نخستین و مهم‌ترین عاملی که در ایجاد پریشانی و نگرانی نقش اساسی دارد، ضعف باور و ایمان به خداوند و وعده‌های اوست.
 فشار روانی یکی از پر رونق‌ترین بیماری‌های دوران فعلی است. نگرانی‌های روحی و عقده‌های درونی که منشا رنج‌های مختلف جسم و جان است، از نظر مذهبی و علمی درمان پذیر هستند و مبتلایان به این بیماری‌های روحی میتوانند در پرتو اراده مستحکم و تصمیم قطعی، خود را معالجه کنند و بر ناراحتی‌ها و بیقراری‌های خود غلبه نمایند.

روانشناسان روش‌هایی را برای مبارزه با فشار روانی و نگرانی مطرح کرده اند و دین اسلام هم در طی قرون متمادی موفق شده است میلیون‌ها انسان را در مناطق گوناگون جغرافیائی و از نژاد‌های مختلف بخود جذب کند و با تغییر سبک زندگی آن‌ها برای زندگی اجتماعی و شخصی آنان قوانین مطلوبی وضع نماید.

افردی که ناخوشی آن‌ها از نگرانی‌های باطنی خودشان سرچشمه گرفته و پیوسته جسم و جانشان به آتشی که در ضمیر خود افروخته اند می‌سوزد، تنها درمانشان ریشه کن کردن اصل مرض است. اینان باید دل‌های خویش را از ناپاکی‌ها و افکار پلید تطهیر کنند و تیرگی‌های بدبینی و بدخواهی را از صفحه خاطر بشویند و در عوض، خویش را به سجایای اخلاقی و ملکات پسندیده متخلق نمایند و این برنامه، هدف تربیتی مکتب مقدس اسلام است. در این مطلب چهار راهکار برای مقابله با نگرانی‌ها بیان شده است.
 
- تقویت ایمان و باور

نخستین و مهم‌ترین عاملی که در ایجاد پریشانی و نگرانی نقش اساسی دارد، ضعف باور و ایمان به خداوند و وعده‌های اوست. مسلماً تنها خداوند بعنوان آفریننده انسان‌ها، از تمام زوایای وجودی انسان آگاه است و درد و علاج او را هم تنها خداوند و برگزیدگان وی می‌دانند، هر چند امکان دارد بعضی از این زوایای وجودی را هم خود بشر پی ببرد، ولی روشن است که علم بشر محدود است و هم درصد خطای بالائی دارد.
یک شخص واقعا متدین، تذلزل ناپذیر است و فارغ از هر دلواپسی و تشویش و برای انجام دادن هر گونه وظیفه‌ای که روزگار پیش آورد، با خونسردی آماده و مهیاست».

- نماز خواندن

آرام سازی یکی از روش‌های مورد استفاده بعضی از روان درمانگران برای درمان بیماری‌های روانی است و انسان میتواند آن را از راه تمرین بیاموزد. خواندن نماز آن هم پنج بار در روز خود از بهترین برنامه‌های آرام سازی می‌باشد. چرا که نماز یکی از مهم‌ترین پل‌های ارتباطی با خداوند است و همین مایۀ آرامش انسان و دوری از اضطراب می‌شود. نماز نوعی کمک خواستن از خداوند با آداب مخصوص است.

- تبدیل نگرانی‌ها به عمل

دو چیز است که نگرانی در مورد آن‌ها بی مورد است: یکی حوادثی که برای برخورد با آن‌ها کاری از شما ساخته نیست و دیگری حوادثی که میتوانید برای جلوگیری از آن‌ها کاری صورت دهید. این روشی مطلوب برای روبرو شدن با نگرانی هاست. ولی درصورتی که نگرانی باعث شود که دست به کار شوید و کاری صورت دهید، مفید است. تحت تأثیر نگرانی میتوانید بسیاری از مسائل ناراحت کننده را حل و فصل کنید. ولی برای حل و فصل مسائل زندگی نیازی به نگرانی نیست. درصورتی که کاری نتوان صورت داد، در این صورتبا امر اجتناب ناپذیر همکاری کنید.

- توکل کردن به خدا

انسان‌ها مدام به دنبال این هستند که امورشان به نحو احسن پیش برود و همیشه در کار‌های خویش به پیروزی برسند؛ بنابراین برای موفقیت خود دست به هر کاری می‌زنند و از هر کسی که بتواند در موفقیت او موثر باشد، یاری می‌طلبد. 
 
 
 
 
منبع:افکارنیوز