سرپرست بانک شهر منصوب شد

سرپرست بانک شهر منصوب شد

در پی استعفاء مدیرعامل بانک شهر، احمد درخشنده، عضو هیأت‌مدیره و معاون اعتبارات از سوی رییس هیأت‌مدیره...
لزوم تاسیس شورای ثبات مالی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:

لزوم تاسیس شورای ثبات مالی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر لزوم تاسیس شورای ثبات مالی، سه پیشنهاد کاربردی برای افزایش تاثیر...
آخرین اخبار