پیشنهاد پارسینه
مفهوم توسعه پايدار نخستين بار در دهه 60 و 70 ميلادي در آثار افرادي چون راشل كارسون و گات هاردين ظهور يافت
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۴
۰
محسن پیرهادی -مفهوم توسعه پايدار نخستين بار در دهه 60 و 70 ميلادي در آثار افرادي چون راشل كارسون و گات هاردين ظهور يافت ولي با اين وجود مفهوم توسعه پايدار در سال 1992 و در جريان برگزاري كنفرانس توسعه و محيط زيست سازمان ملل متحد توجه ها را به خود معطوف نمود . در اين كنفرانس تعريف توسعه پايدار مورد توافق همگان قرار گرفت، توسعه شهري پايدار نيز رويكردي بود كه پس از توسعه پايدار شكل گرفت.
 
توسعه مفهومي كيفي است كه با وجود تاكيد بر بهبود وضعيت جامعه از منظر كمي ، ارتقاي كيفي جامعه را نيز مد نظر قرار مي دهد در اين ميان توسعه اي مي تواند پايدار باشد كه نيازمندي هاي امروز جامعه را به گونه اي از محل امكانات و منابع در اختيار برآورده سازد كه فرصت و توانايي برآوردن نياز هاي آيندگان را نيز حفظ نمايد در واقع توسعه پايدار ارتقاي كمي و كيفي زندگي كليه افراد بشر در تمام دوران هاست. هدف از توسعه پايدار شهري ، توسعه اي است كه در آن بهبود شرايط زندگي شهروندان امروز با رفاه نسل هاي آينده در تعارض نبوده و حقوق شهروندي در تمامي دوره هاي زماني مدنظر قرار داشته باشد.توسعه پايدار شهري با توجه به شاخص هايي از جمله محيط زيست ، فرهنگ و سبك سالم زندگي ، مصرف انرژي ، مديريت منابع انساني و سامانه هاي شهري و مشاركت شهروندي ، مفهوم مي يابد.
 
در توسعه پايدار شهرها توجه به فضاي مجازي و استفاده از منابع و امكاناتي كه اين فضا در اختيار مديران شهري و شهروندان قرار مي دهد بسيار حايز اهميت است. جهان مجازي از ظرفيت هايي برخوردار است كه متفاوت از جهان فيزيكي است. فضاي مجازي بسياري از امور ناممكن در فضاي فيزيكي را ممكن مي سازد و از اين طريق زمينه را براي تغيير و توسعه هر چه بيشتر امكانات و قابليت هاي شهر فراهم مي آورد. آن چه ميان جهان فيزيكي و جهان مجازي تفاوت ها را آشكار مي سازد محدوديت هاي فضاي فيزيكي و در عين حال قابليت ها و ظرفيت هاي گسترده فضاي مجازي است. انعطاف پذيري فضاي شهر فيزيكي بسيار كم بوده و امكان تغيير در اجزاي آن بسيار محدود است در حالي كه ظرفيت هاي شهر مجازي نامحدود بوده و انعطاف بسياري دارد.
 
پيروزي انقلاب اسلامي و بيش از سه دهه تلاش در جهت رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بستري مناسب را فراهم نموده است كه مديريت شهري بتواند با برنامه ريزي دقيق و بكارگيري توان اجرايي بالا توسعه پايدار شهري را به عنوان امري ضروري پيگيري نمايد قوانين و برنامه هاي بالا دستي نيز از جنبه هاي مختلف به اين امر خطير توجه نموده اند كه از آن جمله مي توان به لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها مصوب شوراي انقلاب ، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب مجلس شوراي اسلامي ، چشم انداز بيست ساله تهران مصوب شوراي اسلامي شهر و طرح جامع شهر تهران اشاره نمود.
 
