نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در گفتگو با پارسینه گفتگویی جامع و دیدنی انجام داد که مشاهده خواهید کرد.