تکلیف زنی که به بچه شیر می‌دهد یا باردار است، نسبت به روزه در ماه رمضان و کفاره آن چیست؟

الف- نسبت به اصل روزه:

همه مراجع: اگر روزه برای خودش یا نوزاد (جنین) ضرر دارد، روزه نگیرد.

ب- نسبت به قضای روزه:

آیات عظام رهبری، مکارم: در صورت ضرر داشتن روزه تا رمضان بعد، قضا ندارد.

سایر مراجع: باید بعدا روزه را قضا نماید.


ج- نسبت به کفاره:

۱. روزه برای نوزاد (جنین) ضرر داشته باشد:

آیت الله فاضل: فدیه ندارد.

آیات عظام امام، صافی: بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام بدهد.

سایر مراجع: باید برای هر روز یک مد طعام بدهد.

۲. روزه برای مادر ضرر داشته باشد:

آیات عظام رهبری، وحید، شبیری، مکارم، تبریزی: دادن فدیه لازم نیست.

آیت الله صافی: بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام بدهد.

آیات عظام امام سیستانی، نوری، بهجت، فاضل: برای هر روز یک مد طعام بدهد.پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۱۷۲۸. امام، تحریرالوسیله، احکام صحت روزه، م. ۸ و ۱۰. رهبری، رساله آموزشی، ج. ۱، ص. ۲۵۹؛ اجوبظ الاستفتائات، س. ۸۰۶. آیات عظام سیستانی، نوری، مکارم، فاضل: عروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز الافطار، الرابع. آیات عظام وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، الصوم، ترخیص الافطار، قبل م. ۱۳۶۴. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، الصوم، م. ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷. جامع احکام، رضوی، م. ۴۳۱.
 
 
 
منبع:انوارطاها