سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
شبکه تلویزیونی "سی سی تی وی" چین لحظه سرقت نوزادی را از کنار مادرش در متروی هند به نمایش گذاشت.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۰
۰
"پروین" مادر این نوزاد دو ماهه به نام "سلمان شیخ" می گوید: شب قبل از این سرقت، با همسرش مشاجره داشته و شبانه از خانه خارج شده و در متروی دهلی نو خوابیده اشت.
 


سارق مذکور در یک فرصت مناسب، هنگامی که مادر این نوزاد خواب بود، نوزاد را از زیر دستان وی خارج کرده و ربود.


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2