پیشنهاد پارسینه
گفت: همه نامزدهاي رياست جمهوري اعلام كرده اند كه براي نامزدي خود احساس تكليف كرده اند! گفتم: چه احساس مسئوليت لطيف و عميق و مردم دوستانه اي؟! گفت: همه آنها هم مي گويند به نفع هيچكس كنار نخواهند رفت!
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۶
۰
روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود اینگونه آورده است:
 
گفتم: اين هم نشانه اوج فداكاري آنهاست كه نمي خواهند و حاضر نيستند وظيفه و تكليف خود را روي دوش ديگران بگذارند!
 
گفت: همه آنها هم ادعا مي كنند در نظرسنجي ها از بقيه نامزدها جلوتر هستند!
 
گفتم: اين هم نشانه صداقت آنهاست كه حاضر نيستند حتي يك كلمه دروغ هم بر زبان خويش جاري كنند!
 
گفت: مرد حسابي! چرا پرت و پلا مي گويي؟! اگر راست مي گويند چرا هر جا كه پاي رياست در ميان است احساس تكليف مي كنند؟!
 
گفتم: چه عرض كنم؟! در دوران جنگ از شخصي پرسيدند؛ چرا هنوز پايت به جبهه نرسيده، برگشتي؟ و يارو گفت؛ به من گفته بودند مملكت در خطر است ولي وقتي به جبهه رفتم متوجه شدم كه جان خودم در خطر است و برگشتم تا به تكليف واقعي خود كه حفظ جان است عمل كرده باشم!
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو