مهران رجبی به‌دلیل کرونا در بیمارستان بستری شد
۲۲:۵۲ ۲۷ شهريور ۱۳۹۹