پیشنهاد پارسینه
عکس‌های منتشر نشده رئیس‌جمهور منتخب در اقتدا به مقام معظم رهبری، عکس‌هایی است که محمدرضا کایینی مورخ و روزنامه‌نگار در اختیار فارس قرار داده است.
۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۸
۰


تصاویر منتشر نشده روحانی در اقتدا به رهبری

تصاویر منتشر نشده روحانی در اقتدا به رهبری

تصاویر منتشر نشده روحانی در اقتدا به رهبری
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو