پیشنهاد پارسینه
وزیر امور خارجه لبنان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز وارد تهران خواهد شد.
۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵
۰
 عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان به دعوت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز وارد تهران خواهد شد.

منصور در این سفر پیرامون تحولات منطقه با صالحی رایزنی خواهد داشت.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو