پیشنهاد پارسینه
پیشنهاد مسکنی شما به دولت چیست؟
یک کارشناس مسکن ادامه و احیای طرح جامع مسکن که از سال 87 و به دنبال قانون ساماندهی مسکن مطرح شده است را به دولت جدید پیشنهاد کرد و گفت: این طرح هنوز هم تازگی و ظرفیت اجرا در بخش مسکن کشور را دارد.
۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲
۰
محمود جهانی با بیان اینکه حد فاصل سال 87 تا 88 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسید، اظهار کرد: این قانون متاثر از طرح جامع مسکن در قالب 9 محور و 55 برنامه به دولت پیشنهاد شده بود.

به گفته وی این قانون از سوی وزارت مسکن به مجلس ارسال شد و مجلس نیز در قالب قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن این قانون را تصویب کرد که شامل برنامه‌های با ارزش و موثری برای بخش مسکن بود.

این کارشناس درباره اجرای این قانون از سال 88 تاکنون گفت: اجرای طرح‌های این قانون در دولت‌های نهم و دهم با محوریت مسکن مهر اجرا شد و دیگر برنامه‌ها از جمله احداث مسکن‌ استیجاری و بافت‌های فرسوده کمتر دیده شد.

وی احیای همه برنامه‌های اجرایی این قانون را به دولت جدید پیشنهاد و اظهار کرد: اگر مسکن استیجاری در این مدت اجرا می‌شد، اکنون شاهد نوسانات قیمت در بخش مسکن نبودیم و این بازار با تعادل همراه بود.

به گفته این کارشناس ادامه نداشتن این قانون به اجرا نشدن دیگر قوانین در امر مسکن بر می‌گردد که قانون نوشته می‌شود اما به طور کامل اجرا نمی‌شود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو