پیشنهاد پارسینه
۰۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۴
ايراس: تقسيم‌بندي مرزي بين كشورهاي به جا مانده از شوروي سابق، مشكلات زيادي را برايشان به جا گذاشته و در واقع آسياي مركزي و قفقاز هميشه سرگردان بين اين يا آن امپراطوري بوده است. تاريخ گواه آن است كه بخشهای اصلی قفقاز جنوبی و همچنين داغستان تا دوره قاجاریه جزء خاک ایران بوده، اما طی جنگهای ایران و روس از ایران جدا شد و به روسیه تزاری پیوست، سپس نصيب شوروي شد و بعد از آن نيز به اسقلال رسيد،(1) پس از آن نيز كه استقلال خود را به دست آورد با مشكلات سرزميني و قوميتي شديد مواجه شد كه امروز گريبان بسياري از آنها را گرفته است. آنچه كه امروز بين آذربايجان و ارمنستان وجود دارد، به ويژه تهديدات اخير از ناحية آذربايجان عليه ارمنستان و در مقابل واكنش‌هاي تند مقامات ايروان عليه باكو، برآمده از همين اختلافات مرزي و قوميتي است كه از تقسيمات مرزي دوره شوروي ايجاد شده و دو همسايه همجوار را به دو دشمن خوني تبديل كرده است.

مقدمه
تقسيم‌بندي مرزي بين كشورهاي به جا مانده از شوروي سابق، مشكلات زيادي را برايشان به جا گذاشته و در واقع آسياي مركزي و قفقاز هميشه سرگردان بين اين يا آن امپراطوري بوده است. با نيم نگاهي به رويدادهاي200 سال گذشته متوجه مي شويم كه بخشهای اصلی قفقاز جنوبی و همچنين داغستان تا دوره قاجاریه جزء خاک ایران بود، اما در زمان فتحعلی‌شاه طی جنگهای ایران و روس از ایران جدا شد و به روسیه تزاری پیوست، سپس نصيب شوروي شد و بعد از آن نيز به اسقلال رسيد.(1) در واقع اين ميراث از تزارها به حكومت شوراها غلطيد و پس از آن نيز كه استقلال خود را به دست آورد با مشكلات سرزميني و قوميتي شديد مواجه شد كه امروز گريبان بسياري از آنها را گرفته است. جدال سرزميني آذربايجان و ارمنستان تنها يك نمونه از آنها است. اين دست به دست شدن سرزميني در قفقاز باعث شده تا قوميت هاي فراواني در آن پرورش پيدا كنند. اگر كل قفقاز شمالي و جنوبي را در نظر بگيريم قوميت هاي فراواني همچون «آذری، ارمنی»، گرجی، روسی، کردي، تالشی، آبخازي، لزگی، چرکسي، مغولي، اوستی، ترکي، یونانی، تاتي، تاتاري، آواري، چچنی، اینگوشي، کاباردینو، بالکاریا، تبرسانی و چند مورد كوچك ديگر را مي توان در آن ديد (2) كه اگر خطوط مرزها كمي اين سو و آن سو شود درگيري هاي قوميتي و ملي را به بار خواهد آورد. آنچه كه امروز بين آذربايجان و ارمنستان وجود دارد، به ويژه تهديدات نظامي اخير از ناحية آذربايجان عليه ارمنستان و در مقابل واكنش‌هاي تند مقامات ايروان عليه باكو، برآمده از همين اختلافات مرزي و قوميتي است كه از تقسيمات مرزي دوره شوروي ايجاد شده و دو همسايه همجوار را به دو دشمن خوني تبديل كرده است.

تغيير تركيب جمعيتي مرزهاي مصنوعي
بر اساس تقسیمات اداری شوروی سابق، قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان شمرده شد. در صورتي كه در اين منطقه ي 270 كيلومتري اكثريت جمعيت با ارامنه بود. البته سياست آذري زدايي در اين منطقه از دوره حاكميت كمونيست ها آغاز شد. چون قبل از جدایی قره‌باغ از ایران اکثر جمعیت آن را آذري ها تشکیل می دادند. به گونه اي كه در سال ۱۸۳۲ میلادی (تنها 4 سال پس از عهدنامه تركمنچاي) 8/64 از مردم قره‌باغ آذربايجاني بودند(1) اما سیاست روسها براي اسکان ارامنه در اين منطقه منجر به تغییر ترکیب جمعیتی شد. به شكلي كه از جمعیت ۱۹۲ هزار نفری قره‌باغ در سال ۱۹۸۸ میلادی ۷۶ درصد ارامنه و تنها ۲۳ درصد آذري بودند بقيه نيز تركيبي از روس ها و كردها بودند.(3) در زمان جنگ نيز كه از 1988 تا 1994 طول كشيد همين تعداد اندك از مسلمانان آذربايجاني كه اكثريت آنها از شيعيان بودند آواره شده و به آذربايجان گريختند. در واقع از سال ۱۹۸۸ يعني دوره اي كه زمزمه مي شد شوروي در حال فروپاشي و تقسيم اراضي است و قرار است قره‌باغ را به آذربايجان الحاق كند، نیروهای ارمنی برای تصرف این زمین‌ها دست به اسلحه بردند و سه سال پس از فروپاشی رسمي اتحاد جماهیر شوروی با اعلام آتش بس آن را در اختيار گرفتند كه هنوز روح مليت آذري در اين باره زخمي است. در اين جنگ 6 ساله بيش از 30 هزار نفر كشته و حدود يك ميليون نفر آواره شدند.(4)

گره كور قفقاز جنوبي
ارمنستان و آذربايجان در سال 1994 نتوانستند به نتيجه نهايي برسند به همين دليل به يك آتش بس نيم بند اكتفا كردند. در اين سال قره‌باغ از آذربايجان جدا شد و در پي شناسايي بين المللي برآمد. اما هنوز هيچ كشوري به استثناي ارمنستان آن را به رسميت نشناخته است. قره‌باغ حتي در سازمان ملل نيز بخشي از خاك آذربايجان محسوب مي شود.(5) از اين رو قره‌باغ به «گره كور باكو – ايروان» تبديل شده است كه به روابط اين دو سايه افكنده است. هر از گاهي نيز سخنان تند هر يك از مقامات باعث مي شود تا زخم كهنه سر باز كند. با اين وجود هر دو كشور به دنبال راه حلي هستند تا قره‌باغ از وضعيت سرگرداني كنوني خارج شود به همين منظور دولتمردان آذري ارمني در سال جاري ميلادي هفت بار با يكديگر مذاكره كرده اند كه آخرين بار در مونيخ آلمان رو در روي هم نشستند. اين نشست تكراري و بي‌حاصل در كنسولگري فرانسه در شهر مونيخ آلمان برگزار شد. در اين دور مذاكرات الهام علي‌يِف‌ و المار محمد ياروف، رئيس جمهور و وزير امور خارجه آذربايجان، سرژ سارگ‌سيان و ادوارد نعلبنديان، ‌رئيس جمهور و وزير امور خارجه ارمنستان، به همراه نمايندگان گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا (امريکا، فرانسه و روسيه) شركت داشتند.
موضوع مذاكرات دور هفتم همچون مذاكرات پيشين در باره اوضاع كنوني قره‌باغ و ناگورنو و چشم انداز آينده آن بود. تفاوت موضوع مذاكره اين دوره با دوره هاي قبلي تنها چند واژه بود زيرا ماهيت بحث هماني بود كه طي حدود 25 سال گذشته تكرار شده است. از اين رو نمي توان چشم انداز روشني براي آن متصور بود. حتي اعضاي حاضر در جلسه نيز مي دانستند براي وصل كردن دو موضوع نچسب دور هم جمع شده اند و تنها نمايشي از رفتارهاي صلح جويانه را بازي مي كنند. شايد الهام علي‌يِف در اين باره شفاف تر از ديگران نظرات خود را بيان كرد و علنا گفت كه اميدي از اين نشست ندارد به همين خاطر اعلام كرد كه خود را براي جنگ با ارمنستان آماده مي كند. رئيس جمهور آذربايجان گفته بود در صورتی که مذاکراتش با رئیس جمهور ارمنستان به نتيجه اي ختم نشود، جمهوری آذربایجان آماده است تا با استفاده از زور ناحيه قره‌باغ را پس بگیرد.(6) وي تاكيد كرد كه آذربايجان نه امروز، نه فردا و نه 50 سال ديگر راضي به واگذاري استقلال به قره‌باغ نخواهد شد.(7)
بالاترين مقام سياسي آذربايجان تنها يك روز قبل از نشست 22 نوامبر در مونيخ تاكيد كرد كه در صورت شکست مذاکرات، گزینه دیگری غیر از «آزاد کردن سرزمین هایمان از راه نظامی» وجود نخواهد داشت. (8) به نظر مي آيد چنين سخناني به جز اينكه «ما همه مي دانم اين مذاكرات به شكست خواهد انجاميد» معناي ديگري نداشته باشد و الهام علي‌يِف به صراحت آن را اعلام كرد تا نشان بدهد در دنياي واقعيت به دنبال ژست ديپماتيك نمي گردد و نمي خواهد اداي يك سياستمدار مسالمت جو را در بياورد. علي‌يِف حتي براي ارمنستان خط و نشان كشيد و گفت كه ارتش ما نسبت به گذشته نيرومندتر شده است و اگر هزينه نظامي آذربايجان در سال 2003، 163ميليون دلار بود، در سال 2008 به يک ميليارد و 850 هزار دلار رسيده است و به دنبال اين هستيم تا در سال 2009 هزينه نظامي خود را افزايش دهيم. (9)بر اساس همين سخنان بود كه بي بي سي كه در بسياري از مواقع آتش بيار معركه است تيتر زد: «آذربايجان ارمنستان را به حمله نظامي تهديد كرد».

نتيجه‌گيري
قره‌باغ حتي قبل از فروپاشي شوروي نشان داد كه براي اختلاف‌افكني بين دو كشور تازه به استقلال رسيده جمهوري آذربايجان و ارمنستان داوطلب خوبي است. اين ناحيه گره كوري را در قفقاز جنوبي ايجاد كرده است كه به نظر مي آيد نمي توان راه حل مشخصي را دست كم تا آينده قابل پيش بيني متصور بود. از اين رو هر لحظه از اين منطقه بوي باروت به مشام مي رسد زيرا اين زخم كاري براي آذربايجان به «حيثيت سياسي» و «ابروي ملي» تبديل شده است كه كوتاهي درباره آن هر دولتي را در آذربايجان به بي ارادگي و ناتواني در بازگشت خاك از دست رفته به وطن متهم مي كند. در طرف ديگر قره‌باغ براي ارامنه رنگ قوميتي گرفته است. از اين رو ايروان هيچ علاقه اي براي از دست دادن اين خاك ندارد زيرا اگر چنين اتفاقي رخ بدهد قره‌باغ براي ارمنستان تبديل به يك «عقده قومي - ملي» مي شود. ارمنستان ممكن است با تركيه بر سر مساله نسل كشي ارامنه در جنگ جهاني دوم كنار بيايد اما با آذربايجان درباره موضوع قره‌باغ كنار نخواهد آمد. بنابراين به نظر مي آيد اين گره نه با دست باز مي شود نه با دندان، نه ديپلماسي مي طلبد و نه ستيز.

منابع و مآخذ
(1). http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh
(2). Ibid
(3). Ibid
(4). Ibid
(5). Ibid
(6). http://news.bbc.co.uk
(7). خبرگزاري ايسنا (http://www.ghatreh.com/news/2469344.html)
(8) . http://news.bbc.co.uk
(9). خبرگزاري ايسنا (http://www.ghatreh.com/news/2469344.html)
نويسنده: رضا حجت شمامي
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بهتره هر دو کشور آذربایجان (ایران شمالی) و ارمنستان (ایران شمالی) با هم توافق کنند که قره باغ رو همانطور که در گذشته هم بوده جزو خاک ایران اعلام کنند و به این ترتیب مشکلشون برای همیشه حل خواهد شد و دیگه دلیلی برای جنگ با هم نخواهند داشت. مردم قره باغ هم اعم از آذری و ارمنی سرانجام یک نفس راحت خواهند کشید درست همانطور که در ایران آذری و ارمنی و غیره در صلح و صفا قرنهاست با هم دارند زندگی میکنند.
ناشناس
امیدوارم ناراحت نشی اما من که یه وطن دوست ایرانی خدمتت عرض میکنم: راه حلت خیلی چرت و پرت بود. احساس میکنم با این هوش و استعداد میتونی همه مشکلات جهانی رو حل کنی
ناشناس
تو کوروش پرست هستی..نظرت قابل تعمیم و احترام نیست. قره باغ به ایران ملحق بشه که چی ..اسم اونجا هم بشه پرشین؟؟؟
ناشناس
در جواب این عزیز میگویم که عجب صلح و صفایی. در حالیکه 100 هزار ارمنی در ایران حق داشتن مدرسه بزبان خودشان را دارند آذریها حتی نمیتوانند یک کلمه بزبان خودشان درس بخوانند و برای بچه های خودشان اسم ترکی انتخاب کنند.
ناشناس
با نظر شما موافقم، اما مساله یک مقدار پیچیده تر از این حرفها میباشد. وجود مدارس ارمنی در ایران فی نفسه به حاکمیت ارضی ایران لطمه نمیزنه اما مدرسه به زبان ترکی(خود بنده هم آذری زبان هستم) در شرایط فعلی که جمهوری آذربایجان روی خاک ایران نگاه دیگه ای داره میتونه به حاکمیت ارضی ایران لطمه بزنه.
یاشاسین ایرانیم. یاشاسین آذربایجانیم
ناشناس
زبان ارمنی زبان دینی ارامنه هست- کلیسای ارتدوکس شرقی گریگوری مطالبش به زبان ارمنیه- اونا به عنوان زبان مادری اونو نمیخونن
سعید کاشا نی
قره باغ در دنیا هم ثابت شده به اذربا یجان تعلق دارد ارمنسان متجاوز است ارا منه در دست درازی به خا ک کشورهای همسایه ید طولا دارند و حتی به ایران هم در برهه ای از زمان دست درازی کرد ند
افشار
قره باغ اذربایجانیندی.یاشاسین اذربایجان
علی
داداش منظورت از زبان ترکی چیه؟
وقتی نه خط رسمس دارید نه الفبای منحصر به فرد دیگه اون مدرسه تمیخواد
ناشناس
مگه فارسی خط داره؟
ناشناس
البته که زبان ترکی یکی از زبان های شناخته شده و ششمین زبان زنده دنیاست.
اما در جواب "مگه فارسی خط داره" باید عرض کنم:
بله رسم الخط زبان فارسی همان رسم الخطی است که به آن رسم الخط پهلوی یا ایران باستان گویند(به پادشاهان بی کفایت سلسله پهلوی ارتباطی نداره) که چیزی شبیه به همان رسم الخطیه که در گرجستان فعلی استفاده میشه و با کمی تفاوت.
آرش
به نظر من حق با ارامنه هست چون بیشترین جمعیت رو ارامنه دارن پس اونجا مال اوناست
ناشناس
با این استدلال، وجود اسرائیل هم به توجیه میشه. اما مهاجرت اجباری دللی بر حق مالکیته؟
اگر من با تعداد زیادی آدم به خونه شما حمله و امونجا رو تصاحب کنم برای من حق مالکیت متصور میشید؟؟؟
farzad
قره باغ مال آذربایجان است یاشاسین آذربایجان
رضا
نه كه فارسا خط دارن عزيزاي فارسي زبان زبان شما يه لهجه از عربي است بريد تحقيق كنين
ناشناس
فرمایش شما بی انصافیه.
بله کلمات زیادی بین زبانهای مختلف رد و بدل میشه مثل فارسی به ترکی، عربی بعه ترکی، ترکی به عربی و ترکی به فارسی و .....
اما ساختار هر سه زبان فارسی و ترکی و عربی متفاوت از هم هستن. در مورد خط هم عرض میکنم رسم الخط فارسه به عربی تغییر کرده اما ریشه اصای اون پهلوی و یا ایران باستهنه که چیزی شبیه به رسم الخط گرجستان امروزه.
همه ما به خاطر انسان بودنمون هیچ برتری نسبت به هم نداریم
یاشاسین انسانیت
صادق
یاشاسین تورک دیلی
ناشناس
یاشاسین هاممی ملت لر دیل لری
ناشناس
قاراباغ مال آذربایجان است این حرف نه از روی احساس است نه از روی سیاست ، تاریخ چنین میگوید . قاراباغ وصله ی ناجوری برای ارمنستان است . اشغال قاراباغ اهداف پلید دولت ارمنستان را آشکار میکند . مردم ترک آذری در طول تاریخ در این سرزمین زندگی کرده اند . یاشاسین بوتون آذربایجان ، ظالم محو اولسون .
ناشناس
فرمایش شما درست. اما مهم اینه که آذری و ارمنی از هم برتر نیستن ههمه شون با هم برادر هستن پس من به عنوان یه آذری زبان برادرهای ارمنی خودم رو دوست دارم و از ارامنه هم همین انتضار رو دارم. به امید روزی که همه مرزها برداشته بشن تا همدیگه رو دوست داشته باشیم.
سعید
منظور دوست ترکمون تاریخ هجوم ترکاست!!!
ناشناس
خواهشاً بحث را قومیتی نکنید. این خواسته استعمار گر ها است. به نظر من شروع کننده جنگ باید تاوانش رو پس بده. یعنی ارمنستان باید عقب نشینی و معذرت خواهی کنه چون اون بود که مشت اول رو زد و حمله نظامی کرد.
آراز
قره باغ روزی دوباره به آزربایجان خواهد پیوست و این تقدیری که به عمل خواهد رسید .
ناشناس
من واقعا نمی دونستم که ارامنه به زبان خودشان درس می خوانند....
به نطر می آید آموزش زبان بین المللی (ترکی) ، در کشور خالی از لطف نباشد...
به امید درک خیلی از واقعیت ها توسط بعضی ها....
ناشناس
اگر تضمین میکنید که منجر به بحرانی شبیه به قره باغ نشه و به خاطرش هزاران انسان کشته نشن من هم موافقم(به عنوان یه ایرانی آذری زبان).
ناشناس
زبان بین المللی ترکی؟؟؟توهم زدی
ناشناس
بله بین المللی
تو دنیا، هر نرم افزاری ساخته میشه در درجه 8 یا 9 یا 10 ترکی رو اضافه میکنن!
adl
بهتر بود قبل ازترک مخاصمه وهرگونه مذاکره تمامی خاک قره باغ را از اشغال خارج مینمودو حالا به جای نامیدن خاک خود به اذربایجان شمالی و از این گونه مزخرفات اول هویت گم گشته خود راباز یابدوو بعد بداند که قره باغ دیگر متعلق به انان نیست
ناشناس
قرهباغ متعلق به ارامته است و بس
ارامنه آدم های مظلومی هستند که از هرگونه جنگ بیزارند .......آدم های صلح جو ..با هنر و صادقی هستند ...
البته تاریخ نشان داده همیشه خون بی گناه ریخته میشود......
پژمان
آرتساخ{قره باغ} بخش جدایی ناپذیر ارمنستان است همه ی جهانیان این استان خود مختار ارمنستان را به رسمیت بشناسند
ناشناس
چون جمهوری آذربایجان با ما بدرفتاری می کند ما باید حق را به ارامنه بدهیم
مهدی تورک
به خاطر خودتون حق مظلومو پایمال می کنید؟؟؟
سالار
قره باغ قلب آذربایجان هستش این ثابت شده هست که مال آذری هاست و باید به هر نحوی ارمنی های کثیفو از خاک شیعه آذری بیرون راند حتی با جنگ.یاشاسین قره باغ و قره داغ یاشاسین آذربایجان
ایوب
قره باغ دارای اکثریت مطلق ارمنی است. حالا با استدلال اینکه زمانی آذری آنجا زندگی می کرده می شه گفت کل آذربایجان زمانی مال ایران بوده و حالا باید یکی از استان های ایران بشه ایران درباره قره باغ تصمیم بگیره افتاد یاشاسین!
araz
این مردم هر خاکی هستند که باید در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن، مردمانی که تو خاک مادری خودشون زندگی می کنند.
ناشناس
مرگ بر فاشيسم
ياشاسين آذربايجان جنوبي و شمالي
ياشاسين قره باغ
مرگ بر كومنيسم
درود بر شهداي آذربايجان
سعید
بهتره تمام ساکنین این منطقه درکنارهم باصلح زندگی کنند وجنگ روفراموش کنند من به عنوان یک آذری آزرو میکنم این مشکل به زودی حل بشته وآوارگان اون از هرقومی که هستند به سرزمینهاشون برگردند
farhad
gharabagh az esmesh peidast male kie.aramane khodeshunam ba ekrah migan artsakh
ايليار
قره باغ مال آذربايجان هست اينو همه كشورهاي دنيا تاييد ميكنن پس شكي درش نيست فقط اميدوارم از راه مسالمت آميز اين مساله حل بشه . چي ميشه همه مردم دنيا توي صلح و آرامش و رفاه زندگي كنند بدون كينه و نفرت نسبت به همديگه ترك و فارس و ارمني و كرد و ...
ایـــــــــــــــرانی
قره باغ نه مال اذربایجان است و نه مال ارمنیها بلکه تاریخ دنیا به خوبی نشان می دهد که قره باغ متعلق به ایران است و دو قوم تازه به دوران رسیده ( ارمنی و آذری ) که خود زمانی به ایران تعلق داشتند دارند در مورد سرزمین کشور دیگری با یکدیگر جنگ و نزاع می کنند .
تورک
واقعا واسه سایت شما متاسفم
سعید
درجواب دوستمون باید بگم که آیا می دانید زبان ترکی از ریشه زبان های مغولی است؟
مازیار
گنه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن دیگری
من یک خراسانی هستم وتاریخ 18ساله ومشروطه کسروی را صد بار خواندم به همین خاطر آذربایجان را خیلی دوست دارم ارمنی هارو ترکها در ترکیه نسل کشی کردن انوخت دق دلشون رو از آذری ها در میارن این بی انصافی نیست به نظر من همه این سرزمین ها متعلق به ایران بزرگ است
زینال
(قره باغ) یک اسم ترکی و به معنی باغ سیاه(انبوه) است پس ساکنین اولیه آنجا آذری ها بوده وتا قبل از اشغال 80 درص آن آذری بوده است. وبطور کل مناطق اصلی ارامنه ایران و قسمتی از ترکیه بوده است . ولی بعد خیانت های مسلحانه ارمنه به دولت عثمانی که درگیر جنگ با انگلیس و یونان بوده دولت عثمانی تعداد زیادی از آنها را به تلافی این خیانت از خاک عثمانی اخراج نموده و بیشتر آنها به سمت منطقه ی کوهستانی قفقاز در خاک آذربایجان گریختند و پس اشغال آذبایجان توسط روس ها تعدتد زیادی از ارامنه ایران نیز به آنها ملحق شدند وتحت حمایت روس به علت مسیحی بودن قرار گرفتند و 3 سال بعد از جدایی آذربایجان از ایران ارمنه برای جا باز کردن در داخل خاک آذربیجان اشغالی با کمک روس مجهز و دست به نسل کشی وسیعی در ایروان و قره باغ زدند ود همان سال ها ادعای تسلط کامل بر ایروان و مناطق اطرافش را نمودند .و بعد از فروپاشی شوروی دوباره با شرکت تیپ 33 زرهی و نیروی هوایی و هوانیروز روسیه دور دوم نسل کشی مردم مسلمان وشیعه مذهب قره باغ را از سر گفتند . در حالیکه آن موقع نیروهای آذری فاقد سلاح کافی و در حد مقداری سلا پلیسی بود و از طرف هیچکدام از کشورهای مسلمان منطقه مثل ایران ، ترکیه و ... حمایت نشدند و در جلو چشمان اینهمه مسلمان ارامنه وحشی با همدستی روس های سگ صفت مردم شیعه مذهب 7 شهر و36 روستای منطقه ی قره باغ را به طرز وحشیانه یی قتل عام نمودند . {سران کشورهای اسلامی کلاهتان را بالا بگذارید و سرتان را بالا بگیرید} و دولت آذربایجان با احساس این تنهایی و این خیانت مجبور به برقراری رابطه بیشتر با امریکا و اسرائیل گردید.
زینال
مردم آذری ایران هر گونه قرابت و نزدیکی ایران با غاصبان شیعیان قره باغ را توهین و دهن کجی به مردم آذری زبان در داخل ایران میدانند. و مردم آذری زبان و سایر مردم مسلمان و آزاده ی ایران بایستی به مناسبات مختلف و به جماعت آزادی قره باغ مظلوم از اسارت ارامنه وحشی را فریاد بزنند ، چون هرکه صدایش در نیاید حقش پایمال خواهد شد (قرهباغ را فریاد بزن آذربایجان ، قره باغ را فریاد بزن اردبیل ، قره باغ را فریاد بزن زنجان و...)
ناشناس
نحوه حرف زدن شما نشون میده که کی وحشی هست-از حرفای شما بوی نسل کشی میاد-دیگه 1915 نیست- غلطی بکنید نابود میشید
هادی
حق با شماست کل ارمنی های دنیا حامی ارمنستان هستند ولی ما شیعیان برادران خونی و دینی امان را فراموش می کنیم -شعار کل اذری های دنیا:یا قره باغ یا جنگ راه سومی نیست (یا قره باغ یا الوم باشقا یولی یوخ ارتخ)قره باغ را فریاد می زنم به عنوان یک اردبیلی
سعید
ارتباط ایرانیان با ارامنه بیش از 2 هزاره است و بدون شک اریایی ها پشتیبان هم هستند.ارامنه تنها نیستند.یک زلزله در اذربایجان امد.با همه اینکه جانسوز بود ولی دیدید که ملت رغبتی به کمک نداشتند و اگر هم کردند رو حساب انسان دوستی بود!اقوام دیگر اریایی ساکن ایران سالهاست دل خوشی از ساکنان پر توقع اذربایجان ندارند!ساکنانی که به خود رحم نمیکنند و دریا خشک میکنند چگونه ممکن است بدیگر اقوام رحم کنند!
تهران
آذربایجانی ها هم اریایی هستند- ثانیا نژاد مهم نیست- ثالثا آذربایجانیها تو چشم ما جا دارند، رابعا حساب فاشیستها رو از ملتها باید جدا دونست
ناشناس
ما ترک هستیم پس آریایی نیستیم. اما فرض محال که محال نیست . فرض میکنیم که ما آریایی هستیم اما مهم اینه که الان ما ترک هستیم و به زبان و فرهنگ مان ارق داریم میدونین. زبان مادری هرکس برای خودش شیرین است . ما طبق قوانین بین المللی و ایران باید به زبان مادری خودمان مدرسه داشته باشیم
قره باغللی
من از طایفه قره باغلیلار اردبیلم, اجداد من ۱۷۰ سال پیش به اذربایجان جنوبی مهاجرت کردند. یهنی بعد قرداد ترکمن چای. پدر بزرگم از پدر بزرگش که متولد خود قره باغ هست نقل میکردند که قره باغ از سده های پیشین که اذربایجان و ارمنستانی مستقل وجود نداشت ااهالیش اذری و ترک زبان بودند و فرهنگ و رسوم ترکارو داشتن. هرچند در جنگ های اخیر و تقسیمات بعد شوروی ارامنه به اونجا مهاجرت کردند. به هر حال جنگ باید قره باغ تموم بشه. اونا حق دارند در صلح و ارامش زندگی کنند چه اذری باشن یا ارمنی همه انسانن...
قره داغ وقره باغ دوتا خواهر وبرادر
قره باغ مال آذربایجان است تاریخ گواهی می دهد اسامی دشت ودمن کوههای قره باغ رودها جلگه ها گورستان ها همه وهمه نام زیبای آذری است
واقعیت
اصلا کشوری به نام آذربایجان وجود نداشته است.منطقه ای بوده به نام اران که برای سیاست های پان ترکیسم در سال 1918آذربایجان نامیده شد.
خان کندی
خدایا قره باغ را از دست دشمن ارمنی آزاد کن
پژمان
این طور که برخی دوستان می گن پس چون آذربایجان هم مال ایران بوده و اسمش معرب آتورپاتکان پهلوی است نتیجه می گیریم که قره باغ مال آذربایجان و آذربایجان جزیی از ایرانه.
آذری19
برای برخی به اصطلاح دوستان متاسفم خودشون از برابری نژادی و برادری دم میزنن اونوقت از ارامنه بدلیل آریایی بودن در مقابل آذری های مسلمان شیعه (اولین حکومت شیعه در دنیا توسط آذری ها بنا شده) که ایرانی هم هستن دفاع میکنن در حالی که واقعا حق با آذری ها بوده . پانترکیسم در تبریز و شهر های آذری زبان پیشرفت میکنه چون در زلزله آذر بایجان اولین کمک ها از کشور ترکیه بوده نه از طرف هموطنان!!!!!!!!! به دوستان هم زبانم هم میگم که بجای خود زنی یکم با واقعیت رو ب رو بشین کسی از آذربایجان موافق پانترکها نیس موضوع انتخاب بد و بدترینه
ناشناس
در جنگ ایران و روسیه در دوره قفقاز افرادی طایفه فارس زبان زند به ارمنی ها و روسها کمک کردند تا بلکه با جدا شدن آذربایجان از ایران ترکیب جمعیتی را به نفع فارس ها تغییر دهند
تهراننی
نود در صد تهران ترک زبان یا اذری زبان هستند پس تهران مال اذربایجان است پس بریم جنگ بکنیم وادعای مالکیت و... این کار احمقانه است ودرست نیست چرا در مورد ارامنه درست است مرگ بر بد خواهان ودشمنان ارامنه واذری ها
تاريخ
اگر ادم منطقي باشيد بايد قبول كنيد كه اسم يك منطقه نميتونه دليل محكمي باشه كه چون به اذري يا ارمني و يا به زبانه ديگري خونده ميشه پس به مردم اون زبان تعلق داره، اسم مناطق مختلف طي گذر زمان بواسطه ساكنين انجا تغيير ميكنه، حالا يك نمونه به دوستانه اذري ميگم، نخجوان يك كلمه و اسمه ارمني هست بمعني استراحت گاه اولي يا اولين استراحت گاه پس نخجوان به ارمنيها تعلق داره، دوستان كمي مطالعه تاريخيتونو بيشتر كنيد بهتره همه چيزو بدونه تعصب نگاه كنيم، حتي تاريخ ايران گوياي اين حقيقت است كه ارمنستان هميشه يكي از ٣ كشوري به همراه ايران و روم بوده كه نامش برده ميشده، خداوند دشمنيهارو از ما دور كنه، موفق باشيد
علی مردی
درحالیکه اروپا روز به روز متحد ویکپارچه می شود ولی برای ملت های دیگر جهان نسخه جدایی وتفرقه وتشدد وخونریزی می پیچند
ناصر
دوستان من خودم از خدافرین هستم وهم مرز با آ ذربایجان و تا جایی که سنم قد میکشد وقتی جنگشد تقریبا بیست سال پیش ما با اون طرف ارس که همشون ترک ووآ ذری بودن حرف میزدیم ووقتی جنگ شروع شد تمام مردم آ ذربایجان قرباغ چون ارامنه ها بی رحم بودن وزنده زنده دفن میکردن آ نها از انجا به باکو پناه بردن وبعضی هاشونم کشته شدن بیش از یک میلیون اذری زبان انجا زندگی میکردن ودیگر خودتان قضاوت کنین ممنون لطفا با فکر تصمیم بگیرین چون جون مردم بسیاری در خطر است ممنون.
ناشناس
به نظر من حق با ارامنه است ارامنه قومي بافرهنگ وصلح طلبند
ناشناس
یاشاسین آذربایجان
کاسپی
اصن بگیریم اونجا خاک اصلی ترکا باشه بکنار همون ک نیروهای ترک یک میلیون پانصد هزار ارمنی نسل کشی کردن تو سرزمین اصلیشون ک در حال حاضر ب اسم ترکیه میشناسیم و محبور ب مهاجرتم شدن... همین کافیه ک ارمنیها بیشتر حق ارضی دارن. فرداش تورکا میان میگن تا رشت خاک اذربایجانه!!
آیهان
آقای به اصطلاح "کاسپی" اولا کاسپی ها به شما هیچ ربطی ندارند کاسپی های التصاقی زبان به تویه گیلک تالش یا مازنی هندواروپایی زبان چه ربطی داره؟؟
ناشناس
ارمنستان یک کشور اشغالگر هست انشالله اون روز می رسد قره باغ را از چنگ رژیم اشغالگر ارمنستان کافر می گیریم
ناشناس
درست است که در قره باغ مردم ارمنی بیشتر از مردم آذری هستند اما ارامنه قره باغ عاجزند درست مثل مهاجران یهودی اسرائیل اگر خاک اسرائیل برای مردم فلسطین باشد قره باغ هم مال مردم آذری هست
ناشناس
ارمنستان جعلی است.
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو