سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی گلستان در بازار به قیمت ۷ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش میرسد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴
۰
عدس ۹۰۰ گرم برتر
۶,۵۳۰تومان
عدس ۹۰۰ گرم انجمن
۶,۱۰۰تومان
دال عدس ۹۰۰ گرم برتر
۴,۷۳۰تومان
دال عدس ۴۰۰ گرم گلها
۱,۵۰۰تومان
لوبیا سفید ۷۰۰ گرم گلها
۴,۷۲۰تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰ گرم گلستان
۸,۹۰۰تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰ گرم انجمن
۱۲,۹۰۰تومان
لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرم برتر
۵,۸۸۰تومان
لپه تبریزی ۹۰۰ گرم برتر
۸,۴۷۰تومان
لپه ۹۰۰ گرم گلستان
۷,۰۰۰تومان
لپه ۹۰۰ گرم انجمن
۶,۸۴۰تومان
عدس ۹۰۰ گرم گلستان
۷,۳۰۰تومان
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرم برتر
۷,۹۰۰تومان
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرم انجمن
۱۰,۲۰۰تومان
لوبیا سفید ۹۰۰ گرم برتر
۴,۹۰۰تومان
لوبیا سفید ۹۰۰ گرم انجمن
۹,۲۵۰تومان
نخود و لوبیا ۹۰۰ گرم انجمن
۷,۲۰۰تومان
نخود ۹۰۰ گرم برتر
۶,۰۰۰تومان
لوبیا قرمز ۹۰۰ گرم گلستان
۷,۳۰۰تومان
نخود ۹۰۰ گرم انجمن
۵,۵۰۰تومان

سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2