سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
وی گفت: در نتيجه افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه نياز ايران خودرو به نقدينگي براي توليد، افزايش چشم‌گيري يافته كه با احتساب عدم برخورداري از ارز دولتي، اين ميزان چندين برابر مي شود.
۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۵
۰
از اول تيرماه امسال تمامي محصولات ايران خودرو با دو ايربگ و استاندارد يورو 4 به بازار عرضه مي شوند.
 
به گزارش ایکو پرس، حسين نجاري قائم مقام توليد ايران خودرو با اشاره به ارتقای محصولات این شرکت، اظهار داشت: ازاول تيرماه امسال تمامي محصولات ايران خودرو با دو ايربگ و استاندارد يورو 4 به بازار عرضه مي شوند.
 
وی گفت: در نتيجه افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه نياز ايران خودرو به نقدينگي براي توليد، افزايش چشم‌گيري يافته كه با احتساب عدم برخورداري از ارز دولتي، اين ميزان چندين برابر مي شود.
 
نجاری از حل مقطعي مشكل شماره گذاري محصولات ايران خودرو نيز خبر داد و گفت: قبل از افزايش نرخ ارز، براي خريد قطعات خارجي 10 درصد مبلغ گشايش اعتبارات را مي پرداختيم و بقيه مبلغ را در زمان ترخيص يا شش ماه بعد از آن پرداخت مي كرديم، اما امروز بايد 130 درصد ارزش هر خريد خارجي را پيشاپيش بپردازيم.
 
وي ضمن اظهار اميدواري براي حل اين مشكلات تا پايان نيمه اول سال، نقدينگي را هم چنان مشكل اصلي صنعت خودرو عنوان كرد و گفت: نه تنها قطعات و مجموعه هايي مانند ايربگ و ABS ارزبري بالايي دارد، بلكه تامين قطعات داخلي نيز نيازمند نقدينگي بالايي براي خريد مواد اوليه توسط سازنده است.
 
نجاري يادآور شد: باوجود افزايش هزينه‌هاي تامين و توليد قطعه‌سازها پرداخت وام از سوي بانك ها نيز با شرايط بسيار سختي صورت مي گيرد و در مجموع ارتباط ميان توليد، بانك ها و ساير ارگان‌هايي كه به نحوي توليد را پشتيباني مي كردند، دچار تغييراتي عمده شده كه مشكلات نقدينگي زيادي دربرداشته است.
 
قائم مقام توليد ايران خودرو با اشاره به كاهش ميزان توليد در سازندگان شبكه تامين، نقدينگي و افزايش هزينه هاي توليد را مهم‌ترين مشكل اين بخش دانست و گفت: با توجه به اين كه از طرف سيستم بانكي پشتيباني خوبي از زنجيره تامين صورت نمي‌گيرد، نياز مالي سازندگان بايد توسط ايران خودرو تامين شود.
 
وي كاهش و يا توقف موقتي توليد را از جمله پيامدهاي شوك اقتصادي در قطعه‌سازان ذكر كرد و گفت: با توجه به وضعيت نقدينگي و هزينه‌ها، ايران خودرو صرفا بر اساس كشش بازار خودرو توليد مي‌كند. در حال حاضر تعهدات قبلي انجام مي شود و بخش عمده خودروهاي كف نيز تكميل شده است.
ب

سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2