براي تحقق اهداف قوانين و برنامه هاي توسعه پايدار شهري تهران فضاي مجازي تاثير بسزايي دارد. برخي از نتايج استفاده از فضاي مجازي د مديريت شهري را بدين گونه مي توان بيان نمود:
 
تحقق عدالت اجتماعي
 
عدالت ضرورت ذاتي حيات همه انسان هاست و از اهداف اصلي انبيا الهي بوده است فضاي مجازي توانايي تحقق عدالت در ميان همه اعضاي جامعه را به علت نظام مند بودن را داراست. در اين فضا تمامي شهروندان داراي فرصت برابر ، براي استفاده از اطلاعات مورد نياز و امكانات ارايه شده مي باشند وبه دليل غير حضوري بودن خدمات ارايه شده امكان تبعيض و اعمال سليقه هاي شخصي در امور شهروندان به شدت كاهش مي يابد كه اين خود نماد بسيار خوبي از تحقق عدالت اجتماعي در جامعه مي باشد.
 
گسترش ارتباطات غير حضوري
 
فضاي مجازي اين امكان را به شهروندان مي دهد تا امور اداري خود را با صرف كمترين وقت و هزينه به انجام برسانند كه اين امر مزاياي زيادي از جمله كاهش تردد در شهر و در نتيجه كاهش ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي ، افزايش سرعت انجام امور اداري ، كاهش تبعيض در ارايه خدمات ، گسترش خدمات اداري ، كاهش حجم كاري ارايه دهندگان خدمات ، كاهش چشمگير خطا و اطلاعات شهروندان و... را در پي دارد.
 
كاهش هزينه هاي شهر و توسعه اقتصادي
 
در ارايه خدمات شهري از طريق فضاي مجازي چون شهروندان براي دريافت خدمت نياز به مراجعه حضوي و تردد ندارند در نتيجه كاهش تردد موجب كاهش ترافيك ، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ، كاهش فشار عصبي شهروندان و كارگزاران مي شود اين امر خود منجر به افزايش كارآيي شهروندان و كارگزاران و در نهايت پيشرفت و توسعه اقتصادي شهر خواهد شد.
 
از ميان رفتن محدوديت زماني و مكاني در ارايه خدمات
 
در شهر مجازي چون خدمات در فضاي مجازي ارايه مي شود موقيت مكاني و محدوديت زماني معاني خود را از دست مي دهند در اين شرايط هر فردي در هر موقيت مكاني مي تواند در طول شبانه روز خدمات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
 
ارايه خدمات بر مبناي كار از راه دور
 
در شهري كه خدمات از طريق فضاي مجازي براي شهروندان ارايه مي شود كارگزاران نيز الزامي براي حضو در مكاني خاص براي ارايه خدمت ندارند بلكه حضور در فضاي مجازي مشترك براي ارايه خدمت كافي است.
 
در مورد مزيت هاي استفاده از فضاي مجازي موارد متعدد ديگري را نيز مي توان بيان نمود كه همين موارد اشاره شده نيز اهميت ويژه و نقش بسيار مهم ايجاد شهر مجازي در توسعه پايدار شهرها را نمايان مي سازد. براي تحقق مهمترين هدف توسعه شهري پايدار كه بهبود كمي و كيفي وضعيت جامعه با نگاه ويژه براي حفظ منابع و امكانات براي رفاه آيندگان مي باشد مناسب ترين بستر ، ايجاد شهر مجازي و استفاده از مواهبي است كه فضاي مجازي در اختيار شهروندان و مديران شهري قرار مي دهد. در اين ميان كلانشهر تهران به دليل جمعيت بالاي خود و صرف زمان وهزينه بسيار براي انجام امور اداري شهروندان و در پي آن بروز مشكلا ت عديده از جمله ترافيك ، آلودگي هوا ، آلودگي صوتي و... به شدت نيازمند استفاده از فضاي مجازي براي دستيابي به اهداف توسعه اي در نظر گرفته شده براي آن مي باشد.

منبع: ملت ایران
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو