سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
نوزادان عاشق اين هستند كه به صورت هاي ديگران زل بزنند؛ در اين ميان صورت والدين، صورت محبوب شان است.
۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۰
۰
فرزندتان تازه به دنيا آمده شما آنقدر كوچك و بي واكنش است كه گاهي فكر مي كنيد اصلاً شما را نمي بيند. او براي اينكه شما را بشناسد و حتي عاشقانه دوست تان بدارد تنها به چند هفته نياز دارد تا كمي بزرگتر شود. عجله نكنيد به زودي در لحظه هايي خارق العاده دل شما را مي لرزاند.

به چشمانتان زل مي زند: نوزادان عاشق اين هستند كه به صورت هاي ديگران زل بزنند؛ در اين ميان صورت والدين، صورت محبوب شان است. اين خيره شدن پر از احساس، به اين منظور است كه توجه و محبت والدين يا فرد مراقب را متوجه خود كند.

 اين آغاز شكل گيري عشق و محبت او نسبت به شماست. او كم كم دارد به اهميت نقش شما در زندگي اش پي مي برد.

او لبخند شما را مي شناسد: او بين يك دسته رز خوشبوي زيبا و لباس شما كه لكه هاي شير روي آن پيداست، لباس شما را ترجيح مي دهد.

 حتي يك نوزاد يك هفته اي هم سرش را به هواي سينه مادرش بر مي گرداند. براي نوزاد شما هيچ بويي لذت بخش تر از بوي تن مادرش نيست.

با شما حرف مي زند: نوزاد از حرف زدن با خودش شروع نمي كند، اولين صداهايي كه از خودش در مي آورد براي شماست. او اولين اداهاي زباني اش را براي تعامل با شما به كار مي برد.

 بنابراين بايد به اين غان و غون ها جوابي در خور بدهيد.

صداهايي را كه توليد مي كند جدي بگيريد. شما با اين گفتگو، زمينه يك مكالمه واقعي را براي آينده فراهم مي كنيد.

او شما را نزديك خودش مي خواهد: در حدود شش ماهگي فرزندتان، متوجه مي شويد كه او از نبود شما ناراحت و پريشان مي شود؛ گريه مي كند و در خودش مي پيچد.

 با ديدن شما گريه اش محو مي شود و خنده بر لبانش نقش مي بندد. اين رفتار نشانه اين است كه وابستگي او به شما در حال رشد و شكل گيري است.

به علاقمندي هايتان علاقه نشان مي دهد: فرقي نمي كند به چراغاني يك جشن خيره شويد يا به لباسشويي كه دارد لباس هايتان را مي شويد، او نيز همان كار را مي كند كه شما انجام مي دهيد. به اين رفتار او «توجه متقابل» گفته مي شود.

اين رفتار زماني بروز پيدا مي كند كه او تنها چند ماهه است؛ اوج اين رفتار در سن ۹ تا ۱۲ ماهگي شكل مي گيرد و نشان مي دهد كه فرزندتان با شما و ارزش هايتان و با آنچه كه به آن توجه داريد، در تعامل است.

او شما را حامي خود مي داند: تعجب نكنيد از اينكه وقتي غريبه اي را مي بيند سرش را به سينه شما مي چسباند و به آغوش تان پناه مي آورد.

اضطراب جدايي مرحله اي طبيعي از رشد اوست و نشان مي دهد كه فرزندتان شما را دوست دارد و به شما به عنوان مراقب و حامي اش اعتماد دارد. او آغوش شما را امن مي داند.

او آينه صورت شماست: حالت هاي صورت شما براي فرزندتان از ويروس سرماخوردگي هم مسري تر است. به همين دليل است كه معمولاً وقتي مي خنديد او هم مي خندد يا وقتي شما ترسيده ايد او هم پريشان مي شود.

اين رفتار آينه اي از دوران نوزادي شروع مي شود و در سنين حدود ۹ تا ۱۸ ماهگي افزايش مي يابد.

او با شما دنيا را مي شناسد: كودك يك ساله شما به گونه اي نگاه تان مي كند كه انگار فيلي را در حال سرخ كردن يك تخم مرغ در آشپزخانه ديده است.

دنيا براي كوچولوي شما جايي پيچيده و شگفت آور است و او براي شناخت اين دنياي عجيب رفتارها و واكنش هاي شما را بررسي مي كند. او شما را دوست دارد و به آنچه شما انجام مي دهيد و فكر مي كنيد اعتماد دارد.

او از رفتارهاي شما تقليد مي كند: تا به حال ديده ايد كه سعي كند با كليد شما دري را باز كند يا موهايش را مقابل آينه به شكل كودكانه اي درست كند؟ تقليد، صادقانه ترين شكل نشان دادن عشق و احترام نسبت به شماست.

شما خانه امن او هستيد: كمي كه بزرگتر مي شود از طريق رفت و آمد به آغوش شما و محيط، شروع به كشف دنياي اطرافش مي كند.

او گشت و گذار، سينه خيز رفتن و در صورتي كه بتواند دويدن و راه رفتن را به نشستن روي پاي شما ترجيح مي دهد. حتي اين رفتار هم نشانه اعتماد و وابستگي است.

 شما براي او خانه امني هستيد كه به آن باز مي گردد.

او به شما پناه مي آورد: وقتي داريد در پاركي قدم مي زنيد و ناگهان گربه يا سگي كوچك سر راه كودكتان قرار مي گيرد او دست هايش را به سمت شما بالا مي آورد؛ «يعني من را بغل كن».

 او براي كمك گرفتن به شما اعتماد دارد و به علاوه اينكه عشقش را به اين شكل نشان مي دهد.

هر روز يك شگفتي تازه

مادر شدن يعني لحظه به لحظه انتظار يك اتفاق شگفت انگيز را داشته باشيد. طبيعي است كه براي يك مادر تازه كار اولين نگاه معني دار و پر محبت نوزاد، اولين لبخند، اولين كلمه، اولين دندان و اولين سينه خيز يا اولين قدم فرزند يك اتفاق است.

بايد خود را براي ماجراهاي جالب ديگري هم آماده كنيد. رفتار شما با خودتان عوض مي شود، دردهاي او براي شما از درد خودتان مهمتر مي شود، وقتي او را در آغوش داريد و به آينه نگاه مي كنيد فقط او را مي بينيد و در كل دنيا را طور ديگري مي بينيد.

حتي نوع نگاه و قدرداني شما نسبت به والدين خودتان عوض مي شود و مدام ياد اين جمله مادرتان مي افتيد كه «بگذار خودت مادر بشي مي فهمي چي مي گم».

دنياي جديد بعد از مادر شدن را با فرزندتان به اشتراك بگذاريد؛ براي او هم همه چيز حتي شما عجيب و كشف كردني است. او را براي كشف دنيا كمك كنيد. برايش حرف بزنيد و تا مي توانيد با او ارتباط برقرار كنيد. اين بزرگترين و اولين قدم شما براي كمك به اوست.منبع:افکار نیوز
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2