عکسی متفاوت از گریم بهنوش طباطبایی در نمایش "روزهای رادیو" منتشر شده است.
عکس/گریم پسرانه بهنوش طباطبایی