت محسوب نمی شود.
قدیما تو دهات ما سر دشمنی شخصی از این کارها میکردند.
ناشناس
کشف حجاب اونچیزی که فکر میکنید نیست اونموقع روبنده میزدن معلوم نبوده زنه یا مرده با چاقو آدم میکشتن ایران مثل افغانستان بوده بد کاری کرد زنهارو آورد تو کار؟
ناشناس
کشف حجاب اونچیزی که فکر میکنید نیست اونموقع روبنده میزدن معلوم نبوده زنه یا مرده با چاقو آدم میکشتن ایران مثل افغانستان بوده بد کاری کرد زنهارو آورد تو کار؟
امیر
اینطور که شما میگید انگار رضاخان با کشف حجاب دستور لخت شدن به زنانو دختران داد. ولی اینطور نیست .رضاخان دستور داد زنان و دختران دیگر روپوش و چادر نزارن و لباس یکدست کت و شلوار با کلاه فرنگی داشته باشن واسه پوشش اقایون و روحانیونم هم این قانونو گذاشت.
یونس
خدا بیامرزتت رضا شاه...
يه ايرانى
واقعا خدا بيامرزدش خيلي براى ايران و آبادى ايران تلاش كرد با اون همه دشمن و امكانات كم واقعا ايران رو گلستان كرد ،خداوند انشاالله به بركت خدمتى كه براى مردم كشورش كرد گناهانش رو ببخشه .اين جور انسانها لياقت بهشت خدارو دارند و من متاسفم فقط همين متاسفم !!!!!!!!!!!
مریم
دوست دارم عمرهمتون کفاف بده سرنگون شدن اینا رو هم ببینید ،جنایات و دزدیهای اینا رو بشه اون موقع میفهمید ؛جنایت و دزدی یعنی چی ؛الان زوده برا قضاوت
یه ایرانی
قبر خلخالی کجاست بریم....
رزاق
برای شادی روحش الفاتحه
ناشناس
علی جون تو یک خائن و وطن فروشی
ناشناس
آنقدر گفتیم شاه خدا رحمتت کنه شاه ایران بهشتیه
یکی از بچها
رضا شاه یکی از تاثیر گذار ترین و بهترین شاه های ایران...تیپ نظامی او بهترین بودن برای زمان خود که در بین جنگ های جهانی بودیم را نشان میداد . امیدوارم روزی بتونیم یادگاری از ایشان برای هرگز فراموش نشدنش بسازیم ...
روزی نزد رضا شاه گفتند : فلان شیخ هنگام عبادت آنقدر از خودش بیخود میشود که ناگهان بیحال شده و به زمین می افتد ... رضاشاه گفت : اورا به بالای دیواری ببرید و به او بگویید عبادت کند ... اگر از خود بیخود شد و از بالای دیوار افتاد حرف شما درست است ...
بابک
تنها کسانی که آرامگاه ها و مکان های تاریخی را خراب میکنند فقد میتوان به ( طالبان و گروه های تروریستیی که الان در سوریه و عراق هستند ) که مکان های تاریخی را نابود و از بین بردند و حتی نبش قبر کردند اشاره کرد.
ناشناس
از همه.چیز.مهتر ماشالاه امروز در تموم کشورمون امنیت داریم .کشورهای همسایه را ببینید .جنگ .وکشتار .خدارا شکر کشوری قوی وبا امنیت هستیم .
نفیس
جناب خلخالی چرا فکر کرد که اینطوری میتونه از کشور دفاع کنه و یجورایی جلوی تفکرات مردم ساده لوح رو بگیره؟؟؟متأسفم برای خودم که بعضی از هموطنانم فقط به همون لحظه فکر میکنن.اون یه بنای تاریخی بود
علی
مرگ بر رژیم پهلوی
نور
هههه کامنت اول چ تاریخی بوده
ناشناس
عجب عدالتی تاریخ قضاوت خواهدکرد
على
هرچه ميکنيم ازساده لوحى خودمانه هميشه بايد فکرکردوهيچ وقت يکطرفه قضاوت نکردحتى شيطان نيزکارخوب کرده بوده پس..هيچ وقت. يکترفه قضاوت نکنيم فقط فکرکنيم همه چى تو ذ هنمان روشن ميشه.
مسلمان
متاسفم برای مردمی که طرفدار ظالم هستند وغلط کاری های ان خائن را نمی بینند وکور هستند شاهی که این قدر ظلم می کرد و دید هان مرد حالا مفت حرف می زنند چون شکمشان سیر شده ونمک نشناس انقلاب هستند خدا هدایتشان کند
سحر
کاری با رضا شاه چه کرد و چی بود نداریم اما اینهایی که مثلا انقلاب کردن ایا تو کتاب قرانشون نبش قبر گناه نیست خراب کردن قبر گناه نیست
اینها یه مشت ادم مفسد که به شعار انقلاب الکی مردم رو بدبخت کردن .رحمت به روح محمدرضا شاه
ناشناس
نظری ندارم.یعنی حق نظردادن ندارم.توی قانون مافقط بایدساکت باشی
ناشناس
اولا قبل از تخریب مقبره در اسناد پهلوی ذکر شده که خاندان پهلوی اقدام به خروج بقایای جسد رضاخان از کشور کرده اند همین طور که در این متن نیز بدان اشاره شده است ثانیا آن همه کشتار در 17 شهریور و در فیضیه و در زندانهای ساواک گریه دارد نه خروج مجری عوامل بیگانه که تمام ثروت کشور را به باد دادند و رنج را به آیندگان هدیه دادند . تا چندین نسل باید متاثر باشیم از کشف حجاب این خاندان چه بسا خانواده هایی که از این بابت متلاشی شدند آن هم در مملکتی که معتقد به چهارده معصومند واقعا که حفظ دین در آخر الزمان کار عظیمی است . خدا عاقبتمان را به خیر کند و از همه ما بگذرد که او تواب است ورحیم
یاسر
ملت حقتونه که پراید بهتون بدن 20 ملیون دلار باشه 3600 تومان خونه های 40 متری بهتون بدن 200 ملیون خلایق هرچه لایق
هادی
نظر رهبری و مراجع تقلید محترم است
ناشناس
خلخالی: چطور اون دنبا پاسخ جنایاتتو.میدی؟
رضاه شاه به اندازه یک هزارم شما بیت المال رو شوهر نداده بود.
رضا شاه ظرف 1.5 دهه ایران ویران رو اباد کرده بود.
خدا از تو و امثال تو نگذره...
دانشجو معماری
تخریب بناهای تاریخی در دوره رضاشاه!
اطرافِ شهر تهران در دوران قاجاریه با خندقی به عمق تقریباً شش متر و عرض بیست متر محصور بود و دروازه هایی ساخته بودند که از آثار هنری، معماری و کاشی کاری های بسیار زیبای اوایل قاجار بود. این دروازه ها یعنی دروازه دولت، دروازه یوسف آباد (محل چهارراه کالج فعلی) دروازه باغشاه، دروازه قزوین، دروازه گمرک، دروازه غار، دروازه حضرت عبدالعظیم، دروازه دولاب، دروازه خراسان، دروازه شمیران و شاید یکی دو دروازه دیگر. در اطراف میدان توپخانه هم دروازه های زیبایی ساخته بودند که از لحاظ تاریخی و معماری و کاشی کاری نظیر دروازه های شهر بود ولی نه به آن وسعت.
رضاشاه تمامی این دروازه ها را که اکنون می توانست به عنوان آثار باستانی تلقی شود، خراب کرد. البته خرابی برخی از دروازه ها اصلاً تأثیری بر وسعت خیابان نداشت
ملکه مادر در مورد تخریب آثار دوره ی قاجار چنین می گوید:
رضا بعد از آنکه شاه شد همه این کاخ ها را خراب کرد و جای آن ها کاخ دادگستری و اداره ی مالیه (وزارت دارایی) و عمارات جدید ساخت.
در شمال میدان بهارستان هم چند مجموعه کاخ بود که فتحعلی شاه قاجار ساخته بود. اصلاً اینکه می گویند بهارستان، بهارستان! به خاطر همین کوشک فتحعلی شاه بود. یعنی اینجا یک باغ خیلی بزرگ بود که یک سر آن همین میدان بهارستان فعلی تهران بود و سر دیگر آن به دروازه شمیران و خندق شمال تهران می رسید. رضا اینجا را هم داد خراب کردند. من گاهی اوقات با رضا دعوا می کردم که این ساختمان های نفیس را خراب نکند. اما رضا می گفت: هر چه که مردم را به یاد دودمان قاجاریه بیندازد باید خراب شود تا جلوی چشم مردم نباشد.
در دوران ناصرالدین شاه، ظل السلطان نیزهمین کار را با ابنیه تاریخی دوران صفویه کرد و بسیاری را از بین برد و اگر حاج آقا نورالله اصفهانی جلوگیری نکرده بود یکی دو بنای تاریخی فعلی صفویه هم در اصفهان باقی نمانده بود
ناشناس
اونای که با کار خلخالی موافقند ایرانی نیستن یه مشت آدم عقب مونده اند امیدوارم یکی عین خلخالی دچارشان بشه تا بفهمند خوب بوده یانه
ناشناس
نه خداییش کشف حجاب عمل کثیفتری هست یا اینکه یه عده با حمایت بعضی، رو صورت دخترامون اسید میپاشن...؟؟؟؟
در ضمن رضا شاه اول حجاب ناموس خودش بعد ناموس درباریان حکومت رو برداشت و بعد دستور کشف حجاب ملت رو صادر کرد.
و همونطور ک دوستان در بالا اشاره کردن کشف حجاب ب اون معنا ک در ذهن بعضیها هست نبوده در واقع کشف حجاب خانمای اون موقع از حجاب خانمای فعلی خیلی بهتر بوده.
مرتضی
گویند روزی رضاشاه میره ترکیه درساختمانش یک دختر خشگل میبینه واورااخراج میکند(اورا اتاترک اورده بودتا شاهشب راتنها سپری نکند وقتی همراهان شاه علت راازشاه میپرسند اومیگویدگیرم که امشب بااین سپری کردم اگر اتاترک به ایران بیاید من ناموس چه کسی رادراختیارش بگذارم زیراتمامی ناموس ایران ناموس من هستند پس این مردباکشف حجاب هدفش بی حجاب کردن نبود بلکه هدفش مدرنیزه کردن بودپیشرفت فعلی ترکیه همون کشف حجاب اتاترک بودکه درایران اتفاق نیفتاد
اسماعیل
امتاسفم برای اون کسی که میگه تخت جمشیدوبایدخراب کرد تواصلاکوروش رومیسناسی بروسوره کهف ایه 86 خداوند ازکوروش یادبرده متاسفم ادمای ک سوادشون صفره فقط بلدن چرتوپرت بگن
....
فقط یه احتماله
نا شناس
لعنت به هر کی با ریشه ایرانی مخالفه
ناشناس
جهل حد و اندازه ای ندارد. رضا شاه واقعا ایران امروز رو پایه ریزی کرد. متاسفانه مردم ایران قدرنشناسانه با او برخورد کردند.
ناشناس
الان قبر خلخالي كجاست اگر در ان زمان هم كمى مشورت در كار بود فقط در نهايت قبر او را جا بجا مى كردند نه اينكه چند هزار متر مربع بناى زيب را تخريب كنند و لاأقل آنجا را به يك موزه تبديل مى كردند
و دومين كار اشتباه نگه داشتن جاسوسان امريكايى جهارصد جهل و جهار روز بايد خيلى زود به دادكاه لاهه مى فرستادند و همه جنك و تحريم و بد بختى ما از ان زمان شروع شد و بزركترين اشتباه دولت مردان در اول انقلاب بود.
ناشناس
خدا از گناه خلخالی بگذره
ایکس
جالب اینه که قبر خالی بود چون میدونستن اون چه ادمه باهوشی بود بردنش
مجید
رضا خان فقط در طول شانزده سال با مدیریت و اقتداروبا دست خالی و بدون تکنولوژی چنان خدمتی به ایران کرد که در صد سال بعد هیچ دولتی نتوانست انجام دهد روحش شاد تحقیق کنید دوستان
حمید
زنده باد ایران و ایرانی

زنده میمونه هر کسی که برای این ایران زحمت کشیده و ومیکشه رضا شاه برای همه ایرانیان زحمت کشیده .
حمید
زنده باد ایران و ایرانی

زنده میمونه هر کسی که برای این ایران زحمت کشیده و ومیکشه رضا شاه برای همه ایرانیان زحمت کشیده .
حمید
زنده باد ایران و ایرانی

زنده میمونه هر کسی که برای این ایران زحمت کشیده و ومیکشه رضا شاه برای همه ایرانیان زحمت کشیده .
حمید
زنده باد ایران و ایرانی

زنده میمونه هر کسی که برای این ایران زحمت کشیده و ومیکشه
مهدی
مرگ بر رضاشاه فاسد .
ایرج
ان مرد بزرگ در نزد خدای باری تعالی اجر منزلت خود را دارد.بلاخره انسان در طول زندگی اشتبا هاتی دارد . که قابل بخشش باشد...خدایش بیا مرزد...از دل نرود هر انکه از دیده رود
ناشناس
یه سوال دارم می خوام بدونم کجای این دین اسلام باز کردن قبر یه انسان حالا می خواد کافر باشه قاطل باشه هرچی می خواد باشه مشکلی نداره
ناشناس
امیدوارم ایران سربلند باشه
تو هر نظام یا شرایطی
ناشناس
دوستان در مورد اين آقاي خلخالي يك نكته اي رو فراموش نكنيم كه اين آقا اواخر عمرش گرايشات اصلاح طلبانه داشته و خودش رو اصلاح طلب مي دونسته. واقعن اين هم يكي ديگه از تراژدي هاي دوره انقلاب خميني است.
مهدی
به هر حال اصلا کار درستی نبوده تخریب مقبره ظلم کردن ظلم هم میبینن به دلیل تخریب نباید کار تخریب تشویق وتایید بشه
ناشناس
چرا از خدمات رضا شاه صحبت نمیکنی .خلخالی آخر عمر به چه ذلتی افتاده بود.پل ورسک .تونل کندوان .رو خراب کنید
جمشید
دوستان همه نظر دادید ، ولی ریشه این عمل تخریب چه بود ? علت چه بود ? علت این تخریب نفرت بود ، این نفرت چرا شکل گرفت ? اصلا چرا فرهنگ ما در برخورد با مخالف این طوری است ? چرا در سایر کشورها این کارها انجام نمی شود یا نشد ? ضمنا دوستانی که الان انتقاد می کنید اگر روزی قدرت بدستتان افتاد شما بدتر می کنید ، متاسفانه تاریخ ما همیشه همینجوری بوده ، آدمي را عقل باید
علیرضا
پدر از رویت شرمنده ایم
عباس
خلی خوبه
ايران دوست
از كساني كه به رضا شاه بدوبيراه ميگن فقط ميخام و خواهش دارم مطالعه كنند و چشماشون و نبندن و دهنشون و باز كنن
ناشناس
خخخخخخخخ همه سر کاریم
ناسناس
فقط گذر زمان ثابت میکنه این کاری که کردن درست بوده یا اشتباه
ایران پرست
باید گفت که این یک سیاست است وهر بار که انقلابی می شود از هر نظر سعی دارند که دولت قبلی را تخریب بکنند
محسن
افراط وتفریط در هر زمینه ای درست نیست ما پیرو آن پیامبری هستیم که با اسیران جنگی هم که دشمن رودررو بودند مدارا میکرد شما که قبر خراب میکردی به آن افتخارکن!روی زشتی های شما هم نوشته خواهد شد
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2