در نخستین نشست خبری
دکتر روحانی وعده داد انجمن صنفی روزنامه نگاران فعالیتش را از سر بگیرد.در ۴ تیر ۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری...
۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۲
۰

پارسینه:دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در حضور خبرنگاران وعده داد که انجمن صنفی روزنامه نگاران بازگشایی شود.

در این نشست خبری،خبرنگار روزنامه بهار با بیان اینکه می خواهد با آقای روحانی درد دل کند از بسته بودن انجمن صنفی روزنامه نگاران گلایه کرد و به او گفت شما که امید را به مردم ایران باز گردانده اید،این امید را هم به جامعه روزنامه نگاران بدهید که فعالیت این انجمن از سر گرفته خواهد شد.

دکتر روحانی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه امید را مردم ایجاد کرده اند وعده داد نه تنها این انجمن فعالیتش را از سر بگیرد بلکه از فعالیت همه انجمن های صنفی حمایت خواهد کرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران در ایران بود، که در مهرماه سال ۱۳۷۶ پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی تأسیس شد.

در ۴ تیر ۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری به علت «سست بودن پایه‌های تاسیس»، واجد انحلال اعلام شد.

دفتر اداری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که از ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شده بود، ۸ آذر ۱۳۸۹ فک پلمب شد تا تعاونی مسكن انجمن فعاليت اداری خود را استمرار دهد. با این‌حال طبق بیانیهٔ هیأت مدیرهٔ این انجمن«فعاليت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به ويژه امور دبيرخانه‌ای آن، از قبيل تمديد اعتبار کارت عضويت داخلی و بين‌المللی اعضاء، امور بيمهٔ بيکاری و فعاليت کميته‌های عضوگيری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان ميسر نيست.

یکی از مهمترین خدمات این انجمن صدور کارت خبرنگاری بین المللی برای اهالی رسانه بود که هم اکنون چنین امکانی فراهم نیست.

دکتر روحانی وعده داد انجمن صنفی روزنامه نگاران فعالیتش را از سر بگیرد.در ۴ تیر ۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری...

پارسینه:دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در حضور خبرنگاران وعده داد که انجمن صنفی روزنامه نگاران بازگشایی شود.

در این نشست خبری،خبرنگار روزنامه بهار با بیان اینکه می خواهد با آقای روحانی درد دل کند از بسته بودن انجمن صنفی روزنامه نگاران گلایه کرد و به او گفت شما که امید را به مردم ایران باز گردانده اید،این امید را هم به جامعه روزنامه نگاران بدهید که فعالیت این انجمن از سر گرفته خواهد شد.

دکتر روحانی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه امید را مردم ایجاد کرده اند وعده داد نه تنها این انجمن فعالیتش را از سر بگیرد بلکه از فعالیت همه انجمن های صنفی حمایت خواهد کرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران در ایران بود، که در مهرماه سال ۱۳۷۶ پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی تأسیس شد.

در ۴ تیر ۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری به علت «سست بودن پایه‌های تاسیس»، واجد انحلال اعلام شد.

دفتر اداری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که از ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شده بود، ۸ آذر ۱۳۸۹ فک پلمب شد تا تعاونی مسكن انجمن فعاليت اداری خود را استمرار دهد. با این‌حال طبق بیانیهٔ هیأت مدیرهٔ این انجمن«فعاليت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به ويژه امور دبيرخانه‌ای آن، از قبيل تمديد اعتبار کارت عضويت داخلی و بين‌المللی اعضاء، امور بيمهٔ بيکاری و فعاليت کميته‌های عضوگيری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان ميسر نيست.

یکی از مهمترین خدمات این انجمن صدور کارت خبرنگاری بین المللی برای اهالی رسانه بود که هم اکنون چنین امکانی فراهم نیست.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}