۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۸
۰

"چرا افق زندگی مردم را وصل کنیم به چیزی متغیر که هر روز مضطرب باشند؟"

افق را اگر به جای تمدن اسلامی مدرن،گرفتی "انرژی هسته ای حق مسلم ماست"،شیوه زندگی مبهم میشود و مردمان گاو گیجه می گیرند.

افق "انرژی هسته ای" شیوه زندگی هیچ قشر از اقشار اجتماعی را به درستی روشن نمیکند.با افق انرژی هسته ای حتا شیوه زندگی یک دانشجوی فیزیک هم که در سازمان انرژی اتمی استخدام نشده است مجهول باقی خواهد ماند،چه رسد به شیوه زندگی باقی اقشار جامعه که الزاما دانشجو و دانش مند فیزیک نیستند...

افق "انرژی هسته ای" حس امنیت را می گیرد.مردم را مضطرب نگاه می دارد.این افق به جلسات روزمره آژانس انرژی اتمی،بسته گی وثیق دارد!به پشت چشم نازک کردن دول غربی هم ایضا!به دنده ای که آقای رییس جمهور آمریکا صبح روی آن از خواب بیدار شده نیز ایضا.به دندان قروچه وزیر جنگ رژیم اشغال گر قدس هم ایضا...چرا افق زندگی مردم را وصل کنیم به چیزی متغیر که هر روز مضطرب باشند؟این اقل ضرر افق کوتاه مشت پرکن است که خود برای نابود کردن یک عمر از یک ملت کافی است!

رضا امییر خانی/نفحات نفت/ ص 198
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2