پیشنهاد پارسینه
شبکه تلویزیونی "سی سی تی وی" چین لحظه سرقت نوزادی را از کنار مادرش در متروی هند به نمایش گذاشت.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۰
۰
"پروین" مادر این نوزاد دو ماهه به نام "سلمان شیخ" می گوید: شب قبل از این سرقت، با همسرش مشاجره داشته و شبانه از خانه خارج شده و در متروی دهلی نو خوابیده اشت.
 


سارق مذکور در یک فرصت مناسب، هنگامی که مادر این نوزاد خواب بود، نوزاد را از زیر دستان وی خارج کرده و ربود.


پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو