سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
گفت: همه نامزدهاي رياست جمهوري اعلام كرده اند كه براي نامزدي خود احساس تكليف كرده اند! گفتم: چه احساس مسئوليت لطيف و عميق و مردم دوستانه اي؟! گفت: همه آنها هم مي گويند به نفع هيچكس كنار نخواهند رفت!
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۶
۰
روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود اینگونه آورده است:
 
گفتم: اين هم نشانه اوج فداكاري آنهاست كه نمي خواهند و حاضر نيستند وظيفه و تكليف خود را روي دوش ديگران بگذارند!
 
گفت: همه آنها هم ادعا مي كنند در نظرسنجي ها از بقيه نامزدها جلوتر هستند!
 
گفتم: اين هم نشانه صداقت آنهاست كه حاضر نيستند حتي يك كلمه دروغ هم بر زبان خويش جاري كنند!
 
گفت: مرد حسابي! چرا پرت و پلا مي گويي؟! اگر راست مي گويند چرا هر جا كه پاي رياست در ميان است احساس تكليف مي كنند؟!
 
گفتم: چه عرض كنم؟! در دوران جنگ از شخصي پرسيدند؛ چرا هنوز پايت به جبهه نرسيده، برگشتي؟ و يارو گفت؛ به من گفته بودند مملكت در خطر است ولي وقتي به جبهه رفتم متوجه شدم كه جان خودم در خطر است و برگشتم تا به تكليف واقعي خود كه حفظ جان است عمل كرده باشم!
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2