آموزش دم کردن قهوه فرانسه در ویدیوی زیر قابل مشاهده است.