پیشنهاد پارسینه
قیمت امشب ارز در بازار به شرح زیر است.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۳
۰
كلیه قیمت ها به تومان می باشد
ارزفروشخرید
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدلار آمریكا۳۵۹۵۳۵۶۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتیورو۴۷۰۰۴۶۵۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدلار كانادا۳۶۲۰۳۵۴۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتپوند انگلیس۵۴۸۰۵۳۷۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدلار استرالیا۳۶۸۰۳۶۰۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتفرانك سوئیس۳۸۴۰۳۷۳۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتكرون سوئد۵۵۰۵۳۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتكرون نروژ۶۱۰۵۹۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتكرون دانمارك۶۲۵۶۱۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتین ژاپن۳۶۰۳۵۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدلار هنگ كنگ۵۹۵۴۱۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشترینگیت مالزی۱۱۹۰۱۱۳۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتلیر تركیه۲۰۴۰۱۹۷۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتریال عربستان۹۸۰۹۴۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدینار كویت۱۲۶۰۰۱۱۶۵۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدرهم امارات۹۸۵۹۶۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتهزار دینار عراق۲۹۰۰۲۵۰۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتیوان چین۶۰۰۵۶۲
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتروپیه هند۶۹۶۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتبات تایلند۱۳۵۱۱۰
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتافغانی افغانستان۷۱۵۵
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتدرام ارمنستان۹٫۵۶
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتلیره سوریه۴۶۲۹
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتروپیه پاكستان۴۴۳۲
قیمت امشب ارز در بازار / ۷ اردیبهشتمنات آذربایجان۴۶۰۰۴۲۰۰
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو