گردشگری
این جنگل جیغ می‌کشد + عکس

این جنگل جیغ می‌کشد + عکس

نامش سربرج است، اما همه آن را به جیغ می‌شناسند. جنگلی که طنین جیغ و فریاد‌های شبانه آن، ترس بر دل و جان هر رهگذری می‌اندازد.