صلاحیت فرهاد اعلمی‌‌فر، معاون فنی شرکت بیمه ‌کوثر ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
فرهاد اعلمی فر با بیش از ۱۲ سال تجربه در حوزه بیمه و مدیریت، از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تاکنون در سمت سرپرست معاونت فنی بیمه‌کوثر فعالیت داشته است و اکنون پس از دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان معاون فنی بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

روابط عمومی وامورمشتریان بیمه کوثر