سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۴
۰

از تعدادی فارغ التحصیل در رشته های حسابداری ، مالی و بازرگانی جهت همکاری در یک شرکت عملیاتی ، بازرگانی دعوت به عمل می آید. واجدین شرایط لطفا مشخصات خود را به شماره نمابر زیر ارسال نمایند.

فاکس:88502818
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2