سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
الگوهای درازمدت و نسبتا ثابت رفتاری که افراد در موقعیت مختلف از خود نشان می دهند را اختلال شخصیت می گویند که این رفتارها با آموزش قابل اصلاح است.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۷
۰
آذرخش مکری، متخصص روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تعریف اختلال شخصیت در روانشناسی را با تعریف از نظر عام متفاوت دانست و گفت: بسیاری از موارد اختلال شخصیت مورد سوء برداشت قرار می گیرد و با رعایت عرف سنجیده می شود در صورتی که اختلال شخصیت از نظر روانپزشکی یعنی الگوهای رفتاری مشکل آفرینی که افراد از خود نشان می دهند و این الگوها در طول عمر ثابت هستند.

این روانپزشک در ادامه تصریح کرد: برخی افراد در برخورد با دیگران از خود حالت بدبینی نشان می دهند و رفتارهای دیگران را بدبینانه تفسیر می کنند که به این دسته اختلالات شخصیت پارانوئید می گویند.

وی در ادامه اظهار داشت: گروه دیگری از افراد در برخورد با دیگران دچار وابستگی های عمیق می شوند و همواره نیازمند حمایت و تأیید دیگران هستند.

دکتر مکری همچنین افزود: انواع شخصیت هایی که تعریف می شوند وقتی به مرز مشکل ساز می رسند به آنها اختلال شخصیت می گویند که از سنین نوجوانی آغاز و گاهی تا آخر عمر باقی می مانند.

وی در پایان با بیان اینکه شیوع اختلال شخصیت در تمام دنیا مشابه است خاطر نشان کرد: اختلالات شخصیت معمولا با دارو پاسخ نمی گیرد و روش درمان آنها روان درمانی درازمدت است. افرادی که از این حالت ها رنج می برند بهتر است با مراجعه به مشاوره و درمان درازمدت به آرامش بیشتری در زندگی برسند.


منبع:افکار نیوز
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2