تصویری از لیدا فتح الهی «اعظم» سریال متهم گریخت را در کنار مهران مدیری مشاهده می‌کنید.
اعظم سریال متهم گریخت در گذر زمان در کنار مهران مدیری