سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
این روز پدری که می گویند یعنی همان روز بابایی که دو بخش دارد یا بابایی که وقتی که رفت ؟ اجـــازه ؟
۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۴
۰
پارسینه- گروه فرهنگی:


اجازه خانم معلم ؟

این روز پدری که می گویند یعنی همان روز بابایی که دو بخش دارد یا بابایی که وقتی که رفت ؟
اجـــازه ؟

میشود برای روز بابا اشــک هایم را به عنوان هــــدیه بدهــــم ؟

میشـــود مامان موهای سپیــــدش ...؟

اصــــلا بگذریم ...

راســــتی خـــانم معلم من دلـــم بابای دو بخــــشی می خواهد

خانم معلم اجازه ..؟! می شود یک خواهشی کنم ؟

می شود شما از خدا جان بخواهید برای یک ساعت هم که شده بابای من را از بهشت بفرستد زمین تا یک دل سیر نگاهش کنم ؟
.
.
.
هر چـــــند که نیســــتی
هر چــــند که هســـــتی
هر چنــــد که دوری و نزدیــــک
امــــا روزت مـــــبارک بابا ...

این روز رو به همه ی پدرها مخصوصا پدر آسمانی خودم تبریک میگم....
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2