دانشمندان به تازگی اقدام به شبیه‌سازی شرایط جوی سیاره مریخ کرده‌اند و با این اقدام یافته‌های تازه‌ای از این سیاره بدست آوردند.

با توجه به شرایط خاص سیاره مریخ امکان آزمایشات متنوع بر روی این سیاره وجود ندارد و با اطلاعاتی که تاکنون از سطح این سیاره به دست آمده، دانشمندان اروپایی اقدام به شبیه‌سازی این سیاره در زمین کردند.

دانشمندان با شبیه‌سازی سطح مریخ به این نتیجه رسیدند که این سیاره دارای آتشفشانهایی است که گِل افشانی می‌کند و همین پدیده باعث شکل‌گیری اشکال مختلف بر سطح آن شده‌است.

البته این پدیده‌ها به گذشته این سیاره بازمی‌گردد و حتی در گذشته احتمال وجود آب در سطح مریخ بوده‌است و این آب در اشکال رودخانه، دریاچه و اقیانوس یافت می‌شده است.

این یافته‌ها سطح مریخ را در 2 میلیارد سال قبل ترسیم می‌کند و آتشفشانهای گِلی را ترکیبی از آب و خاک در دمای منفی 20 درجه عنوان می‌کند که توسط آتشفشان به بیرون پرتاب می‌شده است.