یکی از صفحات هواداری باشگاه بوکاجونیورز آرژانتین در اقدام جالبی تصویر وریا غفوری را منتشر کرده است.

روز گذشته بازیکنان استقلال برای انجام تست کرونا حاضر شدند. در جریان حضور استقلالی‌ها وریا غفوری کاپیتان استقلال با لباس باشگاه بوکاجونیورز تست کرونا داد. همین اقدام وریا باعث شده یکی از صفحات هواداری باشگاه آرژانتینی تصویر کاپیتان استقلال را منتشر کند و درباره آن بنویسد: تیم‌های لیگ برتر ایران در حال پشت سر گذاشتن تست کرونا هستند. وریا غفوری بازیکن استقلال با پیراهن بوکا جونیورز در تست خودش حاضر شد.

 

واکنش هواداران بوکاجونیورز به این عکس وریا غفوری