پیشنهاد پارسینه
الگوهای درازمدت و نسبتا ثابت رفتاری که افراد در موقعیت مختلف از خود نشان می دهند را اختلال شخصیت می گویند که این رفتارها با آموزش قابل اصلاح است.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۷
۰
آذرخش مکری، متخصص روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تعریف اختلال شخصیت در روانشناسی را با تعریف از نظر عام متفاوت دانست و گفت: بسیاری از موارد اختلال شخصیت مورد سوء برداشت قرار می گیرد و با رعایت عرف سنجیده می شود در صورتی که اختلال شخصیت از نظر روانپزشکی یعنی الگوهای رفتاری مشکل آفرینی که افراد از خود نشان می دهند و این الگوها در طول عمر ثابت هستند.

این روانپزشک در ادامه تصریح کرد: برخی افراد در برخورد با دیگران از خود حالت بدبینی نشان می دهند و رفتارهای دیگران را بدبینانه تفسیر می کنند که به این دسته اختلالات شخصیت پارانوئید می گویند.

وی در ادامه اظهار داشت: گروه دیگری از افراد در برخورد با دیگران دچار وابستگی های عمیق می شوند و همواره نیازمند حمایت و تأیید دیگران هستند.

دکتر مکری همچنین افزود: انواع شخصیت هایی که تعریف می شوند وقتی به مرز مشکل ساز می رسند به آنها اختلال شخصیت می گویند که از سنین نوجوانی آغاز و گاهی تا آخر عمر باقی می مانند.

وی در پایان با بیان اینکه شیوع اختلال شخصیت در تمام دنیا مشابه است خاطر نشان کرد: اختلالات شخصیت معمولا با دارو پاسخ نمی گیرد و روش درمان آنها روان درمانی درازمدت است. افرادی که از این حالت ها رنج می برند بهتر است با مراجعه به مشاوره و درمان درازمدت به آرامش بیشتری در زندگی برسند.


منبع:افکار نیوز
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو