پیشنهاد پارسینه
جلسه رسیدگی به پرونده نشریه‌های «جامعه پرستاری» و «خورشید» یکشنبه - 2 تیر ماه - در دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.
۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱
۰
در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، قاضی سیامک مدیرخراسانی دوم تیر ماه را برای رسیدگی به پرونده «جامعه پرستاری» و «خورشید» تعیین کرده است.

پرونده «جامعه پرستاری» به اتهام توهین و با شکایت دبیرکل جمعیت پرستاری ایران و پرونده «خورشید» با اعلام جرم دادستانی و به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و افترا به دستگاه قضایی تشکیل شده‌اند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو